YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 20.07.2017 08:30

Penta odhaľuje 3. etapu Pri Mýte

Veľmi príjemný rezidenčný projekt Pri Mýte napreduje. Po dokončenej prvej fáze a dokončovanej druhej zostáva na pozemku developera Penta Investments ešte široký priestor pozdĺž Račianskej ulice, kde developer pôvodne plánoval vybudovať garážový dom. Teraz však potvrdil, že plány zmenil a namiesto toho by mali byť dve obytné fázy doplnené treťou. 

Zdroj: Penta Real Estate / VSA

Zdroj: Penta Real Estate / VSA

Penta pôvodne narábala s parkovacou normou, ktorá bola v čase prípravy prvých častí projektu prísnejšia, ako v súčasnosti. Vďaka zmene už developer nebol povinný vybudovať také množstvo parkovacích miest, navyše je vysoký predpoklad, že by vzniknuté miesta ani nebol schopný predať. Preto logicky pristúpil k zmene funkcie na bytový dom (B10).

Ten bude mať šesť nadzemných podlaží a dve podzemné, bude viacmenej sledovať líniu Račianskej ulice, s výnimkou zalomenia v severovýchodnej časti budovy, kde vznikne v kontakte s prechodom k električkovým zastávkam rozšírený uzlový priestor.

Dom bude obsahovať 60 bytov, prevažne dvojizbových, menej trojizbových, priestory občianskej vybavenosti na prízemí a 143 parkovacích miest v podzemí (ktoré sú majitelia bytov povinní si zakúpiť). Väčšina bytov bude orientovaná do vnútrobloku, ktorý bude budova zvierať s ostatnými časťami obytného súboru, od Račianskej vznikne pavlač, hoci časť bytov bude mať okná aj do mestskej triedy. Čo sa týka spomínaného vnútrobloku, tu by mal vzniknúť líniový park, ktorý bude nadväzovať na ten v rámci susedného projektu Urban Residence, dosiahne tak dĺžku až 350 metrov.

Developer sa okrem toho zaviazal vybudovať pred svojim objektom obojsmernú cyklotrasu, obnoviť stromoradie aj zrekonštruovať priľahlé komunikácie. Za architektúrou stojí štúdio Vallo Sadovsky Architects, dátumy realizácie nie sú zatiaľ jasné.

Zmena projektu z pôvodne schváleného parkovacieho domu na bytový je odsúhlasená mestom Bratislava aj Ministerstvom životného prostredia, chýba ešte súhlas mestskej časti, ktorej starosta však jeho vydanie podmienil verejným prerokovaním projektu s občanmi.

Prvé z týchto prerokovaní už prebehlo a občania vystúpili s rozličnými požiadavkami: žiadali vyhotovenie hlukovej štúdie, zriadenie bezbariérového prístupu k električkovým zastávkam, rekonštrukciu blízkych športovísk a podobne. Najsilnejšou výhradou bolo nedávne zrušenie ľavého odbočenia cez električkovú trať, čo je však dôsledok plánu mesta silnejšie preferovať električkovú dopravu. K otázke, či je lepší parkovací alebo bytový dom, nezaznelo jasné verejné stanovisko, hoci na prerokovaní boli prítomní zástancovia oboch strán. 

 

Porovnanie garážového a bytového domu - garážový dom. Zdroj: Penta Real Estate / VSA
Porovnanie garážového a bytového domu - bytový dom. Zdroj: Penta Real Estate / VSA

 

Nebudem tajiť, že na jednej z významných bratislavských tried s potenciálom pretvorenia sa na mestský bulvár so živým parterom, relatívne širokými chodníkmi, cyklotrasami, stromoradím i električkovou traťou, a v blízkosti centra mesta, považujem za oveľa vhodnejšie vybudovanie normálneho mestského domu.

Celá diskusia aj jej charakter odráža všetky nedostatky, s ktorými sa v Bratislave v rámci územného rozvoja boríme - jednak je to vplyv rozličných noriem, ktoré sťažujú snahy o normálne a prirodzené budovanie mesta, ďalej nedokonalé zákony, napríklad ten o poplatku za rozvoj, vďaka čomu vyzerá schvaľovanie mnohých projektov skôr ako vydieranie developerov, čo následne vytvára aj priestor pre korupciu, neodbornosť zásahov do procesov, keď môže kampaňujúci politik sabotovať akékoľvek snahy o rozvoj mesta, ale aj nesprávne nastavené procesy zapájania verejnosti, ktoré by nemali mať charakter prezentácii a následných diskusií, kde sú tí najmenej spokojní vždy najhlasnejší.

Potom sa môže ľahko stať, že na kozmetických či nedôležitých veciach sa zastaví celý projekt - a v prípade takých, ako je celý komplex Pri Mýte, vrátane tretej fázy, by to bola veľká škoda. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Penta Real Estate / VSA
  • Zdroj: Penta Real Estate / VSA
  • Zdroj: Penta Real Estate / VSA
  • Zdroj: Penta Real Estate / VSA

Súvisiace články

Z cesty do fabriky mestský bulvár. Pri Mýte je v polovici výšky

01.02.2023 17:52:17 Adrian Gubčo

Račianska ulica prešla od svojho vzniku mnohými zmenami. Spočiatku išlo o cestu, smerujúcu do vinohradov, neskôr o prístupovú cestu do fabrík, v povojnovom období tu pribudli sídliská a na začiatku 21. storočia ustúpil priemysel. Dnes sa opäť mení – na mestskú triedu. V čoraz silnejšej miere k tomu dopomáha aj tretia etapa projektu Pri Mýte.

Čítať viac

Kompletnejšia Račianska. Pri Mýte pridáva podlažia a dotvára rušnú ulicu

16.12.2022 11:28:51 Andrej Sárközi

Posledná etapa Pri Mýte prinesie už onedhlo do rušnej lokality v susedstve Račianskej ulice nový polyfunkčný objekt. Pôvodne pritom malo ísť o parkovací dom. Namiesto toho vzniká budova, ktorá s pribúdajúcimi nadzemnými podlažiami výrazne mení vizuál frekventovanej ulice k lepšiemu.

Čítať viac

Račianska bude čoskoro mestskejšia. Ďalšia etapa Pri Mýte je takmer na úrovni terénu

19.09.2022 18:45:44 Andrej Sárközi

Dlhoočakávaná posledná etapa projektu Pri Mýte získava podzemné podlažia a onedlho dosiahne úroveň terénu. Polyfunkčný dom s bývaním, kanceláriami a obchodmi doplní obytný súbor na Račianskej ulici, čím developer Penta Real Estate dokončí svojho času jeden z najdiskutovanejších, ale aj najlepšie hodnotených bratislavských projektov.

Čítať viac

Výstavba záverečnej etapy Pri Mýte začína

27.01.2022 10:04:28 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate po rokoch príprav a odkladov rozbieha výstavbu tretej a záverečnej etapy projektu Pri Mýte na Račianskej ulici v Novom Meste. Polyfunkčný dom s bývaním, kanceláriami a obchodmi doplní oceňovaný obytný súbor, ktorý zužitkoval vybúranú plochu po bývalej zástavbe. Predaj bytov sa má spustiť o niekoľko mesiacov.

Čítať viac

Začína sa územné konanie na tretiu etapu Pri Mýte

22.12.2020 10:40:00 Adrian Gubčo

Po mnohých úpravách, novom vydávaní stanovísk, opätovných posudzovaniach a neúmerne dlhom čakaní sa konečne pohla príprava tretej etapy projektu Pri Mýte. Stavebný úrad mestskej časti Nové Mesto oznámil, že sa spúšťa konanie o zmene územného rozhodnutia. Developer Penta Real Estate tak bude mať azda šancu dokončiť svoj projekt aj daný úsek zástavby Račianskej ulice.

Čítať viac

Tretia etapa Pri Mýte má prvé povolenia, jej budúcnosť je však stále neistá

04.03.2020 10:03:00 Adrian Gubčo

Račianska ulica sa postupne mení a najmä jej časť najbližšie k centru mesta už pripomína klasickú mestskú ulicu s polyfunkčnou zástavbou po oboch stranách uličného priestoru. Jedinú výnimku predstavuje prázdny priestor pri projekte Pri Mýte, kde by mala vzniknúť jeho tretia etapa. Projekt teraz získal prvé povolenia, kedy sa však začne výstavba, nie je stále jasné.

Čítať viac

Posledná etapa Urban Residence rýchlo rastie a hlási úspešný predaj, príprava Pri Mýte zatiaľ stojí

04.02.2020 16:19:00 Adrian Gubčo

Projekt Urban Residence, naviazaný na Račiansku ulicu v Novom Meste, bude čoskoro dokončený. Posledná z troch etáp rastie a už v dohľadnej dobe dosiahne štádium hrubej stavby. Developerovi Lucron sa okrem toho darí vypredávať všetky jednotky. Na druhej strane, tretia etapa Pri Mýte od Penta Real Estate na kľúčové povolenia stále čaká.

Čítať viac

Tretia etapa Pri Mýte sa opäť mení, nový dom môže mať ešte mestskejší charakter

17.10.2019 07:20:00 Adrian Gubčo

Projekt Pri Mýte pri Račianskej ulici v Novom Meste patrí k najzaujímavejším novým developmentom v Bratislave. Prvé dve etapy obytného súboru sú chválené aj zaznávané, pričom na kritiku vplýva fakt, že projekt nie je ešte úplne dobudovaný. Na problémy s povoľovaním developer Penta Real Estate reaguje predložením už tretej verzie tretej etapy v podobe posledného domu orientovaného na Račiansku.

Čítať viac

Aký je stav prípravy tretej etapy Pri Mýte?

13.08.2019 09:50:00 Adrian Gubčo

Na Račianskej ulici v dotyku s projektom Pri Mýte aktuálne prebiehajú stavebné úpravy. Viacerí sa nazdávali, že ide o spustenie výstavby tretej etapy tohto rezidenčného developmentu, označenie stavby však hovorí o parkovacom dome v zmysle pôvodného zámeru. Ako to je naozaj?

Čítať viac

Výhľady z Rezidencií Pri Mýte

17.04.2018 11:00:00 Adrian Gubčo

Veľmi príťažlivý a kvalitný rezidenčný komplex Pri Mýte od developera Penta Real Estate a slovinského ateliéru Arhitektura Krušec disponuje v prípade najvyššej 12-podlažnej budovy peknými výhľadmi. Jasne sú viditeľné zmeny, ktorými Bratislava aktuálne prechádza.

Čítať viac

Na návšteve v Pri Mýte, 03.04.2018

11.04.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

Tesne pred dokončením je druhá fáza relatívne veľkého rezidenčného projektu Pri Mýte od developera Penta Real Estate. Prvá fáza dopadla na výbornú, rovnaké očakávania tak platili aj o druhej.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube