Author photoAdrian Gubčo 16.08.2023 14:32

Cyklotrasa je len začiatok. Nábrežie potrebuje radikálnu prestavbu

V priebehu minulého týždňa sa na Rázusovom a Vajanského nábreží začali práce na vybudovaní novej cyklotrasy. Ide o mimoriadny zásah, keďže vytvorenie priestoru pre cyklistov si vyžiada redukciu počtu pruhov pre automobily. Pre mesto ide o citeľnú zmenu, ani zďaleka však nie o dostatočnú.

Zdroj: Marek Zahradník / Cyklokoalícia, DF Creative Group

Zdroj: Marek Zahradník / Cyklokoalícia, DF Creative Group

Nie je to len cyklotrasa

Hlavné mesto pristúpilo k štartu realizácie niekoľko mesiacov pripravovaného projektu pomerne náhle – jeho vznik oznámilo len niekoľko dní pred štartom stavebných prác. Dá sa predpokladať, že to urobilo schválne. Z obavy pred silným a organizovaným odporom motoristov zvolilo formu informovania, ktorá je možno v kontexte európskych miest so silnou cyklodopravou zvláštna, no pri autocentrickej Bratislave pochopiteľná.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo informuje o mnohých detailoch projektu až teraz, kedy sú už práce v plnom prúde. „Minulý týždeň sme začali s prácami na Rázusovom a Vajanského nábreží, ktoré výrazne zmenia organizáciu dopravy v tejto časti nábrežia,“ oznamuje v statuse na sociálnej sieti. „Vo výsledku prinesú novú, bezpečnú cykloinfraštruktúru, stíšenie tranzitnej automobilovej dopravy, ako aj komfortnejšie prepojenie Dunaja s historickým centrom mesta.“

Vallo upozorňuje, že ide o komplexnejší projekt, ako je len vybudovanie nových širokých pruhov. Jeho súčasťou sú úpravy svetelnej signalizácie, zrušenie niektorých odbočení či úpravy priechodov a debarierizácia. Zároveň pripomína, že všetky zásahy vychádzajú z analýzy dopravných dát. Podľa nich je 70% áut v území tranzitujúcich, čo je obrovská rezerva pre redukciu automobilovej dopravy.

Primátor sa tak neobáva, že by zriadenie cyklopruhov viedlo k dlhodobým zápcham. Zlepšenie má, okrem iného, priniesť zrušenie možnosti ľavých odbočení. Takisto sa pred niektorými križovatkami majú vybudovať zmiešané buspruhy a cyklopruhy, aby nedochádzalo k meškaniu spojov verejnej dopravy. Naostatok, zlepšenia sa dočkajú chodci, ktorí budú môcť prejsť vyťažený priechod pre chodcov na Rybnom námestí na jedenkrát.

Súčasná organizácia dopravy, kedy je cyklopruh ešte len vo výstavbe, je do veľkej miery zhodná s budúcou situáciou. Primátor preto verí, že dôjde k zmene dopravných návykov ešte pred začiatkom školského roka a zvýšením záťaže na dopravnú sieť. Skúsenosti z mnohých miest nasvedčujú tomu, že úpravy správania vodičov trvajú niekoľko týždňov, je tak možné, že sa v septembri situácia skutočne uvoľní.

 

V septembri bude na nábreží dokončená nová široká cyklotrasa. Zdroj: Marek Záhradník / Cyklokoalícia

 

Čo príde po dokončení

Ak sa slová Matúša Valla potvrdia, už v priebehu jesene, ktorá je štandardne celkom teplá, budú mať cyklisti v Bratislave nový komfortný cyklistický pruh. Jeho štandardná šírka budú tri metre, čo je viac, ako v prípade cyklodiaľnic vo významných európskych metropolách (kde má jeden pruh približne dva metre). Od vozovky pre autá bude cyklotrasa oddelená lepeným obrubníkom a zvýraznená bude červenou farbou na asfalte (červený asfalt je údajne momentálne nedostupný).

Prakticky aj symbolicky pôjde o veľkú zmenu. Táto cyklotrasa pravdepodobne sama osebe neprinesie drastický nárast počtu ľudí, využívajúcich bicykle, ukáže však, že Bratislava to začína s cyklodopravou myslieť vážne. Na cyklotrasách by sa mohli začať vo zvýšenej miere  objavovať širšie skupiny užívateľov, nielen tzv. MAMILs (middle-aged men in lycra – silní a skúsení muži, ktorí sa neobávajú možných zrážok). Pribudnúť by mohli zraniteľnejší cyklisti, vrátane starších ľudí, detí alebo žien.

Poklesnúť by mala miera konfliktov, ku ktorým v súčasnosti dochádza na nábrežnej promenáde na Rázusovom a Vajanského nábreží. Táto je totiž pomerne úzka (na niektorých miestach len štyri metre) a jej zdieľanie pešími a cyklistami nie je ideálne. Bezpečnejší priestor bude lákať viac chodcov, čím sa z promenády stane významnejší verejný priestor.

Naostatok, poklesnúť by mala miera hluku a záťaže. Predpokladaná redukcia tranzitu a pravdepodobne aj celkové spomalenie dopravy bude pozitívne vplývať na celkový charakter nábrežnej cesty. Táto bude menej vnímaná ako nepríjemná bariéra. Aspoň na mentálnej úrovni by sa tak mohlo dosiahnuť užšie prepojenie mesta s Dunajom, rovnako ako prepojenie viacerých inštitúcií (najmä SNG) s promenádou. Táto sa v silnejšej miere stane predĺžením populárneho bratislavského korza.

Výhody projektu tak sú rozsiahle – a pritom ide stále len o provizórne riešenie. V skutočnosti nejde o mimoriadne náročný projekt, ale len o prosté oddelenie jedného pruhu na každej strane, úpravu jeho funkcie a súvisiacu rekonfiguráciu križovatiek. Aj napriek tomu, že aj tieto zásahy si vyžiadali niekoľkomesačnú prípravu, nešlo o zložitú transformáciu.

Na tú ale bude musieť skôr či neskôr prísť. V tom totiž spočíva jeden z najvýznamnejších dôsledkov úpravy. Na dobré sa zvyká ľahko a nároky postupne rastú. Ďalším krokom v tomto prípade musí byť komplexná prestavba celého nábrežia od fasád budov na severnej strane až po breh Dunaja.

 

Cyklotrasa musí byť len úvod k rozsiahlejším zmenám v budúcnosti. Zdroj: Patrik Domanický / Archinfo.sk

 

Strategický projekt pre celé mesto

Nábrežie má v kontexte Bratislavy jedinečný význam. Je to v podstate najrozsiahlejší verejný priestor v metropole. Urbanizovaná časť promenády (alebo časť v úzkom kontakte s mestom) sa tiahne takmer od Karloveského ramena po Most Apollo na ľavom brehu a od Aušpicu po Most Apollo, resp. Prístavný most na pravom. Prírodné časti nábrežia následne pokračujú na západ k rakúskym hraniciam či na juh k maďarským.

Striedajú sa tu rozličné typy situácií a priestorov, od lesov, ramien a zátok cez parky, tradičné štvrte a súčasné developmenty. To otvára možnosti pre rozličné typy využitia, aktivít a intervencií. Vo výsledku tak existuje potenciál pre vznik najdôležitejšieho verejného priestoru v meste, ktorý bude jeho skutočným klenotom.

Úpravy na Rázusovom a Vajanského nábreží sa realizujú v najexponovanejšej časti promenády s najvyššími nárokmi na špičkovú kvalitu priestranstiev. Nová cyklotrasa zlepší predpoklady pre vyššiu pobytovú úroveň územia, toto ale bude hlboko pod tým, čo je v tomto inak širokom priestore možné.

Určitý náznak toho, ako by mohlo nábrežie vyzerať, poskytujú architektonické súťaže, realizované v nedávnej minulosti. Prvá z nich sa konala v roku 2011 a riešila budovu Osobného prístavu aj priľahlý úsek promenády. Víťazom sa stala kancelária DF Creative Group, ktorá ponúkla víziu vzniku trojúrovňovej promenády, kde sa k dnešnej časti nábrežia pripája nová náplavka a séria prepojených pontónov na Dunaji. Jadrom nábrežia mali byť veľkorysé pobytové schody naproti Námestiu Ľudovíta Štúra.

Druhá sa konala v roku 2022. Mestská časť Staré Mesto hľadala v jednokolovej ideovej súťaži názor na možné riešenie verejných priestorov v oblasti tzv. Južného predmestia, teda oblasti medzi Hviezdoslavovym námestím, Jesenského a Dunajom. Súťaž nepritiahla veľa záujemcov, návrhy odovzdali len traja architekti. Víťazom sa stal Patrik Domanický, ktorý nadviazal na niektoré staršie myšlienky, vrátane náplavky či pobytových schodov. Okrem toho navrhol redukciu dopravy, čo je v súlade so súčasnými aktivitami.

Žiadna zo súťaží sa neprenesie do reality, keďže v prípade prístavu zablokovali ďalší postup aktivisti a poslanci, kým pri druhej súťaži bola táto zle pripravená a po zmene garnitúry sa na ňu nijako nenadviazalo. Obe ale poskytli víziu atraktívnejšieho prostredia, lepšie komunikujúceho s historickým jadrom aj Dunajom.

V ideálnom prípade by Hlavné mesto malo nadviazať na doterajšie aktivity a začať sa venovať budúcnosti nábrežia s podobným zápalom, ako to bolo pri „Živom námestí“, teda Námestí SNP a okolí. Tam sa konala rozsiahla participácia, zber dát, odborné workshopy a napokon súťaž vo forme súťažného dialógu, do ktorého sa prihlásilo viacero medzinárodných a skúsených kancelárií.

Toto je pravdepodobne ideálny postup aj v prípade nábrežia, hoci aktérov a prekážok je omnoho viac. V lokalite sa sústredia významné developerské aktivity, záujmy prevádzkovateľov osobnej a nákladnej lodnej dopravy, správcu vodného toku a prirodzene ide aj o omnoho komplikovanejšie územie z hľadiska dopravy. Mesto ale odvážnym krokom v podobe cyklotrasy ukazuje, že je pripravené pristúpiť aj ku kontroverznejším opatreniam.

Za predpokladu, že by došlo ku komplexnej rekonštrukcii ľavobrežnej dunajskej promenády v kombinácii so vznikom Bratislavského dunajského parku, upraveného Tyršovho nábrežia a Nového Lida na pravom brehu, úroveň celého mesta dramaticky stúpne. Metropola sa doteraz obracala k Dunaju zväčša chrbtom, z hrozby sa ale dnes stáva hodnota, na ktorej možno postaviť úspech a atraktivitu mesta – a to nielen pre turistov, ale aj obyvateľov.

Magistrát vybudovaním novej cyklotrasy spustil proces, ktorý bude viesť k postupnému zvyšovaniu nárokov verejnosti na lokalitu. Jeho vyústením musí byť náhrada súčasného provizórneho riešenia definitívnym a komplexným. Takým je jedine generálna rekonštrukcia celého verejného priestoru, vrátane ďalších rozsiahlych zmien v doprave.

Dobrou správou je, že nejde len o sen. Podľa informácií YIM.BA niektorí z kľúčových aktérov v lokalite rozmýšľajú rovnako a prvé aktivity už spustili. V najbližších rokoch sa tak snáď verejnosť dočká ďalších prekvapení – a s nimi aj lepšieho mesta pre život.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube