Author photoAndrej Sárközi 22.09.2022 12:37

Z ďalšej lokality sa stane kúsok mesta, Lucron sa blíži k štartu Rakyty

Spoločnosť Lucron realizuje veľké a výrazné projekty, ktoré prichádzajú s ambíciou zmeny charakteru Bratislavy alebo niektorých jej častí. Popri tom mierne zaniká zámer vzniku novej obytnej zóne v susedstve zástavby Devínskej Novej Vsi. Projekt Rakyta však predsa len postupuje, čo je spojené so zintenzívňovaním komunikácie a pripravovaným riadnym spustením predaja bytov.

Zdroj: Lucron

Zdroj: Lucron

Pozemky v lokalite sú už nejakú dobu vo vlastníctve developerskej spoločnosti Lucron, pod ktorú patria projekty ako Vydrica pod Bratislavským hradom, Nesto v Petržalke alebo Urban Residence v Novom Meste. Tentokrát plánuje developer postaviť nový obytný súbor s parkovaním a plochami zelene v Devínskej Novej Vsi. Spoločnosť vlani predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) prvú časť developmentu, ktorá má zaplniť priestor neďaleko rovnomenného vodného toku. Z dokumentácie vyplýva, že navrhované urbanistické a objemovo-dispozičné riešenie vytvorí základ pre vznik nového obytného územia s priľahlým zázemím.

V súčasnosti už prebieha predpredaj bytov a spoločnosť kontaktuje potenciálnych klientov, ktorí o kúpu nehnuteľnosti prejavili záujem. „Verejný predaj bytov v Rakyte plánujeme spustiť už čoskoro, kedy ukážeme nové vizualizácie, ako aj bližšie detaily o projekte,” uviedol Pavel Baslík, Head of Marketing & PR spoločnosti Lucron.

Čo je však známe, je fakt, že prvá etapa developmentu bude pozostávať zo šiestich samostatne stojacich päťpodlažných bytových domov, trojice doskových a trojice bodových. Zástavbu možno definovať ako pomerne rozvoľnenú a zodpovedajúcu súčasným nárokom trhu. Na základe informácií z minulého roka sa očakáva, že v prvej etape Rakyty by malo celkovo vzniknúť 322 bytov. Konkrétne pôjde o 37 jednoizbových, 4 jedenapolizbové, 128 dvojizbových, 7 dvaapolizbových, 134 trojizbových a 12 štvorizbových bytov. Bývať tu bude približne 890 ľudí. So záujmom o byty je developer spokojný: „Predbežný záujem o projekt je vysoký napriek určitému spomaleniu oproti predošlým mesiacom, kedy bol záujem až extrémny na všetkých našich, aj konkurenčných projektoch,” povedal Pavel Baslík. 

Na severnejších parcelách, kde budú doskové domy, má byť kladený dôraz na pobytové vnútrobloky, kde budú umiestnené ihriská, venčoviská pre psy, komunitné priestory alebo plochy zelene. Z dôvodu vysokej hladiny podzemnej vody sa bude pracovať s terénom - domy majú byť mierne vyvýšené, aby bolo možné jednoduchšie budovať garáže. Z celkového počtu 445 parkovacích miest bude každopadne až 235 na teréne. 

Veľa ďalších detailov zatiaľ známych nie je. Z predbežne dostupných vizualizácií možno predpokladať, že domy budú mať jednoduchú a s ohľadom na lokalitu vcelku uspokojivú architektúru. Autormi sú architekti z kancelárie Sadovsky&Architects. Lucron počíta so začiatkom stavebných práv v roku 2023 a ukončením v roku 2025. V čase podania zámeru (júl 2021) predpokladal developer s nákladmi vo výške 30 miliónov eur.

 

Zdroj: Lucron


Ako uvádza Lucron na oficiálnej stránke projektu, bývanie je určené predovšetkým mladým rodinám. Projekt sa nachádza v relatívne blízkej dostupnosti železničnej stanice, čím sa dá rýchlo dostať do Viedne, ale aj na bratislavskú Hlavnú stanicu, na ktorú sa developer odvoláva pri tvrdení o ľahko dostupnej štvrti. „Rakyta ponúkne atraktívne bývanie v Devínskej Novej Vsi v priamom kontakte s prírodou, s dobrou dopravnou dostupnosťou a s využitím ekologických riešení,” definoval lokalitu P. Baslík. Územie v obytnom súbore Rakyta sa tiež pripája na viacero turistických chodníkov, ale aj na cyklotrasu, napájajúcu sa na Cyklomost Slobody, smerujúcu k rakúskemu zámku Schlosshof. 

Rakyta tak môže byť pre mesto benefitom, keďže tu vzniknú byty, športoviská, parkovo upravené zelené plochy, teoreticky nové firmy a prevádzky, ale i príbehy ľudí, ktoré budú sučasťou novej bratislavskej obytnej zóny. Dá sa očakávať, že bude aj naďalej vyhľadávanými miestom - a developeri na to budú reagovať. Plochy medzi Devínskou Novou Vsou a štvrťou Bory majú totiž podľa Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy predpoklad pre rozsiahlu transformáciu, keďže ide o rozvojové územie, kde je dosť miesta aj pre rozvoj rezidenčnej funkcie. V dohľadnej dobe tak možno na tomto mieste očakávať masívnu výstavbu. Dôležitým pilierom k intenzívnejšiemu developmentu bude výstavba predĺženia Eisnerovej až do Borov, súčasťou ktorej má byť pravdepodobne aj električková trať. 

Názov Rakyta vychádza z tradičného pomenovania lokality – podĺž vodného toku totiž zvykli rásť rakyty. V lokalite je známy aj projekt Slnečný vrch, v blízkosti ulice Jána Jonáša vlastní pozemky ITB Development a z dlhodobejších zámerov boli známe plány spoločnosti Reform Capital, ktorá uvažovala o výstavbe priemyselného a vedecko-technického parku pre potreby Volkswagenu. Pozemky však prebral developer J&T Real Estate, ktorý tu výhľadovo plánuje vybudovať novú mestskú štvrť. V každom prípade, rozdrobené vlastníctvo pozemkov v oblasti ostáva komplikáciou. Územie sa len pomaly sceľuje a získava väčších vlastníkov. 

Kríza dostupnosti bývania v Bratislave je predpokladom k intenzívnejšiemu záujmu investorov. To by malo byť podnetom pre mesto dobre sa pripraviť na očakávaný rozvoj. Bolo by potrebné začať s tvorbou konkrétnejšej koncepcie pre rozvoj záhorskej časti Bratislavy. Ak sa totiž nenastavia pravidlá pre výstavbu a ak nevznikne dostatočná vybavenosť – dopravná a technická infraštruktúra, občianska a sociálna vybavenosť, verejné priestory či športoviská - hrozí scenár, v rámci ktorého si budú investori postupne meniť svoje pozemky bez vzťahu k ostatným. Nová štvrť, ktorá v horizonte najbližších desaťročí, vznikne, tak bude maximálne nesúrodá a nebude fungovať dobre.

Ide o scenár, ktorý sa už opakuje na predmestiach Bratislavy. Ak sa mesto včas nepripraví, bude zodpovedné za ďalšiu veľkú chybu v plánovaní a rozvoji metropoly. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Lucron
  • Zdroj: Lucron
  • Zdroj: Lucron
  • Zdroj: Lucron
  • Zdroj: Lucron
  • Zdroj: Lucron

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube