Author photoAdrian Gubčo 12.01.2024 16:46

Koniec petržalského kopca. Cresco Real Estate je pred spustením asanácie záťaže

Na juhovýchode Petržalky sa nachádza netypická vyvýšenina uprostred rovinatej krajiny. V skutočnosti nejde o prirodzený útvar, ale o skládku stavebného odpadu, ktorá tu vznikla po odstránení pôvodnej vidieckej obce. Developer susedného projektu sa pripravuje na jej asanáciu, čo otvorí priestor pre ďalší stavebný rozvoj.

Súčasný stav skládky. Zdroj: Cresco Real Estate

Súčasný stav skládky. Zdroj: Cresco Real Estate

Spoločnosť Cresco Real Estate, ktorá stojí za projektom Slnečnice, ukončuje v týchto dňoch výberové konanie na dodávateľa asanačných prác tzv. petržalského kopca. Uviedol to výkonný riaditeľ spoločnosti Ján Krnáč. Asanácia časti kopca by sa mala začať po odstránení náletových drevín. „Prebieha prvá fáza, a to odstraňovanie náletových drevín, s ktorým sme začali v novembri. Zastihlo nás nepriaznivé počasie, ktoré odstraňovanie drevín predĺžilo,“ skonštatoval Krnáč.

Developer predpokladá, že s ďalšou fázou asanácie by mohol začať čoskoro. V rámci nej by sa mala odstrániť približne štvrtina kopca. Termín ukončenia tejto etapy prác naďalej odhaduje na december. S výkopovými prácami by sa malo začať na odvrátenej strane kopca, pri železničnej trati. Samotná masa kopca tak má počas väčšiny prác slúžiť ako prirodzená bariéra proti hluku a prašnosti. Miesto, na ktorom sa kopec v súčasnosti nachádza, je jedným z tých, na ktoré sa má developerský projekt rozšíriť.

Tzv. petržalský kopec a nachádza v južnej časti mestskej časti a vznikol v 70. rokoch 20. storočia, keď musela stará Petržalka ustúpiť výstavbe panelového sídliska. Tvorí ho viac ako 300-tisíc ton materiálu, znovu využiť by sa z neho malo 96%. V kopci sa nachádza prevažne zemina, tehly, betón, plechy či iný zdravotne neškodný materiál. Nerecyklovateľný materiál má byť riadne zlikvidovaný.

Galéria

  • Súčasný stav skládky. Zdroj: Cresco Real Estate
  • Súčasný stav skládky. Zdroj: Cresco Real Estate
  • Plán asanácie. Zdroj: Cresco Real Estate
  • Slnečnice - Kopec. Zdroj: Cresco Real Estate
  • Slnečnice - Kopec. Zdroj: Cresco Real Estate
  • Slnečnice - Kopec. Zdroj: Cresco Real Estate

Prítomnosť zdraviu škodlivých látok merania nepotvrdili. Z výsledkov odberov a analýzy okolitej podzemnej vody a ovzdušia nevyplynulo, že by sa z kopca uvoľňovali nebezpečné látky. V malých množstvách sa tam nachádza eternit, ktorý obsahuje azbestové vlákna. Je ho však podľa developera veľmi malé množstvo, takže nie je nebezpečný, ak nedochádza k neodbornej manipulácii s ním.

Developer zároveň deklaruje, že počas prác bude prítomný aj stály geologický dohľad i technický dozor. Prebiehať bude aj monitoring podzemnej vody, pravidelne sa majú odoberať vzorky vzduchu a pôdy či vykonávať stery z okolitých budov.

Odstránenie kopca otvorí priestor pre výstavbu ďalších častí Slnečníc. V rámci mohutného developmentu novej obytnej štvrte bola zatiaľ vybudovaná časť Slnečnice – Viladomy a vo výstavbe je sektor Slnečnice – Mesto. Na mieste kopca bude sektor, lakonicky nazvaný Slnečnice – Kopec.

Na základe dostupných informácií pôjde o sériu doskových bytových domov, ktoré vzniknú v priestore medzi Azúrovou a železničnou traťou, pričom budú obsahovať prepojené zelené vnútrobloky, ktoré vytvoria akýsi líniový park. Azúrová tak dostane charakter obojstrannej mestskej ulice. Samotné bytovky budú pravdepodobne dostupnejšieho charakteru. Prvá etapa projektu má vydané právoplatné stavebné povolenie, v praxi sa tak čaká len na asanáciu skládky.

 

Územný plán mesta naznačuje, že južne od Slnečníc vznikne veľká štvrť. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Zlepšenie ekologickej kvality územia v konečnom dôsledku nepomôže len danému developerovi či súčasným alebo budúcim obyvateľom Slnečníc. Týmto developmentom sa totiž transformácia lokality nekončí. Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy naznačuje, že výstavba sa skôr či neskôr prenesie aj na rozsiahle nezastavané polia medzi železničnou traťou a diaľnicami D2 a D4.

V bližšie neurčenej budúcnosti by sa tu mala vybudovať polyfunkčná štvrť s bývaním, občianskou vybavenosťou, športoviskami aj množstvom zelene. Striedať sa tu majú plochy mestskej zástavby s malopodlažnou zástavbou, vrátane rodinných domov. V každom prípade, žiť tu budú tisíce, možno až desaťtisíce obyvateľov.

Dá sa predpokladať, že skôr či neskôr sa odhalí urbanistická štúdia, ktorá skonkretizuje plány kľúčových vlastníkov pozemkov, medzi ktorými sú aj ľudia blízki rozvoju Slnečníc. Priamo naproti kopcu je neplánovaná rezerva pre umiestnenie stavieb a zariadení energetických a telekomunikačných systémov. Naznačené je aj vedenie produktovodov týmto smerom. Obklopené však majú byť športovými plochami.

Stavať sa pravdepodobne nezačne tak skoro, skôr či neskôr ale na výstavbu príde. Bratislava rastie a aj napriek preferovaniu skompaktňovania mesta bude potrebovať nové priestory pre expanziu. Oba procesy však môžu naraziť na environmentálnu a inú záťaž, ktorá sa môže veľmi negatívne podpísať na potenciáli mesta pre rozvoj.

Je tak v najvyššom záujme mesta a štátu vyvinúť mechanizmy, ktoré by prispeli k aktívnejšiemu odstraňovaniu záťaží. Už dnes bránia lepšiemu využitia územia. V budúcnosti sa môžu stať obrovskou bariérou, ktorá sa odzrkadlí na horšej dostupnosti bývania aj neefektívnom alebo nevhodnom využití pozemkov v metropolitnom regióne.

 

(TASR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube