Author photoAdrian Gubčo 17.05.2023 14:58

Lepšie mesto pre deti – lepšie mesto pre všetkých. Pripravujú sa zmeny viacerých ulíc

Bezpečnosť zraniteľných skupín obyvateľstva pri pohybe mestom, zvlášť detí, má mimoriadny dopad na celkovú kvalitu života. Najvyspelejšie mestá sveta preto upravujú verejné priestory, aby ponúkali jednoduché spojenie medzi bydliskom a školami alebo inštitúciami. Zaradiť sa k nim chce aj Bratislava, ktorá pripravuje viacero relatívne drobných no významných intervencií.

Upravená Mýtna. Zdroj: Martin Boleš / Mestské zásahy

Upravená Mýtna. Zdroj: Martin Boleš / Mestské zásahy

Metropola Slovenska nie je z hľadiska pešieho pohybu ideálna. Mnohé chodníky sú zdevastované a bariérové, priechody pre chodcov nie sú v priamom smere pešej chôdze, obsahujú množstvo zbytočných prvkov (najmä enormný počet značiek) a navyše sú aj nezriedka obparkované automobilmi. To všetko prispieva k nízkej úrovni verejného priestoru veľkej časti ulíc.

Obzvlášť kritické to je z pohľadu detí a ich cesty do školy. U rodičov to prirodzene vyvoláva obavy, preto mnohí uprednostňujú vozenie detí do škôl autom – a to aj napriek tomu, že bývajú v jej pešej dostupnosti. Až 97% obyvateľov Bratislavy by malo mať najbližšie školské zariadenie do 15 minút chôdze. Namiesto toho sú ale priestranstvá v ich blízkosti počas rána beznádejne upchaté autami, zvážajúcimi žiakov a žiačky.

Vedenie mesta preto ohlásilo, že plánuje situáciu dramaticky zmeniť. Do budúcna chce byť lídrom v otázke bezpečnosti detí, čo predpokladá prijatie opatrení, smerujúcich k zmene správa obyvateľov. Hlavným cieľom je zvýšiť podiel detí, dochádzajúcich do škôl peši či na bicykli. Dosiahnuť sa to má prostredníctvom úprav verejných priestorov, ktoré budú zvýhodňovať a zatraktívňovať alternatívne formy dopravy.

Galéria

  • Mýtna. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy via SkyscraperCity
  • Mudroňova. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy via SkyscraperCity
  • Mudroňova. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy via SkyscraperCity
  • Školy, kde sa budú realizovať úpravy verejných priestranstiev. Mudroňova. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) si ešte v priebehu minulého roka vybralo zariadenie, kde pilotne testovalo nový prístup k ceste do školy. Na Základnej škole Tbiliská v Rači sa uskutočnila séria podujatí a aktivít, vrátane rodičovskej participácie, z ktorej vyplynul návrh kľúčových opatrení.

Magistrát tak chce v susedstve Tbiliskej znižovať povolenú rýchlosť, meniť dizajn ulíc zmenšením polomeru otáčania či budovaním priebežných chodníkov alebo zriaďovať K+R parkovanie, kde rodičia deti len rýchlo vyložia. Skrátiť a doplniť sa majú priechody, zúžiť pruhy a debarierizovať chodníky. Priamo pred školami by mohli vzniknúť „školské ulice“ (teda úseky ulíc so zákazom vjazdu pred začatím vyučovania) alebo priestory s „asphalt art“, ktoré by upozornili na prítomnosť detí.

Tbiliská je len prvá z desiatich škôl, v ktorých okolí sa majú v prvej fáze zrealizovať úpravy. Mestu sa totiž podarilo uzavrieť spoluprácu s organizáciou UNICEF, ktorá mestu pomôže aj finančne. Ešte v priebehu tohto roka by sa na všetkých školách mali zrealizovať participačné aktivity a pri piatich z nich prebehnú aj fyzické zásahy.

K zapojeným inštitúciám patria školy na Budatínskej a Černyševského v Petržalke, na Biskupickej v Podunajských Biskupiciach, na Drieňovej a Nevädzovej v Ružinove, na Malokarpatskom námestí v Lamači, na Riazanskej a Za kasárňou v Novom Meste a napokon na Vazovovej a Mudroňovej v Starom Meste. V prípade posledných dvoch sa už začína črtať konkrétna podoba opatrení, ktoré by sa pri nich mohli zaviesť.

 

Zmeny na Mýtnej prinesú redukciu priestoru pre autá a rozšírenie plôch pre peších. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy via SkyscraperCity

 

Základná škola na Vazovovej je zároveň spojená s gymnáziom, takže sa tu každý pracovný deň pohybujú stovky študentov. Samotná Vazovova pritom nie je na tento nápor celkom prispôsobená. Cestné plochy v okolí sú príliš rozsiahle, priechody nenadväzujú na smery pešieho pohybu, automobilová doprava je pomerne intenzívna a chodníky sú nepohodlné. Adekvátna cyklistická infraštruktúra absentuje úplne.

Z tohto dôvodu MIB pripravil návrh reorganizácie uličného priestoru, ktorý sa najvýraznejšie dotkne križovatky Mýtnej a Vazovovej ulice. Po dlhých rokoch čakania by sa mala zrealizovať prestavba nárožia pred hotelom Akademik, kde sa výrazne zredukuje priestor pre autá v prospech chodcov a zelene. Vďaka tomu bude možné doplniť nový priechod pre chodcov, druhý umiestniť logickejšie, spomaliť autá a doplniť ochranné pruhy pre cyklistov.

Konečne sa tak môže zrealizovať projekt, ktorého myšlienka sa objavila ešte v roku 2018 v rámci iniciatívy Mestské zásahy. Architekti Martin Boleš a Erika Bányayová vtedy upozornili na obrovský dopravný priestor, ktorý je prakticky zbytočný. Od myšlienky k realizácii tak môže prejsť takmer celé jedno desaťročie.

V prípade Mudroňovej sa majú taktiež rozširovať plochy pre chodcov, a to aj vo väčšej vzdialenosti od školy. Príkladom je križovatka Mudroňovej a Jančovej, kde sa rozšíria chodníkové nárožia. Na získanom priestore sa môže doplniť mobiliár alebo zeleň. Priamo pri škole sa napríklad rozšíri plocha pre peších pri vstupe z Ulice Na Hrebienku do Slávičieho údolia a zo Slávičieho údolia do Mudroňovej, dramaticky sa majú rozšíriť plochy pri vstupe z Myjavskej do Mudroňovej a presunúť sa majú priechody tak, aby boli kratšie a logickejšie.

Podporiť sa má aj alternatívna doprava. Pre automobily majú pribudnúť spomaľovacie prahy, kým trolejbusy budú zastavovať priamo v pruhu a nie vo výklenku – spomalia tým autá, čakajúce za nimi. Cyklisti dostanú ochranné pruhy. Predpokladaný je vznik drop-off zón na rýchle vyloženie detí, ktoré budú inak slúžiť pre zásobovanie. Očakávané je doplnenie zelene.

Toto je len výber z dvojice dokumentácii (ktoré medzičasom Staré Mesto, pravdepodobne na podnet MIBu, z webu stiahlo), ktoré približujú potenciál zmien v okolí škôl. Ich aplikácia prinesie dramatické zlepšenie úrovne pešieho pohybu. Pre motoristov sa situácia prirodzene zhorší, v tomto prípade ale ide jednoznačne o pozitívum.

Ďalšie projekty chce MIB predstaviť po ukončení participačných aktivít na jednotlivých školách. Opatrnosť môže byť daná „výbušnosťou“ niektorých opatrení. Nanešťastie, aj v prípade úprav v prospech chodcov, vrátane tých najzraniteľnejších, je v Bratislave bežný odpor. Inštitút tak bude musieť citlivo komunikovať a zvažovať každý jeden zásah.

 

Úpravy v susedstve školy na Mudroňovej. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy via SkyscraperCity

 

Realizácia týchto prvých projektov nebude jednoduchá, azda však pôjde len o pôrodné bolesti. Je veľmi reálne, že zlepšenie stavu verejného priestoru pred školami zvýši podiel žiakov, dochádzajúcich peši, a prinesie úľavu doprave aj rodičom, ktorí dnes zvážajú svoje deti do školy. Dobré skúsenosti uvidia aj iné školy a širšia verejnosť, ktorá bude potom žiadať realizáciu úprav v okolí ďalších zariadení. Z pohľadu mesta ide o vynikajúcu stratégiu, ako zvýšiť dopyt po lepších priestoroch.

Posilnenie chôdze či cyklodopravy u mladých ľudí je do budúcna navyše predpokladom pre masívnejší rozvoj cyklotrás a nových verejných priestranstiev – práve mladé generácie, navyknuté na iný typ pohybu, ho budú silnejšie požadovať. Zmena mesta na cyklomesto nie je len o prítomnosti infraštruktúry, ale aj širokej komunity užívateľov, ktorí sa takto pohybujú úplne bežne. Práve v tom je úspech premiantov ako Kodaň alebo Amsterdam – okrem cyklotrás majú aj silnú cyklokultúru.

To môže v priebehu najbližších rokov prísť aj do Bratislavy. Predpokladom k tomu sú ale bezpečné prvé kroky – v tomto prípade takmer doslova – do školy. Ranná cesta za vzdelávaním by mala byť zároveň prvým výraznejším pohybom pre mladých ľudí. Je to výhodné nielen pre ich zdravie, ale aj pre životné prostredie, ekonomiku a v neposlednom rade aj pre študijné výsledky.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube