Author photoAdrian Gubčo 20.05.2022 16:50

Bytový dom Pod Vinohradmi na Tupého sa blíži k výstavbe

Ešte pred niekoľkými rokmi boli svahy nad Tupého ulicou pokryté nezastavanými plochami viac či menej udržiavaných vinohradov. Za relatívne krátku dobu sa ale situácia radikálne zmenila – a dnes je svah husto zastavaný. Voľných ostáva už len niekoľko pozemkov. Práve na takom by mal vzniknúť Bytový dom Pod Vinohradmi, ktorý prinesie ďalšie zaťaženie nebezpečnej Tupého ulice.

Zdroj: RULES Architekti

Zdroj: RULES Architekti

Prudký rozvoj výstavby v okolí Tupého nastal v druhej polovici minulej dekády, kedy sa v priebehu niekoľkých rokov vybudovalo v svahovitom teréne nad úzkou ulicou hneď niekoľko rezidenčných projektov. Išlo o relatívne veľké rezidenčné komplexy aj komornejšie developmenty, tvorené niekoľkými domami, vilami alebo viladomami. Charakter územia sa tým výrazne zmenil, dopravná infraštruktúra či verejné priestory však len minimálne. Tupého ostala prakticky v pôvodnom stave, keď išlo o obslužnú cestu pre účely železničného depa a rušňového obratiska.

V spodnej časti svahu dnes už neostávajú prakticky žiadne voľné pozemky. Výnimkou je len priestor medzi projektom Nová KolibaEleven. Dôvod je prostý – týmto priestorom prechádza vedenie vysokého napätia s ochranným pásmom. To sťažuje možnosti výstavby a prípadný development tak má k dispozícii len veľmi malú plochu. Napriek tomu sa aj tu pripravuje nová výstavba.

Vzniknúť by tu mal Bytový dom Pod Vinohradmi, za ktorým stojí spoločnosť Sympatia Group. Pôjde o štvorpodlažný dom s najvyšším ustúpeným podlažím. Z južnej strany však budú ustupovať aj ostatné podlažia, čím vlastne vznikne terasový dom. Vzniknúť by tu malo celkovo 21 bytov a 11 nebytových priestorov – ateliérov, predovšetkým malometrážnych. Najexkluzívnejšie byty vzniknú prirodzene na najvyššom podlaží, kde bude okrem jedného menšieho dvojizbového aj dvojica 4-izbových penthousov s veľkorysými terasami. Súčasťou domu bude aj jeden obchodný priestor v prvom podzemnom podlaží – hoci pri pohľade z juhu sa bude zdať, že ide o druhé nadzemné.

Investor totiž využije osadenie objektu do svahu. Sem bude zahĺbená aj podzemná garáž pre 35 áut. V exteriéri bude umiestnených ďalších 5 parkovacích miest. Prístup bude zabezpečený z Tupého ulice. Projekt sa bude tesne dotýkať areálu Novej Koliby a mal by byť napojený na chodníky v tomto developmente. Ide o obojstrannú výhodu pre rezidentov jednotlivých súborov, keďže Nová Koliba neobsahuje žiadnu vybavenosť, kým súčasťou Pod Vinohradmi nie sú žiadne exteriérové pobytové plochy alebo detské ihriská.

Architektúra domu pôsobí z odhalených vizualizácii vcelku decentne. Architekti z kancelárie RULES dali objektu výraz vďaka terasám, priebežným balkónom s charakterom loggií na bočných fasádach a keramickému (tehličkovému) obkladu pieskovej farby. Dom tak nadviaže na neďaleký Eleven, ktorý patrí ku kvalitným architektonickým realizáciám.

Sympatia Group pripravuje projekt už dlhšiu dobu – prvé aktivity spustila skupina už v roku 2019. Na návrh objektu usporiadala vyzvanú súťaž medzi tromi bratislavskými kanceláriami (o ktoré ide, nešpecifikovala, s ohľadom na referencie firmy bude medzi ne pravdepodobne patriť aj Cakov + Partners). V tejto chvíli zámer vstúpil do spojeného územného a stavebného konania. To je možné vďaka súladu s Územným plánom zóny Podhorský pás. Developer predpokladá, že by mohol projekt dokončiť v roku 2024, čo predpokladá štart výstavby najneskôr na začiatku roka 2023.

 

Zdroj: RULES Architekti

 

Hoci je Bytový dom Pod Vinohradmi sám osebe sympatický, jeho kontext je problematický. Lokalita, kde vzniká, je síce rozvojové územie, určené pre výstavbu malopodlažnej obytnej zástavby, na skutočný rozvoj však nebola pripravená. Hlavnými prístupovými komunikáciami ostávajú Tupého a Kyjevská ulica, oboje absolútne nevyhovujúce pre väčšiu dopravnú záťaž. Nová výstavba sa tak nestretáva s nadšením – a na rozdiel od mnohých iných prípadov, tu je to absolútne oprávnené. Minimálne do momentu, kedy nebude územie na zvyšok mesta napojené lepšie, resp. dnešné ulice upravené.

Na odpor verejnosti reaguje aj miestna samospráva. Starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Rudolf Kusý ohlásil štart realizácie plánov na vybudovanie chodníka popri Tupého. Podľa starostu ide o výsledok mnohoročného úsilia, spojeného s koordináciou s lokálnymi developermi, získavaním pozemkov a hľadaním financií. Nový osvetlený chodník má na Tupého vzniknúť už toto leto.

Ako však poukázali v diskusii občania, nejde o skutočne komplexné riešenie. Ide len o rekonštrukciu ulice, spojenú s vybudovaním chodníka, v krátkom úseku pod obytným súborom Nová Koliba. Tupého sa však tiahne v dĺžke 1,3 kilometra od nebezpečnej križovatky s Podkolibskou až po križovatku so Sliačskou. Dnes sa chodník nachádza len v úseku medzi križovatkou s Frankovskou až po Sliačsku, čo súvisí so starším developmentom Vinohradis. Inak však peší aj cyklisti chodia po vozovke. Pripravovanému chodníku chýba logická nadväznosť na iné úseky, a nie je ani známe, že by sa komplexnejší projekt pripravoval, hoci obyvatelia iniciovali pred časom petíciu za jeho vznik.

To je mimoriadne závažné z viacerých dôvodov. V prvom rade, Územný plán zóny Podhorský pás umožňuje výstavbu aj v polohách vyššie vo svahu. Podhľad do katastrálnej mapy odhaľuje, že územie je už do veľkej miery rozparcelované. Nie je teda vylúčené, že sa tu už čoskoro rozbehne ďalšia výstavba. Koniec – koncov, územnoplánovacia regulácia jej nebráni, práve naopak. Ak sa to stane, dopravná záťaž sa citeľne zvýši, keďže lokalita je závislá od automobilov.

Druhou komplikáciou je teoretický zánik premostenia železničnej trate na Kyjevskej ulici. V zmysle koncepcie modernizácie bratislavského železničného uzla (detaily tu) a rozširovaním trate sa totiž v horizonte niekoľkých rokov počíta s jeho zánikom. To by obyvateľov pripravilo o alternatívnu prístupovú trasu a vrhlo všetky automobily na Tupého – takže súčasné problémy by sa ešte zhoršili.

Budúcnosť Tupého ulice je tak zásadná pre tisíce obyvateľov, ktorí tu medzičasom našli svoj domov. V ideálnom prípade by výstavba nasledovala až po prebudovaní cesty na plnohodnotnú ulicu, to sa však z viacerých dôvodov nestalo. Teraz treba riešiť dôsledky, čo je omnoho náročnejšia a aj drahšia úloha. Tlak rezidentov na samosprávu bude rokmi len rásť. Výhovorky, že bez aktivity Železníc Slovenskej republiky, ktoré vlastnia kľúčové pozemky pod cestou, sa nedá robiť nič, neobstoja.

Daná situácia tak môže ovplyvniť celé Nové Mesto (a pravdepodobne aj Hlavné mesto), ktoré by vedelo peniaze použiť na mnoho iných vecí. Ide o memento toho, že rozvoj mesta je komplexná otázka, kde majú všetky strany svoje záväzky, povinnosti a zodpovednosť. V prípade samospráv sa táto nekončí len vydaním povolenia alebo schválením dokumentácie, ale aj aktívnou tvorbou prostredia, v ktorom budú budúci obyvatelia žiť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: RULES Architekti
  • Zdroj: RULES Architekti
  • Zdroj: RULES Architekti

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube