Author photoAdrian Gubčo 09.11.2023 16:28

Veľký problém Petržalky konečne zanikne. Cresco Real Estate odstráni kopec pri Slnečniciach

Petržalka bola kedysi veľkou vidieckou obcou, z ktorej sa v dôsledku výstavby sídliska nezachovalo prakticky vôbec nič. Okrem niekoľkých menších štvrtí a zopár domov je zvyškom po starej dedine umelý kopec na juhovýchode mestskej časti. Ide o mohutnú skládku stavebného odpadu, čakajúcu na odstránenie. Práce na asanácii sa postupne spúšťajú.

Zdroj: Cresco Real Estate

Zdroj: Cresco Real Estate

Vyvýšenina na juhovýchode Petržalky začala vznikať v 70-tych rokoch 20. storočia, teda v čase, keď sa začala búrať pôvodná obec. Uskladnených je tu asi 300-tisíc ton materiálu, čo je dôsledok rozsahu historickej Petržalky. Tá sa prudko rozrástla po vzniku Československej republiky a vo všeobecnosti sa považovala za najväčšiu vidiecku obec v krajine. Z pohľadu Bratislavy išlo najmä o rekreačné a športové zázemie.

Dlho prehliadaná skládka sa stala predmetom kritiky v posledných rokoch, keď v jej susedstve developer Cresco Real Estate začal budovať Slnečnice – najväčší porevolučný rezidenčný projekt na Slovensku. Postupne by tu mala vzniknúť štvrť, v ktorej bude žiť možno až 20-tisíc ľudí. Rozdelená je na niekoľko častí, pričom sektor Viladomy je priamo naproti umelému kopcu.

To však bude čoskoro minulosť. Developer totiž spúšťa prvú etapu odstránenia a recyklácie petržalského kopca. V lokalite sa začala odstraňovať náletová vegetácia, pokračovať sa bude odvozom už separovaného materiálu, ako aj odstránením južnej časti kopca približne po úroveň ulice Žltá 2. „Odstránením kopca skultivujeme celú lokalitu a územie pripravíme na ďalší rozvoj,“ hovorí Ján Krnáč, výkonný riaditeľ Cresco Real Estate.

Galéria

  • Plán asanácie. Zdroj: Cresco Real Estate
  • Súčasný stav skládky. Zdroj: Cresco Real Estate
  • Súčasný stav skládky. Zdroj: Cresco Real Estate
  • Slnečnice - Kopec. Zdroj: Cresco Real Estate
  • Slnečnice - Kopec. Zdroj: Cresco Real Estate
  • Slnečnice - Kopec. Zdroj: Cresco Real Estate

Spustenie prác na samotnej asanácii kopca je plánované na december tohto roka. Prvé výkopové práce začnú na odvrátenej strane kopca pri pohľade z Azúrovej, smerom k železničnej trati. Realizácia týchto úprav je možná na základe právoplatných stavebných povolení zo strany mestskej časti Bratislava-Petržalka a súhlasu Okresného úradu Bratislava, Odboru starostlivosti o životné prostredie.

Investor približuje, že sa v kopci nachádza prevažne zemina, tehly, betón, plechy a iný zdravotne neškodný materiál. Recyklovať by sa malo približne 96% materiálu. Všetok nezrecyklovateľný materiál, podľa predbežných odhadov 4%, bude riadne evidovaný a zlikvidovaný v na to určených skládkach v súlade s predpismi.

Developer upozorňuje, že nezávadnosť skládky má potvrdenú analýzami. Podľa Ladislava Hoffmanna, riaditeľa výstavby Cresco Real Estate, sa na petržalskom kopci vykonali merania, ktoré mali za úlohu zistiť prítomnosť zdraviu škodlivých látok. Odbery a analýza okolitej podzemnej vody a ovzdušia preukázali, že sa do nej z kopca neuvoľňujú žiadne nebezpečné látky.

Nič by sa na tom nemalo zmeniť ani počas realizácie asanácie. „Práce na odstraňovaní kopca zabezpečujú špecializované, odborne spôsobilé firmy, ktoré s prípadným nebezpečným odpadom vedia a môžu nakladať v súlade s platnými predpismi, a tak sa situácia nezmení ani počas odstraňovania materiálov,“ tvrdí L. Hoffmann.

Napriek tomu priznáva, že v malých množstvách sa v kopci našiel eternit, obsahujúci azbestové vlákna. „Tohto materiálu je v kopci veľmi malé množstvo, nie je pre ľudí ani zvieratá nebezpečný, ak nedochádza k neodbornej manipulácii s ním,“ ubezpečuje. „Obyvatelia priľahlých častí Petržalky sa nemusia ničoho obávať. Aj merania z minulosti preukázali, že sa azbest ani v minimálnych koncentráciách pri prácach nedostával k obytným budovám.“

Aby mohol developer garantovať, že nedôjde k žiadnym nehodám, má byť počas prác zabezpečený stály geologický dohľad, ako aj technický dozor nad rámec povinností, ktoré ukladá zákon. Prebiehať bude aj monitoring podzemnej vody. „Navyše budeme pravidelne odoberať vzorky vzduchu a pôdy, ako aj vykonávať stery z okolitých budov. Technický dozor bude dohliadať nad výkonom prác, kontrolovať napr. váhy materiálu či, v akom množstve a kam odišiel,“ približuje Hoffmann.

Opatrnosť má byť daná tým, že sa počas tvorby kopca neevidovalo, čo sa na kopec vyviezlo. „Celý proces likvidácie kopca bude detailne sledovaný súborom monitorovacích prác s pravidelnou kontrolou aktuálneho stavu kvality zemín a podzemných vôd v akreditovanom laboratóriu,“ dodáva odborník na odpady Ján Antal, ktorý bude na kopci vykonávať dozor nad činnosťou odborných firiem.

Developer uzatvára, že chce vykonať rozsiahle opatrenia proti akémukoľvek diskomfortu pre okolitých obyvateľov. Nákladné autá tak pôjdu pomalšie, aby neboli hlučné, alebo budú pravidelne kropené, aby sa predišlo prašnosti. Odvoz materiálu nespôsobí žiadne dopravné obmedzenia – materiál bude odnášaný opačnou stranou smerom k rozostavanej Petržalskej radiále.

Prvá etapa má byť ukončená približne o rok, do zimy 2024. Z kopca by mala ubudnúť asi jedna tretina materiálu.

 

Odstránením skládky sa otvorí priestor pre výstavbu časti Slnečnice - Kopec. Zdroj: Cresco Real Estate

 

Cresco Real Estate v posledných rokoch opakovane čelilo otázkam, prečo už dávnejšie nepristúpilo k celkovému odstráneniu obrovskej skládky – čiastočné práce sa totiž realizovali už predtým. Developer pripomínal, že prekážkou boli zdĺhavé povoľovacie procesy. Pripravenosť na asanáciu skládky deklaroval už pred rokom.

V každom prípade, z jeho pohľadu ide o dobrú správu, a to nielen kvôli spokojnosti klientov. S ohľadom na aktuálny vývoj Slnečníc je dôležité otvoriť ďalší priestor pre výstavbu nových etáp. Relatívne nedávno bola ukončená výstavba zóny Viladomy, v zóne Mesto sa začína stavať etapa Nad mestom. Iné časti však čakajú na rozhodnutia úradov – v prípade etapy s oficiálnym názvom AB1+AB4 sa napríklad na záväzné stanovisko čaká vyše tri roky.

V tom istom čase je tu časť Slnečnice – Kopec, ktorej prvá časť už má vydané právoplatné stavebné povolenie. Pôjde o sériu doskových bytových domov, ktoré vzniknú v priestore medzi Azúrovou a železničnou traťou, pričom budú obsahovať prepojené zelené vnútrobloky, ktoré vytvoria akýsi líniový park. Azúrová tak dostane charakter obojstrannej mestskej ulice.

Hoci dnes predaje bytov v Slnečniciach nejdú tak dobre ako počas konjunktúry, o niekoľko rokov môže byť situácia diametrálne odlišná. Na trh sa „vyvalí“ odložený dopyt z posledných rokov, pričom bývanie si budú hľadať aj klienti, hľadajúci skôr dostupnejšie bývanie, teda podobné ako v Slnečniciach. Cresco Real Estate by im teoreticky mohlo okamžite priniesť nový produkt v podobe etapy Slnečnice – Kopec.

Odstránenie bývalej skládky tak je strategickým krokom, ktorý bude všestranne prospešný. Z pohľadu developera sa otvorí priestor pre výstavbu nových etáp, obyvatelia Slnečníc nebudú musieť bývať v susedstve nevhodného kopca a Petržalka sa zbaví nešťastného reliktu svojej nedávnej histórie. Rozhodne nejde o nič, za čím by bolo treba smútiť.

 

Pozrite si rozvoj zóny Mesto a Viladomy vo fotoalbumoch. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube