Author photoAdrian Gubčo 20.07.2017 08:30

Penta odhaľuje 3. etapu Pri Mýte

Veľmi príjemný rezidenčný projekt Pri Mýte napreduje. Po dokončenej prvej fáze a dokončovanej druhej zostáva na pozemku developera Penta Investments ešte široký priestor pozdĺž Račianskej ulice, kde developer pôvodne plánoval vybudovať garážový dom. Teraz však potvrdil, že plány zmenil a namiesto toho by mali byť dve obytné fázy doplnené treťou. 

Zdroj: Penta Real Estate / VSA

Zdroj: Penta Real Estate / VSA

Penta pôvodne narábala s parkovacou normou, ktorá bola v čase prípravy prvých častí projektu prísnejšia, ako v súčasnosti. Vďaka zmene už developer nebol povinný vybudovať také množstvo parkovacích miest, navyše je vysoký predpoklad, že by vzniknuté miesta ani nebol schopný predať. Preto logicky pristúpil k zmene funkcie na bytový dom (B10).

Ten bude mať šesť nadzemných podlaží a dve podzemné, bude viacmenej sledovať líniu Račianskej ulice, s výnimkou zalomenia v severovýchodnej časti budovy, kde vznikne v kontakte s prechodom k električkovým zastávkam rozšírený uzlový priestor.

Dom bude obsahovať 60 bytov, prevažne dvojizbových, menej trojizbových, priestory občianskej vybavenosti na prízemí a 143 parkovacích miest v podzemí (ktoré sú majitelia bytov povinní si zakúpiť). Väčšina bytov bude orientovaná do vnútrobloku, ktorý bude budova zvierať s ostatnými časťami obytného súboru, od Račianskej vznikne pavlač, hoci časť bytov bude mať okná aj do mestskej triedy. Čo sa týka spomínaného vnútrobloku, tu by mal vzniknúť líniový park, ktorý bude nadväzovať na ten v rámci susedného projektu Urban Residence, dosiahne tak dĺžku až 350 metrov.

Developer sa okrem toho zaviazal vybudovať pred svojim objektom obojsmernú cyklotrasu, obnoviť stromoradie aj zrekonštruovať priľahlé komunikácie. Za architektúrou stojí štúdio Vallo Sadovsky Architects, dátumy realizácie nie sú zatiaľ jasné.

Zmena projektu z pôvodne schváleného parkovacieho domu na bytový je odsúhlasená mestom Bratislava aj Ministerstvom životného prostredia, chýba ešte súhlas mestskej časti, ktorej starosta však jeho vydanie podmienil verejným prerokovaním projektu s občanmi.

Prvé z týchto prerokovaní už prebehlo a občania vystúpili s rozličnými požiadavkami: žiadali vyhotovenie hlukovej štúdie, zriadenie bezbariérového prístupu k električkovým zastávkam, rekonštrukciu blízkych športovísk a podobne. Najsilnejšou výhradou bolo nedávne zrušenie ľavého odbočenia cez električkovú trať, čo je však dôsledok plánu mesta silnejšie preferovať električkovú dopravu. K otázke, či je lepší parkovací alebo bytový dom, nezaznelo jasné verejné stanovisko, hoci na prerokovaní boli prítomní zástancovia oboch strán. 

 

Porovnanie garážového a bytového domu - garážový dom. Zdroj: Penta Real Estate / VSA
Porovnanie garážového a bytového domu - bytový dom. Zdroj: Penta Real Estate / VSA

 

Nebudem tajiť, že na jednej z významných bratislavských tried s potenciálom pretvorenia sa na mestský bulvár so živým parterom, relatívne širokými chodníkmi, cyklotrasami, stromoradím i električkovou traťou, a v blízkosti centra mesta, považujem za oveľa vhodnejšie vybudovanie normálneho mestského domu.

Celá diskusia aj jej charakter odráža všetky nedostatky, s ktorými sa v Bratislave v rámci územného rozvoja boríme - jednak je to vplyv rozličných noriem, ktoré sťažujú snahy o normálne a prirodzené budovanie mesta, ďalej nedokonalé zákony, napríklad ten o poplatku za rozvoj, vďaka čomu vyzerá schvaľovanie mnohých projektov skôr ako vydieranie developerov, čo následne vytvára aj priestor pre korupciu, neodbornosť zásahov do procesov, keď môže kampaňujúci politik sabotovať akékoľvek snahy o rozvoj mesta, ale aj nesprávne nastavené procesy zapájania verejnosti, ktoré by nemali mať charakter prezentácii a následných diskusií, kde sú tí najmenej spokojní vždy najhlasnejší.

Potom sa môže ľahko stať, že na kozmetických či nedôležitých veciach sa zastaví celý projekt - a v prípade takých, ako je celý komplex Pri Mýte, vrátane tretej fázy, by to bola veľká škoda. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Penta Real Estate / VSA
  • Zdroj: Penta Real Estate / VSA
  • Zdroj: Penta Real Estate / VSA
  • Zdroj: Penta Real Estate / VSA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube