Author photoAdrian Gubčo 07.06.2021 10:57

Habermayerov palác by mohol prejsť rekonštrukciou

Habermayerov palác na Panenskej ulici patrí k najviac zanedbaným pamiatkam Bratislavy. Neskorobaroková budova, ktorá začala vznikať už na konci 17. storočia, sa mala dávnejšie zmeniť na hotel, z týchto plánov však nebolo nič. Teraz prichádza nový projekt, ktorý dostal aj posvätenie Magistrátu.

Habermayerov palác na Panenskej 15. Zdroj: Google StreetView

Habermayerov palác na Panenskej 15. Zdroj: Google StreetView

Budova na Panenskej 15 má dnes podobu uzavretého štvorkrídlového objektu s troma podlažiami s architektonickým výrazom z rokov 1780-1800. Budova prešla aj ďalšími prestavbami a rekonštrukciami, naposledy v roku 1926. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená v roku 1963. Podobne je na tom susedný objekt na Panenskej 17, ktorý vznikol po roku 1780 v neskorobarokovom štýle a pamiatkou je od roku 1980. Budovy sú v absolútne dezolátnom stave.

Už dávnejšie sa vyskytovali iniciatívy, ktoré mali priniesť rekonštrukciu budov, naposledy v roku 2012. Už vtedajší projekt Magistrát odobril. Pôvodný investor, spoločnosť Amalca Development, však po udelení záväzného stanoviska nepokračoval v ďalších stupňoch povoľovania. Udelené nebolo územné rozhodnutie a žiadne úpravy sa nikdy nespustili. Posledným zásahom je asanácia dvorových krídel budovy na Panenskej 17, ktoré boli zbúrané v roku 2004-2005.

Teraz sa však zdá, že by mohla byť rekonštrukcia oboch budov o čosi bližšie. Nový majiteľ, spoločnosť Urbia Development (ktorá inak sídli priamo na Panenskej), predložila Magistrátu na posúdenie nový zámer, doplnený o určité zmeny. Hmota objektov a miera intervencií do historických častí sa zmenšila, vjazd do podzemnej garáže pod dvorom Panenskej 17 by mal byť riešený zo susedného pozemku tak, aby nebolo obmedzené parkovanie na Štetinovej a na tejto istej ulici by mali pribudnúť aj nové vstupy do budovy, aby tu nebol mŕtvy parter. Prízemie bude aktívne aj od Panenskej ulice.

Hlavnou funkciou obnoveného súboru objektov má byť administratíva, súčasťou projektu je však aj zmieňovaná spoločná podzemná garáž, vybudovanie dvoch krídel domu na Panenskej 17, využitie podkroví, úprava nádvorí a doplnenie vybavenosti. Pôvodný objem Habermayerovho paláca ostane zachovaný, najviditeľnejšou úpravou je doplnenie priebežného vikiera v dvorovej časti budovy. Susedný dom získa dve nové štvorpodlažné krídla a podkrovie, prvé podlažie dvorových krídel však bude vynechané a využité pre parkovanie. Strechy budú riešené tak, aby reagovali na výšku „sýpky“ v Habermayerovom paláci.

Veľkým zásahom bude garáž, ktorá sa bude nachádzať nielen pod nádvoriami objektov, ale aj pod prístavbami a „sýpkou“. Bude mať dve podzemné podlažia a umiestnených tu bude 45 parkovacích miest. Vjazd zo Štetinovej bude využívaný aj pre zásobovanie budov. Ďalšie parkovanie v počte 12 miest bude umiestnené v boxoch na nádvorí Panenskej 17, ako už bolo spomínané vyššie. Nádvorie paláca bude bez parkovania, umiestnené tu budú boxy s vegetáciou, vrátane stromov. Hlavné vstupy pre peších budú z pôvodných brán smerom do Panenskej ulice.

Mesto sa so zámerom stotožnilo, upozorňuje predovšetkým na nutnosť prísneho dodržiavania požiadaviek pamiatkarov. Budovy budú predmetom komplexnej pamiatkovej obnovy, čo navonok ovplyvní najmä uličné fasády, ale aj strechy, vzácne prvky, materialitu alebo farebnosť komplexu. Z hľadiska dopravy je zaujímavá najmä pripomienka smerujúce k možnosti nočného parkovania – aby tak vznikli kapacity pre obyvateľov lokality.

Predpokladať na základe udelenia záväzného stanoviska, kedy sa reálne rekonštrukcia rozbehne, je predčasné. Mementom je vývoj v minulosti, kedy investor už stanovisko disponoval, no k ďalším krokom nepristúpil. Tentokrát by to však snáď už mohlo byť inak – kríza, ktorou dnes krajina trpí, nie je vážna podobným spôsobom, ako to bolo v roku 2012. Ekonomické vyhliadky sú omnoho lepšie a Habermayerov palác by sa mohol skutočne zlepšiť už v najbližších rokoch.

Vizualizácie komplexu zatiaľ zverejnené neboli. Obnovu by mali pripravovať architekti z kancelárie Endorfine.

 

Panenská sa má čoskoro zmeniť, čo ju spolu s obnovením paláca výrazne zatraktívni. Zdroj: Ateliér Urban / Betty Laurincová

 

Rodina Habermayerovcov, ktorá palác vybudovala, patrila k zámožným miestnym podnikateľom, ktorá pôvodne predávala mäso, a to aj významným odberateľom – napríklad viedenskému cisárskemu dvoru. Ako ďalšej píše združenie Čierne diery, rodina obchodovala aj s banskými produktami, drobným tovarom a aktivizovala sa v mestskej správe. Habermayerovci sa výrazne podieľali na podpore bratislavskej luteránskej komunity, čo vysvetľuje umiestnenie paláca v srdci tzv. Evanjelickej štvrte.

S palácom je spojený aj pobyt známeho uhorského historika Kálmána Thalyho, významne spojeného s kultúrnym životom uhorskej Bratislavy, so susedným domom na Panenskej 17 zas národného buditeľa Vendelína Kutlíka. Na Panenskej sa uňho stretávali národne orientovaní študenti, jeho bydlisko však bolo aj terčom útokov maďarských nacionalistov. Nakoniec sú však všetky tieto osobnosti, Kutlík, Thaly aj Habermayerovci, pochované na cintoríne pri Kozej bráne.

Schátrané domy sú výrzanou súčasťou histórie mesta. Ich stav je o to šokujúcejší a hanebnejší. Ak by sa však podarilo tentokrát už projekt skutočne zrealizovať, pre Panenskú by to bola obrovská vzpruha. Ulica patrí k najkrajším a najhistorickejším v meste aj napriek podobným ruinám. Má však aj iný veľký problém, a to je parkovanie a celkovo stav verejného priestoru. Chodníky sú mimoriadne úzke, povrchy v zlom stave a neestetické a bariérovo pôsobia aj lampy verejného osvetlenia. Pri hlavnej osi celej významnej štvrte, kde sídlia rozličné inštitúcie a neziskovky, to je o to smutnejšie. 

Našťastie, plány na zmenu už existujú. Ešte pred niekoľkými rokmi prišla mestská časť Bratislava – Staré Mesto s iniciatívou celú ulicu zrekonštruovať. Miestna komunita, zoskupená okolo organizátorov podujatia Dobrý trh, však dala jasne najavo, že má záujem sa do tvorby projektu zapojiť. Výsledkom je rozsiahla participácia, na základe ktorej vznikol Manuál pre Panenskú a okolie. Pre Bratislavu inovatívny materiál zadefinoval spôsob a detaily rozvoja verejného priestoru.

Staré Mesto pokračovalo s rozvíjaním téz manuálu aj v ďalšom období, pričom momentálne by mal mať podrobnosť projektovej dokumentácie pre realizačný projekt. Na Panenskej by sa mali rozšíriť chodníky (najmä na južnej strane), ale aj zregulovať parkovanie (ktoré bude na severnej strane), zlepšiť povrchy (kamenná dlažba) a osvetlenie by mohlo byť dokonca riešené na prevesoch ponad ulicu. Ulica by mala byť celá v jednej rovine, čo zlepší komfort a prechádzanie chodcov. Autorom projektu je Ateliér Urban, ktorý spracoval aj manuál.

Nie je presne známe, kedy sa má rekonštrukcia spustiť, hoci sú náznaky, že by to mohlo byť v priebehu budúceho roka. Ešte tento rok by sa mala upraviť menšia plocha na Lýcejnej ulici, ktorá už s manuálom súvisí. Panenská je však veľký projekt, náročný na financie aj organizáciu, preto si na to mestská časť pravdepodobne vyhradí rozpočet až v roku 2022 – ide zároveň o rok volebný, takže by to malo zmysel aj z marketingového hľadiska.

Tak či onak, kombinácia rekonštrukcie ulice a Habermayerovho paláca so susedným domom by posunula Panenskú radikálne vpred. Na jej zvýšenú atraktivitu nepochybne zareaguje komerčný sektor a nasledovať bude rozvoj služieb či gastronómie. Ulicu možno konečne objavia vo väčšej miere aj návštevníci mesta, ktorí tradične považujú za časť Bratislavy, hodnú návštevy, akurát historické jadro (s Hradom). Prehliadaný potenciál Panenskej sa možno konečne naplní.

Bratislava tak bude opäť o čosi príťažlivejším a do istej miery aj „väčším“ mestom. K tomu je potrebné obnovovať najvzácnejšie budovy a prepájať ich kvalitnými verejnými priestormi. Panenská by mohla byť úspešným príbehom, kde sa podarilo jedno aj druhé.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Habermayerov palác na Panenskej 15. Zdroj: Google StreetView
  • Dom na Panenskej 17. Zdroj: Google StreetView

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube