YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 14.04.2021 14:01

Promenáda pred kostolom na Legionárskej sa konečne dobuduje

Spolu s dokončením rezidenčnej časti projektu Stein2 od developera YIT Slovakia vznikol v predĺžení Kmeťovho námestia smerom k tzv. Novému evanjelickému kostolu na Legionárskej príjemný verejný priestor – „promenáda“. Nelogicky však ostáva zakončený nevzhľadnou betónovou plochou, oplotením a parkoviskom. Čoskoro by sa to mohlo zmeniť.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

Idea dotvoriť celý verejný priestor a vytvoriť dôstojnú nástupnú plochu pred kostolom údajne pochádza už z medzivojnového obdobia. Architekt M. M. Harminc, ktorý kostol navrhol, chcel takto budovu prepojiť s parkovo upraveným Kmeťovym námestím. Šanca na realizáciu prišla v posledných rokoch, kedy prešlo Kmeťovo námestie revitalizáciou (vďaka spolupráci mestskej časti Staré Mesto a developera Corwin) a do realizácie vstúpila posledná etapa Stein2. Jej súčasťou mala byť aj úprava priľahlej plochy medzi rezidenčným komplexom a Študentským domovom Jura Hronca.

Komplikáciou však boli majetkové vzťahy. YIT Slovakia upravilo pozemky vo svojom vlastníctve, narazilo však na plochy, ktoré boli v majetku a správe Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. Svoje plány tu mal aj Cirkevný zbor ECAV, ktorý uvažoval nad možnou zámenou pozemkov, v rámci ktorej by získal magistrátne plochy pred kostolom a mesto priestor po bývalom Blumentálskom cintoríne na Račianskej ulici. Otvorila by sa tak cesta pre revitalizáciu hneď dvoch plôch v centrálnej časti Bratislavy. V neposlednom rade, v spolupráci s STU tu chcela mestská časť zriadiť dvor pre materskú školu. O situácii som podrobne písal v minulosti.

Niekoľko mesiacov sa o pokračovaní rokovaní a možnostiach revitalizácie územia nehovorilo, zmena však prišla na začiatku roka – YIT Slovakia začalo klientov informovať, že v priebehu tohto roka dôjde k spusteniu stavebných prác na zvyšku promenády. „Už počas prípravy projektu Stein2 bolo naším cieľom aj plnohodnotné prepojenie Kmeťovho námestia a nástupného priestoru pred evanjelickým kostolom. Sme veľmi radi, že aj keď až po niekoľkých rokoch od kolaudácie, máme dnes príležitosť tento plán zrealizovať a prispieť k skvalitneniu územia,“ potvrdzuje Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Konečne sa tak podarilo zladiť záujmy a plány jednotlivých aktérov v území a vysporiadať majetkové vzťahy. „Celkové dokončenie tejto časti parku/promenády realizujeme v úzkej kooperácii s MČ Bratislava - Staré Mesto, ktoré získalo od Hlavného mesta časť pozemkov do správy. Dohodnutý rozsah prác zastreší priamo YIT Slovakia spolu s jednotlivými subdodávateľmi,“ hovorí Milan Murcko. Developer by mal upraviť priestor dnešnej betónovej plochy až po múrik pri parkovisku pred kostolom.

Úprava by mala nadviazať na parkovú plochu, ktorá je už dokončená. „V rámci aktuálne prebiehajúcich prác dôjde k výrubu náletových drevín, vybúraniu betónovej plochy a ošetrenie existujúceho múrika vrátane vytvorenia nového prechodu v ňom. Následne bude vykonaná výsadba stromov, trávnatých plôch a osadenie chodníkov,“ popisuje riaditeľ YIT Slovakia. „Stavebné úpravy budú trvať približne tri mesiace, ich ukončenie odhadujeme do konca júna tohto roka.“

Dokončiť ostáva ešte plochu priamo pred kostolom. „Finálnu časť promenády budúci rok dokončí ECAV spolu s rekonštrukčnými prácami bezprostredne pred evanjelickým kostolom,“ dodáva M. Murcko. Nanešťastie, investor nemá k dispozícii vizualizácie celej novej promenády, z doteraz známych informácií však vyplýva, že novú podobu priestoru by mal spracovať záhradný architekt Eugen Guldan. Ten je, okrem iného, aj autorom zmieňovanej revitalizácie Kmeťovho námestia. Súčasťou priestoru bude aj detské ihrisko, slúžiace materskej škole.

Dokončenie promenády prinesie ďalšie skvalitnenie verejného priestoru v tejto časti mesta a štvrte Blumentál. Hodnotný funkcionalistický kostol od jedného z našich popredných architektov konečne získa adekvátny nástup, zlepšia sa pešie väzby v území a zväčší sa rozsah zelených plôch. Úroveň prostredia sa tým citeľne zvýši.

 

Plocha, ktorá prejde v najbližších mesiacoch premenou

 

Zmena to bude aj pre okolie Študentského domova Jura Hronca (Bernoláku). Donedávna bol obklopený viacerými zelenými plochami, no všetkými zanedbanými. Onedlho by mali byť prakticky všetky zrevitalizované. Okrem promenády pred kostolom sa totiž pripravuje prvá časť obnovy parku na Račianskom mýte a predovšetkým zriadenie nového parku na Legionárskej. Úpravou tak prejde doteraz len minimálne upravená plocha v okolí pamätníka Sama Chalupku, využívaná nanajvýš psíčkarmi.

Metropolitný inštitút Bratislavy a primátor Matúš Vallo nedávno predstavili iniciatívu Živé miesta, v rámci ktorej by malo premenou prejsť viacero dlhodobo zanedbaných či prehliadaných priestorov. Jedným z nich je aj plocha na Legionárskej. Úpravy nadviažu na výsadbu japonských čerešní z roku 2020, ktoré boli darom japonského veľvyslanectva. Doplnené budú spevnené plochy, mobiliár, výsadba a predpolie sochy, vybudované bude multifunkčné ihrisko. Projekt vznikol v partnerstve s STU.

Hoci na prvý pohľad nemožno zriadeniu parku nič vytknúť – ak hovoríme o myšlienke, nie o dizajne – z dlhodobého hľadiska považujem jeho existenciu predsa len za určitú komplikáciu. Vznik zeleného verejného priestoru, ktorý bude určite mať svoju popularitu, môže na dlhé desaťročia zablokovať rozvoj daného mestského bloku, ktorý považujem jeden z najvýraznejších príkladov mrhania vzácneho priestoru v tej časti mesta, ktorá nedostatkom zelene veľmi netrpí. Daný stav je daný existenciou študentského domova a jeho osadením na pozemku, ktorý odráža modernistické myšlienky tvorby miest, v danej časti Bratislavy (Blumentál) nevhodné.

Samotný internát má svoje architektonické kvality, ktoré mu vyniesli svojho času ocenenie Cenou Dušana Jurkoviča. Tím, v ktorom boli architekti Jendreják, Konček, Skoček, Titl a Tursunov, naplánoval internát pre dvetisíc študentov na relatívne malej parcele, pričom chcel uvoľniť okolitú hustú zástavbu. Preto autori navrhli hlavnú ubytovaciu časť ako dvojicu rovnocenných výškových hmôt, prepojených presklenými chodbami. Internát je doplnený o spoločenské, športové či administratívne časti v nižších, dvojpodlažných hmotách.

V danej dobe išlo o efektívne aj efektné využitie parcely v súlade s aktuálnymi myšlienkami, dnes sa však v duchu návratu k tradičnej tvorbe miest musím na internát pozerať kriticky. Za oveľa vhodnejšiu kompozíciu považujem mestský blok s výškou nadväzujúcou na okolitú zástavbu na Legionárskej, napríklad Poštové bytové domy od Balána a Grossmana. Internát by mal samozrejme zelený vnútroblok, ktorý by mohol byť verejne prístupný, a do okolia by sa obracal aktívnym parterom s vybavenosťou pre študentov aj komunitu. Nebol by tak akýmsi samostatným svetom v rámci živej mestskej štvrte, ale priateľským susedom.

Takáto myšlienka je však dnes nereálna. Nie je to len kvôli Územnému plánu, ktorý niečo také nepripúšťa, alebo odporu u časti odbornej verejnosti, ktorý by zánik súčasného internátu pri sebelepšej architektúre nového spôsobil. Je to aj kvôli novému parku, ktorý zaručí, že proti danej vízii by bojovala široká verejnosť - nie kvôli starej budove, ale kvôli zeleni. Vzniku nového parku mohla azda predchádzať širšia a otvorená diskusia o budúcnosti lokality, v rámci ktorej by sa zvažovala aj možnosť vytvorenia mestského bloku. Mestskí poslanci však nedávno vyhlásili internát za mestskú pamätihodnosť, čím jeho existenciu naďalej symbolicky podporili. 

Aj o tom je ale dnešná Bratislava – plány vznikajú mnohokrát narýchlo a bez serióznejšej debaty tak, aby splnili jednoduché zadanie: v tomto prípade vysadiť čo najviac stromov. Netreba však zabúdať, že ekologické a udržateľné mesto je skôr o rozumnom rozmiestnení, kvalite a udržiavaní zelene, ako o jej plošnom rozsahu a kvantite. Zveľadené zelené plochy môžu potešiť, nie vždy však musia okrem estetickej funkcie plniť aj proklamovanú ekologickú.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Fotografia z 12.9.2020
  • Fotografia z 12.9.2020
  • Fotografia z 12.9.2020

Súvisiace články

Park pri Stein2 čaká zmena: vznikne nová bratislavská promenáda?

15.06.2020 14:26:50 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Projekt Stein2 od developera YIT Slovakia v spolupráci s MiddleCap Group (vtedy ešte AMW Development) nepriniesol len vznik kancelárskych kapacít a bytových domov, ale aj vytvorenie nových verejných priestorov. Okrem privátneho dvora je to najmä časť budúcej promenády medzi Kmeťovym námestím a Novým evanjelickým kostolom. Víziu však môžu narušiť plány Starého Mesta a STU vybudovať tu priestor pre škôlku.

Čítať viac

Na Steine2 prebiehajú posledné úpravy, Spilka získala finálnu podobu

21.06.2019 09:00:00 Adrian Gubčo

Multifunkčný projekt Stein2 je prakticky kompletne dokončený. Na developmente prebiehajú už len finálne úpravy, čo sa netýka len rezidenčnej časti, ktorá bola hotová skôr, ale aj poslednej fázy kancelárskej časti v podobe rekonštrukcie Spilky, jedinej zachovanej súčasti pôvodného areálu pivovaru Stein.

Čítať viac

Vznikne pri Steine2 nové námestie?

12.06.2019 06:45:00 Adrian Gubčo

S dokončovaním projektu Stein2 sa v bezprostrednom okolí realizujú aj finálne práce na úprave verejných priestranstiev. Najkrajšie z nich by mohlo vzniknúť v predĺžení Kmeťovho námestia až k Evanjelickému kostolu na Legionárskej. Ideu však brzdia komplikované vzťahy v území. Podarí sa ich prekonať a vybudovať atraktívne námestie so zeleňou?

Čítať viac

Stein2 je pred dokončením, Staré Mesto má ďalší rehabilitovaný mestský blok

15.04.2019 10:05:00 Adrian Gubčo

V týchto týždňoch sa dokončuje výstavba projektu Stein2, ktorý mení prakticky celý mestský blok z opusteného priemyselného areálu na aktívnu súčasť mesta. Okrem rezidenčnej časti finálnu poobu získava aj kancelárska, dokončiť ešte ostáva verejné priestranstvá, hoci tieto si na ideálnu podobu ešte nejakú dobu počkajú.

Čítať viac

Pri Steine vzniká nový verejný priestor

22.02.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Projekt Stein sa blíži k dokončeniu, s čím súvisí aj ukončovanie prác v bezprostrednom okolí. Na mieste, kde sa predtým nachádzalo bunkovisko a zariadenie staveniska, v týchto dňoch vzniká verejný priestor, ktorý bude predĺžením Kmeťovho námestia.

Čítať viac

Stein2 sa blíži k dokončeniu

21.01.2019 09:30:00 Adrian Gubčo

Rezidenčná časť projektu Stein2, ktorý vznikol na mieste niekdajšieho pivovaru Stein, získava finálne kontúry. Takmer dokončené sú už všetky fasády a realizujú sa exteriérové úpravy. Jeden z najmestskejšie pôsobiacich projektov v Bratislave bude v priebehu tohto roka dokončneý.

Čítať viac

Construction update: Stein2, 03.07.2018

11.07.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

Projekt prestavby celého mestského bloku, kde sa kedysi nachádzal areál pivovaru Stein, sa dostáva do finálnych fáz. Prvé časti projektu sú už dokončené a všetky zvyšné sú už prinajmenšom v štádiu hrubej stavby.

Čítať viac

Stein2 spúšťa predaj poslednej etapy

21.03.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia dáva do predaja byty v poslednej etape projektu Stein2. Pôvodne ich malo byť päť, štvrtá a piata však boli spojené do jednej. Posledná časť komplexu je už vo výstavbe.

Čítať viac

Construction update: Stein2, 2.12.2017

05.12.2017 09:20:00 Adrian Gubčo

Stein2, pomerne rozsiahly projekt premeny celého mestského bloku pod hlavičkou dvoch developerov, YIT Slovakia developujúceho rezidenčnú časť a AMW Development developujúceho administratívu, má dokončené prvé časti.

Čítať viac

Predaj bytov v tretej etape Stein2 spustený

25.09.2017 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia spúšťa predaj bytov v tretej etape projektu Stein2. O tomto dátume som písali už dávnejšie a skorý začiatok predaja potvrdzovalo aj tempo výstavby - tretia etapa rezidenčnej časti tohto väčšieho developmentu už rastie.

Čítať viac

Odhaľuje sa budúcnosť Spilky v projekte Stein2

30.08.2017 10:30:00 Adrian Gubčo

Po Blumentali, na ktorý sme sa pozreli v minulom článku, je Stein2 ďalším väčším projektom, meniacim okolie Račianskeho mýta. Rozsiahla premena niekdajšieho priemyselného areálu pivovaru na polyfunkčný blok s bývaním a kanceláriami developujú spoločnosti YIT Slovaka a AMW Development. Zároveň sa konečne odhalili zámery s budovou tzv. Spilky, ktorá sa ako jediná budova z pivovaru zachovala.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube