Author photoSimona Schreinerová 07.12.2023 15:56

Boj o nábrežie pokračuje. Príprava Waterside sa komplikuje, zmeniť ho má kritizovaná cyklotrasa

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Nábrežie Dunaja nepochybne patrí k najlukratívnejším lokalitám v Bratislave. V časti promenády pri Nábreží arm. gen. L. Svobodu (NAGLS) sa preto už roky plánuje polyfunkčná výstavba, ktorá má vyrásť na mieste bývalého Parku kultúry a oddychu (PKO). Namiesto blížiacej sa realizácie sa však objavila ďalšia komplikácia, ktorá zámery ohrozuje.

Zdroj: Cresco Real Estate

Zdroj: Cresco Real Estate

Odpor voči developmentu neustáva

O prestavbe nábrežia medzi NAGLS a nábrežnou hranou Dunaja sa živo diskutuje už niekoľko desaťročí. Prvým významným projektom v lokalite sa stal River Park od spoločnosti J&T Real Estate, ktorý bol dokončený v 2010. Administratíva, hotel a bývanie nahradili nevyužívanú budovu Útvaru hlavného architekta a minigolfové ihrisko.

Búrlivé debaty sprevádzali predpokladané pokračovanie výstavby - teda prestavbu areálu PKO. Pôvodné objekty síce boli využívané, ale neboli vhodné pre organizovanie väčších podujatí. V tom období sa na Magistráte hovorilo o výstavbe PKO na inom mieste, areál na nábreží sa mal uvoľniť pre development. Takéto vyjadrenia vyvolávali skôr negatívne reakcie. Nasledujúce vedenie mesta sa neúspešne pokúšalo zabrániť zániku PKO a zvráteniu predaja pozemkov pod budovami.

V roku 2015 napokon mestské zastupiteľstvo schválilo odpredaj budov spoločnosti Henbury Development (dnes WOAL), v ktorej majú účasť developeri J&T Real Estate a Cresco Real Estate. Spoločnosť neskôr ohlásila, že na mieste PKO vyrastie pokračovanie River Parku. V 2016 sa objekty PKO definitívne zbúrali. WOAL mal v pláne vybudovať polyfunkčnú zástavbu, v centre ktorej malo na základe dohody s mestom vzniknúť námestie s planetáriom a mediatékou.

Galéria

  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Situácia. Zdroj: Cresco Real Estate / EIA
  • Situácia. Zdroj: Cresco Real Estate / EIA

Bližšie informácie o projekte spoznala verejnosť v roku 2017. Zámery CPR-ACPR-B a CPR-C boli v tom čase predložené na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Rozdelenie na dve časti malo prostý dôvod - CPR-A ležiace v západnej časti si prevzalo Cresco Real Estate, CPR-C má v réžii JTRE. Časť CPR-B (planetárium) riešilo v rámci WOAL predovšetkým JTRE, ako vyplýva z dohody s Magistrátom.

Rozhodnutie z EIA projekty získali až v roku 2020, na čo developeri pristúpili k územnému konaniu. Začiatkom októbra sme informovali o tom, že sektor CPR-A získal rozhodnutie o umiestnení stavby. Zdalo sa, že aspoň časť s oficiálnym názvom Polyfunkčný komplex CPR-A (marketingovo by sa mal volať The Waterside Bratislava), sa pohne vpred.

Voči rozhodnutiu ale prišlo odvolanie. Zaslal ho starosta mestskej časti Rača Michal Drotován, ktorý sa tejto téme venoval ešte ako aktivista. V odvolaní žiada o prešetrenie zmeny, ktorou je zrušenie jazdných pruhov na Vajanského a Rázusovom nábreží. Podľa Drotována táto skutočnosť zásadne mení dopravno-kapacitné pomery v území a posúdenie dopravy v EIA už nie je aktuálne. Preto žiada o nové posúdenie dopravných tokov v územnom konaní.

Okrem toho v odvolaní uvádza, že podľa jeho názoru je projekt ako celok predimenzovaný vzhľadom na dopravno-kapacitné pomery aj veľkosť územia. Zároveň podporuje stanovisko Cyklokoalície pre vytvorenie samostatného jazdného pruhu v zámere CPR-A. Ak by sa odvolaniu vyhovelo, rozhodnutie sa zruší a vráti sa na nové konanie.

Projekt by sa tak dostal v podstate na začiatok, musel by prejsť určitými zmenami a opäť čakať na vydanie nového rozhodnutia o umiestnení stavby. YIM.BA požiadala Michala Drotována o vyjadrenie k preferovanému konečnému výsledku procesu. Do uzávierky však neodpovedal*.

Časť CPR-A počíta so vznikom štvorice lichobežníkových objektov s maximálne deviatimi podlažiami (najvyššie tri budú ustupovať), kolmých na promenádu. Prepojené budú štvor- až päťpodlažným traktom, rovnobežným s nábrežnou komunikáciou. Medzi objektmi vzniknú parkovo upravené átriá. Autorom architektúry je kancelária Bogle Architects. Cresco Real Estate plánuje vo svojej časti vybudovať 95 bytov, 161 apartmánov a 663 parkovacích miest.

 

Planetárium a mediatéka napokon nebudú súčasťou projektu. Zdroj: J&T Real Estate

 

Nábrežie čaká na výstavbu

Lepšie to nevyzerá ani s druhou časťou, teda s objektmi v sektore CPR-C. Rozhodnutie o umiestnení stavby je stále v nedohľadne. Harmonogram získania kľúčových povolení a začiatku s výstavbou neodhaduje ani samotný developer. Ako uviedol hovorca JTRE Daniel Suchý, k tejto otázke sa vyjadriť nevedia, keďže to nezáleží od nich.

Táto časť bude svojou štruktúrou a riešením nadväzovať skôr na susedný River Park. Smerom k nábrežiu vzniknú rezidenčné bloky, k ceste zas kancelárske. Oddelené budú vnútorným nádvorím. Architektúru spracúva kancelária GFI.

V parteri jednotlivých domov budú retailové prevádzky, budova orientovaná do námestia zas mala obsahovať mediatéku. Kľúčovým verejným priestorom bude námestie medzi CPR-A a CPR-C, do ktorého mala byť vložená „Dunajská kvapka“, teda planetárium (CPR-B). Podoba tohto priestoru sa však bude meniť, nakoľko planetárium na nábreží napokon nebude.

Pôvodné záväzky nahradili nové. Developer má poskytnúť peňažné plnenie v prospech Hlavného Mesta vo výške 8.180.000 eur. Splatné majú byť do troch rokov, buď od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Lehota sa bude počítať od termínu najneskôr povolenej stavby.

Ďalším záväzkom developera voči mestu je vybudovanie trvalo verejne prístupného parkového námestia na mieste, kde bolo podľa pôvodných záväzkov plánované planetárium. Posledným bodom dohody je darovanie projektovej dokumentácie pre projekty Živé námestie a Plató Staromestská v celkovej hodnote dva milióny eur bez DPH pre oba projekty.

V konečnom dôsledku je tak i v záujme mesta, aby sa kontroverzná výstavba na nábreží začala hýbať. Plató Staromestská síce patrí medzi kritizované plány, ale viac ako osem miliónov by mesto mohlo teoreticky využiť na viditeľné a potrebné investície do verejných priestorov. Posledné roky totiž čelilo rôznym negatívnym vplyvom na príjmovej strane rozpočtu a pomerne dobre rozbehnuté skrášľovanie verejných priestranstiev sa zrejme spomalí.

Finančná situácia samospráv, teda aj Bratislavy, nasvedčuje tomu, že ak dôjde v najbližších rokoch k nejakým citeľným zlepšeniam, bude sa to týkať najmä zásahov, financovaných z externých zdrojov. K tým patria najmä eurofondy, prípadne vyvolané investície v rámci developerských aktivít a poplatky za rozvoj. Práve to je v tomto momente najdostupnejšia cesta, ako zrevitalizovať nábrežie. 

Plánovaný development má viacero problémov a nedostatkov. V tomto momente, keď už definitívne zanikla pôvodná zástavba, je však urbanizácia jediným vhodným riešením pre územie. Skôr či neskôr tu nové domy určite vzniknú. Rozličné účelové obštrukcie a snahy o spomalenie prípravy bez jasnej snahy o zlepšenie projektu na tom nič nezmenia. 

 

AKTUALIZÁCIA: Michal Drotován sa vyjadril k svojej snahe o ovplyvnenie podoby projektu. "V danej veci, aj na základe komunikácie so spoločnosťou Cresco aj s Cyklokoalíciou a zástupcom Hl.mesta SR Bratislava, čakám na ich kompromisnú dohodu ohľadom cyklotrasy," tvrdí Drotován. "Sám som bol prekvapený, že zo všetkých účastníkov konania som podal odvolanie ako jediný. V predošlých konaniach tam dávalo námietky výrazne viac účastníkov konania." 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube