YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 11.02.2020 08:50

Aktivita Metropolitného inštitútu rastie, čoskoro rozbehne ďalšie súťaže a participáciu

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) začína byť v meste čoraz viac aktívny a na najbližšie obdobie pripravuje rozbeh ďalších projektov a procesov. Ide o súčasť nového prístupu k verejnému priestoru i zapájaniu verejnosti do rozvoja mestského prostredia. Rast aktivity súvisí s postupným posilňovaním personálnych kapacít inštitúcie, ktorá má byť elitným pracoviskom Hlavného mesta SR Bratislavy.

K už rozbehnutým aktivitám MIBu z minulého roka sa čoskoro pridajú ďalšie, predovšetkým v podobe architektonických súťaží, ale aj participačných procesov, ktoré budú naviazané na tieto súťaže a niektoré väčšie projekty Hlavného mesta, týkajúce sa verejného priestoru či tvorby koncepčných materiálov.

Ešte v priebehu minulého roka Hlavné mesto oznámilo, že Metropolitný inštitút by mal v najbližších rokoch vyhlásiť približne 42 architektonických súťaží. Na moju otázku, o aké súťaže ide, mesto odmietlo odpovedať s vysvetlením, že MIB ich zoznam časom zverejní, dá sa však predpokladať, že nemalú časť z toho budú tvoriť architektonické súťaže na nové nájomné bytové domy, ktoré chce aktuálne vedenie Bratislavy budovať.

Prvá z týchto súťaží na bytový dom na Terchovskej ulici v štvrti Trnávka už bola vyhlásená a v tomto čase už mali byť známe jej výsledky. MIB však s predstavením víťaza súťaže mešká a neupresnil, kedy to napraví. Po súťaži by v zmysle dávnejšie uvádzaného harmonogramu mala prebehnúť participácia miestnych obyvateľov, aby bol projekt prispôsobený aj potrebám lokálnej komunity.

K ďalším priebehajúcim súťažiam patrí hľadanie novej podoby promenády na Železnej studničke, kde sa čoskoro pristúpi k druhej etape súťaže, ktorá je tzv. francúzskeho formátu (t.j. v prvej etape záujemcovia zašlú portfóliá a v druhej súťaží len menší okruh tímov na základe referencií), a predovšetkým súťaž na nové riešenie Námestia SNP a Kamenného námestia. Podľa oficiálneho harmonogramu by mali uchádzači aktuálne predkladať svoje portfóliá, na základe ktorých komisia vyberie najspôsobilejšie tímy pre postup do ďalšieho kola.

K blížiacim sa súťažiam by malo patriť hľadanie podoby ďalšieho nájomného domu – tentoraz na Parkovej ulici v ružinovskom Prievoze, nová vízia kúpeľov Grössling, súťaž na Archív mesta Bratislavy na Bazovej ulici či Depozitár pre Galériu a Múzeum mesta Bratislavy, a v neposlednom rade hľadanie budúcnosti Komenského námestia.

 

Komenského námestie

 

Oživenie Komenského námestia bolo jedným z prvých projektov novozaloženého MIBu, ktorý oficiálne vznikol 1. apríla 2019. V lete minulého roku bola upravená asfaltová plocha na tomto staromestskom námestí, kde pribudlo voľné sedenie, mobilná zeleň, osvetlenie a menšie pódium, kde bol organizovaný kultúrny program.

Súčasťou programu bolo aj zisťovanie názorov verejnosti smerujúce k zhodnoteniu kvalít priestoru a požiadaviek na budúcnosť námestia. Vo forme dotazníka, rozhovorov i stretnutí sa vyjadrilo približne 1.400 ľudí. Podľa Magistrátu títo ľudia námestie v budúcnosti vidia ako „bezbariérový zelený priestor s vyššími stromami a  vodozádržnými opatreniami, bez áut, bez horúčavy a s príjemnou mikroklímou a s mobiliárom, ktorý podporuje funkciu oddychu, kultúry, dialógu medzi generáciami a rozvoja komunity“.

Výstupy z procesu sa majú stať podkladom pre Útvar tvorby mestských priestorov MIB, ktorý pripravuje využitie námestia na leto. „Budeme pracovať s mobilnou zeleňou, tieniacimi prvkami, vytvárať priestor pre oddych či organizovanie aktivít komorného charakteru, napríklad výstav, stretnutí či aktivít pre deti,“ uviedla Natália Puschmannová z tohto útvaru MIB.

Daný režim bude fungovať až do vyhlásenia samotnej súťaže. Na tej chce MIB a Hlavné mesto spolupracovať so Slovenským národným divadlom, ktorého podzemné priestory pod námestím výrazne determinujú možnosti budúceho využitia alebo podoby exteriérových priestranstiev. Odhadovaný dátum spustenia súťaže zatiaľ oznámený nebol.

 

Krížna ulica dostane novú podobu, súčasťou úprav má byť nová zeleň, širšie chodníky či cyklotrasa

 

Iným typom aktivít je participácia na Krížnej ulici a v okolí, ktorá predchádza pripravovanej modernizácii Ružinovskej električkovej radiály. V zmysle zmluvy o dielo podpísanej s projektantom modernizácie musí tento zabezpečiť rekonštrukciu Krížnej ulice od fasády k fasáde, teda kompletne pretransformovať ulicu na kvalitný mestský priestor. V týchto dňoch sa spúšťa proces zapájania verejnosti do prípravy novej vízie Krížnej.

Jednotlivé aktivity v rámci participačného procesu vychádzajú z typického modelu podobných participácii, MIB tak zbiera podnety pomocou dotazníka, ďalším krokom budú susedské prechádzky a stretnutia, okrúhle stoly a i. Tieto aktivity by mali prebiehať v priebehu jari a leta 2020, celkovo by mala byť participácia ku Krížnej dokončená a vyhodnotená do konca roka. Proces organizuje novovzniknutá Kancelária participatívneho plánovania MIB

Mesto vníma Krížnu ako mestskú triedu s množstvom obchodov a kaviarní a s viacerými priľahlými verejnými priestormi, ktoré sú rozličnej kvality. Nový projekt by to mal zmeniť a radikálne zvýšiť úroveň života miestnych obyvateľov. Detaily nie sú známe, z kuloárov však zaznievajú informácie o doplnení zelene, cyklotrás či rozšírenia chodníkov.

 

Hlavné mesto zatiaľ netvorí MIB v úplnom súlade s tým, čo sa uvádzalo v programovom dokumente Plán Bratislava. Zdroj: Platforma pre Bratislavu

 

Napriek rastúcemu objemu projektov a aktivít ostáva Metropolitný inštitút stále pomerne tajomnou organizáciou. Pôvodne bol (mnou) mienený ako etalón nového prístupu k mestu založený na špičkovej expertíze a otvorenosti, v realite je však dostupných informácií málo. MIB stále nemá vlastnú webstránku a jeho zamestnanci nie sú dohľadateľní. Vedenie organizácie je v rukách dočasného riaditeľa, nové výberové konanie sa zatiaľ nespustilo.

Možno aj preto vyvoláva v mnohých existencia MIBu dojem, že ide o akúsi mestskú architektonickú kanceláriu s politicky spriaznenými zamestnancami. Inštitút mal však pokrývať tému rozvoja mesta ďaleko širšie, nielen cez prizmu architektúry a verejného priestoru, ale aj na strategickej a analytickej úrovni, čo sa zatiaľ deje len v obmedzenej miere (hoci je už v príprave Manuál tvorby verejných priestranstiev aj nový strategický plán – nazvaný Metropolitný plán, inak aj PHSR 2020-2030). Predovšetkým však ešte stále Hlavné mesto prostredníctvom inštitútu neukazuje svoj názor na dôležité rozvojové problémy, ktoré Bratislavou aktuálne hýbu.

Kľúčové odbory, ktoré majú na starosti kontakt smerom k verejnosti, vznikli len nedávno – Kancelária participatívneho plánovania v novembri 2019, odbor komunikácie dokonca len vo februári 2020. Oneskorený vznik týchto zásadných častí inštitúcie je masívnym zlyhaním doterajšieho vedenia organizácie, ale predovšetkým vedenia Hlavného mesta, ktoré ohrozilo etablovanie MIBu ako rešpektovanej odbornej organizácie.

Význam prístupu k správe mesta založeného na odbornosti a dátach je totiž stále v Bratislave podceňovaný, až negovaný. Ak má MIB naplniť svoje ciele, bude si musieť vybudovať veľkú dôveru u odbornej i laickej verejnosti, ale aj vo vzťahu k zastupiteľom a zamestnancom Hlavného mesta, predovšetkým Magistrátu HM SR.

Zo všetkých týchto strán pretrvávajú pochybnosti o zmysluplnosti existencie MIBu, čo je len prirodzené. Bez efektívnej komunikácie nebude inštitút schopný splniť veľkú úlohu, ktorá ho čaká: zmeniť Bratislavu na mesto, ktoré bude patriť ku globálnym lídrom v kvalite života.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Z potemkinových dedín moderný priestor. Komenského námestie získalo kvalitnejšiu podobu

13.10.2022 15:17:52 Andrej Sárközi

Pôsobil bezútešne a upadával. Jeden z najcentrálnejších verejných priestorov v bratislavskom Starom Meste však po úpravách získava punc moderného verejného priestoru 21. storočia. Revitalizácia Komenského námestia má ukončenú prvú etapu.

Čítať viac

Rekonštrukcia Komenského námestia sa začala, nebude však kompletná

01.08.2022 12:57:37 Adrian Gubčo

Po odkladoch sa konečne začala rekonštrukcia Komenského námestia, komorného verejného priestoru v centre mesta. Hlavné mesto zorganizovalo už v roku 2020 menšiu architektonickú súťaž, ktorá priniesla vcelku jednoduchý a efektný návrh. Napriek tomu si na plnú realizáciu musí počkať – obnovovať sa bude na etapy.

Čítať viac

Ako je na tom Komenského námestie?

20.04.2022 13:36:11 Adrian Gubčo

V druhej polovici roka 2020 Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) vyhodnotili architektonickú súťaž na nové riešenie Komenského námestia. Menší verejný priestor v centre mesta sa mal stať príjemnejšou a zelenšou plochou komunitného charakteru, k čomu mal dopomôcť racionálny návrh od známej kancelárie. Blíži sa polovica roku 2022 a na námestí sa toho zmenilo len málo. Kedy príde sľubovaná rekonštrukcia?

Čítať viac

Modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej radiály sa omeškajú

25.03.2022 13:25:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už dlhodobo plánuje výrazne zlepšenie úrovne verejnej dopravy v Bratislavy. Prostriedkom k tomu má byť rozvoj dopravnej infraštruktúry, vrátane komplexných modernizácií električkových radiál. Po ako-tak dokončenej úprave trate v Karlovej Vsi mali už čoskoro prísť na rad Ružinovská a Vajnorská radiála. Ako sa však ukazuje, oba projekty budú meškať. Informoval o tom portál iMHD.sk.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Mesto sa posúva v príprave modernizácie Ružinovskej radiály

08.06.2021 12:25:00 Adrian Gubčo

Bratislava konkretizuje svoje predstavy o podobe zmodernizovanej Ružinovskej radiály. Magistrát udelil kladné záväzné stanovisko pre projekt, ktorý má výrazne zlepšiť nielen prevádzkové a technické parametre trate medzi Americkým námestím a Čmelíkovou ulicou v Ružinove, ale priniesť aj skvalitnenie jej blízkeho okolia. Spustenie realizácie sa predpokladá na konci roka 2022.

Čítať viac

Modernizácia Ružinovskej radiály začne v novembri 2022

16.04.2021 12:16:06 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa už začína otvorene pripravovať na ďalší veľký zámer, ktorý by mal zvýšiť kvalitu verejnej dopravy a súvisiaceho verejného priestoru. Modernizácia Ružinovskej radiály je zároveň reakciou na havarijný stav existujúcej električkovej trate. Realizácia projektu ovplyvní život Bratislavy na viac ako dva roky, na druhej strane, jej efekty by mali tieto komplikácie viac ako vyvážiť.

Čítať viac

Začína sa odhaľovať budúca podoba Krížnej ulice a Amerického námestia

04.02.2021 15:59:00 Adrian Gubčo

Po zavŕšení podstatnej časti modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály pripravuje Hlavné mesto modernizácie ďalšej dvojice radiál. Vajnorská aj Ružinovská by mali prejsť komplexnou premenou, ktorá prinesie nielen zlepšenie technických parametrov tratí, ale aj skvalitnenie okolitého verejného priestoru. Modernizácia Ružinovskej radiály, zahŕňajúca aj úseky v centre mesta, začína získavať konkrétne rysy.

Čítať viac

Budúca podoba Komenského námestia sa odhaľuje

04.09.2020 14:19:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy dnes vyhlásilo výsledky ďalšej architektonickej súťaže, ktorej cieľom je transformácia dlhodobo zanedbaného verejného priestoru v centre mesta: zmeny sa dočká Komenského námestie, kde vznikne menší parčík. Víťazné aj ocenené návrhy sú prezentované v rámci dočasnej inštalácie priamo na námestí.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Metropolitný inštitút vyhlasuje architektonickú súťaž na Komenského námestie

30.04.2020 08:42:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom a Generálnym investorom Bratislavy rozbehol ďalšiu súťaž, tentoraz krajinársko-architektonickú, pre získanie novej podoby Komenského námestia. Zámer nadväzuje na minuloročné oživenie priestoru lokálnymi zásahmi, podľa predstavy vyhlasovateľov súťaže by tu mohol vzniknúť lokálny parčík.

Čítať viac

Hlavné mesto vybralo projektanta modernizácie Ružinovskej radiály

06.11.2019 10:45:00 Adrian Gubčo

Po modernizácii Karlovesko-dúbravskej radiály sa môže Bratislava čoskoro dočkať obnovy ďalších tratí. Ako som už spomínal v poslednom príspevku, Hlavné mesto podpísalo zmluvu s projektantom modernizácie trate do Ružinova, ktorým je spoločnosť Dopravoprojekt. Realizácia modernizácie sa očakáva v roku 2022. 

Čítať viac

Hlavné mesto sprístupňuje Komenského námestie

29.07.2019 13:50:03 Adrian Gubčo

V centre Bratislavy bolo dnes slávnostne otvorené zrevitalizované Komenského námestie, ktoré donedávna slúžilo ako parkovisko. Hlavné mesto tu spustilo pilotný program oživovania verejných priestranstiev, v rámci ktorého sa lokalita zobytní formou jednoduchých zásahov, aby sa následne pozorovala reakcia verejnosti a vyzbierali podklady pre trvalú transformáciu vo forme súťaže.

Čítať viac

Ako by mohlo vyzerať Komenského námestie?

18.12.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Pred týždňom som písal o takmer dokončenej rekonštrukcii budovy bývalej Obchodnej a priemyselnej komory, ktorá sa premenila na administratívny komplex pod názvom Gorkého 4. Kým samotná pamiatka získala príťažlivejší vzhľad, priľahlý verejný priestor – Komenského námestie – je stále v zlom stave. Už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube