YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 18.08.2017 08:30

Zástavba na mieste PKO je plne odhalená

Po nedávnom odhalení prvej časti zástavby na mieste niekdajšieho Parku kultúry a oddychu (PKO) je známa aj jeho druhá a tretia časť, sektor CPR-B (Bratislavské planetárium) a CPR-C (River Park II).

Pohľad južný. Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA

Pohľad južný. Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA

Celý projekt je totiž rozdelený medzi dvoch developerov. Kým CPR-A (Cresco Promenade) patrí spoločnosti Cresco Group, CPR-B a CPR-C bude realizovaná pod vedením J&T Real Estate. Predkladateľom je Woal, s.r.o., nástupca Henbury Development.

Kým sektory CPR-A a CPR-C sú tvorené objektami bývania, kancelárii a občianskej vybavenosti, ako CPR-B je označený centrálny priestor, kde vznikne námestie, ktorému bude dominovať budova Bratislavského planetária. Táto má tvoriť zároveň hlavný landmark nábrežného komplexu, kým námestie je chápané ako uzlový priestor nábrežia medzi Mostom Lafranconi a Mostom SNP. 

 

Pohľad severný. Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA

 

Sektor CPR-C nadviaže svojou štruktúrou aj výškou na existujúcu zástavbu River Parku a vytvorí tak jeho kontinuálne pokračovanie. Funkčne pôjde o kombináciu bývania, prechodného bývania, administratívy a retailu. Bloky orientované na nábrežie a budúce námestie budú mať rezidenčnú funkciu, dosiahnu výšku deviatich nadzemných podlaží a ich parter bude využitý pre obchodné či gastronomické prevádzky.

Špecifický bude objekt orientovaný do námestia, ktorý bude svojim pôdorysom pripomínať objekt River House v rámci prvej časti projektu a kde by v dvojpodlažnom parteri mala vzniknúť "mediatéka" (akási knižnica, ktorá však namiesto knižného obsahu sprostredkúva obrazový, zvukový či audiovizuálny obsah). 

 

Rez planetária. Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA

 

Bloky orientované do Nábrežia arm. gen. L. Svobodu budú mať administratívnu funkciu, resp. funkciu prechodného bývania. Objekt prechodného bývania (kde však budú skutočné byty, ktoré sú ako apartmány označované len z titulu územného plánovania, ktoré stanovujú určitý podiel občianskej vybavenosti, kam apartmány patria) bude mať desať nadzemných podlaží, kancelárska budova osem plus technologické podlažie, prízemia budú opäť využité pre účely prevádzok a vstupov do budovy.

Podľa zistení portálu TrendReality.sk vznikne celkovo 78 bytov, 75 apartmánov, 12,5-tisíca štvorcových miest kancelárskych priestorov a vyše 3-tisíc štvorcových metrov retailu. Parkovacích miest bude 844, nachádzať sa budú v troch podzemných podlažiach. Realizácia je naplánovaná na roky 2019 až 2022.

Kľúčovou otázkou je v prípade tohto komplexu architektonické stvárnenie budov a riešenie verejných priestranstiev. Dokumentácia je na popis architektúry pomerne skúpa, vzhľadom na architektov projektu - štúdio GFI - možno čakať skôr štandardný priemer ako nejakú špičkovú kvalitu. Výraznejším by mal byť objekt apartmánového domu, ktorý architekti vnímajú ako "vstupnú bránu" do komplexu, a rezidenčný blok na hrane budúceho námestia.

Najvýraznejšou budovou však bude planetárium, kde bude vstup "utopený" pod úroveň námestia formou pobytových schodov. Architekti v tomto prípade uprednostnili formu pred funkciou, planetárium tak bude mať formu "kvapky", čo má vychádzať z blízkosti rieky Dunaj. Vnútro planetária bude tvorené vstupným foyer, priestormi pre predaj lístkov a suvenírov, prednáškovou miestnosťou, no predovšetkým hlavnou kupolovitou sálou s kapacitou 140 návštevníkov, umožňujúcou multifunkčné využitie, okrem astronomickej projekcie aj komornejšie predstavenia či diskusie.

 

Zdroj: Woal, s.r.o.

 

V prípade verejných priestranstiev developer plánuje vytvoriť niekoľko špecifických typov priestranstiev.

Základným prvkom je námestie v okolí planetária, ktoré má plniť zhromažďovaciu aj pobytovú funkciu, poskytovať výhľady na Dunaj a jeho protiľahlý breh a mať celomestský význam. Zeleň bude riešená formou mobilných kvetináčov so stromami, ktoré budú zrejme pripomínať podobné kvetináče na Námestí M.R.Štefánika v Eurovei.

Druhým výrazným priestorom bude promenáda, ktorá nadviaže na riešenie z River Parku. Kriticky tak vnímame zmiešaný pohyb cyklistov a chodcov. Súčasná stromová alej zanikne a bude nahradená stromoradím platanov, zachovať sa však má travertínový múrik, ktorý bol v River Parku odstránený kvôli protipovodňovej ochrane. V tomto prípade to developer vyriešil miernym vyvýšením parteru.

Tretím priestorom bude samotný breh rieky, kde je v osi námestia uvažované vytvorenie sedacích stupňov či schodov. V rieke samotnej by sa mal osadiť pontón, ktorý bude mať pobytovú funkciu.

Posledným výrazným priestorom je vnútroblok medzi bytovými blokmi a kancelárskou budovou, kde bude rovnako ako v River Parku vysadená zeleň pod názvom "River Garden". V prípade staršieho projektu ide o pomerne mŕtve územie, v tomto prípade však bude aspoň priestornejšie a s lepším prístupom od nábrežia aj ulice. Vytvorenie námestíčka na východnom okraji nádvoria môže byť vhodným nástupným priestorom, no napriek tomu bude zrejme táto časť projektu využívaná pomenej.

Vo výsledku sa dá konštatovať, že J&T Real Estate prichádza s oveľa prijateľnejším návrhom ako spoludeveloper, Cresco Group. Kým v prípade CPR-A dochádza k agresívnej privatizácii verejného priestoru a totálnej maximalizácii úžitku pre developera na úkor verejného využitia, v prípade ostatných častí projektu vznikne zástavba, ktorá síce umožní developerovi zisk, na druhej strane je však otvorenejšia verejnosti. Pozitívne možno vnímať využitie parteru pre retail, existenciu pozdĺžnych aj priečnych väzieb či nadväznosť na nábrežnú frontu vytvorenú River Parkom.

Niektoré zásadné výhrady sa však opakujú - územiu, aj s ohľadom na jeho históriu, chýba veľkorysejšie zastúpenie verejných funkcií, pričom planetárium a mediatéka sú len veľmi nedostatočné. Architektúra v rámci takéhoto exponovaného územia mala byť riešená architektonickou súťažou, predovšetkým v prípade planetária, ktoré má byť symbolom celého projektu. Cyklistická doprava je opäť len trpená a predpokladá sa aj ďalšie rozširovanie nábrežnej cesty.

Mnohé z týchto výhrad by nemuseli platiť, keby mesto malo jasnú víziu rozvoja svojich nábreží a stanovilo by jasné podmienky, za akých sa môžu urbanizovať. Keďže sa to však nestalo, treba dúfať, že developeri budú sami rozumní a projekty budú navrhovať aj s ohľadom na verejný záujem. V prípade tejto časti zámeru CPR sa to podarilo len čiastočne. Každopádne, časť projektu od J&T Real Estate vo výsledku až takou tragédiou nebude.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Pohľad južný. Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA
  • Pohľad severný. Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA
  • Rez planetária. Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA
  • Situácia. Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA
  • Planetárium. Zdroj: Woal, s.r.o.
  • Planetárium. Zdroj: Woal, s.r.o.
  • Mediatéka. Zdroj: Woal, s.r.o.

Súvisiace články

Ján Krnáč z Cresco Real Estate: Dúfam, že politici začnú rozmýšľať probiznisovejšie

28.10.2022 11:33:00 Adrian Gubčo

Cresco Real Estate je najväčším rezidenčným developerom na Slovensku. Vďačí za to v podstate jedinému projektu – Slnečniciam, masívnej obytnej štvrti na južnom okraji Petržalky. Plány však má rozsiahlejšie. Firma pripravuje nadštandardné nábrežné byty, výškové budovy a expanduje aj do zahraničia. O aktuálnych projektoch a situácii na trhu sme sa rozprávali s Jánom Krnáčom, výkonným riaditeľom v Cresco Real Estate.

Čítať viac

River Park 2 čaká na povolenia, dátum spustenia výstavby ostáva nejasný

28.06.2022 12:51:23 Adrian Gubčo

Nábrežie Dunaja je najexkluzívnejšou časťou Bratislavy pre bývanie a akýkoľvek zámer v jeho blízkosti vyvoláva kontroverzie. O to viac to platí, ak je daná časť nábrežia spájaná so spomienkami na predošlú rekreačno-kultúrnu funkciu. To je prípad pokračovania projektu River Park, ktorý sa len veľmi pomaly blíži k zisku potrebných povolení. Nové územné konanie pre časť CPR-A sa začína len teraz.

Čítať viac

Ako ďalej s cyklotrasou pri River Parku 2?

21.12.2020 18:32:48 Adrian Gubčo

K dôležitým pripravovaným bratislavským zámerom patrí development na ľavom brehu Dunaja, na mieste zaniknutého Parku kultúry a oddychu (PKO). Projekt, dnes nazývaný River Park 2, je z mnohých dôvodov predmetom kontroverzií. Najnovšie je opäť témou riešenie cyklodopravy v súvislosti s podaním žalôb zo strany združenia Cyklokoalícia.

Čítať viac

River Park II sa posúva v príprave

08.11.2019 08:40:00 Adrian Gubčo

Pokračovanie výstavby na dunajskom nábreží v podobe developmentu River Park II sa blíži. Všetky časti projektu, oficiálne nazývané CPR-A, CPR-B a CPR-C, obdržali záverečné stanoviská v posudzovaní vplyvov na životné prostredie, čo znamená, že môžu pokračovať v ďalších stupňoch povoľovania. Výstavba by sa mohla naštartovať v priebehu dvoch rokov.

Čítať viac

Ďalšia časť PKO je minulosťou, prípravné práce pre River Park II napredujú

17.12.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Po zániku časti niekdajšieho Parku kultúry a oddychu (PKO) s kultúrnym využitím na prelome rokov 2015 a 2016, zaniká ko koncu roka 2018 aj športová sekcia PKO. Na mieste bývalého verejného areálu má vyrásť projekt River Park II, ktorého príprava aktívne napreduje.

Čítať viac

Začalo sa búranie druhej časti PKO

23.11.2018 09:45:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Woal, s.r.o., v ktorej sú združení developeri J&T Real Estate (JTRE) a Cresco, pristúpila k búraniu druhej časti niekdajšieho Parku kultúry a oddychu, kde je plánovaný vznik polyfunkčného projektu. Okrem toho bola zverejnená aj nová vizualizácia, prezentujúca budúce námestie s planetáriom, ktoré bude ústredným priestorom projektu. S odvolaním na spoločnosť JTRE o tom informoval portál Bratislava24.

Čítať viac

Pokračovanie River Parku napreduje v príprave

07.08.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

Keď boli pred viac ako rokom odhalené jednotlivé súčasti projektu River Park II pod názvami CPR-A, CPR-B a CPR-C, zámery vyvolali v mnohých búrku nevôle. Jeden z najvýznamnejších nezastavaných pozemkov v meste mal podľa predkladaných materiálov získať výrazne privátny charakter, ktorý zjavne potláčal širšie možnosti verejného využitia.

Čítať viac

Prvé vizualizácie River Park II sú známe

06.06.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Architektonická kancelária GFI patrí k tým, ktoré majú v Bratislave v poslednom období najviac realizácii, čo je dané blízkym partnerstvom s developerom J&T Real Estate. Okrem iného pracujú aj na novej podobe priestoru na mieste niekdajšieho PKO, kde sa pripravuje komplex River Park II. Prvé vizualizácie sa odhalili na novej webstránke štúdia.

Čítať viac

Vzor pre PKO?

26.03.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Jedno z popredných svetových architektonických štúdií, Herzog & de Meuron, predstavilo víziu "horizontálneho mrakodrapu" na nábreží rieky Moskva v rovnomennej metropole. Dôvodom netradičného dizajnu je snaha zachrániť historický pivovar, ktorý sa na tomto mieste nachádza.

Čítať viac

Zástavba na mieste PKO sa začína odhaľovať

28.07.2017 09:30:00 Adrian Gubčo

K mimoriadne očakávaným bratislavským projektom nepochybne patrí pokračovanie River Parku, ktoré má vzniknú na mieste asanovaného Parku kultúry a oddychu (PKO), čo v minulosti vyvolalo mimoriadne kontroverzie. Prvá časť komplexu, rozdelená podľa jeho developerov - Cresco Group a J&T Real Estate - patriaca prvému z nich, sa už dostala na posudzovanie EIA.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube