Author photoAdrian Gubčo 10.08.2023 09:30

Bratislava vykročila k lepšej budúcnosti. Odvážna prestavba nábrežia začala, môže priniesť výrazný posun

V pondelok sa začala sľubovaná prestavba časti bratislavského nábrežia medzi Mostom SNP a Šafárikovym námestím. Rekonštrukcia vonkajších pruhov prinesie zúženie priestoru pre individuálnu automobilovú dopravu a jej nahradenie komfortnými pruhmi pre cyklodopravu. Krok mesta prijali s potešením viaceré združenia vrátane Cyklokoalície, ktorá pripravila vizualizácie zmien.

Zdroj: Marek Zahradník / Cyklokoalícia

Zdroj: Marek Zahradník / Cyklokoalícia

Nábrežie Bratislavy bolo až do polovice 20. storočia pomerne úzke, pričom zástavba siahala tesne k dunajskej promenáde. V čase vzniku budov v 18. a 19. storočí to nebol problém, keďže priestor využívali takmer výlučne peší a konské povozy. Od začiatku 20. storočia sa však začali objavovať myšlienky na rozšírenie nábrežia, najprv kvôli dosiahnutiu veľkomestského výrazu, neskôr pre umiestnenie automobilovej dopravy.

K rozšíreniu nábrežia prišlo v niekoľkých fázach, čo bolo spojené s deštrukciou pôvodnej zástavby. Na konci 60-tych rokov však boli už asanácie ukončené a priestor sa uvoľnil pre vybudovanie širokej vozovky, do ktorej stredu bol umiestnený električkový pás. Chodci dostali k dispozícii chodník popri Dunaji so stromoradím. Hoci sa objavili viaceré snahy o okrášlenie územia, cesta ostala bariérou s vysokou záťažou, keďže ju okrem lokálnej obsluhy využíval aj tranzit. Bratislava tak skopírovala chybu veľkého počtu miest po celom svete.

Nedávny rozvoj výstavby v okolí nábrežnej cesty priniesol, paradoxne, volanie po transformácii celkovej podoby územia. Development priniesol zhoršenie podmienok, resp. koexistenciu peších a cyklistov. Okrem toho rastie záujem o zvýšenie udržateľnosti mesta, zvýšenie kvality verejných priestorov a zmenu dopravného správania tak, aby došlo k utlmovaniu prebytočnej automobilovej dopravy.

Galéria

  • Šafárikovo námestie predtým. Zdroj: Marek Zahradník / Cyklokoalícia
  • Šafárikovo námestie potom. Zdroj: Marek Zahradník / Cyklokoalícia
  • Okolie Slovenského národného múzea predtým. Zdroj: Marek Zahradník / Cyklokoalícia
  • Okolie Slovenského národného múzea potom. Zdroj: Marek Zahradník / Cyklokoalícia
  • Rázusovo nábrežie predtým. Zdroj: Marek Zahradník / Cyklokoalícia
  • Rázusovo nábrežie potom. Zdroj: Marek Zahradník / Cyklokoalícia
  • Priechod pri Moste SNP predtým. Zdroj: Marek Zahradník / Cyklokoalícia
  • Priechod pri Moste SNP potom. Zdroj: Marek Zahradník / Cyklokoalícia

Dlhé volanie po zlepšení podmienok pre cyklistov na nábreží napokon prinieslo ovocie. Mesto po niekoľkomesačných prípravách v priebehu minulého týždňa oznámilo plán na prestavbu najexponovanejšej časti nábrežia medzi Mostom SNP a Šafárikovym námestím, resp. Dostojevského radom. Plán ohlásilo tesne pred spustením prác, čo umožnilo rýchlu realizáciu bez toho, aby sa stihol vyvinúť organizovanejší odpor.

Hoci sa voči projektu ozvala prirodzene kritika, zduženia, ktoré sa v Bratislave venujú kvalitnejšiemu verejnému priestoru, klimatickým zmenám či alternatívnym formám dopravy, zmeny uvítali. Patrí medzi ne aj Cyklokoalícia, občianske združenie aktívne podporujúce rozvoj cyklodopravy aj pešej dopravy v Bratislave. Ako konštatuje, ide o prvý odvážny dopravný projekt súčasného vedenia mesta.

Cyklokoalícia pripomína, že medzi Mostom SNP a Starým mostom majú dva vonkajšie jazdné pruhy nahradiť cyklopruhy oddelené obrubníkom a v priestoroch zastávok bude cyklopruh zdieľaný s autobusmi. Zastávky by podľa Cyklokoalície bolo možné pri celkovej rekonštrukcii nábrežia v budúcnosti riešiť inak, súčasné riešenie je ale napriek tomu neporovnateľne bezpečnejšie a komfortnejšie ako doterajší stav.

Za zlepšenie označuje cyklodopravné napojenie na všetkých vetvách križovatky na Šafárikovom námestí aj vytvorenie BUS-pruhu na Dostojevského rade. Cyklokoalícia pozitívne hodnotí aj vytvorenie priechodu pre cyklistov pod Mostom SNP medzi nábrežím a Rybným námestím, na ktorého potrebu upozorňovala od roku 2013.

Z dlhodobého hľadiska ide podľa aktivistov o úvod k výraznejšej transformácii územia. „Okrem samotného zlepšenia podmienok pre cyklodopravu projekt vnímame aj ako prvý krok k poľudšteniu celého nábrežia,“ hovorí Dan Kollár, prezident Cyklokoalície. „Sme radi, že mesto po dlhšom čakaní našlo odvahu na takýto typ projektu. Práve toto riešenie má potenciál výrazne prispieť k cieľu mesta znížiť podiel automobilovej dopravy v meste zo 40 % na 30 % do roku 2030.  Pre jeho dosiahnutie je však potrebné otvoriť diskusiu o ďalších úsekoch, ktoré prejdú podobnou zmenou.“

Prestavba nábrežia má byť ukončená v septembri. Ide o dostatok času na to, aby sa úpravám stihla prispôsobiť dopravná situácia a tranzitujúci vodiči, zvyknutí využívať túto trasu, sa presunuli inde – najmä na vnútorný obchvat na Einsteinovej. Centrum Bratislavy sa tak už o niekoľko týždňov azda dopravne ukľudní a zmení sa na úspešný príklad utlmovania automobilovej dopravy.

Ak sa to podarí, úspešný príklad snáď dodá mestu odvahu aj v iných lokalitách – napríklad pri ďalšom úseku nábrežia smerom k River Parku. Podobná úprava ako v prvom úseku je už podľa Magistrátu vo výhľade.

 

Úpravu Šafárikovho námestia považuje Cyklokoalícia za jeden z najväčších benefitov projektu. Zdroj: Marek Zahradník / Cyklokoalícia

 

Najbližšie týždne by azda mohli priniesť aj upokojenie rozhnevaných motoristov, nespokojných so zmenou zaužívaného režimu. Ako argument im slúži zhoršená dopravná situácia v prvých dňoch po spustení stavebných prác. Na začiatku týždňa totiž naozaj došlo k zápcham a komplikáciám nad rámec bežného stavu.

V skutočnosti to ale veľa neznamená. Náhla zmena dopravného režimu je vždy spojená so zhoršením dopravy, zvlášť keď jej nepredchádzala väčšia informačná kampaň. Je možné, že mnoho vodičov nevedelo o tom, že sa na nábreží spustili stavebné práce. Situáciu mohlo ovplyvniť aj počasie, keďže mnoho ľudí využíva autá ako pohyblivé plechové dáždniky počas dažďa.

Podľa skúseností z iných miest, ale aj Bratislavy, si ale napokon vodiči na zmeny zvyknú a nájdu si iné trasy – zvlášť keď existuje alternatíva, ktorou je v tomto prípade zmieňovaná Einsteinova. Je veľmi pravdepodobné, že v čase dokončenia úprav už bude nábrežie omnoho pokojnejšie. Cyklotrasa tak nepomôže len cyklistom, ale aj tým vodičom, ktorí sú nútení nábrežnú cestu využívať. Vo výsledku by sa touto úpravou mala zároveň teoreticky zvýšiť dopravná kapacita nábrežia – ľahkým odhadom podľa aplikácie Street Mix zo 72-tisíc na 93-tisíc ľudí za hodinu.

Čas na hodnotenie projektu tak príde asi až ku koncu septembra alebo v októbri. Ak sa ukáže ako úspešný, príde čas na rozšírenie podobných úprav aj inde v Bratislave. Kandidátov by sa našlo viac, vrátane frekventovaných ulíc, kde dnes predstava utlmenia znie ako nepredstaviteľná. Ešte nie tak dávno to ale platilo o mnohých uliciach – Námestie SNP, Špitálska, Štúrova, Krížna či Vajnorská boli tiež rušné ulice, dnes tu ale dokážu koexistovať viaceré typy prepravy.

Zároveň sa treba po prípadnom úspechu obdobných provizórnych úprav začať zamýšľať nad trvalými. Nábrežie by si zaslúžilo veľkú urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž, ktorá by preriešila celé územie od Mosta Lanfranconi po Starý most a od hrany domov na nábreží po tok Dunaja. Najpálčivejšia otázka – dopravný režim – sa začala riešiť. Zvyšok by už mohol byť relatívne jednoduchší.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube