YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 04.03.2020 10:03

Tretia etapa Pri Mýte má prvé povolenia, jej budúcnosť je však stále neistá

Račianska ulica sa postupne mení a najmä jej časť najbližšie k centru mesta už pripomína klasickú mestskú ulicu s polyfunkčnou zástavbou po oboch stranách uličného priestoru. Jedinú výnimku predstavuje prázdny priestor pri projekte Pri Mýte, kde by mala vzniknúť jeho tretia etapa. Projekt teraz získal prvé povolenia, kedy sa však začne výstavba, nie je stále jasné.

Zdroj: Penta Real Estate

Zdroj: Penta Real Estate

Príprava tretej etapy Pri Mýte predstavuje dlhý príbeh, ktorý poukazuje hneď na niekoľko problémov, s ktorými je Bratislava konfrontovaná. Najprv boli komplikáciou prísne parkovacie normy, po ich zjemnení však developer Penta Real Estate narazil na dlhé povoľovacie lehoty a nakoniec na politické zásahy. Výsledkom je dnešný stav, kedy je na pozemku jama a susedný projekt, Urban Residence, ktorého výstavba začala neskôr, už bude mať hrubú stavbu na svojej tretej etape.

Pôvodne bol totiž objekt B10 navrhnutý ako parkovací dom so službami v parteri, čo bolo spôsobené skutočne enormnými nárokmi na zabezpečenie parkovania, ktoré nezohľadňovali polohu v meste či prítomnosť línií verejnej dopravy. Po roku 2015 sa to však zmenilo, čo developera podnietilo k premysleniu konceptu budovy. Po novom tu navrhoval bytový dom.

Ten mal mať šesť nadzemných podlaží a obsahovať 100 bytov. Od ulice mali byť priestory občianskej vybavenosti, v dvoch podzemných podlažiach 143 parkovacích miest. Medzi treťou etapou a predošlými časťami projektu by vznikla parkovo upravená plocha, ktorá by nadviazala na podobnú v rámci Urban Residence, čím by vznikol dlhý líniový park ako protiváha Račianskej ulice. Architektom domu bola kancelária Vallo Sadovsky Architects.

Išlo o oveľa vhodnejšiu formu riešenia priestoru popri mestskej triede ako parkovací dom, s čím sa stotožnilo Ministerstvo životného prostredia aj Hlavné mesto. Návrh Penty sa však stretol s odporom časti lokálnej verejnosti a ignoráciou mestskej časti. Argumenty odporcov boli rôznorodé, štandardne sa však týkali vecí ako hluk – čo je však v meste úplne bežné – zhoršenie odbáčania cez Račiansku, na čo tento projekt nemal dosah, a tradičnej výčitky smerujúcej k parkovaniu. Časť rezidentov žiadala miesta zadarmo.

Príprava projektu sa v predvolebnom čase takmer úplne zastavila. Penta medzičasom v priebehu minulého roka predstavila aktualizovaný koncept zámeru, opäť od Vallo Sadovsky Architects. Po novom bude mať dom osem podlaží, z čoho najvyššie bude ustúpené. Objekt sa bude vyznačovať zalamovaným juhovýchodným a severovýchodným nárožím, hlavná fasáda orientovaná do Račianskej však bude kompaktná, s miernym akcentom v podobe vystupujúcich balkónov. Fasáda orientovaná do vnútrobloku je tvorená loggiami, čím pripomína práve prvú časť Urban Residence.

Zmeny sa dotkli aj funkčného zloženia budovy – okrem bytov, ktorých je navrhnutých 98 a vybavenosti v parteri pribudli aj kancelárie na druhom nadzemnom podlaží s čistou podlažnou plochou 944,3 metrov štvorcových. Obchody majú zaberať 477 metrov štvorcových. Parkovanie sa bude nachádzať v dvoch podzemných podlažiach v celkovom počte 179 miest.

Opakuje sa však identická situácia. Ministerstvo životného prostredia vydalo rozhodnutie, že projekt sa nebude posudzovať (prebehla „malá EIA“) a Hlavné mesto vydalo kladné záväzné stanovisko. Čakať sa tak bude na mestskú časť, ktorej stavebný úrad je v kuloároch neslávne známy nepredvídateľnosťou stanovísk a rozhodnutí, ako aj enormnými lehotami.

Je celkom možné, že sa bude opakovať situácia ako predtým, kedy bude mestská časť otáľať s vydaním rozhodnutia. Plán developera bolo projekt rozostavať na začiatku budúceho roka a ukončiť výstavbu na konci roka 2022. Teoreticky to možné ešte je, ak sa mestská časť rozhýbe a vydá rozhodnutie o umiestnení stavby a následne stavebné povolenie čím skôr. S ohľadom na doterajší stav – hoci je už po voľbách, komunálnych aj parlamentných – je to však otázne.

 

Súčasný stav pozemku

 

Pri Mýte tak prakticky ukazuje, k akým problémom viedli prísne požiadavky na parkovanie, ktoré znemožňovali tvorbu kvalitného mesta. Investori boli nútení obetovať veľké finančné prostriedky na budovanie parkovacích kapacít, čo sa v prípade vnútromestských polôh odráža na budovaní drahých podzemných riešení. Zvýšené nákklady sa odrážali (a odrážajú) na architektúre aj dostupnosti bývania.

Ďalšou negatívnou skúsenosťou sú dlhé lehoty posudzovania, ktoré trvajú jednoducho pridlho a nie sú viazané záväznými termínmi. V kontexte dynamicky sa meniacej trhovej situácie v metropole to povedie k ďalšiemu zhoršovaniu cien bývania – jednak developerovi tým stúpajú náklady, ale aj klient sa dostane k možnosti kúpy nehnuteľnosti neskôr, tzn. ceny sa stihnú zvýšiť rádovo o tisíce eur.

Tretím faktorom je politický vplyv, zasahujúci do posudzovania projektov. Zastupitelia mnohokrát populisticky využívajú nespokojnosť úzkeho kruhu občanov a ich ploché argumenty využívajú ako štít voči developmentu. Prezentujú to ako výsledky participácie občanov na rozvoji komunity, v skutočnosti sa však dobre vedené participácie v Bratislave doteraz prakticky nevyskytovali, prvými lastovičkami sú akurát aktivity okolo iniciatívy Živé námestie a pripravované aktivity Metropolitného inštitútu. Participáciou však určite nie je stretnutie s občanmi, prezentácia a následná „diskusia“, kde sa presadzujú najhlasnejší spolu s kampaňujúcimi komunálnymi poslancami.

Nad rámec týchto problémov sa už po sociálnych sieťach šíria aj konšpirácie o konflikte záujmov, kedy Hlavné mesto vedené architektom Matúšom Vallom vydalo záväzné stanovisko pre projekt, ktorý kreslila kancelária, v ktorej bol primátor kedysi partnerom. To je však nezmyselné jednak preto, lebo primátor vystúpil z ateliéru ešte predtým, ako sa dostal do vedenia mesta, ale aj preto, lebo projekt splnil všetky náležitosti, ktoré mu zo znenia Územného plánu vyplývali.

Ak by malo ísť skutočne o konflikt záujmov, potom by to platilo pre podstatnú časť vedenia Magistrátu alebo Metropolitného inštitútu Bratislavy. Prakticky každý, kto sa v poslednom období venoval rozvoju mesta, musel nejakým spôsobom spolupracovať aj s developermi. Týka sa to primátora, jeho poradcov a poradkýň, vedúcich odborov na MIBe a ďalších. Niektorí poprední zamestnanci mesta dokonca developermi sami sú, alebo boli.

Zhoda okolností, ktorá sa sústreďuje okolo tohto projektu, je nepríjemná najmä preto, lebo funkčne aj architektonicky je maximálne vhodný a Račiansku by ideálne dotvoril. Z dnešnej situácie neprofituje skutočne nikto, kým development by priniesol nové byty, kancelárie, obchody, verejné priestranstvá so zeleňou či dobudovanie cyklotrasy. Lokalitu by celkovo podzvihol a po dokončení všetkých plánovaných projektov v blízkosti by vzniklo celistvé moderné územie s aktívnym životom a dobrou kvalitou architektúry.

Nanešťastie, nejde o prípad len jedného projektu, ale o situáciu, opakujúcu sa naprieč celým mestom. Jej riešenie v podobe zmien legislatívy, ktoré by znížili vplyv politkov, skrátili povoľovacie lehoty a viedli k lepšiemu nastaveniu konzultácie s verejnosťou, bude veľkou a dôležitou témou najbližšieho obdobia.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Situácia. Zdroj: Penta Real Estate
  • Pôvodný parkovací dom by bol nevhodnou súčasťou Račianskej ulice. Zdroj: Penta Real Estate

Súvisiace články

Z cesty do fabriky mestský bulvár. Pri Mýte je v polovici výšky

01.02.2023 17:52:17 Adrian Gubčo

Račianska ulica prešla od svojho vzniku mnohými zmenami. Spočiatku išlo o cestu, smerujúcu do vinohradov, neskôr o prístupovú cestu do fabrík, v povojnovom období tu pribudli sídliská a na začiatku 21. storočia ustúpil priemysel. Dnes sa opäť mení – na mestskú triedu. V čoraz silnejšej miere k tomu dopomáha aj tretia etapa projektu Pri Mýte.

Čítať viac

Kompletnejšia Račianska. Pri Mýte pridáva podlažia a dotvára rušnú ulicu

16.12.2022 11:28:51 Andrej Sárközi

Posledná etapa Pri Mýte prinesie už onedhlo do rušnej lokality v susedstve Račianskej ulice nový polyfunkčný objekt. Pôvodne pritom malo ísť o parkovací dom. Namiesto toho vzniká budova, ktorá s pribúdajúcimi nadzemnými podlažiami výrazne mení vizuál frekventovanej ulice k lepšiemu.

Čítať viac

Račianska bude čoskoro mestskejšia. Ďalšia etapa Pri Mýte je takmer na úrovni terénu

19.09.2022 18:45:44 Andrej Sárközi

Dlhoočakávaná posledná etapa projektu Pri Mýte získava podzemné podlažia a onedlho dosiahne úroveň terénu. Polyfunkčný dom s bývaním, kanceláriami a obchodmi doplní obytný súbor na Račianskej ulici, čím developer Penta Real Estate dokončí svojho času jeden z najdiskutovanejších, ale aj najlepšie hodnotených bratislavských projektov.

Čítať viac

Výstavba záverečnej etapy Pri Mýte začína

27.01.2022 10:04:28 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate po rokoch príprav a odkladov rozbieha výstavbu tretej a záverečnej etapy projektu Pri Mýte na Račianskej ulici v Novom Meste. Polyfunkčný dom s bývaním, kanceláriami a obchodmi doplní oceňovaný obytný súbor, ktorý zužitkoval vybúranú plochu po bývalej zástavbe. Predaj bytov sa má spustiť o niekoľko mesiacov.

Čítať viac

Začína sa územné konanie na tretiu etapu Pri Mýte

22.12.2020 10:40:00 Adrian Gubčo

Po mnohých úpravách, novom vydávaní stanovísk, opätovných posudzovaniach a neúmerne dlhom čakaní sa konečne pohla príprava tretej etapy projektu Pri Mýte. Stavebný úrad mestskej časti Nové Mesto oznámil, že sa spúšťa konanie o zmene územného rozhodnutia. Developer Penta Real Estate tak bude mať azda šancu dokončiť svoj projekt aj daný úsek zástavby Račianskej ulice.

Čítať viac

Posledná etapa Urban Residence rýchlo rastie a hlási úspešný predaj, príprava Pri Mýte zatiaľ stojí

04.02.2020 16:19:00 Adrian Gubčo

Projekt Urban Residence, naviazaný na Račiansku ulicu v Novom Meste, bude čoskoro dokončený. Posledná z troch etáp rastie a už v dohľadnej dobe dosiahne štádium hrubej stavby. Developerovi Lucron sa okrem toho darí vypredávať všetky jednotky. Na druhej strane, tretia etapa Pri Mýte od Penta Real Estate na kľúčové povolenia stále čaká.

Čítať viac

Tretia etapa Pri Mýte sa opäť mení, nový dom môže mať ešte mestskejší charakter

17.10.2019 07:20:00 Adrian Gubčo

Projekt Pri Mýte pri Račianskej ulici v Novom Meste patrí k najzaujímavejším novým developmentom v Bratislave. Prvé dve etapy obytného súboru sú chválené aj zaznávané, pričom na kritiku vplýva fakt, že projekt nie je ešte úplne dobudovaný. Na problémy s povoľovaním developer Penta Real Estate reaguje predložením už tretej verzie tretej etapy v podobe posledného domu orientovaného na Račiansku.

Čítať viac

Aký je stav prípravy tretej etapy Pri Mýte?

13.08.2019 09:50:00 Adrian Gubčo

Na Račianskej ulici v dotyku s projektom Pri Mýte aktuálne prebiehajú stavebné úpravy. Viacerí sa nazdávali, že ide o spustenie výstavby tretej etapy tohto rezidenčného developmentu, označenie stavby však hovorí o parkovacom dome v zmysle pôvodného zámeru. Ako to je naozaj?

Čítať viac

Výhľady z Rezidencií Pri Mýte

17.04.2018 11:00:00 Adrian Gubčo

Veľmi príťažlivý a kvalitný rezidenčný komplex Pri Mýte od developera Penta Real Estate a slovinského ateliéru Arhitektura Krušec disponuje v prípade najvyššej 12-podlažnej budovy peknými výhľadmi. Jasne sú viditeľné zmeny, ktorými Bratislava aktuálne prechádza.

Čítať viac

Na návšteve v Pri Mýte, 03.04.2018

11.04.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

Tesne pred dokončením je druhá fáza relatívne veľkého rezidenčného projektu Pri Mýte od developera Penta Real Estate. Prvá fáza dopadla na výbornú, rovnaké očakávania tak platili aj o druhej.

Čítať viac

Penta odhaľuje 3. etapu Pri Mýte

20.07.2017 08:30:00 Adrian Gubčo

Veľmi príjemný rezidenčný projekt Pri Mýte napreduje. Po dokončenej prvej fáze a dokončovanej druhej zostáva na pozemku developera Penta Investments ešte široký priestor pozdĺž Račianskej ulice, kde developer pôvodne plánoval vybudovať garážový dom. Teraz však potvrdil, že plány zmenil a namiesto toho by mali byť dve obytné fázy doplnené treťou. 

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube