Author photoAdrian Gubčo 13.07.2023 16:16

Dobré správy pre poklad Bratislavy. Mesto napreduje v zlepšeniach obľúbeného parku

Hoci sa zeleň pravidelne objavuje medzi hlavnými prioritami politikov, údržba parkov a zelených verejných priestranstiev v minulosti pokrivkávala. Dnes sa to začína postupne meniť a viaceré najvýznamnejšie bratislavské zelené areály dostávajú novú podobu. Investície prichádzajú aj do najväčšieho a najstaršieho parku – do Sadu Janka Kráľa.

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Metropolitný inštitút Bratislavy

Bratislava na rozdiel od veľkých európskych metropol nedisponuje jedným či dvoma obrovskými parkami, štandardne na mieste bývalej šľachtickej záhrady alebo poľovníckej obory. Má však veľké množstvo menších, no stále relatívne veľkých mestských parkov. Najvýznamnejším z nich je Sad Janka Kráľa, ktorý je s dejinami, siahajúcimi do 18. storočia, historickým unikátom.

Práve Sad Janka Kráľa plní dlhodobo funkciu hlavného mestského parku aj obľúbeného miesta výletov. V minulosti bol s centrom Bratislavy spojený pontónovým mostom a propelerom, pričom mešťania sem prichádzali kvôli prechádzkam, návšteve výletných hostincov a reštaurácií alebo kultúrnemu zážitku v divadle Aréna. V menšej miere bol spojený aj so športom, priamo na nábreží sa nachádzala trojica veslárskych klubov (dva ešte stoja), v neveľkej vzdialenosti sa nachádzali významné športoviská a rekreačné zóny.

Neskorší vývoj prispel k zmenšeniu parku (najmä v súvislosti so vznikom Mosta SNP) a k jeho schátraniu. Dlhé roky ho spravovala mestská časť Petržalka, ktorá nemala prostriedky na adekvátnu údržbu – miestna samospráva sa musí starať o príliš veľké plochy zelene. V roku 2019 však prešiel do správy Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý začal robiť kroky k jeho ucelenejšej obnove.

Galéria

 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Nové bistro. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Nové bistro. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Skatepark pod Mostom SNP. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

V Sade Janka Kráľa sa odvtedy upravili toalety, pribudol nový mobiliár a zrealizovala sa výsadba. Zreštaurovaný bol altánok v podobe gotickej vežičky, pochádzajúcej z kostola a kláštora františkánov. Niektoré z najvýznamnejších zmien sa zrealizovali v susedstve parku – výrazne zregulované bolo parkovanie, kedy sa jednak zriadilo a obnovilo oficiálne parkovisko, ako aj zmenšila divoká parkovacia plocha pri nábreží. Namiesto zrušenej časti parkoviska vznikla obnovená zeleň v okolí pamätníka obetí extrémizmu. Bratislavský samosprávny kraj navyše rekonštruuje divadlo Aréna.

Tieto aktivity zvýšili úroveň Sadu Janka Kráľa, hoci jeho celkový stav stále nie je v súlade s jeho celkovým potenciálom. K nedostatkom patria predovšetkým slabšie možnosti vyžitia, napríklad športovania, nedostatočná gastronomická ponuka, neuspokojivé väzby na okolie či zlá úroveň povrchov. Lepšiu kvalitu by si zaslúžilo aj celé nábrežie od veslárskych klubov (Aušpicu) po Starý most.

Mesto začína niektoré z týchto problémov prekonávať. V prípade nedostatočnej gastronomickej ponuky má situáciu zmeniť nové bistro, ktorá vznikne v západnej časti Sadu. Nachádzať sa bude v neskoromodernistickom objekte z roku 1982 od Ferdinanda Končeka, ktorý dlhé roky slúžil ako nočný klub. Mestu sa ho podarilo odkúpiť a aktuálne realizuje rekonštrukciu budovy. Po dokončení bude okrem bistra obsahovať aj toalety a zázemie pre kultúrne podujatia v neďalekom amfiteátri.

Ďalším zásadným zlepšením bude vznik skateparku v podmostí Mosta SNP, teda priamo na hranici parku. Zámer nadväzuje na víziu, ktorá sa prvýkrát objavila už v roku 2008 v rámci iniciatívy Mestské zásahy. Nový skatepark vysokej úrovne, umožňujúci organizovať súťaže európskeho formátu, bude slúžiť skateboardovej komunite, ako aj cyklistom, inline-istom či kolobežkárom. Okrem toho doplní športovú zónu „Cvičko“, ktorá vznikla v priebehu minulého roka.

Hlavné mesto vyhlásilo v apríli súťaž na zhotoviteľa stavby, pričom verejné obstarávanie by malo byť aktuálne už ukončené. Ďalšou novinku je udelenie záväzného stanoviska pre projekt, čím sa tento približuje k realizácii. Za predpokladu, že mu nebude klásť prekážky stavebný úrad v Petržalke, nie je dôvod, prečo by sa jeho realizácia nemohla spustiť už v priebehu tohto roka. To predpokladá aj Bratislava, ktorá na skatepark v tohtoročnom rozpočte vyčlenila 530-tisíc eur.

Pol roka po spustení realizácie by mala táto lokalita získať kvalitné športovisko, navrhnuté oceňovaným a špecializovaným U/U Studio, ktoré sa venuje práve tomuto druhu verejných priestorov. Sad Janka Kráľa sa tým zatraktívni pre rastúcu skupinu milovníkov mestských športov.

 

Bývalý nočný klub sa už začína meniť na bistro. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Skutočne definitívnym krokom je však komplexná rekonštrukcia Sadu Janka Kráľa, ktorá prinesie obnovu povrchov, revitalizáciu priľahlého okolia a teoreticky aj doplnenie chýbajúcej vybavenosti. V kontexte mimoriadnej historickej aj krajinárskej hodnoty parku to bude náročná úloha. Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý aktivity mesta koordinuje, preto vyhlásil súťaž na zhotoviteľa štúdie revitalizácie parku.

Nejde o klasickú architektonickú súťaž. Cieľom je nájsť partnera, ktorý bude s MIBom spolupracovať na vzniku projektu, pričom tento vytvorí štúdiu realizovateľnosti a krajinársko-urbanisticko-ekologická štúdiu lokality. Vyhláseniu plnoformátovej súťaže pravdepodobne zabránila ochrana parku a len veľmi obmedzené možnosti pre zásahy do jeho celkovej koncepcie.

Vzhľadom na citlivosť väčších úprav Sadu Janka Kráľa bude príprava podkladov pre obnovu trvať pomerne dlho. Len v roku 2025 má byť hotová krajinárska štúdia, ktorá ukáže, ako bude oblasť vyzerať v budúcnosti. Následne sa bude musieť preniesť do konkrétnej projektovej dokumentácie a prejsť schvaľovaním. V tomto momente je otázne, či mesto bude naraz obnovovať celý park, alebo bude štúdia preňho skôr ako cestovná mapa.

Napriek tomu je očividné, že stav Sadu Janka Kráľa sa zlepšuje a bude sa aj naďalej. Pre najvýznamnejší park v Bratislave je to mimoriadne dobrá správa. Z historického pohľadu sa môže zdať, že najlepšie časy už má dávno za sebou – tie boli azda v medzivojnovom období. Pripravované iniciatívy priamo v Sade aj v okolí (v prípade Nového Lida či Bratislavského dunajského parku) však naznačujú, že to tak byť nemusí.

Zelený poklad Bratislavy bude v dohľadnej budúcnosti po všetkých smeroch fantastický. Ostáva len dodať, že konečne.

 

Fotografie z 31.5.2023. Pozrite si rekonštrukcie verejných priestranstiev vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube