Author photoAdrian Gubčo 16.01.2024 15:00

Konečne rastie. Mesto napreduje vo výstavbe prvého nájomného domu, sľubuje viac projektov

Bratislava trpí krízou dostupnosti bývania, ktorá zasahuje v čoraz silnejšej miere aj strednú triedu. Ohrození sú pritom aj verejní zamestnanci vo viacerých tzv. potrebných povolaniach. Hlavné mesto si je tejto situácie vedomé, čo chce riešiť dramaticky zvýšenou dostupnosťou nájomného bývania. V tejto súvislosti napreduje vo výstavbe prvého projektu nájomného bývania za posledné roky.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Problematika dostupnosti bývania je v Bratislave jednou z kľúčových tém už niekoľko rokov. Začína si to uvedomovať aj vedenie Hlavného mesta, ktoré po počiatočnom pomalšom štarte začalo robiť prvé výraznejšie kroky smerom k riešeniu situácie. Na začiatku roka 2021 bol schválený kľúčový dokument Koncepcia mestskej bytovej politiky na roky 2020-2030, ktorý stanovuje základné kroky, potrebné pre rozšírenie mestského bytového fondu.

Jedným z nich je prirodzene aj výstavba vlastných bytov. Bratislava má rozpracovaných hneď niekoľko projektov vo viacerých mestských častiach. Najpokročilejším z nich však bol zámer výstavby obytného súboru na Muchovom námestí v Petržalke. Pôvodne sa tu mal stavať súkromný projekt, mesto ho však prebralo a prispôsobilo svojim potrebám.

Vďaka tomu, že zámer už bol rozpracovaný, sa mestu podarilo urýchliť jeho prípravu. Postupne získalo záverečné stanovisko EIA, územné rozhodnutie aj stavebné povolenie. Následne sa nejakú dobu riešilo obstarávanie zhotoviteľa aj financovanie. Konečne sa v priebehu minuloročného leta rozbehli prvé stavebné práce. Bratislava tak začala budovať prvú nájomnú bytovku po približne deviatich rokoch.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Stavebné práce napredujú v pomerne dobrom tempe, dnes tak už vidno prvé nad zemou rastúce podlažia. „Aktuálne tu budujeme druhé podlažie domu, v ktorom bude celkovo 103 mestských nájomných bytov,“ hovorí primátor Bratislavy Matúš Vallo. „S výstavbou sme začali v lete a odvtedy už prebehli práce ako výkop stavebnej jamy, príprava podkladu, vybudovanie kanalizačnej prípojky, vytvorenie podkladovej vrstvy, armovanie, šalovanie a betónovanie základovej dosky, výstavba parkovacích plôch a postupná výmena povrchov chodníkov na Bratislavskú dlažbu.“

Primátor pripomína, že aktuálna fáza výstavby prinesie vznik osempodlažného bytového domu, v ktorom vznikne 52 klasických nájomných bytov a 51 náhradných nájomných bytov pre ľudí z reštituovaných bytov. Okrem toho sa majú v parteri nachádzať obchodné prevádzky, slúžiace rezidentom aj blízkej komunite. Vo vnútrobloku vznikne parčík, určený pre oddych alebo susedské aktivity.

Vedenie mesta načrtáva aj ďalší postup. „Od marca 2024 má prebiehať výstavba vnútorných priestorov a v marci 2025 je naplánované odovzdanie diela,“ avizuje Vallo. Hrubú stavbu dom dosiahne približne v októbri tohto roka.

Podoba projektu nie je v tomto prípade výsledkom architektonickej súťaže. Mesto prebralo pôvodný komerčný projekt, ktorý nechalo redizajnovať tej istej kancelárii, ktorá navrhovala budovu už pôvodne – Pantograph. Oceňovaní architekti dali prvej etape podobu zalamovaného dvojsekciového domu, na rozdiel od troch bodových objektov predtým. Na druhej strane, v druhej etape by mal pribudnúť ešte jeden bodový dom s 50 bytmi.

Primátor zmienil aj parkovanie, ktoré bude riešené pod električkovou estakádou. Umiestnených tu má byť 124 miest. Ďalšie nové parkovacie plochy v celkovom počte 38 sú umiestnené na novom parkovisku popri násype električkovej trate. Hlavné mesto avizuje ďalšie zlepšenia parkovania v oblasti. V budúcnosti sa dopravné napojenie okolia zlepší po vzniku TIOPu Einsteinova.

Celkový rozpočet pre prvú etapu projektu by mal predstavovať okolo 9 miliónov eur. Ministerstvo dopravy SR udelilo dotáciu vo výške 4,4 milióna a Štátny fond rozvoja bývania poskytol úver vo výške 2,6 milióna eur. Mesto malo v rozpočte alokovaných na tento projekt vyše 700-tisíc eur na minulý rok a 5,2 milióna eur na tento rok.

Bratislava tak smeruje k zisku kvalitnej bytovky, ktorá poskytne bývanie ľuďom z potrebných profesií (učiteľov/učiteľky, policajtov/policajtky, hasičov, vodičov/vodičky atď.). Má ísť však len o začiatok rozsiahlejšej výstavby, ktorá prinesie vo výsledku niekoľko stoviek bytov.

 

Hlavné mesto bude musieť pri svojich projektoch nájomného bývania prekonať aj problémy so susedmi - napríklad na Žitavskej vo Vrakuni. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

K týmto projektom patria podľa primátora domy na Terchovskej v Ružinove, na Žitavskej vo Vrakuni, v Janíkovom dvore v Petržalke a v areáli Elektrovodu v Záhorskej Bystrici. Okrem toho sa pripravujú rekonštrukcie existujúcich jednotiek. Vo výsledku by malo pribudnúť viac ako 400 bytov.

Je to radikálne menej, ako Magistrát avizoval ešte v čase, keď nastúpilo súčasné vedenie mesta. Vtedy sa hovorilo o tisíckach bytov, množstve architektonických súťaží a dramatickom zlepšení stavu mestského bytového fondu. Za roky sa vízie Hlavného mesta zreálnili. Samospráva nezápasí len s nedostatkom peňazí, ale aj zdĺhavými povoľovacími procesmi, manažérskymi výzvami a odporom občanov z okolia.

Ten sa pravdepodobne dotkne aj jedného z najväčších uvažovaných zámerov v podobe obytného súboru na Šustekovej v Petržalke. Kým vo väčšine vyššie uvedených zámerov ide o desiatky, maximálne o niečo vyše stovku bytov v rámci jedného projektu, na Šustekovej má ísť o stovky, pričom vylúčená nie je ani možnosť výstavby výškovej budovy alebo budov. MIB mal vyhlásiť architektonickú súťaž už predminulý rok, zatiaľ sa však čaká. Pozitívom je, že vznik bývania už umožňuje Územný plán.

Napriek tomu bude príprava trvať ešte dlho. Po prekonaní problémov so susedmi a povoleniami sa napokon opäť otvorí otázka prostriedkov. Štátny fond rozvoja bývania, ktorý pomohol pri výstavbe na Muchovom námestí, už nemusí mať dostatok peňazí, aby ich alokoval na jeden obrovský komplex v Bratislave.

Riešenie dostupnosti bývania v metropole tak nebude súvisieť len od schopnosti bratislavského magistrátu stavať nové bytovky. Pôjde o sumár aktivít viacerých aktérov, ktorí budú postupne budovať či financovať podporované nájomné byty, komerčné nájomné byty aj klasické rezidencie na predaj, ktorých však bude dostatočné množstvo, aby sa ceny stabilizovali, resp. ich rast bol nižší ako rast miezd. Významná bude rola štátu. 

Vznik bytového domu na Muchovom námestí je dobrou správou. Stále však ide len o kvapku v mori. Bratislava podobných bytov potrebuje tisíce až desaťtisíce. Až potom bude možné hovoriť o skutočnom zlepšovaní dostupnosti bývania.

 

Fotografie z 12.1.2024. Sledujte výstavbu bytového domu na Muchovom námestí vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube