Author photoAdrian Gubčo 11.09.2023 11:41

Veľké víťazstvo pre Bratislavu. Cyklopruhy na nábreží potvrdzujú svoj zmysel

Prešiel už týždeň, odkedy sa oficiálne otvorili cyklopruhy na Rázusovom a Vajanského nábreží pre cyklistickú verejnosť. Prvé skúsenosti ukazujú, že zriadenie veľkorysého priestoru, spojené s redukciou priestoru pre individuálnu automobilovú dopravu, bolo vynikajúcim krokom. Ide o dôkaz, že podobných riešení treba aplikovať omnoho viac.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Bratislava už týždeň žije spustením nových cyklopruhov na Rázusovom a Vajanského nábreží, v susedstve najfrekventovanejšej časti dunajskej promenády. Hlavné mesto potvrdilo svoje plány na zriadenie priestoru pre cyklistov len na začiatku augusta. Následne rýchlo spustilo práce a dnes je už nová cyklotrasa realitou. Hoci ide o v podstate jednoduché a dočasné riešenie, ide o jeden z najkvalitnejších úsekov v meste.

Dôvodom je najmä veľkorysá šírka pruhov, ktorá dosahuje tri metre v každom smere. To je viac, ako je štandardom pri tzv. cyklodiaľniciach v zahraničí, ktoré sú štandardne široké niečo vyše dva metre v každom smere. Dané dimenzie umožňujú priestor pohodlne využívať viacerým druhom cyklistov – od rýchlych po pomalšie skupiny, vrátane detí či seniorov. Platí to aj napriek dotyku s cestou pre autá, od ktorej sú cyklisti oddelení lepeným obrubníkom.

Vítaným bonusom je presun cyklistickej dopravy z promenádneho chodníka na novú cyklotrasu, čím sa zlepšia podmienky pre chodcov. Tí doteraz využívali pomerne úzky promenádny chodník, kde dochádzalo nezriedka ku konfliktom. Vo výsledku tak dôjde aj k zlepšeniu kvality pešieho pohybu. Nespokojnou skupinou je tak v tomto momente už len časť motoristov.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Veľký úspech novej cyklotrasy

Dnes, týždeň po spustení úseku, už vidno prvé pozitívne dôsledky realizácie projektu. Ako sa zdá, cyklistická komunita postupne objavuje tento nový priestor a začína ho intenzívne využívať. Nasvedčujú tomu aj prvé dáta, vyzbierané organizáciou Cyklokoalícia. Hoci nejde o reprezentatívny prieskum, ukazuje, že počet užívateľov nie je na bratislavské pomery malý.

Podľa Cyklokoalície, počas skúmaného časového úseku cyklopruh využilo za hodinu 178 ľudí, z toho 17 osôb na kolobežke a traja korčuliari, zvyšok na bicykli. Prevládajúcim bol smer od Mostu SNP k Šafárikovmu námestiu v pomere 6:4. Ďalších priemerne 47 cyklistov a 6 kolobežkárov využilo nábrežnú promenádu. Aktivisti z Cyklokoalície očakávajú, že sa toto číslo bude postupne znižovať.

Za rovnaký čas prešlo úsekom 1.328 automobilov, z čoho 627 v smere na Šafárikovo námestie a 701 smerom na Most SNP. Priemerná obsadenosť automobilov bola 1,39 osoby. Z tohto porovnania vyplýva, že mimo vozidiel verejnej dopravy tvorili cyklisti a kolobežkári 15% z celkového počtu vozidiel, ktoré po nábreží prešli. Ide o fantastické číslo, zvlášť pokiaľ sa prihliadne na fakt, že išlo o špičkové hodiny počas pracovného dňa a nie víkend s prevahou rekreačných cyklistov.

Opäť treba pripomenúť, že ide len o rámcové sčítanie, ktoré nemá náležitosti seriózneho výskumu. To by bolo možné až po zapojení automatických sčítačov a využití dát o chodcoch či užívateľoch MHD. Možno však súhlasiť so záverom Cyklokoalície, že tvrdenie o zanedbateľnom počte užívateľov cyklotrasy je zavádzajúce. Dá sa predpokladať, že počet cyklistov bude priebežne rásť, keďže sa čoraz viac ľudí odváži využiť novozriadený priestor.

V prípade rozvoja cyklistickej infraštruktúry nezriedka platí „postavte to a ľudia prídu“. Cyklopruhy na Rázusovom a Vajanského nábreží sa ukazujú ako potvrdenie tohto pravidla, a to aj napriek tomu, že im chýba ucelenejšie napojenie na zvyšok siete. Kvalitné je spojenie z východu – na cyklotrasy na Starom moste či na Štúrovej – zatiaľ je ale nedostatočné v prípade Dostojevského radu alebo západne smerom do Karlovej Vsi.

Ak sa ale toto zmení a mesto pristúpi k ďalšiemu pokračovaniu projektu, využiteľnosť aj využívanosť cyklotrasy s pravdepodobnosťou, rovnajúcou sa istote, radikálne porastie. Bratislava získa vlastnú cyklodiaľnicu, ktorá bude príklady z Európy pripomínať nielen šírkou, ale aj počtom používateľov.

 

Cyklotrasa je vďaka svojej šírke bezpečná a pohodlná. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Automobilovej doprave zmena neublížila

Podľa odporcov cyklotrasy došlo jej realizáciou k radikálnemu zhoršeniu automobilovej dopravy. Ako sa ale ukazuje, to jednoducho nie je pravda. Po určitých komplikáciách počas prvých troch dní, kedy ale aj tak nedochádzalo ku katastrofálnym zápcham (alebo nebodaj ku kolapsu celej Bratislavy, ako strašili niektorí kritici), sa situácia ukľudňuje. Zápchy už nehlásia ani zdroje ako Stella centrum alebo Zelená vlna RTVS. 

Stalo sa to napriek tomu, že sa čiastočne znížila priepustnosť, keďže autá lokálne prišli o jeden pruh. Viacero doterajších problémov bolo spôsobených nehodami inde v meste, k jednej došlo aj priamo na nábreží, kde došlo k menšej zrážke medzi autobusom a električkou. Pre odporcov to bol dôkaz, že bol projekt zrealizovaný zle, resp. že sa nemal realizovať vôbec. Bližší pohľad ale odhalil, že išlo o zavinenie šoféra autobusu a nie o priamy dôsledok prítomnosti cyklotrasy.

Posledné aj najbližšie dni sa budú niesť v znamení zberu dát, ale je vysoko pravdepodobné, že sa stane to, čo pri podobných situáciách a existujúcich alternatívach väčšinou: problémy prvých dní sa ukľudnia a čoskoro sa situácia úplne znormalizuje. Magistrát argumentuje, že 70% automobilov nábrežím tranzituje, očakáva tak, že sa títo vodiči a vodičky presunú na kapacitnú Einsteinovu ulicu či iné alternatívne trasy. Pre zvyšok, teda obsluhu a obyvateľov z okolia nábrežia, sa situácia paradoxne zlepší.

Dnes sa ešte občasne budú musieť pozerať na zopár desiatok áut, čakajúcich v rade – čo je, mimochodom, kapacita jedného prostriedku verejnej dopravy – onedlho bude ale nábrežie pokojnejšie, tichšie, čistejšie a bezpečnejšie.

V konečnom dôsledku tak pôjde aj o víťazstvo pre majiteľov automobilov. Ako upozornil poradca prezidentky Jakub Goda, „cyklista je šoférov spojenec, vďaka nemu má viac priestoru na cestách“. Ide o celkom presné zhrnutie toho, k čomu dochádza v mestách s vyspelou cyklistickou dopravou – viac ľudí na bicykli znamená menej ľudí v autách. Cesty sa tak uvoľňujú pre tých, pre ktorých ide o nevyhnutný spôsob prepravy.

Všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že sa to potvrdí aj v Bratislave – a to už v priebehu tohto mesiaca. Nábrežie sa stane príjemnejšie a doprava bude plynulá. Ide o ďalšie veľké víťazstvo nového projektu.

 

Automobilovej doprave cyklotrasa nijak zásadne neublížila. Dôležité je pokračovať s realizáciou ďalej. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

V podobných zámeroch treba pokračovať

Nie je vylúčené, že sa v najbližšej dobe ukážu určité muchy, nič z toho by ale nemalo poprieť zmysel cyklotrasy ako takej. Jedna z kritík spočíva v pohybe vozidiel záchrannej služby, to je ale téma najmä týchto dní. Po ukľudnení dopravy to nebude problém. Druhou komplikáciou sú dva úzke pruhy pri križovatke s Mostovou ulicou. To by sa ale dalo elegantne vyriešiť zrušením ľavého odbočenia z nábrežia do Mostovej.

Bolo by to v súlade s postupom, ktorý sa štandardne aplikuje v mestách so snahou o dramatické skvalitnenie cyklistickej dopravy a zníženie pomeru automobilovej. Základnou stratégiou je predĺženie priemernej dĺžky cesty pre autá, ktoré musia aj k relatívne blízkym cieľom chodiť mnohokilometrovými obchádzkami. Opäť štandardne platí, že túto obchádzku zvolia len tí, ktorí musia – ostatní presadnú na bicykel, verejnú dopravu alebo vlastné nohy.

Ide o cestu aj pre Bratislavu, ktorá by mala kombinovať rozvoj nových cyklotrás, nateraz pokojne aj v obdobnej podobe, s riešeniami, sťažujúcimi tranzit cez obytné štvrte alebo úzke cesty. Takisto je vhodné realizovať cyklotrasy tam, kde sú široké a nevyužité cesty. V tomto momente, keď je ešte diskusia o cyklotrase na nábreží veľmi emotívna, by to bolo možno predčasné, o niekoľko týždňov sa ale otvorí cesta pre nové zlepšenia.

Prvým z nich je predĺženie aktuálne zrealizovanej cyklotrasy po River Park. Opäť pôjde o úpravu, ktorá môže zlepšiť situáciu peších aj cyklistov. Otázkou ostáva verejná doprava, ktorá je v tomto území intenzívnejšia, na druhej strane sa ale pripravuje rekonštrukcia električkovej trate. Pokiaľ to ukážu dáta, možno bude vhodné, aby bola táto trať pojazďovaná autobusmi, čo ponechá dosť miesta pre široké cyklotrasy.

Ďalšími miestami sú Radlinského, kde by sa mohol na cyklotrasu zmeniť celý pruh od Račianskeho mýta až po Kollárovo námestie (vrátane vylúčenia automobilovej dopravy z prestupného uzlu Blumentál), Mickiewiczova, kde sa už dlho bojuje za vytlačenie tranzitu, či Karloveská, ktorá nie je natoľko využívaná, aby tu bolo potrebného toľko miesta pre automobily.

Krok po kroku sa môže z Bratislavy stať mesto, priateľské cyklodoprave, ktorá bude mať významný podiel na deľbe prepravnej práce. Väčšina obyvateľov mesta žije v rovinatých štvrtiach (väčšina Starého Mesta a Nového Mesta, celý Ružinov, Petržalka, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Vajnory, významná časť Rače, Karlovej Vsi a Dúbravky, v podstate aj Lamač, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica či tri malé pravobrežné mestské časti), klíma je počas väčšiny roka priaznivá (a do budúcna to bude platiť pravdepodobne vo zvýšenej miere) a viaceré časti Bratislavy ponúkajú fyzický priestor pre rozvoj cyklodopravy.

Výstavba či zriaďovanie nových úsekov navyše nie je ani také drahé, aby si to chudobná slovenská metropola nemohla dovoliť. Je to tak najmä o vôli a odvahe veci zmeniť a začať robiť výraznejšie zásahy, ktoré uberú časť priestoru autám.

Na nábreží sa to podarilo. Úspech tohto projektu sa začína ukazovať a azda už čoskoro otvorí dvere pre ďalšie. Vízia Bratislavy ako udržateľného, zdravého a vyspelého mesta, ktoré nasleduje európske trendy, sa tak môže stať o čosi reálnejšou. Po prvotných obavách to snáď čoskoro uvidí aj široká verejnosť.

 

Fotografie z 10.9.2023. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube