Author photoRED 06.10.2022 18:42

Veľké komplikácie malého projektu: Rekonštrukcia Mlynských luhov sa zasekla

Ulica Mlynské luhy vo východnej časti ružinovskej Pošne je úzkou cestou, ktorá kedysi viedla medzi rodinnými domami. To však motoristom, ktorí sa chcú vyhnúť dlhej obchádzke cez Tomášikovu alebo Hradskú ulicu, nebráni, aby ju každodenne využívali ako vítanú skratku. Nehľadia pritom ani na jej katastrofálny povrch či pravidelne zatápaný úsek počas výdatnejších zrážok.

Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova

Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova

Karty zamiešali plynári, magistrát a počasie

Posledné vyjadrenia mali nasvedčovať tomu, že znovuzrodenie čaká minimálne povrch ulice Mlynské luhy. O pripravovanej prvej etape jej komplexnej rekonštrukcie informoval starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti ešte koncom februára 2022. Napriek nedobrému stavu viacerých ciest ide o celkom logickú postupnosť: mestská časť chce týmto krokom nadviazať na veľkú opravu Gagarinovej ulice, ťažiskovej komunikácie celomestského významu, ktorú považuje Hlavné mesto za jednu zo svojich priorít. Práve táto tepna bola totiž zavedením obchádzky križovatky pod Prístavným mostom v uplynulých rokoch vystavená enormnej dopravnej záťaži.

Práce na prvej časti, ktoré mali v týchto dňoch smerovať do finále, sa týkajú opravy krátkeho ústia Mlynských Luhov na Ondrejovovu a Gagarinovu ulicu. Podľa starostu prinesú výsledok v podobe nového odbočovacieho pruhu na Ondrejovovu ulicu a zrekonštruovaného parkoviska pri križovatke, ktoré má prejsť komplexnou zmenou.

Tento rok mal prísť rad aj na opačný koniec Mlynských luhov – pri ulici Na piesku, kde absencia chodníkov diskriminuje chodcov, ba priamo ich ohrozuje na živote. „V spolupráci so starostom Vrakune Martinom Kurucom pracujeme aj na úpravách esíčka na ulici Na piesku, na hranici našich dvoch mestských častí, aby sa stalo bezpečnejšie pre chodcov, cyklistov a v neposlednom rade aj pre vodičov samotných,“ podtokol pre SITA Martin Chren.

Napriek zdanlivému ruchu pri odbočke z Gagarinovej ulice sa však práce na rekonštrukcii Mlynských luhov stále naplno nerozbehli. Zaujímali sme sa preto o dôvod ich zaseknutia sa, ako aj o prípadné ohrozenie stanoveného harmonogramu.

„Pôvodne bola rekonštrukcia naplánovaná na druhú polovicu tohto roka, momentálne však ešte čakáme, kým ukončia plynári rozkopávku. Zároveň magistrát opravoval Gagarinovu a mestská časť z druhej strany Exnárovu ulicu," objasňuje situáciu pre YIM.BA Tatiana Tóthová, riaditeľka Komunikačného oddelenia MÚ Bratislava-Ružinov. „Vzhľadom na počasie sa tak môže stať, že to bude až na budúci rok. Súčasne sa potom bude rekonštruovať aj križovatka Mlynské luhy / Ondrejovova a v pláne je aj výmena asfaltového povrchu na parkovisku. Aby sme využili čas, doriešujeme teraz prípravy na rekonštrukciu ulice Na piesku – čakáme ešte na súhlas Krajského dopravného inšpektorátu a potom to už bude závisieť len od kapacít dodávateľa a od počasia“ 

Galéria

  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova
  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova
  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova
  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova

Pošeň si na svoj systémový prerod musí ešte počkať

Popri nekvalite samotnej komunikácie, ponechávanej už dlhé roky v dezolátnom stave, púta pozornosť architektonická nesúrodosť a neprívetivý vzhľad verejných priestorov celej zóny. Ak jestvujú dôvody adresovať ružinovskej samospráve kritiku, že sa v katastri svojej mestskej časti nepridržiava Manuálu verejných priestorov dostatočne, v prípade Mlynských Luhov to platí azda trojnásobne. Má síce právo alibisticky sa odvolávať na „iba odporúčací charakter“ princípov či štandardov povrchov chodníkov, obsiahnutých v strategickom dokumente Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) z apríla 2022. Presne to aj, podľa všetkého, robí.

Transformáciu a celkové skvalitnenie rozvoja Pošne – nie provizórne, ale systémové – môže každopádne priniesť jedine nový územný plán zóny. Ako sa veci vyvíjajú v tomto ohľade?

Oznámenie o prípravných prácach na začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) pre Územný plán zóny Pošeň – sever vydala mestská časť Bratislava-Ružinov ešte v máji 2016. Ako na svojej webovej stránke ružinovská samospráva informuje, prieskumy a rozbory k tomuto dokumentu ukončila v decembri 2017 a v januári 2019 bol návrh zadania nakoniec schválený. Z rovnakého obdobia pochádza aj zadanie pre Územný plán zóny Pošeň – juh, ktorý si – až na drobné miestne odlišnosti – kladie veľmi podobné ciele ako dokument venovaný severnej časti Pošne.

Ako sa v obidvoch zadaniach uvádza, hlavným cieľom ÚPD na zonálnej úrovni je „vytvoriť kvalitné polyfunkčné prostredie bývania a občianskej vybavenosti“. To si vyžaduje začleniť riešené územie vymedzené ulicami Ružinovská, Tomášikova, Seberíniho, Vavrínová, Mlynské Luhy a železničnou traťou do širších územných, priestorových, dopravno-prevádzkových a technicko-infraštrukturálnych väzieb. Okrem dotvorenia stabilizovaného územia obytnou funkciou s minimálne 70 % podielom bývania (kombinácia viacpodlažnej a málopodlažnej zástavby) sa dokumenty venujú koncepcii formovania parkovej, blokovej a líniovej zelene z estetického, kompozičného i mikroklimatického hľadiska. Deklarovaným účelom je zvýšiť kvalitu životného prostredia.

Kedy sa však tieto ambiciózne ciele preklopia z papiera do reality, dnes známe nie je. Jedna zo štvorice častí sídliska Ružinov tak na prerod, ktorého výsledkom bude jej mestskejší charakter, musí počkať ešte dlho. To isté platí o verejných priestoroch, v prípade ktorých sa robí jeden krok dopredu aj dozadu zároveň. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube