Author photoAdrian Gubčo 21.06.2019 09:00

Na Steine2 prebiehajú posledné úpravy, Spilka získala finálnu podobu

Multifunkčný projekt Stein2 je prakticky kompletne dokončený. Na developmente prebiehajú už len finálne úpravy, čo sa netýka len rezidenčnej časti, ktorá bola hotová skôr, ale aj poslednej fázy kancelárskej časti v podobe rekonštrukcie Spilky, jedinej zachovanej súčasti pôvodného areálu pivovaru Stein.

Historicky a architektonicky vzácna budova Spilky, alebo kvasiarne, je chránená ako kultúrna pamiatka a je charakteristickou súčasťou celej lokality. Najvýraznejším prvkom je jej kupola s typickou zelenou farbou, ktorá sa stala aj symbolom celého developmentu. Vybudovaná bola pravdepodobne okolo roku 1944.

Industriálny areál bol až donedávna kompletne zachovaný v podobe, do akej sa vyvinul v priebehu 20. storočia. Väčšina objektov bola postavených po Druhej svetovej vojne, keďže pôvodný pivovar bol poškodený bombardovaním mesta cez vojnu. Najstarší dochovaný objekt, umyváreň sudov z roku 1909, ani varňa popri Blumentálskej z 30-tych rokov, ochránené neboli (viac o histórii Steinu nájdete tu).

Developeri projektu, spoločnosti YIT Slovakia a AMW Development, si za celoplošnú asanáciu takmer všetkých objektov vyslúžili kritiku verejnosti. Ochrancovia industriálnej architektúry navrhovali na ochranu ďalšie tri objekty, a to spomínanú varňu so silom, strojovňu s vodnou vežou na nádvorí a ležiacke pivnice. Ministerstvo kultúry a pamiatkari tieto podnety neuznali.

Dnes je už neskoro diskutovať o tom, či sa to nedalo aj lepšie – developeri nanešťastie nezorganizovali architektonickú súťaž, ktorá by ukázala alternatívne pohľady na rozvoj územia. Celý mestský blok s výnimkou Spilky dostal úplne novú podobu, na druhej strane však treba pripustiť, že samotná Spilka je komplexne zrekonštruovaná a získala mimoriadne príťažlivý výzor.

Developer AMW Development (transformovaný do ArchiC Spilka, s.r.o.) budovu premenil na kancelársky súbor, kde na piatich podlažiach s vysokými stropmi (5,2 metra) vzniká 1590 metrov štvorcových kancelárskych priestorov. Okrem toho, na prízemí vzniká priestor pre gastronomickú prevádzku, kde má podľa všetkého vzniknúť veľká pivovarská reštaurácia, čím sa aspoň čiastočne nadviaže na historickú tradíciu. Budova disponuje 59 parkovacími miestami.

V týchto dňoch bolo sňaté lešenie z obidvoch strán budovy, ktorá sa okamžite stala jednou z najvýraznejších na Legionárskej ulici, významnej mestskej triede na tzv. vnútromestskom okruhu. Za architektonickým návrhom rekonštrukcie stáli experti na rekonštrukcie pamiatok, architekti z kancelárie Bouda Masár Architekti.

 

 

V priebehu tohto leta sa tak ukončí niekoľkoročný proces premeny územia, v rámci ktorého sa aktivoval priestor bývalého pivovaru vďaka novým kanceláriám, rezidenciám, obchodom a verejným priestranstvám.

Nový development obsahuje 408 bytov v štyroch blokoch, developovaných spoločnosťou YIT Slovakia. Oficiálna webstránka uvádza ako dostupných už len 12 bytov (hoci v skutočnosti sú rezervované). Nové rezidenčné objekty tvoria hranu mestského bloku vymedzeného Blumentálskou a Bernolákovou ulicou, zároveň však vznikol dom aj vnútrobloku, čím vznikli dve nádvoria – privátne a verejné, pričom verejné sa nazýva Steinov dvor a zlepšuje priestupnosť v území.

Kancelárska časť developovaná AMW Development bola známa ako Stein2 Offices, no po prevzatí novým majiteľom, Prvým realitným fondom, o.p.f., bola premenovaná na Steinerka Business Center. Nachádza sa tu 9.500 metrov štvorcových kancelárskych priestorov v osempodlažnej budove na nároží Legionárskej a Blumentálskej a nižšej časti pozdĺž Legionárskej. Projekt má certifikát LEED Gold, v podzemí vzniklo 170 parkovacích miest. K aktuálnym nájomníkom patrí napríklad developer Lucron alebo Deutsche Telecom Services Europe.

Prakticky celý obvod Steinu aj prízemie pozdĺž verejne prístupných priesntrastiev je tvorené aktívnym parterom s priestorom pre prevádzky – v prípade kancelárskej časti to je približne 900 metrov štvorcových, v rezidenčnej 1.450 metrov štvorcových, vďaka čomu môže vzniknúť v lokalite komplexná ponuka občianskej vybavenosti. Z toho budú profitovať nielen rezidenti, ale aj širšia lokálna komunita.

V tejto chvíli jednotlivé prevádzky postupne ožívajú spolu s tým, ako sa dokončujú a otvárajú jednotlivé etapy Steinu a sťahujú sa rezidenti. Skolaudovať ostáva ešte štvrtú etapu projektu, čo by malo prebehnúť v auguste. Otvorené by zároveň mali byť verejné priestory, vrátane plochy v predĺžení Kmeťovho námestia, ktorá však zatiaľ nebude spojená s priestorom pred Novým evanjelickým kostolom, ďalšou lokálnou pamiatkou.

Architektom zvyšných častí bol Ivan Kubík, ktorý pripravil jednoduchý, no príťažlivý návrh objektov, ktoré svojou materialitou asociujú industriálnu minulosť lokality. V členení fasád od Blumentálskej čiastočne cítiť odkazy na pôvodnú architektúru, čo je aspoň čiastočnou náplasťou na stratu, ktorú cítia v prípade starého Steinu niektorí ľudia.

 

 

Treba za každých okolností uznať, že Stein2 spoločne s kancelárskou časťou a rekonštruovanou Spilkou prinesú výrazné oživenie územia, ktoré bolo dlho mŕtve a tejto časti Bratislavy skôr ubližovalo. Dobré nadviazanie na staršiu zástavbu, otvorenie sa voči verejnosti a prílev rezidenčnej aj administratívnej funkcie prinesie rýchle zrastenie sa developmentu s mestskou štruktúrou a životom. Podobne by mali byť formované aj iné projekty v metropole.

Transformácia brownfieldov je dlhodobo jednou z kľúčových výziev Hlavného mesta. Kedysi výrazný priemysel bol z Bratislavy takmer vytlačený a pôvodné areály ostávajú opustené. Problematickými sú environmentálne záťaže, veľké postindustriálne zóny tvoria bariéry v území a mesto ako také je príliš riedko zastavané, čo sa negatívne odráža na mobilite. Priemyselné územia sú preto ideálnym kandidátom na hĺbkovú zmenu.

Popritom však treba pamätať aj na ochranu hodnôt – hoci významná časť industriálu už bola zrovnaná so zemou, mnoho potenciálnych pamiatok ostáva zachovaných, no ohrozených. V budúcnosti by bolo namieste, aby sa stávali aktívnou súčasťou integrovaných a komplexných developmentov, túto snahu však treba podporiť.

Je totiž viac než prirodzené, že investori investujú kapitál s cieľom maximalizácie zisku, na čom však nie je nič démonické. Ak je tento záujem spojený s ohrozením hodnôt, treba hľadať model, ako dosiahnuť spoločný kompromis. Doterajšie časy „boja“ developerov a aktivistov by sa už mali skončiť – do problematiky totiž musí vstúpiť aktívny verejný sektor s propodnikateľským, ale aj kultúrnym prístupom, hľadajúcim a umožňujúcim vznik win-win situácií.

Výsledkom môže byť živé a moderné mesto, pamätajúce na svoje korene a tvorené pestrým prelínaním sa jednotlivých historických a architektonických vrstiev. V tomto Bratislava je a môže byť ešte oveľa viac unikátna. Dôležité však je mať na toto odvahu a expertízu. V blízkej budúcnosti bude toto – prepájanie developerov, pamiatkarov a architektov – musieť patriť k dôležitým činnostiam Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: AMW Development

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube