Author photoAdrian Gubčo 25.11.2022 17:30

Výnimočná Bratislavská dlažba mení Mýtnu ulicu. Jej expanzia bude pokračovať

Mýtna ulica v dotyku s budovou Slovenského rozhlasu je prvým miestom v Bratislave, kde bude naplno využitá tzv. Bratislavská dlažba – dláždenie s unikátnym vzorom, jedinečným pre slovenskú metropolu. Dláždenie má podľa Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) zmeniť identitu celej ulice. K tomu však prispejú aj ďalšie zásahy.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Marek Velček

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Marek Velček

Ako uvádza MIB, Mýtna ulica sa v úseku od Belopotockého po ulicu Námestie slobody sa momentálne dláždi Bratislavskou mestskou dlažbou. Jednotlivé dlaždice sú usporiadané podľa kladačského plánu tak, aby vytvárali harmonický obraz, ktorý nie je príliš dominantný pre okolie. Dlažbu aktuálne vyrábajú vo fabrike City Stone Design v Šali, ktorá vyhrala verejné obstarávanie. V uplynulých mesiacoch sa upravovala farebnosť dlažby a finalizoval sa tiež kladačský plán. Aby bolo možné dlažbu vyrábať presne tak, ako bola navrhnutá, firma si musela zaobstarať špeciálny razník.

Spoločnosti sa to však pravdepodobne oplatí, keďže mesto má vo vzťahu k úprave chodníkov veľké plány. „Povrchy chodníkov sa zvyknú prirovnávať k fasáde mesta. Ich podoba významne ovplyvňuje to, ako sa ľudia v meste cítia,“ vysvetľuje Roman Žitňanský, vedúci Sekcie verejných priestorov na Metropolitnom inštitúte Bratislavy. „Upúšťa sa od asfaltu a prioritu dostáva kamenná a betónová dlažba, ktorá je estetickejšia, ekologickejšia, lepšie udržiavateľná a nadväzuje na históriu hlavného mesta.“

Aj ďalšie ulice Bratislavy tak začne čoskoro dopĺňať nový typ dláždenia. „Bratislavská mestská dlažba bola navrhnutá tak, aby ulice príjemne doplnila, a pritom nerušila či nekonkurovala architektúre mesta ako takej,“ vysvetľuje jej princípy grafický dizajnér Martin Jenča, ktorý je spoluautorom dlažby. Návrh navyše reaguje na prácu bratislavských a slovenských umelcov Miroslava Cipára, Ľudovíta Fullu a Milana Dobeša.

MIB pripomína, že okrem Mýtnej sa dlaždice objavili v rôznych častiach mesta. Vzorky sú na Krížnej, Mišíkovej a aktuálne sa použili aj pri obnove vstupného priestoru pred Hlavnou stanicou. Na Mýtnej ulici sa však Bratislavská mestská dlažba použije po prvýkrát v takej podobe, v akej bola navrhnutá. Nová betónová dlažba je 8 centimetrov hrubá, čo prispeje k lepšej odolnosti voči poškodeniu. Keďže sa kladie do suchého lôžka, je menej náročná na údržbu pri jej rozoberaní v prípade neočakávaných situácií. Zároveň spĺňa aj štandardy bezbariérovosti.

V kombinácii s ďalšími zásahmi môže radikálne zmeniť charakter miesta. Na Mýtnej je napríklad súčasťou obnovy aj oprava poškodených obrubníkov, nainštalovanie nového osvetlenia a osadenie mestského mobiliáru, najmä lavičiek, smetných košov a stojanov na bicykle. Práce budú ukončené v decembri. V najbližších dňoch sa na ulici podľa MIBu plánujú vysádzať nové stromy.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Marek Velček
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Marek Velček
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Marek Velček
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Marek Velček

Nejde o jediné zmeny, ktoré v dohľadnej dobe zmenia Mýtnu ulicu. Zmeniť by sa mali aj chodníky v dotyku s budovou Národnej banky Slovenska. NBS v priebehu minulého roka obnovila svoje vstupné priestory v podobe predláždenia a osadenia novej zelene. Nešlo ešte o Bratislavskú dlažbu, v každom prípade sa ale použilo dláždenie v súlade s mestskými manuálmi a usmerneniami. Inštitúcia v tom plánuje pokračovať.

„NBS plánuje pokračovať aj v ďalšej rekonštrukcii vonkajších komunikácií pri NBS. Nasleduje projekt úpravy vonkajších komunikácií na Vazovovej, Mýtnej a Slovanskej ulici,“ hovorí Peter Majer, vedúci oddelenia komunikácie NBS. Zlepšiť by sa tak mal stav chodníkov po celom obvode banky. „Pri rekonštrukcii vonkajších komunikácií sa riadime Bratislavským manuálom verejných priestorov, bude použitý rovnaký typ dlažby,“ tvrdí hovorca. Mýtna získa aspoň v tomto úseku charakter peknej, upravenej ulice. V prípade ostatných verejných priestorov budú potrebné ďalšie zásahy. Najviac sa to týka križovatky Mýtnej s Vazovovou, kde sa nachádza zbytočne rozsiahla dopravná plocha.

Na základe dávnejšie publikovaných informácií si je mesto tohoto faktu vedomé. Hlavná architektka Bratislavy už predložila víziu rozšírenia plôch pre peších na nároží oboch ulíc, čo môže priniesť aj vznik novej zelene. Pre automobilistov bude križovatka menej komfortná, to je však súčasťou plánu. NBS však túto zmenu realizovať nebude. „NBS nemá vedomosť o rekonštrukcii križovatky Mýtnej s Vazovovou,“ pripomína Majer. „Pri úprave vonkajších komunikácií na Vazovovej, Mýtnej a Slovanskej ulici je súčasťou rekonštrukcie aj priechod pre chodcov na Mýtnej ulici,“ dodáva aspoň.

Banka plánuje zrealizovať aj iné typy zlepšení. Ešte v lete vyhlásila výtvarnú súťaž na pamätník alebo sochu ekonóma a národohospodára Imricha Karvaša. Súťaž ešte stále nie je uzavretá. Určité zlepšenia pribudli aj pre cyklistov. „Pre cyklistov sme namontovali stojan pre bicykle v predpolí NBS a v budúcnosti pribudne aj na Slovanskej ulici,“ uzatvára Majer. Pôsobivá, no inak pomerne uzavretá budova NBS sa tak lepšie zapojí do života mesta.

Do niekoľkých rokov sa snáď úroveň verejného priestoru zvýši naozaj výrazne. Okrem už známych zásahov sa intervencie pripravujú aj na Vazovovej – podľa primátora Bratislavy Matúša Valla chce mesto robiť viac pre bezpečnosť detí, čo sa zatiaľ nedefinovaným spôsobom dotkne aj Vazovovej. Ďalšie zmeny môže priniesť realizácia developerských zámerov v priestore medzi Ulicou I. Karvaša a Fazuľovou, kde vzniknú kancelárie aj byty. Ako vyvolané investície sa pritom opravia aj chodníky.

Ostáva veriť, že developer (v tomto prípade Alto Real Estate) využije bratislavské manuály aj preferovaný typ dlažby. MIB pripomína, že ponúka bezplatnú licenciu verejným aj súkromným investorom či developerom, aby sa mestská dlažba rozšírila aj na miesta, kde nemá mesto dosah. Privátna firma tak môže dotvoriť lokalitu, ktorá dostane celistvý ráz.

Kombinácia mestských projektov s využívaním dlažby či manuálov súkromnými firmami (a v dohľadnej snáď aj miestnou samosprávou) vytvára perspektívu veľkej premeny centra mesta, a to už v dohľadnej dobe. Mýtna je tak len začiatkom širšieho procesu, ktorý prinesie veľké skvalitnenie verejného priestoru slovenskej metropoly. Realistické to je aj napriek finančným ťažkostiam, ktorým bude Bratislava v dohľadnej dobe čeliť.

 

Pozrite si úpravy verejných priestranstiev vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube