Author photoAdrian Gubčo 11.03.2019 09:00

Výstavba „bulváru“ Nivy napreduje, centrum Bratislavy získa novú diaľnicu

Pred niekoľkými týždňami boli spustené jedny z najväčších dopravných obmedzení v nedávnej histórii Bratislavy, ktorých súčasťou bola uzávierka ulice Mlynské nivy v úseku medzi Karadžičovou a Košickou ulicou. Zhotoviteľ, developer HB Reavis pracujúci na výstavbe susednej Stanice Nivy, nezaháľal a okamžite sa pustil do transformácie tejto významnej mestskej triedy.

V rámci projektu sa ulica zásadným spôsobom zmení, pričom dôjde ku komplexnej modernizácii dopravnej aj technickej infraštruktúry. Mlynské nivy sa rozšíria, aby pokryli nielen doterajšie dopravné nároky, ale aj nový dopyt po výstavbe kancelárskych komplexov a predovšetkým nákupného centra, ktoré bude patriť k najväčším v Bratislave.

K aktuálne prebiehajúcim prácam patrí rekonštrukcia kanalizačného zberača, ktorá je už takmer hotová, v najbližších dňoch by sa mala dokončiť nová sútoková komora. Začala sa realizovať prvá etapa obnovy plynového a vodovodného potrubia, pracuje sa aj na budovaní slaboprúdového telekomunikačného kolektora. Azda najviditeľnejšou je však výstavba nového podzemného kruhového objazdu, ktorý privedie autá z Mlynských nív do podzemných garáží okolitých komerčných komplexov.

V Bratislave doteraz nevyskúšaný koncept je už taktiež v pokročilej fáze realizácie – realizuje sa prvá a druhá fáza výstavby. V prípade prvej sa armuje strop podzemného objazdu, v druhej sa čoskoro spustí príprava základovej dosky. Po dokončení týchto častí projektu sa začnú budovať samotné vjazdy do budúcej garáže.

 

Výstavba podzemného kruhového objazdu

 

Po celkovom dokončení modernizácie Mlynských nív bude mať táto ulica tri pruhy v každom smere plus odbočovacie pruhy. Vonkajšie pruhy budú mať formu buspruhu, pre IAD teda zostávajú dvakrát dva pruhy. Okrem toho sa na vozovke vyznačia cyklopruhy a opraviť sa majú aj chodníky. Developer tvrdí, že výsledkom bolestivej uzávery bude kvalitnejšia ulica pre všetkých. V praxi však bude realita odlišná.

Masívne rozšírenie cesty, predovšetkým v úseku medzi križovatkou s Karadžičovou a vjazdom do podzemného kruhového objazdu, povedie k maximálnej redukcii priestoru pre peších a k vytvoreniu nebezpečnej situácie pre cyklistov. Vďaka postupu prác je už teraz vidno, aká bude celková šírka chodníka na južnej strane ulice, v styku s aktívnym parterom administratívneho komplexu Twin City, kde sa bude nachádzať aj v budúcnosti nepochybne frekventovaná zastávka pre cestujúcich zo Stanice Nivy (autobusovej stanice).

 

Chodník v priestore budúcej zastávky MHD je extrémne úzky

 

Takúto ulicu možno len sotva nazvať bulvárom. Oveľa viac pripomína diaľnicu alebo širokánske triedy, ktoré pretínajú niektoré východoeurópske metropoly, nemá však nič spoločné s priateľskou ulicou pre všetkých, kde sa na prvé miesto kladú tí najzraniteľnejší. V tomto úseku Mlynských nív sa nenájde ani miesto pre stromoradie, neznáme ostáva aj materiálové prevedenie, hoci asfaltový chodník pred Twin City Tower pôsobí celkom definitívnym dojmom.

Najväčšiu kritiku si nepochybne vyslúži HB Reavis, treba však otvorene povedať, že stavebníkom je Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré má možnosť definovať podmienky rekonštrukcie ulice. Bratislava však (zatiaľ) ostáva v zajatí starého uvažovania o riešení dopravy v meste, podľa ktorého sa musia prijímať opatrenia, aby bola automobilová doprava čo najviac plynulá.

Ide o myšlienku, ktorá má podľa rastúceho množstva urbanistov stále menšiu relevanciu a pre mestá zhubné následky. Ako uvádza architekt Jeff Specks, autor knihy Walkable City, neustále rozširovanie dopravnej infraštruktúry vedie k situácii, kedy je po meste jednoduché sa dopravovať autom, ale ťažké akokoľvek inak. Výsledkom je, že je jednoduché sa do centra dostať, ale nie je tam prečo chodiť. Podobná myšlienka zaznela aj na nedávnej konferencii Urban Summit, kde bolo povedané, že mesto sa môže rozhodnúť buď pre plynulú automobilovú dopravu, alebo kvalitnú MHD. Nemôže mať oboje.

Mlynské nivy sú klasickým príkladom tejto dilemy. Požiadavka Hlavného mesta prebudovať ulicu tak, aby vyhovovala predovšetkým nárokom na zabezpečenie individuálnej automobilovej dopravy, vedie k zhoršeniu ulice pre ostatné skupiny užívateľov. Akousi náplasťou má byť dedikovaný buspruh, verejná doprava však ostane spomalená v masívnych križovatkách, ktoré majú priepustnosť okolitých ulíc zabezpečiť.

 

Dané nastavenie "bulváru" nevytvorí z Mlynských nív atraktívnu ulicu pre peších či cyklistov, čo by skutočný bulvár mal byť. Zdroj: HB Reavis

 

Nové vedenie Magistrátu sa počas kampane prezentovalo zmeneným zoznamom priorít, kde sú chodci, cyklisti a verejná doprava na prvom mieste. Doterajšie kroky – vytvorenie buspruhov na Gagarinovej či Bajkalskej ulici alebo cenové zvýhodnenie cestujúcich vo verejnej doprave – dávajú nádej, že predvolebné sľuby neostanú len na papieri. Skutočný záujem o zmenu paradigmy sa však ukáže až teraz: Hlavné mesto ako stavebník Mlynských nív môže zmeniť zadanie projektu.

Najjednoduchším riešením by bolo zrušenie jedného pruhu pre IAD v každom smere v prospech rozšírenia chodníka a vybudovania segregovanej cyklotrasy. Na takýto zásah je však potrebná administratívna úprava v podobe zmeny stavby pred dokončením. Tá má svoje administratívne lehoty a s ohľadom na očakávané spúšťanie ulice do prevádzky – verejná doprava by mala po Mlynských nivách premávať už v lete – mestu veľa času neostáva. Podľa mojich informácii, k „bulváru“ sa stretnutie ešte neorganizovalo, zatiaľ sa riešila len podoba Páričkovej ulice.

Je načase, aby Bratislava ukázala, že sa zbavuje spiatočníckych ideí o podpore automobilizmu a do éry klimatických zmien vstupuje s jasnou víziou podpory ekologickejších spôsobov dopravy. Prvým krokom môže byť radikálny redizajn ulice Mlynské nivy, ktorá sa môže stať skutočným bulvárom. Šanca na to ešte stále je.

 

Fotografie zo 7.3.2019. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Prestavba ulice Mlynské nivy
  • Prestavba ulice Mlynské nivy, výstavba kruhového objazdu
  • Prestavba ulice Mlynské nivy
  • Armovanie stropu podzemného kruhového objazdu
  • Vstup do budúcej garáže Stanice Nivy
  • Šírka chodníka v priestore budúcej zastávky MHD bude minimálna
  • Prestavba ulice Mlynské nivy
  • Prestavba ulice Mlynské nivy
  • Bulvár Mlynské nivy. Zdroj: HB Reavis

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube