Author photoAdrian Gubčo 14.04.2021 14:01

Promenáda pred kostolom na Legionárskej sa konečne dobuduje

Spolu s dokončením rezidenčnej časti projektu Stein2 od developera YIT Slovakia vznikol v predĺžení Kmeťovho námestia smerom k tzv. Novému evanjelickému kostolu na Legionárskej príjemný verejný priestor – „promenáda“. Nelogicky však ostáva zakončený nevzhľadnou betónovou plochou, oplotením a parkoviskom. Čoskoro by sa to mohlo zmeniť.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

Idea dotvoriť celý verejný priestor a vytvoriť dôstojnú nástupnú plochu pred kostolom údajne pochádza už z medzivojnového obdobia. Architekt M. M. Harminc, ktorý kostol navrhol, chcel takto budovu prepojiť s parkovo upraveným Kmeťovym námestím. Šanca na realizáciu prišla v posledných rokoch, kedy prešlo Kmeťovo námestie revitalizáciou (vďaka spolupráci mestskej časti Staré Mesto a developera Corwin) a do realizácie vstúpila posledná etapa Stein2. Jej súčasťou mala byť aj úprava priľahlej plochy medzi rezidenčným komplexom a Študentským domovom Jura Hronca.

Komplikáciou však boli majetkové vzťahy. YIT Slovakia upravilo pozemky vo svojom vlastníctve, narazilo však na plochy, ktoré boli v majetku a správe Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. Svoje plány tu mal aj Cirkevný zbor ECAV, ktorý uvažoval nad možnou zámenou pozemkov, v rámci ktorej by získal magistrátne plochy pred kostolom a mesto priestor po bývalom Blumentálskom cintoríne na Račianskej ulici. Otvorila by sa tak cesta pre revitalizáciu hneď dvoch plôch v centrálnej časti Bratislavy. V neposlednom rade, v spolupráci s STU tu chcela mestská časť zriadiť dvor pre materskú školu. O situácii som podrobne písal v minulosti.

Niekoľko mesiacov sa o pokračovaní rokovaní a možnostiach revitalizácie územia nehovorilo, zmena však prišla na začiatku roka – YIT Slovakia začalo klientov informovať, že v priebehu tohto roka dôjde k spusteniu stavebných prác na zvyšku promenády. „Už počas prípravy projektu Stein2 bolo naším cieľom aj plnohodnotné prepojenie Kmeťovho námestia a nástupného priestoru pred evanjelickým kostolom. Sme veľmi radi, že aj keď až po niekoľkých rokoch od kolaudácie, máme dnes príležitosť tento plán zrealizovať a prispieť k skvalitneniu územia,“ potvrdzuje Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Konečne sa tak podarilo zladiť záujmy a plány jednotlivých aktérov v území a vysporiadať majetkové vzťahy. „Celkové dokončenie tejto časti parku/promenády realizujeme v úzkej kooperácii s MČ Bratislava - Staré Mesto, ktoré získalo od Hlavného mesta časť pozemkov do správy. Dohodnutý rozsah prác zastreší priamo YIT Slovakia spolu s jednotlivými subdodávateľmi,“ hovorí Milan Murcko. Developer by mal upraviť priestor dnešnej betónovej plochy až po múrik pri parkovisku pred kostolom.

Úprava by mala nadviazať na parkovú plochu, ktorá je už dokončená. „V rámci aktuálne prebiehajúcich prác dôjde k výrubu náletových drevín, vybúraniu betónovej plochy a ošetrenie existujúceho múrika vrátane vytvorenia nového prechodu v ňom. Následne bude vykonaná výsadba stromov, trávnatých plôch a osadenie chodníkov,“ popisuje riaditeľ YIT Slovakia. „Stavebné úpravy budú trvať približne tri mesiace, ich ukončenie odhadujeme do konca júna tohto roka.“

Dokončiť ostáva ešte plochu priamo pred kostolom. „Finálnu časť promenády budúci rok dokončí ECAV spolu s rekonštrukčnými prácami bezprostredne pred evanjelickým kostolom,“ dodáva M. Murcko. Nanešťastie, investor nemá k dispozícii vizualizácie celej novej promenády, z doteraz známych informácií však vyplýva, že novú podobu priestoru by mal spracovať záhradný architekt Eugen Guldan. Ten je, okrem iného, aj autorom zmieňovanej revitalizácie Kmeťovho námestia. Súčasťou priestoru bude aj detské ihrisko, slúžiace materskej škole.

Dokončenie promenády prinesie ďalšie skvalitnenie verejného priestoru v tejto časti mesta a štvrte Blumentál. Hodnotný funkcionalistický kostol od jedného z našich popredných architektov konečne získa adekvátny nástup, zlepšia sa pešie väzby v území a zväčší sa rozsah zelených plôch. Úroveň prostredia sa tým citeľne zvýši.

 

Plocha, ktorá prejde v najbližších mesiacoch premenou

 

Zmena to bude aj pre okolie Študentského domova Jura Hronca (Bernoláku). Donedávna bol obklopený viacerými zelenými plochami, no všetkými zanedbanými. Onedlho by mali byť prakticky všetky zrevitalizované. Okrem promenády pred kostolom sa totiž pripravuje prvá časť obnovy parku na Račianskom mýte a predovšetkým zriadenie nového parku na Legionárskej. Úpravou tak prejde doteraz len minimálne upravená plocha v okolí pamätníka Sama Chalupku, využívaná nanajvýš psíčkarmi.

Metropolitný inštitút Bratislavy a primátor Matúš Vallo nedávno predstavili iniciatívu Živé miesta, v rámci ktorej by malo premenou prejsť viacero dlhodobo zanedbaných či prehliadaných priestorov. Jedným z nich je aj plocha na Legionárskej. Úpravy nadviažu na výsadbu japonských čerešní z roku 2020, ktoré boli darom japonského veľvyslanectva. Doplnené budú spevnené plochy, mobiliár, výsadba a predpolie sochy, vybudované bude multifunkčné ihrisko. Projekt vznikol v partnerstve s STU.

Hoci na prvý pohľad nemožno zriadeniu parku nič vytknúť – ak hovoríme o myšlienke, nie o dizajne – z dlhodobého hľadiska považujem jeho existenciu predsa len za určitú komplikáciu. Vznik zeleného verejného priestoru, ktorý bude určite mať svoju popularitu, môže na dlhé desaťročia zablokovať rozvoj daného mestského bloku, ktorý považujem jeden z najvýraznejších príkladov mrhania vzácneho priestoru v tej časti mesta, ktorá nedostatkom zelene veľmi netrpí. Daný stav je daný existenciou študentského domova a jeho osadením na pozemku, ktorý odráža modernistické myšlienky tvorby miest, v danej časti Bratislavy (Blumentál) nevhodné.

Samotný internát má svoje architektonické kvality, ktoré mu vyniesli svojho času ocenenie Cenou Dušana Jurkoviča. Tím, v ktorom boli architekti Jendreják, Konček, Skoček, Titl a Tursunov, naplánoval internát pre dvetisíc študentov na relatívne malej parcele, pričom chcel uvoľniť okolitú hustú zástavbu. Preto autori navrhli hlavnú ubytovaciu časť ako dvojicu rovnocenných výškových hmôt, prepojených presklenými chodbami. Internát je doplnený o spoločenské, športové či administratívne časti v nižších, dvojpodlažných hmotách.

V danej dobe išlo o efektívne aj efektné využitie parcely v súlade s aktuálnymi myšlienkami, dnes sa však v duchu návratu k tradičnej tvorbe miest musím na internát pozerať kriticky. Za oveľa vhodnejšiu kompozíciu považujem mestský blok s výškou nadväzujúcou na okolitú zástavbu na Legionárskej, napríklad Poštové bytové domy od Balána a Grossmana. Internát by mal samozrejme zelený vnútroblok, ktorý by mohol byť verejne prístupný, a do okolia by sa obracal aktívnym parterom s vybavenosťou pre študentov aj komunitu. Nebol by tak akýmsi samostatným svetom v rámci živej mestskej štvrte, ale priateľským susedom.

Takáto myšlienka je však dnes nereálna. Nie je to len kvôli Územnému plánu, ktorý niečo také nepripúšťa, alebo odporu u časti odbornej verejnosti, ktorý by zánik súčasného internátu pri sebelepšej architektúre nového spôsobil. Je to aj kvôli novému parku, ktorý zaručí, že proti danej vízii by bojovala široká verejnosť - nie kvôli starej budove, ale kvôli zeleni. Vzniku nového parku mohla azda predchádzať širšia a otvorená diskusia o budúcnosti lokality, v rámci ktorej by sa zvažovala aj možnosť vytvorenia mestského bloku. Mestskí poslanci však nedávno vyhlásili internát za mestskú pamätihodnosť, čím jeho existenciu naďalej symbolicky podporili. 

Aj o tom je ale dnešná Bratislava – plány vznikajú mnohokrát narýchlo a bez serióznejšej debaty tak, aby splnili jednoduché zadanie: v tomto prípade vysadiť čo najviac stromov. Netreba však zabúdať, že ekologické a udržateľné mesto je skôr o rozumnom rozmiestnení, kvalite a udržiavaní zelene, ako o jej plošnom rozsahu a kvantite. Zveľadené zelené plochy môžu potešiť, nie vždy však musia okrem estetickej funkcie plniť aj proklamovanú ekologickú.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Fotografia z 12.9.2020
  • Fotografia z 12.9.2020
  • Fotografia z 12.9.2020

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube