Author photoAdrian Gubčo 19.08.2021 18:04

Domy na nároží Bielej a Františkánskeho námestia sú bližšie k rekonštrukcii

Bratislava bola donedávna známa väčším množstvom schátraných historických budov, to však už postupne prestáva platiť. Rekonštrukcie sa navyše chystajú aj pri takých známych „ruinách“, ako je Esterházyho palác na Kapitulskej, Habermayerov palác na Panenskej alebo bývalá pôrodnica na Zochovej. Výnimkou ostával komplex stredovekých domov na nároží Františkánskeho námestia a Bielej ulice. Aj to sa však mení – obnovu totiž pripravuje firma Exis Invest.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Trojica budov, oficiálne na Františkánskom námestí 8, 9 a 10, patrí k najstaršej existujúcej zástavbe v meste. Týka sa to najmä domu na Františkánskom námestí 9, známeho aj ako Himmelreich. Neskorogotický dom vznikol už v priebehu 13. storočia a bol jedným zo série tzv. vežových domov – objektov disponujúcich vysokou vežou, pripomínajúcou podobné vzory z Talianska (napríklad v Bologni alebo v San Gimignane). Svoju mohutnosť si zachoval doteraz. Dom na Františkánskom námestí 8 vznikol v 15. alebo 16. storočí, na Františkánskom námestí 10 na konci 15. storočia. Známy je ako Veľkí františkáni.

Domy prešli počas svojej dlhej histórie mnohými zmenami, dnes sú však viditeľne zanedbané – v prípade Himmelreichu a Veľkých františkánov až narušené. Patria tak k posledným neobnoveným objektom v úplnom jadre stredovekej časti mesta. Rekonštrukciu narúšali komplikované stavebné pomery, prísny stupeň ochrany (všetky objekty sú chránené ako NKP už od roku 1963) a investičná náročnosť prípadnej prestavby. Pravdepodobne preto sa do rekonštrukcie nepustil bývalý majiteľ domov, Euro Max Slovakia, hoci zorganizoval architektonickú súťaž.

Novým majiteľom sa stala spoločnosť Exis Invest s.r.o., blízka majiteľom firmy Agem Computers. Hoci sa na prvý pohľad zdá, že táto firma nemá s pamiatkami nič spoločné, majiteľ Agemu Milan Fabián sa výraznou mierou zaslúžil o rekonštrukciu kaštieľa v Tomášove. Dnes sa v obci nachádza prestížny Art Hotel Kaštieľ a samotná pamiatka je veľmi decentne obnovená.

Všetko nasvedčuje tomu, že podobný by mohol byť aj osud budov na Františkánskom námestí. V zmysle projektu, ktorý investor predložil Hlavnému mestu na posúdenie súladu s Územným plánom, by sa mohol komplex trojice domov premeniť na polyfunkčný súbor s hotelom, bývaním, administratívnymi priestormi a drobnými obchodnými prevádzkami. Domy prejdú komplexnou stavebnou obnovou. Objemové zmeny sa týkajú len Veľkých františkánov, kde bude v átriu presklený novotvar, slúžiaci ako komunikačné jadro hotela. Výťahy a presklené spojenia budú dobudované aj v ostatných objektoch.

Čo sa týka funkčného využitia, budova na Františkánskom námestí 8 bude slúžiť ako meštiansky dom s polyfunkciou. Na prízemí budú administratívne priestory okolo átria, na ostatných podlažiach budú „luxusné staromestské byty“, ktorých bude celkovo päť a všetky budú mať nad 90 metrov štvorcových. Budovy na Františkánskom námestí 9 a 10 budú spojené do jedného celku a budú slúžiť ako apartmánový hotel s reštauráciou. Na prízemí budú obchodné prevádzky, recepcia či vstupná pasáž. V časti Veľkí františkáni má byť zachovaná reštaurácia na prízemí, suteréne aj v átriu. Na zvyšných podlažiach budú hotelové apartmány (celkovo desať), na treťom podlaží doplnené o kancelárie.

S ohľadom na stupeň ochrany sa budovy nebudú na prvý pohľad nijako zásadne meniť. Pamiatkari budú nepochybne rekonštrukciu sledovať mimoriadne prísne. Domy nebudú disponovať ani vlastným parkovaním. Na dlhodobé parkovanie bude k dispozícii parkovanie v garáži Opera na Jesenského ulici, na krátkodobé v garáži Centrum na Uršulínskej.

Architektonická podoba alebo vizualizácie budov po rekonštrukcii zatiaľ predstavené neboli. Za projektom by však mala stáť kancelária Grup Architects, ktorej realizácie možno nájsť najmä v Nitre. Viaceré z nich majú dobrú úroveň, preto sa táto snáď naplno ukáže aj v prípade domov na Františkánskom námestí.

Hlavné mesto k projektu vydalo kladné záväzné stanovisko. Zámer sa tak posúva na ďalšie stupne povoľovania. Dátum realizácie ešte nemožno presne povedať, v optimistickom prípade by sa však mohla rekonštrukcia spustiť už v priebehu budúceho roka – pravdepodobne v jeho druhej polovici. Náročnosť prác môže byť veľká, preto si netrúfam povedať, kedy bude projekt dokončený.

 

Dom Himmelreich s viditeľným problémom v podobe parkovania diplomatov. Zdroj: Google Maps

 

V každom prípade ide o skvelú správu pre vzácne pamiatky, ale aj pre mesto ako také. Desivý stav budov, najmä Himmelreichu, viedol akéhosi „vandala“ k vytvoreniu graffitov s textom „renovate me“. V tomto prípade ide o veľmi presné vyjadrenie situácie. Napriek jedinečnej histórii, súčasný fyzický stav z nich robil skôr hanbu. Teraz sa to môže zmeniť, čím sa môžu budovy zaskvieť v pôvodnej kráse, pričom budú doplnené o funkcie, adekvátne pre túto časť historického jadra Bratislavy.

Súčasťou projektu snáď bude aj riešenie veľkého problému tejto lokality, ktorým je nedôstojný spôsob parkovania predovšetkým diplomatov, pracujúcich na neďalekých ambasádach. Množstvo áut vytvára bariéru vo verejnom priestore a pôsobí katastrofálne. Vzhľadom na diplomatickú imunitu je oslovenie polície zbytočné. Centrum Bratislavy je tak zbytočne zohavené a všetko nasvedčuje tomu, že je len malá vôľa to riešiť. Majiteľ, ktorý tu zriadi luxusný hotel a byty, k tomu však snáď bude pristupovať inak.

Ak teda dôjde k rekonštrukcii domov, vytlačeniu áut, a napokon aj obnove ďalších pamiatok, zmienených vyššie, bratislavské historické jadro bude, čo sa týka budov, na pohľad takmer vo vynikajúcom stave. Zavŕši sa tým vyše tri desaťročia trvajúci proces obnovy nehnuteľností, ktoré boli na sklonku socialistického obdobia v desivom stave. Musela prísť až privatizácia a postupné vyjasnenie majetkových vzťahov a sporov, aby sa začali realizovať komplexné rekonštrukcie. Veľká časť zostávajúcich zanedbaných objektov je dnes v rukách verejného sektora.

Ten okrem toho dlhodobo nedokázal riešiť ani problém s úrovňou verejného priestoru. Bratislava je v tomto smere mimoriadne zanedbaným mestom s obrovským investičným dlhom. Prvé pozitívne signály prichádzajú až v posledných rokoch. Vznik koncepčných materiálov a ich implementácia je prísľubom zmien do budúcna, desaťročia bez adekvátnej údržby sa však nedajú vyriešiť tak rýchlo. Mesto bude aj napriek rekonštrukciám domov a snahám o zmenu niekoľkých priestranstiev pôsobiť schátrane ešte dlho.

Zmeniť by sa to dalo jedine v prípade, že by malo mesto k dispozícii omnoho viac finančných prostriedkov. Pri súčasných rozpočtových možnostiach je totiž revitalizácia verejného priestoru možná len pri uprednostnení jednotlivého typu investícií pred inými. Takisto by bolo užitočné, aby sa lepšie nastavili kompetencie medzi mestom a mestskými časťami – aby rekonštrukcie na seba navyše aj lepšie nadväzovali a mali jednotný charakter. Najlepším riešením by bolo zrušenie mestských častí, čo by mohlo uvoľniť rozsiahle financie, míňané nezriedka zbytočne na paralelné aktivity a byrokraciu.

Potom by sme sa možno dočkali intenzívnejšej miery obnovy verejných priestorov, ale aj historických objektov vo vlastníctve samosprávy. Bratislava by mohla byť omnoho krajšia – a nemuselo by to byť ani tak náročné. Riešenia na stole sú, treba však na ne odvahu.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube