Author photoAdrian Gubčo 30.04.2021 18:03

Spustili petíciu za riešenie situácie na Tupého ulici

Jedným z ohnísk developmentu v Bratislave bola v nedávnom období časť tzv. Podhorského pásu, teda kopcovitej oblasti mesta nad mestskou časťou Nové Mesto. Väčšina projektov, ktoré tu vznikli, sa prezentovali ako nadštandardné bývanie s atraktívnymi výhľadmi. Platilo to aj napriek tomu, že kľúčová prístupová cesta, Tupého ulica, bola a je v zúfalom stave. Zmeniť to má petícia.

Tupého ulica v apríli 2020

Tupého ulica v apríli 2020

Svahy nad Tupého v priestore medzi Podkolibskou a Sliačskou boli do veľkej miery nezastavané do začiatku 21. storočia. Dovtedy sa tu nachádzali predovšetkým vinohrady a samotná Tupého bola skôr manipulačnou cestou pre potreby Železníc Slovenskej republiky, preto nebolo potrebné jej rozšírenie. Po roku 2004 tu však postupne začali pribúdať prvé rezidenčné komplexy aj rodinné domy. V roku 2010 už bol zastavaný svah západne od železničnej remízy a nad Sliačskou pribudol projekt Vinohradis.

Najdynamickejšiu transformáciu však územie zažilo po roku 2016, kedy tu začal rásť jeden projekt za druhým: druhá etapa Belaria Koliba, Park pod Kolibou, Nová Koliba, Roličky, Eleven, Grand Koliba, Little Koliba alebo BellaVita Residence, rozostavaný je ešte ZigZag a v príprave Rezidencia Horizont. Okrem toho tu vzniklo aj niekoľko nadštandardných víl a rodinných domov na novej Ulici Sv. Urbana. Celkovo ide o stovky bytov, ktoré radikálne zmenili svah aj diaľkové pohľady na túto časť mesta. V tejto chvíli sa už výstavba utlmuje, ide však pravdepodobne len o dočasné obdobie.

Nad Tupého tak vzniklo masívne sídlisko, hoci cesta – pôvodná manipulačná komunikácia – ostala rovnaká. Dopravná situácia sa stáva katastrofálnou, keďže územie je v podstate závislé od individuálnej automobilovej dopravy. Verejná doprava do územia dovedená nie je (okrem Sliačskej, ktorá je ale pre viaceré developmenty ďaleko a obsluha je aj tak zriedkavá) a chôdza na Račiansku je pomerne dlhá. Tupého má síce čiastočne nový asfalt, to ale nestačí – ulica potrebuje generálnu rekonštrukciu, spojenú s rozšírením a doplnením chodníkov či cyklotrasy.

Táto je plánovaná už dlhší čas, svojho času dokonca o realizácii hovorili aj lokálni developeri. Tí v roku 2018 uzavreli s mestskou časťou Zmluvu o spolupráci kvôli rekonštrukcii a predĺženiu Tupého ulice. Nič zásadné sa však doteraz nestalo a doteraz nie je známe, kedy by sa stavebné práce mohli skutočne rozbehnúť. Mestská časť len teraz vydala stavebné povolenie pre prvú časť rekonštrukcie medzi železničnou remízou a mostom z Kyjevskej. Nové Mesto sľubovalo rekonštrukciu naštartovať na jar 2021, doteraz tomu ale nič nenasvedčuje. Cesta bude obojsmerná s jednostranným chodníkom v šírke dva metre.

Na túto prvú etapu by mala nadviazať druhá, týkajúca sa pokračovania Tupého od mosta ponad trať k zákrute pri objekte Vinohradis A. Pod trojicou aktuálne rozostavaných rodinných domov by mala vzniknúť úplne nová cesta. Teoreticky je tak možné, že sa aspoň do určitej miery obnoví ulica od depa až po Sliačsku, pričom súčasťou rekonštrukcie bude aj chodník. Od ideálneho stavu to má ešte ďaleko – jednostranný dvojmetrový chodník je naozaj zúfalo málo, o cyklotrase nepočuť nič – je to už ale citeľné zlepšenie. Problémom ostáva úsek od remízy k Podkolibskej.

Aj preto vznikla petícia (nielen) obyvateľov lokality, ktorí odkazujú na Územný plán a žiadajú dobudovanie Tupého ulice v zmysle podmienok plánu: teda aby mala ulica (vozovka) šírku 9 metrov, mohla tu byť realizovaná obsluha verejnou dopravou, vznikli tu chodníky a vybudovala cyklotrasa. Obyvatelia pripomínajú, že súčasné zúžené podmienky vedú k opakovaným nebezpečným situáciám. Petíciou chcú zvýšiť tlak na zodpovedné orgány, aby rekonštrukciu a rozšírenie ulice urýchlili. Aj keď ide v podstate o lokálny problém, podpora iniciatívy rastie.

 

Hustá zástavba nad Tupého je obsluhovaná len individuálnou automobilovou dopravou, čo je v čoraz väčšej miere neúnosné

 

Na danej petícii je sympatické, že ide o aktivitu za niečo, namiesto aktivite proti niečomu. V tomto prípade je navyše požiadavka absolútne oprávnená – bez ohľadu na to, čo si myslíme o developmente nad Tupého ulicou, v tejto chvíli tu žijú stovky, možno aj viac ako tisíc ľudí, ktorí nemajú bezpečnú možnosť sa dostať do iných častí Bratislavy inak ako autom. Situácia Tupého ulice je katastrofálna a mala byť vyriešená už dávno. Nanešťastie, ako je v Bratislave zvykom, problémy sa doháňajú, ako by sa im predchádzalo.

Do akej miery bude petícia úspešná, nie je v tejto chvíli známe. Hlavný adresát, primátor mesta Matúš Vallo, zatiaľ nereagoval. O daný typ komunikácii sa spravidla stará Magistrát a v jeho kompetencii predovšetkým je teraz riešenie situácie. Netreba však zabúdať ani na úlohu mestskej časti Nové Mesto, ŽSR, ktorí sú významným dotknutým aktérom, a v neposlednom rade aj developerov, ktorí transformovali územie, ktoré na výstavbu nebolo technicky pripravené. Všetky tieto strany by sa mali do riešenia situácie aktívne vložiť.

Kvalitná úprava Tupého ulice, ktorej súčasťou by bol skutočne aj vznik obojstranných chodníkov, cyklotrasy či dovedenie verejnej dopravy, by výrazne zvýšila kvalitu života v oblasti, ako aj zlepšila štvrť samotnú. Táto sa profilovala ako lukratívna lokalita, čo je dôvod, prečo má toľko projektov v názve Kolibu, hoci Koliba je oveľa vyššie na kopci. Táto časť mesta má však nálepku prestížnej lokality už dlhšie, preto sa chceli priživiť aj developeri nad Tupého. V záujme vzniku luxusného susedstva sa však neudialo vôbec nič.

Pre vznik takéhoto typu zástavby treba toho oveľa viac: dobré rozvrhnutie ulíc s adekvátnymi parametrami, kvalitné verejné priestory, zeleň v podobe stromoradí či menších parčíkov alebo existenciu aspoň základnej vybavenosti. Ak tieto podmienky nie sú splnené, stane sa to, čo nad Tupého: vznikne smutná ponáška na luxus, viac pripomínajúca favelu ako dobrú štvrť. Lekcie typu Ořechovka alebo Hanspaulka v Prahe pritom nie sú fyzicky tak vzdialené, mentálne však očividne áno. Bratislava prišla o súčasť svojho dedičstva (vinohrady), nahradila ju len veľmi slabým developmentom, hoci za použitia drahých materiálov.

Snáď sa teda podarí napraviť aktuálne asi najväčší problém tejto časti mesta. Okrem Tupého by sa samozrejme ešte dalo čo-to zachrániť a zlepšiť a do budúcna skutočne vytvoriť, v rámci možností, peknú obytnú zónu. Otázkou je, či sa vôbec nájde vôľa riešiť veľké a citeľné problémy. Architektonické úpravy, výkupy pozemkov a budovanie verejných priestranstiev si budú musieť počkať ešte roky.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube