Author photoSimona Schreinerová 16.08.2023 11:46

Veľkolepý sen je bližšie. Plató Staromestská postupuje, pochybnosti pretrvávajú

Premostenie Staromestskej ulice, ktoré má prepájať historické jadro mesta s Podhradím, bolo vedením Bratislave predstavené už minulý rok. Tzv. Plató Staromestská neostalo len predvolebnou víziou, namiesto toho sa jeho príprava hýbe a zverejnené sú prvé orientačné termíny. Kedy by sa mohlo začať s realizáciou s tohto kontroverzného zámeru?

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Plató je navrhnuté nad Staromestskou ulicou. Je to dôležitý dopravný ťah, ktorý spája centrum Bratislavy s Petržalkou. Ide o mimoriadne dôležitú a frekventovanú cestu, ale aj problematickú. Dôvodom je jeho poloha v centre starej Bratislavy, ktorú vyťažená komunikácia radikálne narušila. Plató pre peších by malo podľa autorov myšlienky opäť sceliť Staré Mesto a priniesť nový verejný priestor.

Po minuloročnom predstavení architektonickej štúdie má preto Hlavné mesto v pláne začať s prácami na projektovej dokumentácii k projektu Plató Staromestská v septembri tohto roka. Dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie i realizáciu stavby by chcelo mať k dispozícii na prelome rokov 2025 a 2026. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Peter Bubla.

Dokumentácie budú stáť dva milióny eur. Je to jeden zo záväzkov, vyplývajúci z novej dohody s developerom, za ktoré hlavné mesto vymenilo pôvodne plánované planetárium a mediatéku na nábreží Dunaja ako kompenzáciu za zbúraný Park kultúry a oddychu (PKO). „Cieľom mesta je dostať finálny projekt pre spustenie obstarávania realizácie projektu Živé námestie v roku 2024, pre projekt Plató na prelome rokov 2025/2026. Myslené je verejné obstarávanie realizácie stavby," vyjadril sa Bubla.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla by malo Plató posunúť a vyriešiť problémy a traumy z minulosti. Projekt bol prerokovaný s pamiatkarmi, na základe čoho prešiel určitými úpravami. Pripravujú sa tiež podklady pre ďalšie stupne projektu. Následne sa oslovia zhotovitelia, vyhodnotia cenové ponuky a uzatvoria zmluvy. Týka sa to Živého Námestia aj Plató Staromestská. Cena za Plató Staromestská sa odhaduje na 18 miliónov eur.

Na otázku TASR, či primátor trvá na tom, že projekt premostenia sa podarí, prípadne či bude pripravený prevziať zodpovednosť, ak sa tak nestane, Magistrát odpovedal, že robia všetko preto, aby sa projekt podaril.

Druhý pripravovaný projekt, Živé námestie, má priniesť rozsiahlu rekonštrukciu viacerých námestí. Ide o Námestie SNP, Námestie Nežnej revolúcie a Kamenné námestie. Výsledkom má byť zjednotenie verejného priestoru s väčším množstvom zelene. Vallo ešte v roku 2021 avizoval, že nový priestor by mal byť hotový už v rokoch 2024-2025. Pri celkovej obnove, vrátane výstavby mestskej podzemnej garáže, sa vtedy spomínala suma zhruba 20 miliónov eur.

Okrem spomínaných dvoch miliónov eur, ktoré mesto dostane vo forme projektových dokumentácií, je jedným z nových záväzkov aj vyplatenie sumy 8.180.000 eur. Táto suma však má byť mestu vyplatená až po roku 2030.

Na základe rozhodnutia bratislavských mestských poslancov by sa mala časť finančného plnenia využiť na overovaciu štúdiu vzniku planetária. Cieľom má byť hľadanie vhodnejšieho miesta. Peniaze by sa mali použiť aj na overovaciu štúdiu vzniku nového kultúrno-spoločenského priestoru pre nové PKO. V prvom prípade je termín plnenia stanovený na koniec júna 2024, v druhom prípade už na koniec decembra 2023.

Na otázku, či sú takého uznesenia vykonateľné, respektíve z čoho sa budú obe analýzy financovať, magistrát odpovedal, že predpokladané náklady na realizáciu štúdií uhradí mesto. „Finančné plnenie na základe dohody mesta so spoločnosťou WOAL výrazne presahuje očakávané náklady na prípravu štúdií na umiestnenie nového PKO a vzniku planetária," poznamenal Bubla.

 

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Je plató najlepším možným riešením?

Staromestská ulica zabezpečila po vybudovaní, teda v druhej polovici 20. storočia, rýchle spojenie medzi Starým Mestom a Petržalkou. Cesta však má rýchlostný a bariérový charakter, nie sú tu priechody pre chodcov a chodníky sú iba v minimálnom množstve. Okolitá zástavba nie je prispôsobená novej situácii v dôsledku búrania pôvodnej štruktúry. Bratislava sa tak pridala k nešťastnému dobovému trendu a uprednostnila individuálnu automobilovú dopravu pre vysokou kvalitou mestského prostredia.

Po roku 1989 začali aj na Slovensku silnieť tendencie k ukľudňovaniu automobilovej dopravy v centrách miest. Frekventovaná ulica v jadre Bratislavy sa  stala terčom kritiky. Architekti a urbanisti, spoločne s bývalými vedeniami mesta, hľadali spôsob, ako jej prinavrátiť mestský charakter a prepojiť historickú časť Bratislavy s Hradom. V roku 2008 bol iniciovaný workshop, ktorý mal priniesť riešenie. Okrem iných sa ho zúčastnila aj kancelária Vallo Sadovsky Architects, ktorú spoluviedol súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Vallo Sadovsky Architects spoločne s architektom Jánom Studeným navrhli výstavbu premostenia, kde by vznikol verejný priestor. Medzi existujúcou zástavbou Židovskej a touto plochou však mala vzniknúť nová línia domov so súčasným architektonickým jazykom, rešpektujúcim historický ráz lokality. Židovská by sa tak premenila na úzku staromestskú uličku. Návrh ale ostal len v rovine vízie, rovnako ako všetky ďalšie výstupy z workshopu. 

Vallo sa každopádne venoval Židovskej dlhodobo, pričom sa usiloval o jej rozšírenie a neskôr prezentoval aj víziu extenzie existujúceho prepojenia Židovskej a mestských hradieb. Minulý rok bol predstavený projekt Plató Staromestská, ktorý priniesol značné zväčšenie pôvodného plánu.

Plató má predstavovať 218 metrov dlhé premostenie medzi Židovskou a hradbami, ktoré bude mať parkovú úpravu a takmer úplne na tomto úseku prekryje Staromestskú ulicu. Dopravný koridor by získal novú vrstvu – moderný park, ktorý by mal poskytnúť ideálne podmienky pre oddych a stretávanie sa. Zároveň by mal skvalitniť spojenie centra a Hradného kopca, zlepšiť lokálnu mikroklímu a zníži hlučnosť.

„Predstavujeme návrh, ktorý považujeme za najlepšie možné riešenie pre túto lokalitu," prezentoval vtedy koncepciu Vallo. „Hlavným cieľom je prinavrátiť atmosféru pôvodných vymiznutých ulíc mesta, kde sa ľudia vo voľnom čase stretávali, čo zmenilo vybudovanie rušnej komunikácie." Podľa vízie má ísť o betónovú konštrukciu, na ktorej bude meter hrubý pôdny substrát. Hradieb sa premostenie priamo dotýkať nebude. Súčasťou projektu má byť aj výťah ku Katedrále sv. Martina. Dostupná je aj architektonická štúdia.

Mesto a MIB na architektonické riešenie oslovili kancelárie Studený architekti s.r.o., Ateliér Ľubomír Závodný s.r.o., Peter Stec Studio a Terra Florida, v.o.s. MIB zrealizoval internú súťaž medzi tímami, s ktorými uzavrel dohodu o spolupráci, teda tzv. zmluvnými ateliérmi. Nejde tak o skutočnú architektonickú súťaž. Súťaž sa nekonala z časových dôvodov, zámer na realizáciu mal byť pripravený čo najskôr. Toto rozhodnutie je v príkrom kontraste voči plánom a vyhláseniam mesta, že na dôležité projekty bude vyhlasovať plnohodnotné architektonické súťaže. 

Čas je zároveň aj dôvodom, prečo sa pripravilo jednoduchšie a funkčné riešenie a upustilo sa od toho pôvodného (teda nielen nadstavania Staromestskej, ale aj výstavby novej zástavby). Postoj k svojmu pôvodnému konceptu zástavby prehodnotil aj primátor, podľa ktorého ide nielen o nesmierne náročné riešenie, ale aj nepotrebné. Podľa Valla, v centre už bolo "dosť budovania a zahusťovania".

Hoci bol projekt prijatý verejnosťou celkom pozitívne a pre Mesto je jednou z priorít, chýbala mu akákoľvek verejná diskusia. „Bol by som opatrnejší pri prepájaní dvoch najstarších častí mesta Bratislava," vyjadril sa minulý rok o zámere architekt Peter Žalman, známy autor publikácií o rozvoji metropoly aj jej zázemia. „Novým výrazným prvkom akoby sa podčiarkol nie šťastný zásah pretnutia prirodzeného spojenia ďalším masívnym novotvarom. Pokiaľ brutálny zásah do pôvodnej štruktúry historického mesta v 70. rokoch 20. storočia mal ako "ospravedlňujúci" dôvod prepojenie novej mestskej časti za veľkou riekou, tento zásah príliš zaváňa exhibíciou a prehnaným sebavedomím.“

Peter Žalman vidí dôležitejšie témy, ktoré by mali mať väčšiu prioritu. „Mesto má mnoho na prvý pohľad menej atraktívnych tém a problémov. Toto určite nie je nosná téma pre budúce obdobie,“ povedal otvorene.

Bratislava trpí obrovským investičným dlhom a v danej situácii nemusí byť práve najzodpovednejšie investovať milióny eur do projektu, ktorého význam je momentálne diskutabilný. Napriek tomu, že Staromestská ulica je problémom, plató ho nerieši. Nebude mať vplyv na otázky rušnej dopravy v blízkosti zastávky Zochova alebo odtrhnutie Vydrice. Dá sa tak súhlasiť s názorom Petra Žalmana. Bratislava ide očividne realizovať osobný sen súčasného vedenia mesta na úkor iných problémov. 

 

(YIM.BA, TASR)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube