YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 17.04.2020 18:29

Súťaž na Námestie SNP a Kamenné námestie vstupuje do druhého kola, známe sú postupujúce tímy

Najväčšia verejná architektonická súťaž posledného obdobia a prvý súťažný dialóg v Bratislave vstupuje do druhého kola. Metropolitný inštitút Bratislavy predstavil štvoricu tímov, ktoré predložili najkvalitnejšie portfóliá a budú pracovať na návrhu budúcnosti Námestia SNP a Kamenného námestia. Vo všetkých prípadoch ide o renomované zahraničné ateliéry.

Dočasná podoba Námestia SNP po realizácii quick wins. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Dočasná podoba Námestia SNP po realizácii quick wins. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Architektonická súťaž sa naštartovala po niekoľkoročnej príprave, spojenej s participáciou, zberom dát a analýzou územia, ktoré sa stali podkladmi pre sformovanie podmienok architektonickej súťaže, ale aj súbor rýchlych opatrení – tzv. „quick wins“. Námestie SNP a Kamenné námestie by sa tak mali do realizácie samotného projektu aspoň čiastočne zlepšiť, aby sa stali predovšetkým vo vnímaní obyvateľov a návštevníkov mesta pobytovými priestormi.

Tzv. iniciatíva „Živé námestie“, ktorá združila kľúčových aktérov v území, sa posunula po apríli 2019, kedy sa hlavným organizátorom aktivít stal novovzniknutý Metropolitný inštitút Bratislavy. Súťaž sa podarilo po náročnej príprave vyhlásiť v decembri minulého roka. Vedenie mesta, resp. MIB, zvolilo koncept súťažného dialógu, aby sa zabezpečilo dokonalé skĺbenie požiadaviek mesta a súťažného návrhu. Ide o prvú takúto súťaž na Slovensku, inšpiráciou bola nedávna súťaž na revitalizáciu Karlovho námestia v Prahe.

Princíp súťažného dialógu spočíva v tesnejšej spolupráci s architektmi vďaka zúženiu počtu súťažiacich. V prvom kole totiž architekti zašlú svoje portfóliá a profesijné prístupy, na základe ktorých sa vyberú štyri tímy, ktoré pôsobia najspôsobilejším dojmom. V tomto kroku je MIB práve teraz, hoci s určitým omeškaním, spôsobeným koronavírusom.

Porota a prizvaní experti budú teraz s vybranými tímami v tesnej komunikácii tvoriť úvodnú víziu námestí. Po ich hodnotení dostanú architekti ďalšie dva mesiace na dopracovanie, pričom takto prepracované návrhy už bude komisia hodnotiť. Posledným krokom bude cenová ponuka, pričom bude porovnávaná s kvalitou výstupu (kvalita bude mať väčšiu váhu), z čoho vzíde definitívny víťaz, ktorý bude oslovený pre ďalšiu prácu na návrhu, vrátane realizačného projektu.

Hlavné mesto si od daného formátu sľubuje zisk precízne pripraveného a kvalitného konceptu, ktorý dokonale odpovie na výzvy v území a vytvorí realistický plán revitalizácie Námestia SNP a Kamenného námestia tak, aby sa realizácia stihla ešte pred jeseňou 2022. Súťaž má kvalitnú porotu a na slovenské pomery motivačne nastavené ceny.

 

Dočasná podoba Kamenného námestia a spodku Námestia SNP po realizácii quick wins. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Na danú príležitosť skutočne odpovedalo množstvo pracovísk, až 23, podmienky splnilo 17 architektonických tímov z Česka, Holandska, Nemecka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Španielska a Veľkej Británie.

Podľa MIBu dnes námestia tvoria v rámci štruktúry mesta spojitý priestor, no aktuálnym dopravným riešením nie sú dostatočne funkčne prepojené. Námestia majú bohatú kombináciu rôznych funkcií a služieb, avšak exteriérový priestor vo výraznej miere nereaguje na prítomnosť jednotlivých prevádzok, slúži skôr ako prechodové územie pre peších a prestup na MHD.

Základnými princípmi, ktoré je potrebné na námestia priniesť, je zvýšenie prehľadnosti, čistota, bezpečnosť a pobytovosť, uprednostnenie pešieho a cyklistického pohybu, vytvorenie možností pre trávenie času v území, doplnenie sedacieho mobiliáru a zelene.

Spomedzi prihlásených tímov najlepšie tieto princípy vo svojich projektoch spĺňal český kolektív Rusina Frei Architekti OMGEVING cvba MINT, dvojica nemeckých kancelárií Rehwaldt Landschaftarchitekten a Atelier Loidl Landscape Architects Berlin a slovinská kancelária Sadar + Vuga.

Všetky pracoviská majú za sebou kvalitné realizácie vo verejnom priestore a nepochybne prinesú do Bratislavy nové prístupy a pohľady. K referenčným projektom Rusina Frei patrí obnova nábreží riečky Loučná v Litomyšli, Rehwaldt Landschaftarchitekten realizovali hlavné námestie v Halle, Atelier Loidl Landscape Architects park Gleisdreieck v Berlíne a Sadar + Vuga sú spoluautormi úprav Slovenskej cesty v Ljubljane.

Ďalším krokom bude konferencia so všetkými zúčastnenými aktérmi -  expertmi, lokálnymi aktérmi a komisiou, kde bude Námestie SNP a Kamenné námestie bližšie predstavené. S ohľadom na situáciu by malo ísť o online formát konferencie. MIB predpokladá, že nadväzujúci proces tvorby návrhov bude prebiehať na jeseň. Vyhlásenie výsledkov tak prebehne do konca tohto roka.

 

Medzi účastníkmi súťaže sú aj autori premeny Slovenskej cesty v Ljubljane. Autor: Miran Kambić

 

Bratislava je tak o ďalší krôčik bližšie k výraznej premene jedného z najdôležitejších, ak nie najdôležitejšieho verejné priestoru v meste. Jeho rekonštrukcia mentálne zväčší centrum mesta, prepojí historické jadro s okolím Obchodnej ulice a spustí transformáciu okolia Prioru a bývalého hotela Kyjev, ktoré sú napriek polohe dnes skôr hanbou mesta (čím myslím verejný priestor, nie budovy). Zároveň sa obnoví kľúčová časť osi medzi Hlavnou stanicou a Starým mostom, ktorá mala byť za Prvej republiky jadrom novej Bratislavy.

Fakt, že medzi finálnou štvoricou tímov nie je žiaden slovenský tím je dobrou aj zlu správou zároveň. Dobrou preto, lebo súťaž vysoko pravdepodobne prinesie nové a nezaťažené pohľady a prax z miest, kde je povedomie o kvalite verejného priestoru skutočne vysoké. Na druhej strane, absencia slovenských ateliérov vypovedá o nízkom vzťahu slovenských samospráv k zveľaďovaniu sídiel, kvôli čomu nie sú v krajine pracoviská s dostatkom skúseností pre tak komplexné zadanie.

Budúce Námestie SNP a Kamenné námestie snáď bude „gamechanger“ – symbol zmeny prístupu k verejným priestranstvám nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. Vysoko pravdepodobne sa zároveň po dlhých rokoch od dokončenia promenády v Eurovei dočkáme aj vzniku skutočne špičkového námestia, ktoré sa zaslúžene stane jadrom spoločenského a kultúrneho života metropoly.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Dlhé čakanie na vlajkový projekt mesta. Ako sa vyvíja Živé námestie?

17.01.2023 17:16:30 Adrian Gubčo

Realizácia vízie Živé námestie, teda rekonštrukcia Námestia SNP a Kamenného námestia, bola absolútnou prioritou staronového vedenia Hlavného mesta už od času, kedy prvýkrát nastúpilo v roku 2018 – ale aj skôr, keďže súvisí so staršími aktivitami okolo Starej tržnice. Od prvotného nadšenia však aktivita akoby opadla. V akom stave je revitalizácia dnes?

Čítať viac

Nová podoba Námestia SNP a Kamenného námestia je konečne odhalená

07.04.2021 15:20:29 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Hlavné mesto po dlhom čakaní dnes konečne vyhlásilo výsledky súťažného dialógu na riešenie podoby Námestia SNP a Kamenného námestia. Dvojica centrálnych verejných priestranstiev je napriek svojej polohe mimoriadne zanedbaná, po jednej z najväčších súťaží v posledných rokoch by sa však mali zásadne zmeniť. Výsledky sa sľubovali už minulý rok v lete, z rozličných dôvodov však bolo ich zverejnenie posúvané.

Čítať viac

Súťaž na rekonštrukciu Námestia SNP a Kamenného námestia štartuje

10.12.2019 11:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto dneškom vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Námestia SNP a Kamenného námestia. „Erbový“ projekt aktuálneho vedenia mesta má priniesť radikálne zvýšenie kvality verejného priestoru v centre Bratislavy a prvýkrát na Slovensku zavádza do praxe princíp tzv. súťažného dialógu, v rámci ktorého sa bude súťažný návrh postupne ladiť tak, aby zodpovedal nárokom mesta.

Čítať viac

Hlavné mesto vyčistilo Treskoňovu ulicu od áut

15.11.2019 15:57:00 Adrian Gubčo

Realizácia iniciatívy Živé námestie pokračuje ďalším malým, ale dôležitým krôčikom: Od parkujúcich áut bola vyčistená podstatná časť Treskoňovej ulice v dotyku s bratislavskou Kunsthalle. Nový verejný priestor bude slúžiť na prezentáciu umeleckých aktivít v tejto inštitúcii a prispeje k humanizácii okolia Námestia SNP.

Čítať viac

Hlavné mesto zrealizovalo úpravu Klobučníckej, ďalšie zmeny prídu čoskoro

09.10.2019 14:38:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pokračuje v tzv. „quick wins“, teda v rýchlych zásahoch, ktoré majú zlepšiť kvalitu verejných priestorov na Námestí SNP a v jeho okolí. Úpravami prešla časť Klobučníckej ulice, v blízkej dobe sa očakáva realizácia ďalších zmien, ako aj vyhlásenie súťaže na komplexnú premenu celého územia.

Čítať viac

Kedy bude Klobučnícka ulica pre ľudí?

05.08.2019 15:20:00 Adrian Gubčo

Keď v priebehu mája predstavilo Hlavné mesto aktuálny postup na projekte Živé námestie, prisľúbilo, že už v priebehu júna začne realizovať opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu úrovne verejného priestoru na Námestí SNP a jeho okolí. Prvým zásahom malo byť skvalitnenie pešieho pohybu na Klobučníckej ulici.

Čítať viac

Hlavné mesto pokračuje v projekte Živé námestie

17.05.2019 11:30:00 Adrian Gubčo

Dve centrálne bratislavské verejné priestranstvá – Námestie SNP a Kamenné námestie – spoločne s priľahlými ulicami sa čoskoro začnú výraznejšie meniť. Hlavné mesto pokračuje v realizácii projektu Živé námestie, ktorého cieľom je zatraktívniť tieto plochy a pripraviť pôdu pre vyhlásenie architektonickej súťaže na komplexnú revitalizáciu územia.

Čítať viac

Živé námestie sa stáva realitou

23.01.2019 08:40:00 Adrian Gubčo

V máji minulého roka bola po komplexnom participačnom procese predstavená iniciatíva Živé námestie, ktorá si kladie za cieľ zásadne zlepšiť stav Námestia SNP a Kamenného námestia, dvoch kľúčových verejných priestranstiev v úplnom centre Bratislavy. Okrem prípravy podkladov pre architektonickú súťaž priniesla aj sériu rýchlych riešení, ktoré sa postupne začínajú realizovať.

Čítať viac

Dôstojnejšia pripomienka SNP

29.08.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

Dnes si pripomíname jednu z najvýznamnejších udalostí slovenskej histórie. Pri tejto príležitosti by som rád vyjadril nádej, že už v blízkej budúcnosti - ideálne už budúci rok - budeme môcť výročie Slovenského národného povstania oslavovať v dôstojnejších podmienkach na Námestí SNP.

Čítať viac

Ešte raz o Živom námestí

14.05.2018 08:15:00 Adrian Gubčo

Pred necelými dvoma týždňami sa odhalili výsledky dlhej práce iniciatívy Živé námestie, ktorá má smerovať k revitalizácii Námestia SNP a priľahlej časti Kamenného námestia a Treskoňovej ulice. Vzbudilo to množstvo reakcií, čo je vzhľadom na význam týchto verejných priestranstiev oprávnené. Mnohé však boli negatívne, čo však vyplývalo viac z nepochopenia cieľov a aktivít projektu, ako z neho samotného.

Čítať viac

Pripravuje sa obnova Námestia SNP

02.05.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia iniciatívy Živé námestie, na ktorej pracujú organizácie Aliancia Stará tržnica a Inštitút SGI v spolupráci s architektonickými kanceláriami 2021 a LABAK, a partnerstvom Bratislava - hlavné mesto SR, dnes predstavili víziu postupnej transformácie Námestia SNP a súvisiacej časti Kamenného námestia. Projekt je výsledkom rozsiahleho participačného procesu.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube