Author photoAdrian Gubčo 24.10.2022 16:00

Bratislava bude opäť krajšia. V centre sa rekonštruuje jedna budova za druhou

Centrum hlavného mesta postupne opeknieva. Množstvo zanedbaných budov, ktoré ešte donedávna dominovali historickej časti Bratislavy, sa znižuje každým rokom a tento nebol výnimkou. Novú podobu navyše získavajú mnohé dlhodobo neslávne známe objekty. Kúsok po kúsku tak metropola získava atraktívnejší charakter.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Uplynulé roky sa v centre Bratislavy nesú v znamení postupnej revitalizácie stavebného fondu. Kým v minulosti údržbu mesta sťažovali vlastnícke vzťahy, neuzavretá privatizácia a nedokonalé reštitúcie, vyše tri desaťročia po páde bývalého režimu sa už dôsledky transformácie postupne zažehnávajú. Súčasťou tohto procesu sú opravy starších budov, či už ide o objekty vo vlastníctve firiem alebo fyzických osôb a obyvateľov. Veľmi dôležitý je aj fakt, že sa podarilo, podľa všetkého, prekonať divoké obdobie v minulosti, kedy sa domy, ktoré neboli predmetom pamiatkovej ochrany, opravovali pomerne divoko.

 

Bytový dom na Kominárskej 6. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Príkladom takéhoto prístupu je prvá z aktuálnych rekonštrukcií – bytového domu na Kominárskej 6. Ide o štandardnú povojnovú bytovku, postavenú už typovou technológiou. V jej susedstve sa však nachádza architektonicky hodnotné a pamiatkovo chránené medzivojnové sídlisko UNITAS od architektov Weinwurma a Vécseiho. Vlastníci bytov preto pristúpili ku komplexnej rekonštrukcii, v rámci ktorej farebným riešením odkázali na suseda. Jediným nedostatkom je azda len nahradenie pôvodného parteru z kabrinca za iný typ obkladu, inak ale ide o vzorovú rekonštrukciu.

 

Obchodný dom Trojan&Švarc. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Atraktívnejší vzhľad dostal aj funkcionalistický nárožný dom medzi Šancovou a Mýtnou ulicou na Račianskom mýte. Pôvodne išlo o Obchodný dom Trojan&Švarc z roku 1932, s návrhom od Vojtěcha Šebora. Okrem rekonštrukcie fasády dostal objekt aj nadstavbu. Po obnove má kultivovanejšiu farebnosť oproti predošlému stavu, kedy ho v duchu nevkusných opráv v nedávnej minulosti vymaľovali „veselými“ farbami.

 

Blumentálska 8. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Podobných úprav, ktorých súčasťou sú rekonštrukcie fasád, ale v niektorých prípadoch aj nadstavby, sa v severnej časti Starého Mesta realizuje alebo zrealizovalo viac. Obnovou tak prešiel jednoduchý funkcionalistický bytový dom na nároží Beskydskej a Čajakovej, bytový dom na Jelenej 13 zo 40-tych rokov 20. storočia zas získa dve podlažia a päť nových bytov k existujúcim 10. Nové fasády pribudli aj na Björnsonovej 9 alebo Blumentálskej 8, ktoré takto pekne vynikli. Rekonštruuje sa aj bytovka medzi Krížnou 4 a Záhradníckou 3, čo rozhodne prispeje k okrášleniu oboch ulíc (najmä Krížnej). Dom mal na fasáde zo Záhradníckej diery, pripomínajúce stopy po guľkách.

 

Dom takmer okamžite po obnove zdevastovali vandali. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Postupnými úpravami prechádza rezidenčný blok medzi Poľskou a Justičnou. Jednotlivé rekonštrukcie prinášajú obnovu fasád aj striech. Farebne sú navyše zladené, pričom sa myslelo aj na detaily v podobe farby zábradlí na balkónoch. Naostatok, so zlepšovaním stavu domov korešponduje aj revitalizácia vnútrobloku, takže celý blok získa o niekoľko rokov atraktívnu podobu. Nanešťastie, už niekoľko dní po dokončení fasády jedného z domov sa stal terčom vandalov, čo poukazuje na nutnosť silnejšieho boja proti nelegálnym graffiti.

 

Mlynské nivy 4. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Viacero rekonštrukcií sa realizuje v Dunajskej štvrti. Mimoriadne potešiteľnou je obnova rondokubistického domu na Mlynských nivách 4, ktorý tak dostane nový vzhľad ako posledný s celého rozľahlého bloku Domov pre štátnych zriadencov z rokov 1922-1924 (architekt Alois Balán). Na rohu Dunajskej a Lazaretskej získala novú podobu zájdená fasáda nižšieho historizujúceho domu, obnovuje sa aj fasáda funkcionalistickej Základnej školy M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici. Nová fasáda vzniká aj na celej východnej časti bloku medzi Alžbetínskou a Bezručovou. Funkcionalistický dom sa nachádza naproti obnovenej Bezručovej Residence, výsledkom tak bude opäť o čosi atraktívnejší charakter celej štvrte.

 

Bezručova / Dobrovičova. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Do Dunajskej štvrte možno zaradiť aj domy na Dobrovičovej 2 (resp. na Tobruckej 5, kde prebehla druhá etapa obnovy historizujúcej eklektickej fasády), na Námestí Ľudovíta Štúra, kde sa opravuje fasáda neorenesančného Dessewffyho paláca, alebo Mostovej 8, kde sa chýli k záveru generálna rekonštrukcia divadla Ifjú Szivek. Naproti na neoslohovej budove Reduty z rokov 1913-1919 sa opravuje strecha. Posledná rekonštrukcia sa ukončila v roku 2011.

 

Dom v štýle socialistického realizmu na Hollého. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Niekoľko opráv sa realizuje v priestore medzi Špitálskou a Obchodnou. Najvýraznejšou z nich je asi rekonštrukcia mohutného bytového domu na Hollého 13, ktorá nadväzuje na predošlé etapy obnovy Hollého 11 a 9. Bytový dom v štýle socialistického realizmu (no podľa odbornej kritiky veľmi kultivovaného) vznikol podľa projektu Rudolfa Míňovského v roku 1952. Pri pohľade na už dokončené časti si žiada dodať, že úpravu (hĺbkové čistenie) by si zaslúžil ešte parter. K ostatným rekonštrukciám patrí dom na Kolárskej 14 (kde pribúda aj nadstavba) alebo na Jedlíkovej 5.

 

Stará fara z Farskej ulice. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Z rekonštrukcií v historickom jadre je dnes najvýznamnejšou – ak nerátame Michalskú vežu – oprava časti meštianskeho domu na Kapitulskej 9, označovaného ako Stará fara. Pôvodne ide o gotický objekt z polovice 14. storočia, obnovená časť má však renesančnú úpravu. Nasledovať snáď bude revitalizácia aj ďalších častí domu, keďže už zvonka nie je v najlepšom stave.

 

Edlov dvor. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

V dotyku s historickým jadrom prebieha ďalšia mimoriadne dôležitá a v budúcnosti viditeľná rekonštrukcia. Po dlhšom čakaní sa novej podoby dočká súbor domov na nároží Židovskej a Skalnej, známy ako Edlov dvor (Edlhof). Hodnotná funkcionalistická architektúra budov od Josefa Nowotného už bola značne výrazne zdevastovaná, čoskoro by sa to však malo zmeniť. Po rekonštrukcii bude pravdepodobne pripomínať inú nedávno opravenú Nowotného realizáciu – Mariánsky dvor (Marienhof) na Mariánskej ulici.

 

Astoria. Aj v tejto chvíli ju pokrýva nevkusný reklamný smog. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Napokon, viacero nových rekonštrukcií sa dokončilo alebo sa realizuje v Evanjelickej štvrti a vilovej štvrti nad Palisádami. Veľmi výrazná je v poslednej dobe obnova Astorie, kde známi aktéri z kultúrneho i mediálneho prostredia pripravujú nový kultúrny koncept. Funkcionalistické dielo od legendárneho architekta Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseiho z roku 1925 má získať do veľkej miery pôvodnú podobu. Opodiaľ prebiehajú práce na budove Starého evanjelického lýcea na Konventnej 15. Klasicistický objekt z roku 1783 navrhol Matej Walch. Dom už má zrekonštruovanú strechu, v tejto chvíli sa opravuje bočná fasáda. Na Konventnej zas prebiehajú práce na miestnom verejnom priestore.

 

Vila Taxus Palisády. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Do finále v tejto chvíli ide komplexná rekonštrukcia eklektického nájomného domu na Palisádach 39-41. Ide o súčasť developerského zámeru Vila Taxus, teda nadstavby pôvodného objektu o dvojicu nadštandardných mezonetov. Z ulice by mal byť zásah vnímateľný len minimálne. V neveľkej vzdialenosti od Vily Taxus, na rohu Šulekovej a Zrínskeho, sa do lepšieho stavu dostáva aj známy „strašidelný dom“, teda eklektický nájomný dom z roku 1910. Rovnako na Zrínskeho bola dokončená oprava vily z roku 1912, ktorá dotvára atraktívne prostredie tejto historickej štvrte.

 

Nájomný bytový dom na Šulekovej. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Centrum Bratislavy sa očividne mení k lepšiemu. Počet naozaj zanedbaných budov sa znižuje každým rokom a aj v prípade chronicky známych ruín smerujú viaceré k obnove. Esterházyho palác na Kapitulskej by mal byť tesne pred spustením transformácie na luxusný rezidenčný súbor, rovnako ako pôrodnica na Zochovej 7, určité aktivity prebiehajú aj na Habermayerovom paláci na Panenskej alebo na súbore domov na Františkánskom námestí. Skôr či neskôr prejdú tieto objekty rekonštrukciou.

Problémom ostávajú najmä budovy vo verejnom vlastníctve. V tomto roku je okrem zmieňovanej Michalskej veže výraznou rekonštrukciou komplexná obnova „Domu hudby“, teda Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta na Panenskej. Pred dokončením je aj rekonštrukcia SNG a určité práce prebiehajú na Bratislavskom hrade. Inak je však toho pomenej.

Veľkou pomocou by mala byť podpora z Fondu obnovy, zameraná na zvýšenie energetickej efektívnosti budov. Spojená má byť s viacerými rekonštrukciami – z tých známych možno spomenúť napríklad obnovu Karácsonyiho paláca na Štefánikovej. Ide o príležitosť, ktorú je potrebné využiť. Ak sa to podarí, už o niekoľko rokov môžu byť pamiatky v centre mesta z veľkej časti vo vynikajúcom stave.

 

Fotografie z 1.10. a 9.10.2022. Všetky fotografie bratislavských rekonštrukcií nájdete vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube