Author photoAdrian Gubčo 17.04.2020 18:29

Súťaž na Námestie SNP a Kamenné námestie vstupuje do druhého kola, známe sú postupujúce tímy

Najväčšia verejná architektonická súťaž posledného obdobia a prvý súťažný dialóg v Bratislave vstupuje do druhého kola. Metropolitný inštitút Bratislavy predstavil štvoricu tímov, ktoré predložili najkvalitnejšie portfóliá a budú pracovať na návrhu budúcnosti Námestia SNP a Kamenného námestia. Vo všetkých prípadoch ide o renomované zahraničné ateliéry.

Dočasná podoba Námestia SNP po realizácii quick wins. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Dočasná podoba Námestia SNP po realizácii quick wins. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Architektonická súťaž sa naštartovala po niekoľkoročnej príprave, spojenej s participáciou, zberom dát a analýzou územia, ktoré sa stali podkladmi pre sformovanie podmienok architektonickej súťaže, ale aj súbor rýchlych opatrení – tzv. „quick wins“. Námestie SNP a Kamenné námestie by sa tak mali do realizácie samotného projektu aspoň čiastočne zlepšiť, aby sa stali predovšetkým vo vnímaní obyvateľov a návštevníkov mesta pobytovými priestormi.

Tzv. iniciatíva „Živé námestie“, ktorá združila kľúčových aktérov v území, sa posunula po apríli 2019, kedy sa hlavným organizátorom aktivít stal novovzniknutý Metropolitný inštitút Bratislavy. Súťaž sa podarilo po náročnej príprave vyhlásiť v decembri minulého roka. Vedenie mesta, resp. MIB, zvolilo koncept súťažného dialógu, aby sa zabezpečilo dokonalé skĺbenie požiadaviek mesta a súťažného návrhu. Ide o prvú takúto súťaž na Slovensku, inšpiráciou bola nedávna súťaž na revitalizáciu Karlovho námestia v Prahe.

Princíp súťažného dialógu spočíva v tesnejšej spolupráci s architektmi vďaka zúženiu počtu súťažiacich. V prvom kole totiž architekti zašlú svoje portfóliá a profesijné prístupy, na základe ktorých sa vyberú štyri tímy, ktoré pôsobia najspôsobilejším dojmom. V tomto kroku je MIB práve teraz, hoci s určitým omeškaním, spôsobeným koronavírusom.

Porota a prizvaní experti budú teraz s vybranými tímami v tesnej komunikácii tvoriť úvodnú víziu námestí. Po ich hodnotení dostanú architekti ďalšie dva mesiace na dopracovanie, pričom takto prepracované návrhy už bude komisia hodnotiť. Posledným krokom bude cenová ponuka, pričom bude porovnávaná s kvalitou výstupu (kvalita bude mať väčšiu váhu), z čoho vzíde definitívny víťaz, ktorý bude oslovený pre ďalšiu prácu na návrhu, vrátane realizačného projektu.

Hlavné mesto si od daného formátu sľubuje zisk precízne pripraveného a kvalitného konceptu, ktorý dokonale odpovie na výzvy v území a vytvorí realistický plán revitalizácie Námestia SNP a Kamenného námestia tak, aby sa realizácia stihla ešte pred jeseňou 2022. Súťaž má kvalitnú porotu a na slovenské pomery motivačne nastavené ceny.

 

Dočasná podoba Kamenného námestia a spodku Námestia SNP po realizácii quick wins. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Na danú príležitosť skutočne odpovedalo množstvo pracovísk, až 23, podmienky splnilo 17 architektonických tímov z Česka, Holandska, Nemecka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Španielska a Veľkej Británie.

Podľa MIBu dnes námestia tvoria v rámci štruktúry mesta spojitý priestor, no aktuálnym dopravným riešením nie sú dostatočne funkčne prepojené. Námestia majú bohatú kombináciu rôznych funkcií a služieb, avšak exteriérový priestor vo výraznej miere nereaguje na prítomnosť jednotlivých prevádzok, slúži skôr ako prechodové územie pre peších a prestup na MHD.

Základnými princípmi, ktoré je potrebné na námestia priniesť, je zvýšenie prehľadnosti, čistota, bezpečnosť a pobytovosť, uprednostnenie pešieho a cyklistického pohybu, vytvorenie možností pre trávenie času v území, doplnenie sedacieho mobiliáru a zelene.

Spomedzi prihlásených tímov najlepšie tieto princípy vo svojich projektoch spĺňal český kolektív Rusina Frei Architekti OMGEVING cvba MINT, dvojica nemeckých kancelárií Rehwaldt Landschaftarchitekten a Atelier Loidl Landscape Architects Berlin a slovinská kancelária Sadar + Vuga.

Všetky pracoviská majú za sebou kvalitné realizácie vo verejnom priestore a nepochybne prinesú do Bratislavy nové prístupy a pohľady. K referenčným projektom Rusina Frei patrí obnova nábreží riečky Loučná v Litomyšli, Rehwaldt Landschaftarchitekten realizovali hlavné námestie v Halle, Atelier Loidl Landscape Architects park Gleisdreieck v Berlíne a Sadar + Vuga sú spoluautormi úprav Slovenskej cesty v Ljubljane.

Ďalším krokom bude konferencia so všetkými zúčastnenými aktérmi -  expertmi, lokálnymi aktérmi a komisiou, kde bude Námestie SNP a Kamenné námestie bližšie predstavené. S ohľadom na situáciu by malo ísť o online formát konferencie. MIB predpokladá, že nadväzujúci proces tvorby návrhov bude prebiehať na jeseň. Vyhlásenie výsledkov tak prebehne do konca tohto roka.

 

Medzi účastníkmi súťaže sú aj autori premeny Slovenskej cesty v Ljubljane. Autor: Miran Kambić

 

Bratislava je tak o ďalší krôčik bližšie k výraznej premene jedného z najdôležitejších, ak nie najdôležitejšieho verejné priestoru v meste. Jeho rekonštrukcia mentálne zväčší centrum mesta, prepojí historické jadro s okolím Obchodnej ulice a spustí transformáciu okolia Prioru a bývalého hotela Kyjev, ktoré sú napriek polohe dnes skôr hanbou mesta (čím myslím verejný priestor, nie budovy). Zároveň sa obnoví kľúčová časť osi medzi Hlavnou stanicou a Starým mostom, ktorá mala byť za Prvej republiky jadrom novej Bratislavy.

Fakt, že medzi finálnou štvoricou tímov nie je žiaden slovenský tím je dobrou aj zlu správou zároveň. Dobrou preto, lebo súťaž vysoko pravdepodobne prinesie nové a nezaťažené pohľady a prax z miest, kde je povedomie o kvalite verejného priestoru skutočne vysoké. Na druhej strane, absencia slovenských ateliérov vypovedá o nízkom vzťahu slovenských samospráv k zveľaďovaniu sídiel, kvôli čomu nie sú v krajine pracoviská s dostatkom skúseností pre tak komplexné zadanie.

Budúce Námestie SNP a Kamenné námestie snáď bude „gamechanger“ – symbol zmeny prístupu k verejným priestranstvám nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. Vysoko pravdepodobne sa zároveň po dlhých rokoch od dokončenia promenády v Eurovei dočkáme aj vzniku skutočne špičkového námestia, ktoré sa zaslúžene stane jadrom spoločenského a kultúrneho života metropoly.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube