Author photoAdrian Gubčo 31.08.2020 14:33

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa spustí 7. septembra

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Po dokončení obnovy trate v Rači – Záhumeniciach štartuje Dopravný podnik druhý dôležitý projekt modernizácie električkovej infraštruktúry pre tento rok. V centre mesta, na Americkom námestí, sa 7. septembra spustí rekonštrukcia zanedbanej trate v úseku od integrovanej zastávky Blumentál po zrekonštruovaný úsek trate na Špitálskej. V ten istý deň sa obnoví aj premávka električiek v Rači.

Obnova trate sa tak spustí s približne ročným meškaním, čo je spôsobené neschopnosťou nájsť zhotoviteľa stavby v prvom verejnom obstarávaní za stanovenú cenu. V druhej súťaži sa mierne zmenili podmienky v podobe zvýšenia odhadovanej ceny zákazky o 50-tisíc eur na 2.850.000 eur. Pôvodné ponuky prevyšovali odhad o približne pol milióna.

Víťazom sa stal TSS Grade, ktorý ponúkol realizáciu projektu s rozpočtom vo výške 3.125.000 eur. TSS Grade je však zhotoviteľom modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, kde sa výraznejšie omeškal s dodaním stavby. Hlavné mesto si preto voči spoločnosti nárokovalo zmluvnú pokutu, ktorá je totožná s rozdielom medzi vysúťaženou a dohodnutou cenou. Bratislava pokutu „odpustila“ tak, že znížila cenu rekonštrukcie trate na Americkom námestí.

Cieľom projektu je zásadné zvýšenie kvality dnes už veľmi zanedbanej trate, ktorá je prakticky v havarijnom stave, ako aj zlepšenie stavu okolitého verejného priestoru. Ku kľúčovým zlepšeniam paatrí zmena polohy trate, ktorá sa posunie približne o meter bližšie k parčíku na Americkom námestí. To umožní takmer dvojnásobne rozšíriť úzky chodník popri múre Univerzitnej nemocnice. Povrch trate bude vydláždený, od chodníkov bude oddelený kamennými obrubníkmi.

Nástupiská budú ďalej predĺžené a vydláždené veľkoformátovou betónovou dlažbou, podobnou ako v Karlovej Vsi, t.j. chodník bude bledý (farba andezit) a vodiaci pás tmavý (farba grafit). Mimo nástupíšť bude na chodníkoch použitý asfaltový betón. Skvalitniť sa má aj vybavenie zastávky, predpokladá sa osadenie veľkoformátového dizajnového prístrešku, inštalovanie elektronickej tabule a osadenie nových lavičiek na okraji parku. Na Radlinského ulici bude pôvodná a dnes už nevyužívaná zastávka Floriánske námestie premenená na zelený pás.

Ešte predtým si však obnova trate vyžiada viaceré dopravné obmedzenia. Neobsluhovaná bude dôležitá prestupná zastávka Blumentál, čo zasiahne niekoľko električkových aj autobusových liniek. Podrobnosti udáva na svojich weboch Dopravný podnik aj iMHD.sk.

Presný dátum, dokedy by mala rekonštrukcia trvať, nie je známy, hoci zmluva o dielo so zhotoviteľom stanovuje, že najneskorší možný termín dokončenia je 30. november 2020. S prihliadnutím na dobré tempo prác v Rači je tento termín dosiahnuteľný. V priebehu jesene by tak Bratislava mala získať ďalšiu obnovenú električkovú trať, ktorá sa pridá k račianskemu aj karloveskému úseku.

Medzi ďalšie pripravované alebo uvažované projekty tak patrí rekonštrukcia električkovej trate na nábreží, najmä medzi Mostom SNP a zastávkou Chatam Sofer, a ďalšie modernizácie električkových radiál. Najskôr bude pravdepodobne do realizácie pripravená modernizácia Ružinovskej radiály, ktorá by sa mohla pravdepodobne spustiť v roku 2022. Vajnorská radiála by mala prísť na rad neskôr, teoreticky v roku 2024. Ako posledná sa obnoví Račianska radiála, ktorej modernizácia ešte nemá konkrétne rysy, jej rekonštrukciu však možno očakávať až v polovici tejto dekády.

 

DOPLNENIE: Dopravný podnik medzičasom informoval o konkrétnych zlepšeniach, ktoré sa dostali do finálneho projektu. Tieto rozdelil na zlepšenia pre chodcov a cyklistov, pre verejnú dopravu a urbanistické zlepšenia.

V prípade zlepšení pre chodcov patrí ku kľúčovým úpravám rozšírenie a debarierizácia priechodu pre chodcov na nároží Fazuľovej a Radlinského, kde sa aj zväčší chodník, debarierizovať sa majú aj priechody cez električkovú trať. Situáciu MHD zlepší mierne napriamenie odbočenia električiek z Blumentálu na Americké námestie, úpravou ostrovčeka bývalej zastávky na Floriánskom námestí vznikne bus-pruh do zastávky Blumentál a na tejto zastávke bude aj upravený povrch.

Z urbanistického hľadiska má zlepšenie priniesť doplnenie zelene pri rozšírenom nároží Radlinského s Fazuľovou, úprava nároží parčíkov na Floriánskom námestí, optimalizácia trakčných stožiarov, ktoré budú zjednotené so stĺpmi verejného osvetlenia, a nový pás zelene, ktorý vznikne na nástupišti Americké námestie v smere na Blumentál medzi stromami.

Nenešťastie, popri dobrých správach je tu aj jedna zlá – pôvodne navrhované atraktívne dizajnové prístrešky, ktoré tu navrhla Kancelária Hlavnej architektky, sa realizovať nebudú, keďže ich mesto nestihlo doprojektovať. Namiesto nich by tu mali byť klasické prístrešky od JCDecaux. Na druhej strane, Dopravný podnik do budúcna nevylučuje ich výmenu za kvalitnejšie prístrešky od mmcité (ako na iných modernizovaných radiálach) alebo dotvorenie podľa pôvodného návrhu.  

 

Pozrite si rekonštrukcie bratislavských električkových tratí vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube