Author photoAdrian Gubčo 10.04.2019 13:35

Bude z Mlynských nív bulvár?

V nedávnom článku som naznačil, že jeden z najväčších aktuálnych dopravných projektov v Bratislave – prestavba ulice Mlynské nivy – neprinesie premenu na „bulvár“, ako to deklaruje stavebník, Hlavné mesto SR Bratislava, ako aj investor, developer HB Reavis, ale skôr vznik akejsi mestskej diaľnice. Podľa všetkého však môj príspevok našiel určitú odozvu.

Výstavba ulice Mlynské nivy a Stanice Nivy

Výstavba ulice Mlynské nivy a Stanice Nivy

Faktom je, že masívne rozšírenie ulice (v zmysle priestoru pre cestnú dopravu) prinesie veľké zvýšenie kapacity pre individuálnu automobillovú dopravu (IAD), no na úkor priestoru pre peších či pre zeleň. Kým vozovka bude v profile 3+3, t.j. dva pruhy pre IAD a jeden pre MHD, k čomu však treba pridať ešte odbočovací pruh do podzemnej garáže v stredovom páse, chodníky pre peších budú minimalizované na hranu noriem a cyklotrasa bude vedená nebezpečne popred zastávku MHD, čím budú hroziť konflikty s cyklistami.

Viditeľným problémom je južná strana ulice v dotyku s komplexami Twin City Tower a Twin City, kde je šírka chodníka maximálne nedostatočná, do čoho ešte zasahujú stĺpy s verejným osvetlením a prípadne dvere prevádzok, otvárajúcich sa do ulice (čo sa však má upraviť, napriek spornému súladu s normami).

Developer argumentuje, že chodcom bude slúžiť predovšetkým pešia pasáž medzi Twin City a Twin City Tower, to však určite neplatí pre časť pri Twin City, kde bude zastávka MHD. Šírka chodníka tu neumožňuje zriadiť ani len prístrešok, hoci ide o veľmi vyťaženú zastávku verejnej dopravy, pričom po výstavbe Stanice Nivy to nebude inak.

 

Južná strana ulice je už dokončená, práce sa sústredia na severnú stranu a výstavbu budúceho vjazdu do podzemnej garáže

 

Hlavné mesto si je očividne nedostatkov vedomé a preto vykonalo priamo v priestore budúceho „bulváru“ obhliadku pod vedením viceprimátorky pre dopravu a životné prostredie Tatiany Kratochvílovej. Zástupcovia mesta a developera si prezreli aktuálny postup prác a hľadali možnosti, ako stav, ktorý má po dokončení ulice v zmysle aktuálneho projektu nastať, zlepšiť.

Možnosti výraznejšieho zlepšenia sú však obmedzené. Južná strana ulice Mlynské nivy je už stavebne do veľkej miery dokončená, vrátane vyhotovených chodníkov, stĺpov verejného osvetlenia a betónovej vozovky v budúcom buspruhu. Zmeny smerujúce k zlepšeniu pohybu chodcov či zlepšeniu bezpečnosti cyklistov sú teda možné len za cenu náročných stavebných opatrení, čo sa len sotva stretne s podporou u investora.

O niečo širšie pole možností má mesto otvorené ešte v prípade severnej strany ulice, ktorej realizácia je v stave, kedy sú ešte možné určité menšie zmeny, hoci konkrétna podoba zatiaľ neexistuje. Teoreticky prípustná je možnosť redukcie jedného pruhu pre IAD v prospech rozšírenia priestoru pre peších, cyklistov, či zelene, hoci predpokladom k tomu je pozitívne posúdenie zo strany dopravných inžinierov a expertov.

To isté platí o križovatke ulíc Mlynské nivy a Karadžičova, kde sú tiež pravdepodobné určité zmeny, čo je rozhodne pozitívne, lebo práve križovatky predstavujú v mnohých prípadoch najproblematickejšie body pri pešom aj cyklistickom pohybe. Rozhodne zmena k lepšiemu sa podarila v prípade Páričkovej ulice, ktorá by sa mala rekonštruovať s tým, že na ulici vznikne obojsmerná segregovaná cyklotrasa.

Pre akékoľvek zmeny však existujú limitujúce termíny. Hlavné mesto chce obnoviť prevádzku MHD v oblasti v pôvodnom režime najneskôr do 1. septembra, predpokladom pre úpravy je teda maximálne zrýchlené konanie a príprava v prípade zmien stavby pred dokončením. Ide o významnú komplikáciu, ktorá si bude vyžadovať maximálnu profesionalitu zo všetkých strán.

 

Vznik skutočného bulváru môže byť otázkou ešte relatívne vzdialenej budúcnosti. Zdroj: HB Reavis

 

Ak sa však zmeny nepodaria teraz, teoretická šanca ešte môže byť v budúcnosti – Hlavné mesto má totiž tento rok začať vypracovávať štúdiu električkového prepojenia centra mesta s Podunajskými Biskupicami, pričom jednou z alternatív vedenia trate (ktorá je aj v Územnom genereli dopravy) je práve po Mlynských nivách. HB Reavis deklaruje, že je na výstavbu električkovej trate pripravený.

Táto by sa mala nachádzať vo vonkajších pruhoch, kde budú lokalizované buspruhy. Príprava na električku spočíva v priestorovej rezerve a takej organizácii technickej infraštuktúry, že by výstavba trate nemala byť taká náročná (hoci to neplatí pri všetkom – napríklad odtoková kanalizácia bude potrebovať úpravy). To je však aj pri najlepšej vôli a dostatku prostriedkov otázka ešte niekoľkých rokov.

Ulica Mlynské nivy tak napriek určitým možným úpravam zostáva mementom dopravného plánovania, ktoré preferuje individuálnu automobilovú dopravu pred snahou o kvalitnejší verejný priestor a ekologickejšie alternatívy. Až doteraz bol tento spôsob myslenia hlboko ukotvený u najvyšších inštitúcií, čo má na mesto zhubný následok.

HB Reavis opakuje, že do úprav dopravnej a technickej infraštruktúry v oblasti investuje 40 miliónov eur. Nejde o malú sumu, o to smutnejšie je, že tieto peniaze neboli využité na skutočnú kvalitatívnu transformáciu Mlynských nív a vznik reálneho bulváru. Ten stále ostáva ešte len víziou, ktorá nebude realitou o rok, ale až vo vzdialenejšej budúcnosti.  

 

Fotografie z 4.4.2019. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Výstavba ulice Mlynské nivy a Stanice Nivy
  • Výstavba ulice Mlynské nivy
  • Vznikajúci podzemný kruhový objazd a Nivy Tower
  • Zdroj: HB Reavis

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube