Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 05.06.2020 11:06

Hlavné mesto pripravuje súťaž na ďalší nájomný bytový dom

Po prvom nájomnom bytovom dome na Terchovskej ulici v štvrti Trnávka, ktorý bol predstavený na začiatku roka, teraz Hlavné mesto pripravuje ďalšiu súťaž: nová bytovka by mala vyrásť na Parkovej ulici v Prievoze, ďalšej tradičnej mestskej štvrti. Vyhlásenie súťaže sa predpokladá v lete, Metropolitný inštitút Bratislavy predtým organizuje participačný proces.

Article Big

Pozemok, kde vznikne nový dom, v pozadí Csákyho kaštieľ. Zdroj: Google Maps

Parková ulica sa tiahne pozdĺž východného okraja areálu Csákyho kaštieľa a susedného kláštora so zariadením hospicu. Zástavba je malopodlažná a tvorená predovšetkým rodinnými domami. Mestské pozemky sa priamo dotýkajú bezprostredného okolia kaštieľa, kedysi tu mal priestory podnik ZARES, ktorý sa staral o zeleň. Na parcele ostali doteraz zvyšky skleníkov a obslužných objektov, ako aj zanedbaná výsadba. Už čoskoro by sa to malo zmeniť.

Magistrát spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy totiž v súlade so svojou prioritou zlepšiť situáciu v oblasti dostupnosti nájomného bývania plánuje na tomto mieste vybudovať nový bytový dom s nájomnými jednotkami, určenými prioritne pre seniorov, ale aj reštituentov alebo osoby v ťažkej životnej situácii. V zmysle Územného plánu môže zastavaná plocha tvoriť najviac 15% z funkčnej plochy pozemku, čo v tomto prípade tvorí necelých osemsto metrov štvorcových oproti ďalších takmer päťtisíc, ktoré ostanú voľné.

Územný plán zároveň do veľkej miery determinuje podobu projektu, keďže prípustné sú najviac tri nadzemné podlažia, čo znamená, že teoreticky by tu malo vzniknúť maximálne 24 malometrážnych bytov. Súčasťou domu majú byť komunitné priestory, určené nielen pre rezidentov, ale aj obyvateľov zo širšieho okolia. Dôraz projektu na starších občanov je kladený aj z dôvodu blízkosti ku kláštoru. Väčšina pozemku bude parkovo upravená, predpokladom je otvorenie parku pre širokú verejnosť, keďže Prievoz dnes verejným parkom v podstate nedisponuje.

Metropolitný inštitút Bratislavy odhaduje spustenie súťaže v treťom štvrťroku tohto roka, aktuálne prebieha tvorba podkladov pre zadanie súťaže. Ešte v predstihu pred súťažou sa však organizuje participačný proces, resp. stretnutia odborníkov s verejnosťou za účelom zberu podnetov, ktoré poslúžia pri tvorbe zadania.

Prvé zo stretnutí sa už uskutočnilo, pričom sa ho zúčastnilo viacero obyvateľov z okolia. Podľa miestnej poslankyne Moniky Ďurajkovej sa vyskytli obavy z umiestnenia veľkej hmoty, výrubu stromov, niekoľko občanov sa apriori postavilo voči výstavbe. MIB však deklaruje, že projekt bude pre miestnu komunitu prínosný.

Samotná výstavba by mala prebehnúť až v roku 2023.

 

Súťaž na nájomný dom na Terchovskej dopadla vynikajúco, nové byty však nepribúdajú. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Pretvorenie dnes nevyužitého pozemku na miesto, kde vznikne mestské nájomné bývanie, je vhodnou formou transformácie tohto priestoru. Výhradou je nízka miera možnej zastavanosti, ktorá by mohla byť aspoň dvojnásobná – 24 bytov je totiž veľmi málo a pri takom malom rozsahu možno už vopred povedať, že pôjde o málo ekonomický projekt. Veľká plocha zelene zas predstavuje ďalší nárast nákladov na údržbu.

Namiesto snáh o maximalizovanie rozsahu parkovej zelene v rámci súčasného pozemku by sa mesto mohlo posnažiť skôr o otvorenie a revitalizáciu parku v okolí Csákyho kaštieľa. Táto príťažlivá budova aj s okolitou rozsiahlou zelenou plochou je skrytým pokladom Bratislavy, ktorý by mohol práve slúžiť miestnej aj širšej komunite ako miesto pre vychádzky či rekreáciu. V metropole nie je veľa podobných pamiatok, ktoré by mohli takto dobre slúžiť v prospech verejnosti.

Hlavné mesto medzičasom potvrdzuje svoj záujem na budovaní nájomných bytov, s výnimkou súťaže na Terchovskej a pripravovanej súťaže na Parkovej a pravdepodobne na Šustekovej a Bazovej, však zatiaľ veľký posun nevidno. Aj z tohto dôvodu som oslovil druhú námestníčku primátora a viceprimátorku pre oblasť nájomného bývania, Luciu Štasselovú, aby priblížila aktuálny stav prípravy výstavby či realizácie nových projektov nájomných bytov. Nanešťastie, ani po mojej opakovanej urgencii neprišla žiadna reakcia.

Bratislava má (relatívne) ambiciózne plány, podľa ktorých chce v najbližších rokoch rozostavať sedemsto bytov, rekonštrukciami a dohodami s partnermi a developermi zas získať ďalších päť stoviek. Hoci príprava konkrétnych zámerov a projektov nejakú dobu trvá, mesto zatiaľ žiadne nové byty nedodalo, a to v akejkoľvek forme – či už ide o rekonštrukcie alebo dohodnuté byty so súkromnými investormi.

V kontexte zhoršujúcej sa dostupnosti bývania, ekonomických problémov kvôli dopadom pandémie a nutnosti platiť príspevky pre reštitutentov, voči ktorým má mesto povinnosť zabezpečiť nádhradné bývanie, je to naozaj veľký problém. Mesto tým prichádza o jeden zo základných predpokladov pre dobrú kvalitu života. Čoskoro sa to dotkne aj tých, ktorí potrebu nového bývania nepociťujú.

Súvisiace články

Hlavné mesto odhaľuje podobu prvého nájomného bytového domu

25.02.2020 16:21:00 Adrian Gubčo

Po dlhých rokoch pripravuje Bratislava konečne reálnu výstavbu nájomných bytov a odhaľuje podobu prvého zámeru – bytového domu na Terchovskej ulici v štvrti Trnávka. Čakanie sa odrazilo na enormnom záujme architektov, ktorí zaslali do architektonickej súťaže až 76 návrhov. Víťazom sa stala brnenská kancelária The Büro.

Čítať viac

Kde v Bratislave vznikne nájomné bývanie?

08.01.2020 11:50:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už určitú dobu opakuje, že po rokoch minimálnej až žiadnej aktivity na rozvoji nájomného bývania plánuje rozostavanie a získanie stoviek nových bytov, ktoré majú odľahčiť zhoršujúcu sa situáciu v otázke dostupnosti bývania. V príprave je väčší počet projektov. Kde by v Bratislave mohli vzniknúť nové nájomné byty?

Čítať viac

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Známe sú výsledky ďalšej architektonickej súťaže: takto bude vyzerať Komenského námestie podľa návrhu štúdia @totalstudio.eu

Results of another architectural competition were revealed: this is the future look of Komenského sq by Totalstudio.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #square #publicspace #park #urbanism #city #architecture #competition #sutaz
Spoločnosť Unimed Pharma si v Rači vybuduje novú centrálu.

Unimed Pharma will build its new HQ in Rača.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #office #work #hq #headquarters #architecture #modernarchitecture #contemporaryarchitecture #expoline #cubedesign #raca #rača
V Dúbravke bola dokončená druhá etapa príjemného projektu Pekná Vyhliadka, v rámci ktorého vznikol aj príťažlivý verejný priestor s vybavenosťou.

In Dúbravka, a lovely new development called Pekná Vyhliadka (Pleasant View) was completed, containing attractive public space and retail section.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #peknavyhliadka #dubravka #architecture #modernarchitecture #contemporaryarchitecture @archikod
Pred Stanicou Nivy bola dokončená nová trolejbusová trať. 

New trolleybus track in front of Stanica Nivy.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #stanicanivy #novenivy #nivy  #street #city #downtown #architecture #modernarchitecture #publicspace #urbanism @hbreavis @sieberttalas
Tento týždeň sme videli novú podobu električkovej trate v Rači a otvorenie prvej časti parku v Sky Parku. V Petržalke sa robí Územný plán zóny Kapitulské pole, kde môže žiť vyše 8-tisíc ľudí, development napreduje v Záhorskej Bystrici aj v downtowne. Bratislava sa mení každým dňom.

This week we have seen the new look of tramway track in Rača and opening of the first part of park in Sky Park. In Petržalka, masterplan for Kapitulské pole area with potential population of 8k residents is being made and development is advancing in Záhorská Bystrica as well as in downtown. Bratislava is changing every day.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #skypark #highrise #tower #city #downtown #petrzalka #architecture #modernarchitecture #raca #zahorskabystrica
Elegantný Ganz House má stavebné povolenie a už o niekoľko rokov dotvorí rozvíjajúcu sa zónu @euroveacity

Elegant Ganz House received construction permit and in a few years it will become a vital part of Eurovea City neighborhood.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #eurovea #euroveacity #riverfront #downtown #city #architecture #modernarchitecture @jtre_sk @compassarchitekti
Pozrieť viac

YouTube