Author photoAdrian Gubčo 07.09.2020 13:03

Hlavné mesto predstavuje ďalší zámer nájomného bytového domu

Hlavné mesto pokračuje vo svojich plánoch rozvíjať v Bratislave segment nájomného bývania. V priebehu dneška predstaví pred miestnou komunitou zámer výstavby bytového súboru na Muchovom námestí v Petržalke, kde mal pôvodne vyrásť súkromný development. Nové bývanie bude určené prioritne pre reštituentov a zamestnancov v potrebných profesiách.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Ako konštatuje Magistrát, situácia v oblasti nájomného bývania je v Bratislave najhoršia v rámci všetkých metropol štátov V4, čo zhoršuje možnosti ľudí s nižším príjmom nájsť si tu dôstojné bývanie. Magistrátu však údajne záleží na tom, aby bolo mesto dostupné pre všetkých, preto pripravuje viacero projektov nájomného bývania. Určené bude pre zamestnancov vo verejnej správe, ktorých je nedostatok a nájomný byt by bol výrazný benefit, pre obyvateľov z reštituovaných bytov a občanov, ktorí sa prechodne dostali do ťažkej životnej situácie.

Preto mesto pracuje na projektoch rozvoja nájomného bývania. Volí k tomu tri stratégie. Prvou z nich je rekonštrukcia vlastného majetku a bytov, ktoré sa v dôsledku zanedbania dostali do zlého či nepoužívateľného stavu. Druhou je spolupráca s developermi a finančnými inštitúciami, kde mesto pripravuje schémy, v rámci ktorých bude pre súkromné firmy výhodné dodať do mestského portfólia určité počty bytov. Nakoniec, treťou a najdôležitejšou časťou je vlastná výstavba, spravidla po architektonickej súťaži (nie však vždy) a participácii.

Z podobnej kategórie je aj aktuálny projekt na Muchovom námestí v Petržalke, na pozemku patriacom mestskej spoločnosti Metro Bratislava a.s. Priestor bol istú dobu predmetom záujmu súkromného investora, ktorý tu pripravoval stredne veľký polyfunkčný development, obsahujúci bývanie, občiansku vybavenosť a menšiu výmeru kancelárií pre Metro. Po voľbách v roku 2018 bola táto dohoda prehodnotená a vypovedaná.

Mesto sa však rozhodlo si projekt ponechať, a to z logických dôvodov: hoci ambície v oblasti rozvoja nájomného bývania sú veľkorysé, takmer žiadne projekty nie sú pripravené. Zámer na Muchovom námestí bol predsa len o čosi ďalej a umožňoval development rozostavať v dohľadnej dobe. Mesto zároveň zachovalo spoluprácu s pôvodnými architektmi polyfunkčného súboru, kanceláriou Pantograph.

Na nároží Muchovho námestia a Černyševského ulice tak vznikne obytný komplex, pozostávajúci z dvojice objektov – jedného zalamovaného doskového domu a jedného bodového domu – s ôsmimi podlažiami, doplnené o pomerne veľkorysé pobytové priestory v okolí aj na strechách budov. Pôvodná koncepcia rátala s tromi budovami, medzi ktorými budú akési námestíčka (piazzety), zmena investora sa však odrazila aj vo výraznej úprave tvaru a podoby projektu.

Zámer je rozdelený na dve etapy, v prvej by malo vzniknúť 103 bytov, ktoré budú patriť skôr k malometrážnym. 52 bytov bude určených pre verejných zamestnancov, ako sú policajti, hasiči, učitelia, zdravotné sestry, opatrovatelia/opatrovateľky a i. Zvyšné budú náhradné nájomné byty, keďže mesto má stále povinnosť zabezpečiť približne 500 bytov pre reštituentov. Obyvatelia aj susedia z okolia budú mať k dispozícii občiansku vybavenosť a parčík, ktoré budú mať po dobudovaní celého projektu výmeru viac ako 3-tisíc metrov štvorcových.

Fakt, že ide o mestské nájomné bývanie, sa odzrkadlil v architektúre, ktorá je oproti pôvodnému návrhu jednoduchšia a racionálnejšia. Na druhej strane, oveľa viac priestoru je vymedzeného pre komunitné aktivity – na streche sa má nachádzať rekreačná terasa a komunitné záhradky, kým v parčíku má byť očividne umiestnená retenčná nádrž. Hlavné mesto chce definitívnu podobu, ako aj náplň priestorov na prízemí hľadať v rámci občianskej participácie. Predbežne by tu však rado videlo aktivity pre mládež, rodiny s deťmi aj seniorov.

Magistrát zveril prípravu finálnej podoby projektu okrem kancelárie Pantograph aj Metropolitnému inštitútu Bratislavy, ktorý zabezpečuje participačný proces a pravdepodobne vstupuje aj do architektonických otázok. Po zosumarizovaní podnetov verejnosti by sa malo spustiť povoľovanie a investičná príprava. Aktuálne sa predpokladá, že výstavba prvej etapy by sa mohla spustiť v rokoch 2022 alebo 2023, čo by znamenalo dokončenie projektu teoreticky až v roku 2025.

 

Pôvodná podoba projektu. Zdroj: Pantograph

 

Snaha využiť a pretvoriť existujúci, resp. pripravovaný projekt, bola správnym krokom, ktorý čiastočne urýchlil prípravu mestského zámeru. Ten je teraz nastavený tak, že lokalite nemôže v žiadnom prípade ublížiť a prípadná snaha o jeho zastavenie bude len prejavom obyčajného NIMBYizmu. Nájomné bývanie je v danej časti mesta vhodným doplnkom do mestskej štruktúry a budúci obyvatelia budú mať k dispozícii dobré spojenie do centra mesta na bicykli či električkou.

Napriek tomu sa nedá vylúčiť, že sa projekt s nejakým odporom stretne – v Petržalke ide totiž o veľmi častú prax aj v prípade bezkonfliktných zámerov. V minulosti sa proti plánu stavať v tejto časti mesta byty stavali dokonca aj poslanci, vrátane poslancov z politického uskupenia, ktoré teraz kontroluje Magistrát. Mesto tak môže byť vystavené situácii, s ktorou sa potýkajú mnohí investori, a to aj pri najlepšej snahe o otvorenú komunikáciu smerom k verejnosti.

K tomu sa navyše určite mesto stretne aj so zdĺhavosťou povoľovania, ktoré má určité zákonné lehoty, ktoré spomaľujú projektovú prípravu. Fakt, že jeden z prvých projektov nájomného bývania bude v optimistickom prípade dokončený v roku 2024, celkom jasne ukazuje, prečo nemožno očakávať, že by v dohľadnom čase bolo bývanie v Bratislave dostupnejšie. Navyše, Magistrát mnohými kontroverznými krokmi a rozhodnutiami do budúcna výhľad ešte ďalej zhoršuje.

Hlavné mesto má aktuálne rozbehnutých viacero zámerov. Vysúťažená je podoba nájomného obytného súboru na Terchovskej ulici, ktorý by sa mohol začať stavať v roku 2022. Menšia bytovka, primárne určená pre seniorov, je uvažovaná na Parkovej ulici v Prievoze, kde sa predpokladá spustenie architektonickej súťaže už v dohľadnom čase. Ďalšie obytné súbory sa plánujú na Šustekovej či Bazovej. Kým sa však dostanú k realizácii, prejde ešte niekoľko rokov, a prírastky budú v každom prípade len v stovkách bytov, nie v tisícoch až desaťtisícoch, čo je aktuálna potreba.

Popri pekných vizualizáciách a participatívnych procesoch, na základe ktorých vzniknú kvalitné verejné priestory a prospešná občianska vybavenosť, si tak treba uvedomiť, že verejný sektor momentálne nemá podmienky ani možnosti na to, aby dokázal krízu dostupnosti bývania zvládnuť – nie bez masívnych invencií zo strany štátu. Keďže však nejde o možnosť, na ktorú sa dá spoliehať, ostáva jediný spôsob: dohodnúť sa so súkromným sektorom.

Mesto dostupnosti bývania najviac pomôže nie potrebnou, ale nedostačujúcou výstavbou vlastných bytov, ale otvorením území vhodných pre transformáciu privátnym investorom. Obrovský potenciál sa skrýva v masívnych brownfieldoch, prípadne v nadhodnotených plochách občianskej vybavenosti v Územnom pláne. Potreba zmien a doplnkov ÚP je akútna, spoločne s dynamizáciou procesu vydávania záväzných stanovísk. Tu však Magistrát vlastnou neopatrnosťou zapríčinil skôr ich skomplikovanie.

Projekt ako nájomná bytovka na Muchovom námestí by tak nemal verejnosť oklamať: je prospešný a aspoň maličkým dielom prispeje k uľahčeniu situácie v oblasti dostupnosti bývania (najmä pri reštituentoch). Pre zlepšenie celkovej úrovne dostupnosti bývania však budú potrebné hlboké a asi aj štrukturálne zmeny, ktoré zatiaľ neprichádzajú. Raz však musia. V opačnom prípade bude Bratislava v obrovskom probléme, ktorý sa stáva každým rokom výraznejším.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube