Author photoAdrian Gubčo 25.10.2019 09:23

Novinky z Vajnorskej ulice

Vajnorská ulica patrí v úseku medzi Trnavským mýtom a križovatkou s Tomášikovou, ale najmä v lokalite po Novú Dobu, k najmestskejšie pôsobiacim uliciam v Bratislave, navyše s vynikajúcou dostupnosťou do centra mesta a dostatkom vybavenosti. Nie je prekvapením, že o lokalitu majú záujem developeri. Aktuálne tu vznikajú, alebo možno čoskoro začnú vznikať, až tri projekty tesne vedľa seba.

Spoločným menovateľom týchto projektov je prevažne rezidenčná funkcia, doplnenie hustej blokovej štruktúry a pretvorenie nedostatočne využívaných pozemkov alebo objektov. Takisto o nich platí, že ich návrhy pripravujú, alebo budú pripravovať niektorí z popredných slovenských architektov, vďaka čomu pôjde aj o atraktívne doplnenia územia.

 

Vajnorská 21

Asi najvýraznejším z týchto projektov je Vajnorská 21, rekonštrukcia a dostavba staršieho nevzhľadného objektu z obdobia socializmu na moderný polyfunkčný projekt s bývaním, kanceláriami obchodmi, ale aj obnoveným vstupom do Strediska kultúry, ktoré tu sídlilo a aj bude sídliť. Ide o totálnu prestavbu, po ktorej sa mierne zväčšila mierka objektu, výmenou však je jeho oveľa vhodnejšie zakomponovanie do okolia.

Developer Sympatia Group na projekt zorganizoval vyzvanú architektonickú súťaž, ktorej sa zúčastnilo viacero popedných bratislavských kancelárií. Víťazom sa stal ateliér Cakov+Partners s návrhom, ktorý v budove najlepšie integroval niekoľko funkcií bez toho, aby zásadne zväčšil jej mierku alebo pôsobil v lokalite zaťažujúco. Objekt dostane len jedno nové podlažie, do ktorého sú lokalizované mezonetové byty.

Celkovo sa bude vo Vajnorskej 21 nachádzať 55 bytov a apartmánov vyššieho štandardu, voľné ostávajú v tejto chvíli už len zmieňované mezonety, ktoré sú vedené ako apartmány. Na druhom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať 870 metrov štvorcových kancelárií, kde by mal sídliť aj samotný developer, na prvom podlaží bude retail vo výmere 230 metrov štvorcových. Okrem toho bude prebudovaný vstup do Strediska kultúry spoločne s nástupným priestorom. Developer vybudoval prístavbu parkovacieho domu so 73 miestami.

Aktuálne sa pracuje na zateplení budovy, ktorá už pred časom dosiahla plnú výšku. Pri danom tempe výstavby môže byť projekt dokončený ešte v prvej polovici budúceho roku. Vajnorská jeho dokončením získa príťažlivý moderný development, ktorý bude pozitívny nielen pre investora a jeho klientov, ale aj pre širšiu lokálnu komunitu.

 

Pozrite si viac fotografií vo fotogalérii

 

Projekt už má hrubú stavbu, nižšie podlažia sa začíajú zatepľovať

 

Budyšínska Rezidencia

Budyšínska Rezidencia je menší komorný projekt len niekoľko desiatok metrov od Vajnorskej 21, na nároží Budyšínskej a Osadnej. Bytový dom dopĺňa mestský blok, ktorý nebol historicky dobudovaný a kde bol donedávna len jednopodlažný objekt bez architektonickej hodnoty.

Nový projekt mierkou nadväzuje na okolité budovy, bude teda mať päť nadzemných podlaží, na ktorých vznikne 28 bytov a apartmánov. Popularita lokality sa v predaji ukazuje – voľné sú už len 4 jednotky. Jednotlivé byty sa vyznačujú dobrým štandardom aj dispozíciami, za ktorými stojí skúsená architektonická kancelária šujan_stassel. Ceny zverejnené nie sú, dá sa však predpokladať, že s postupom výstavby sa developerovi K Property, s.r.o., podarí dopredať aj zvyšné jednotky.  

Aj napriek dobrej architektonickej úrovni a faktu, že dom len doplní blok, ktorý bol pôvodnou zástavbou naznačený už pred desaťročiami, aj tento projekt musel tvrdo bojovať o schválenie, keďže voči nemu zvýšil odpor časti lokálnej verejnosti. Argumenty protestujcich sa však vo výsledku ukázali ako nezmyselné – namietané tienenie alebo dopravná záťaž sa nepreukázali, ruch z necelých troch desiatok bytov, pre ktoré bude slúžiť 42 parkovacích miest, bude minimálny.

Malý projekt po dokončení v priebehu roka 2020 doplní lokalitu a trúfnem si odhadnúť, že už čoskoro po dostavaní bude pôsobiť tak, ako keby sa tam vždy nachádzal.

 

 

Bytový dom Vajnorská

Novinky sa objavujú aj v prípade pozastaveného projektu Bytového domu Vajnorská, za ktorým až donedávna stála spoločnosť KLM Group, spojená s aktivitami odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka. Podľa zistení týždenníka Trend prešiel development zmenou majiteľa. Novým developerom je spoločnosť Vajnorská, s.r.o. spojená s firmou Compass Group.

Spoločníkom v tejto firme je Ján Benetin, brat známeho architekta Juraja Benetina z kancelárie Compass Architekti. Ten potvrdil, že projekt nárožného polyfunkčného domu bude redizajnovaný, aby spĺňal ešte vyššie architektonické nároky. Nepôjde o prvý projekt, v ktorom  Compass Group figuroval čiastočne ako developer, podobným príkladom je aj rekonštrukcia objektu na Miletičovej 5, kde dnes architektonická kancelária Compass sídli. Spoludeveloperom na Vajnorskej bude spoločnosť BTK.

Len pripomeniem, že podľa pôvodného projektu tu mal vzniknúť šesťpodlažný dom v tvare písmena L s 88 bytmi a vybavenosťou v parteri od Vajnorskej. Prvotné predstavy kontroverzného developera boli iné, po dlhých debatách s miestnymi obyvateľmi bol však projekt okresaný. V danej hmote a v princípe aj podobe bol v lokalite akceptovateľný, keďže takisto dopĺňal mestský blok, do ktorého zapadol mierkou, architektúrou aj funkciou.

V tejto chvíli nie je známe, kedy sa projekt opätovne naštartuje, očakávam však, že na Vajnorskej pribudne ďalší príťažlivý nový dom.

 

Aktuálny stav pozemku

 

Vajnorská ulica

Všetky tieto projekty považujem za pozitívne pre lokalitu a zatraktívnenie Vajnorskej ulice, ktorá bude takto pôsobiť aktívnejšie. V blízkej budúcnosti okrem toho vznikne na jej začiatku na Trnavskom mýte silný mestský bod v podobe Nového Istropolisu, kde je očakávaná realizácia developmentu špičkovej európskej kvality s významným kultúrnym centrom.

Témou tak ostáva kvalita samotnej Vajnorskej ulice a jej verejného priestoru. Nádej na jej skokové zlepšenie však existuje a nemusí byť tak vzdialená od reality – môže ísť o otázku najbližších rokov. Zlepšenie Vajnorskej ulice je totiž úplne previazané s projektom modernizácie Vajnorskej radiály, ktorá má priniesť komplexné skvalitnenie električkovej trate, popri nej však aj blízkeho verejného priestoru – ak sa k tomu mesto odhodlá.

Pôvodne sa uvažovalo, že modernizácia prebehne už v období okolo rokov 2018-2019, to sa však s ohľadom na zlú projektovú prípravu nepodarilo, spoločnosť Dopravoprojekt nebola schopná dodať projektovú dokumentáciu k modernizácii načas. Mesto sa teda rozhodlo vybrať nového projektanta, pričom v tejto chvíli by už malo byť blízko uzatvoreniu zmluvy (rovnako ako v prípade modernizácie Ružinovskej radiály).

Otvára sa preto priestor pre zásahy do projektu, ktoré by ho ešte viac skvalitnili. Aktuálne vedenie mesta má v rukách nielen možnosť, ale teoreticky aj schopnosť tému lepšie uchopiť vďaka silnej prítomnosti architektov a expertov na verejný priestor a dopravu v Metropolitnom inštitúte Bratislavy a na príslušných odboroch na Magistráte. Silnie aj dopyt po aktívnejšej preferencii verejnej, cyklistickej a pešej dopravy, pre ktorú poskytuje Vajnorská ideálne podmienky.

Už čoskoro – v priebehu roka 2020 – azda uvidíme, či s modernizáciou Vajnorskej radiály pribudne nielen zazelenená trať alebo širšie zastávky, ale aj širšie vydláždené chodníky, segregovaná cyklotrasa či nová vozovka. Táto pekná ulica a jeden z mála potenciálnych mestských bulvárov si špičkovú kvalitu verejného priestoru zaslúži.

 

Fotografie z 19.10.2019. Všetky fotografie nájdete vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Vajnorská 21
  • Vajnorská 21
  • Vajnorská 21. Zdroj: Sympatia Group
  • Budyšínska Rezidencia
  • Budyšínska Rezidencia. Zdroj: K Property
  • Bytový dom Vajnorská
  • Bytový dom Vajnorská. Zdroj: KLM Group

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube