Author photoAdrian Gubčo 29.07.2022 12:12

Aká je budúcnosť kaviarne Astoria?

V posledných týždňoch boli badateľné práce v priestoroch niekdajšej legendárnej kaviarne Astoria. Budova má historicky významnú pozíciu na kultúrnej aj architektonickej mape Bratislavy, preto je prípadná rekonštrukcia významnou správou. Prebúdza sa teda Astoria – po viacerých nevydarených pokusoch – k životu?

Zdroj: Google StreetView

Zdroj: Google StreetView

Objekt Astorie vznikol v roku 1925 pre účely kaviarne Astoria, ktorá sa okamžite po svojom vzniku stala epicentrom života bratislavskej medzivojnovej intelektuálnej elity. Vo svojom čase šlo o jedinečnú stavbu, keďže vnikla spočiatku výlučne pre danú funkciu, pričom významní architekti Friedrich Weinwurm a Ignác Vécsei jej dodali typický moderný a čistý ráz, ktorým sa zapísali do dejín slovenskej architektúry. Kultúrny význam budova získala aj v postsocialistickom období, kedy tu sídlilo populárne divadlo, no v roku 2004 bola s prísľubom rekonštrukcie budova uzavretá a odvtedy chátra.

Odvtedy prebehlo viacero pokusov o obnovu. Spočiatku sa o prestavbu snažila neslávne známa spoločnosť I.P.R. Slovakia, ktorá zrealizovala susedný komplex Astoria Palace a mala prebudovať aj bratislavskú Hlavnú stanicu. Developer naznačoval, že chce nadviazať na Weinwurmom a Vécseim pôvodne zamýšľaný koncept – teda zarovnať ju do úrovne susedných funkcionalistických domov a doplniť tu bývanie. Z tohto zámeru však vzišlo. To isté platí aj o iniciatívach vrátiť sem divadlo, tanečné divadlo alebo kaviareň. Zatiaľ posledné informácie sa vyskytli v roku 2018, kedy Hlavné mesto spoločne s Divadlom Astorka Korzo 90 ohlásilo plán vyhlásiť budovu za národnú kultúrnu pamiatku.

Dnes sa práce rozbiehajú znovu, predsa však je situácia v čomsi odlišná. V prvom rade, vlastníkom budovy už nie je I.P.R. Slovakia ani jeho nástupca Gallard, s.r.o. Podľa katastra objekt vlastní firma Astoria property s.r.o., ktorej majiteľ má skúsenosti s developmentom a výstavbou. Astoria property potvrdzuje svoj záujem oživiť budovu a vrátiť jej pôvodný lesk.

Ten sa má prejaviť nielen vo funkcii, ale aj architektúre. „Prvoradým cieľom našej spoločnosti je obnoviť objekt umiestnený na frekventovanom nároží Staromestskej ulice a Suchého mýta v centre hlavného mesta Bratislavy,“ hovorí Daša Tarišková, projektová manažérka v Astoria property. „Uvedomujeme si historickú dôležitosť a architektonickú hodnotu tejto stavby, preto sa náš projekt zameriava primárne na obnovu budovy, ktorej časti nevyužívaním objektu dlhodobo chátrali. Našou snahou je priblížiť budovu Astorie jej pôvodnej podobe, opierajúc sa o výkresy architekta Friedricha Weinwurma, a tak vytvoriť moderný živý priestor, ktorý upúta a pritiahne verejnosť.“

Kľúčovou informáciou je, že objekt má znova slúžiť kultúre a obohatiť tak život centra Bratislavy – čo si však vyžaduje skúseného nájomcu. „Sme preto radi, že atmosféra objektu Astorie a ciele našej spoločnosti oslovili práve manželov Oľgu a Petra Núñezových, ktorí sú obaja vysoko etablovaní na slovenskej kultúrnej scéne i v zahraničí. Práve ich kreativita, praktické skúsenosti a snaha vytvoriť v našom meste projekt s úplne novým konceptom prinesú do objektu Astorie kultúru, akou bola táto budova známa po dlhé desaťročia,“ oznamuje Tarišková.

Investor je dnes v počiatočných fázach obnovy. „V priestoroch objektu v súčasnosti prebiehajú práce riešiace havarijný stav krovu a tiež čistenie priestoru,“ špecifikuje projektová manažérka. Ďalšie úpravy by nemali zmeniť charakter budovy ani narušiť jej potenciálne pamiatkové hodnoty. „Objekt Astorie sa nachádza v Pamiatkovej zóne mesta Bratislava, preto všetky úpravy objektu sú úzko komunikované s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave. Investor aj zo svojho vlastného presvedčenia pristupuje k historickým prvkom objektu veľmi citlivo, o.i. dodržiava pôvodné okenné a dverné otvory a približuje podobu exteriéru a interiéru do pôvodnej podoby z 30. rokov 20. storočia.“

Astoria property dopĺňa, že budovu neplánuje zväčšovať a zdôrazňuje obnovu kultúrnej funkcie. Preto je nateraz vylúčená aj dostavba v zmysle plánov Weinwurma a Vécseiho, ako aj I.P.R. Slovakia. „Investor v súčasnosti s možnou nadstavbou objektu podľa výkresov a plánov Friedricha Weinwurma neuvažuje,“ potvrdzuje Tarišková.

Developer tak verí, že tentokrát sa už Astoriu podarí skutočne oživiť. „Od predošlých investičných zámerov sa líšime konkrétnymi krokmi v príprave realizácie,“ upozorňuje Daša Tarišková. Preto sa už začína rysovať termín dokončenia obnovy. „Termín sprístupnenia objektu je v súčasnosti náročné odhadovať, avšak predpokladáme otvorenie prevádzok v druhej polovici roku 2023.“ Ostáva len dúfať, že tentokrát už rekonštrukcia nenarazí.

 

Hodžovo námestie je dnes chaotické a dominujú mu plochy pre dopravu

 

Astoria sa nachádza na mimoriadne frekventovanom mieste na nároží Hodžovho námestia a Staromestskej ulice. Ide o jedno z najrušnejších miest v Bratislave, navyše mimoriadne frekventovanom turistami, ktorí si chcú prehliadnuť Prezidentský (Grassalkovichov) palác a záhradu alebo vyrážajú odtiaľto na Hrad. Pri pohľadu na niekdajšiu pýchu Bratislavy – najmodernejšiu kaviareň a srdce spoločenského života mesta počas podstatnej časti 20. storočia – sú ľudia konfrontovaní s nadrozmerným reklamným pútačom.

Ide o značne nekultúrny stav, zvlášť pri takejto budove. Na rekonštrukciu je tak už najvyšší čas, rovnako ako na doplnenie životaschopnej kultúrnej prevádzky. Tá by azda dokázala zmierniť negatívne vnímanie lokality, ktorej dominuje nepekná križovatka a celkovo nekvalitný verejný priestor – hoci by mal patriť k najreprezentatívnejším v meste.

Z dlhodobého hľadiska sú tak aj rekonštrukcia Astorie a úpravy, aká teraz prebehli na Hodžovom námestí, nedostatočné. Táto časť Bratislavy si zasluhuje komplexnú transformáciu, ktorej súčasťou nebude len totálna prestavba námestia, ale aj vyriešenie otázky umiestnenia električkovej trate na Štefánikovej (teda obnova stavu, aký platil pred rokom 1980), zlepšenie priečnych spojení a kontroverznejšie, no podľa môjho názoru potrebné úpravy – prekrytie Staromestskej ulice zástavbou (vrátane priestoru medzi Astoriou a bývalou Modrou guľou), nadstavanie Astorie v zmysle medzivojnového projektu a odstránenie „Zelenej kocky“.

Hodžovo námestie má v organizme mesta mimoriadnu polohu, po urbanistickej stránke však ostáva narušené v dôsledku veľkej prestavby v druhej polovici 20. storočia. Kedysi prirodzene nadväzovalo na štruktúru okolia, no dnes má prevažne dopravný charakter. Má pritom všetky predpoklady pre to, aby išlo o snáď najmestskejšie pôsobiaci priestor v celej Bratislave.

Akékoľvek budúce snahy o zlepšenie stavu tohto priestoru by mali reflektovať význam miesta a nebyť zamerané len na viac či menej jednoduché úpravy verejných priestranstiev. Hodžovo námestie musí byť preriešené v rámci súťaže, ktorá bude riešiť aj priľahlé budovy a koncepciu budúcej zástavby. Kvalitné riešenie môže otvoriť obrovský priestor v spojení so zvýšením reprezentatívnosti námestia, jeho kultúrnosti alebo obsluhy centra verejnou dopravou.

Rekonštrukcia Astorie alebo nové kvetináče pred Prezidentským palácom sú tak snáď len začiatkom rozsiahlejších zmien. Ak sa vydaria, pozdvihnúť to môže celé mesto.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Vízia Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseiho. Zdroj: SNG
  • Developer I.P.R. Slovakia plánoval veľkú prestavbu nárožia. Zdroj: I.P.R. Slovakia

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube