Author photoAdrian Gubčo 31.01.2024 15:49

Sľubný projekt ohrozený: Úpravy verejného priestoru od MIBu narazili, nepáčia sa policajtom

Jednou z veľkých vízií Bratislavy aj Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) je zlepšenie bezpečnosti a príťažlivosti mesta pre deti. V tomto smere bol rozbehnutý rovnomenný projekt, ktorého súčasťou sú úpravy viacerých cestných komunikácií a ich premena na verejné priestory. Tieto zmeny sa nepozdávajú všetkým.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Časť projektu Mesto pre deti, v rámci ktorého boli vyznačené a ohraničené farebné plochy pri školách na Vazovovej či Mudroňovej ulici v Starom Meste, je v rozpore s legislatívou. Krajský dopravný inšpektorát (KDI) vydal v zmysle cestného zákona nesúhlasné stanoviská. Uviedol to bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Krajský dopravný inšpektorát vytýkal podľa neho danému projektu rozpor s platnou legislatívou a negatívny dosah najmä na bezpečnosť. „V prípade Vazovovej ulice aj na plynulosť cestnej premávky,“ skonštatoval Szeiff s tým, že ide o stanovisko k určeniu dopravných značiek i povoleniu zvláštneho užívania, teda hrania detí na komunikácii.

V zmysle cestného zákona určuje cestný správny orgán a obec používanie dopravných značiek a dopravných zariadení na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného inšpektorátu. Obdobne je to aj s povolením na zvláštne užívanie komunikácie. „Aj v tomto týždni boli rokovania medzi KDI a magistrátom na úrovni dopravných inžinierov zo strany Policajného zboru a projektantov na strane magistrátu,“ poznamenal Szeiff.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Úpravy na Mýtnej a Vazovovej. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Úpravy na Vazovovej. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Stanovisko MIBu známe nie je. Inštitút však už dlhšie pracuje na vízii zlepšenia podmienok pre pohyb detí v meste. Za kľúčový prvok označil cestu z domova do školy. Z analýz vyplýva, že až 97% bratislavských domácností má základnú školu do 15 minút cesty peši od bydliska. Napriek tomu je významný podiel detí dopravovaný do škôl automobilmi kvôli obavám o bezpečnosť. Ide tak o začarovaný kruh, keďže s počtom áut sa bezpečnosť znižuje.

Bratislava sa po prvých pilotných prieskumoch a aktivitách v spolupráci so Základnou školou Tbiliská rozhodla pristúpiť k ďalším provizórnym úpravám v blízkosti desiatich škôl. V Starom Meste to boli školy na Mudroňovej a Vazovovej. V blízkosti oboch boli na niekoľkých miestach zredukované plochy pre automobilovú dopravu a nahradené priestormi pre peších. Taktiež boli vytvorené parkovacie miesta pre krátkodobé státie, určené pre vykladanie detí.

MIB si od týchto úprav sľuboval zvýšenie podielu detí, ktoré sa do školy prepravujú inak ako autom. Jednotlivé zásahy riešil už vopred so zapojenými školami, pedagógmi a rodičmi. V rámci projektu inicioval aj sériu „susedských festivalov“, počas ktorých uzatvoril ulice a demonštroval potenciál priestoru, ktorý nie je zaťažený dopravou.

Upravené ulice, či už na Vazovovej či Mudroňovej, boli spojené s umeleckými realizáciami v podobe tzv. asphalt-artu. Rozšírené plochy boli navyše doplnené, príp. mali byť doplnené mobiliárom, ktorý by podporil pobytové aktivity u detí i širokej verejnosti. MIB sa tak snažil aplikovať príklady taktického urbanizmu zo svetových metropol. Na projekte napokon participovali aj organizácie UNICEF alebo Bloomberg Philantrophies.

 

Na úpravách participovali umelci, doplnené mali byť herné prvky. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Predstava, že by sa deti hrali alebo trávili čas na novozískaných plochách v susedstve pomerne rušných križovatiek, sa stala výrazným terčom kritiky. Oponenti zásahov sa vysmievali alebo ironicky komentovali úpravy najmä na Mýtnej, argumentujúc, že dlhší pobyt detí v tomto znečistenom priestore by bol zdraviu škodlivý. Navyše upozorňovali, že školské ihrisko so športoviskami sa nachádza len niekoľko metrov odtiaľ.

Na týchto výhradách je dosť pravdy, napriek tomu sa dá diskutovať, či nejde len o zástupný argument oproti hlavnému „nedostatku“ – obmedzeniu automobilovej dopravy. Hoci je vízia priestoru pre dlhodobejší pobyt a nebodaj detskú hru pomerne smiešna, hlavný benefit sa skrýva v niečom inom: v zlepšení verejného priestoru pre chodcov. Tak na Mýtnej a Vazovovej, ako aj na Mudroňovej došlo v tomto smere k obrovskému zlepšeniu.

Mesto možno realizovalo prehnane veľkorysé intervencie, keď plochy nechalo zdobiť umelcami a umiestňovalo sem herné prvky alebo rozličné artefakty, ktoré doteraz nenašli využitie. Namiesto toho malo zásahy realizovať čo najúspornejšie – jednoduchou výmaľbou a maximálne osadením stoličiek a stolov Sadni si! Nemalo pritom riešiť otázku hrania detí na komunikáciách.

Výsledkom je súčasný stav, keď je projekt ohrozený aj napriek tomu, že sa kľúčové ciele podarilo naplniť. Tými sú najmä zlepšenie bezpečnosti chôdze, rozšírenie priestoru pre peších a redukcia dopravného priestoru. V ideálnom prípade by sa teraz malo pristúpiť k druhému kroku v podobe realizácie trvalých stavebných úprav.

Tlak na zrušenie zásahov nie je ničím iným ako prejavom odporu voči utlmovaniu individuálnej dopravy. Je tak v rovnakej kategórii ako boj proti cyklotrase na Rázusovom a Vajanského nábreží. Skupina užívateľov mestského priestoru – teda časť automobilistov – sa jednoducho nechce zmieriť s aktivitami Bratislavy, zameranými na zlepšovanie alternatívnych spôsobov dopravy. Tie sa ale nemôžu zaobísť bez takýchto úprav.

Mesto by zrušením jednotlivých zásahov spravilo krok späť. Stanovisko KDI môže byť podnet pre určité úpravy projektov – v žiadnom prípade však nemôže dôjsť k návratu do predošlého stavu. Bola by to kapitulácia voči snahám o lepšie mesto nielen pre deti.

 

(TASR, YIM.BA)

Fotografie z 9.9.2023. Pozrite si úpravy verejných priestranstiev vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube