Author photoAdrian Gubčo 11.06.2024 15:05

Zanedbaná Bratislava sa stáva minulosťou. Nové rekonštrukcie pribúdajú, menia celé ulice

Hlavné mesto Slovenska bolo donedávna pomerne zanedbané. Týkalo sa to nielen verejných priestorov, ale aj budov vrátane pamiatok. To sa ale postupne mení, keďže každým rokom pribúdajú v centre zrekonštruované domy. V posledných mesiacoch sa zrealizovalo alebo začalo realizovať niekoľko dlho pripravovaných, ktoré zvyšujú úroveň okolitých štvrtí.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Staromestské lokality Dunajská štvrť a Blumentál patria k najkrajším a relatívne decentne upraveným mestským štvrtiam v Bratislave. V posledných rokoch sa tu intenzívne opravovali domy, pribudlo niekoľko novostavieb a zrealizovalo sa viacero úprav verejných priestorov.

Medzi nimi sa rozkladajúca Krásna Ves (v minulosti známa ako Schöndorf alebo Széplak), vymedzená zhruba Námestím SNP, Suchým mýtom, Hodžovým námestím, Námestím 1. mája, Kollárovým námestím, Ul. 29. augusta a Dunajskou ulicou, je naproti tomu prekvapivo zanedbaná. Nie je tu núdza o architektonicky príťažlivé budovy, napriek tomu sú mnohé z nich v zhoršenom stave. Situácii nepomáhajú ani početné prieluky.

Napriek tomu badať aj v tejto lokalite rastúci počet rekonštrukcií, ktoré postupne menia obraz lokality. Najviditeľnejšie zmeny aktuálne prebiehajú na Špitálskej ulici, ktorá je jednou z dvoch hlavných osí v lokalite. Mestotvorne pôsobiaca ulica má vysoký potenciál premeniť sa atraktívnu triedu. Každá nová rekonštrukcia jej k tejto vízii približuje.

Galéria

  • Špitálska 20. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Špitálska 53. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Hurbanove kasárne, pohľad z Dobrovského. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Hurbanove kasárne. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Hurbanove kasárne. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Hurbanove kasárne. Zdroj: Zuzana Nádaská, Filip Bránický via ASB.sk
  • Obchodná 70. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Námestie 1. mája 14. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Úrad pre ochranu oznamovateľov. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Úrad pre ochranu oznamovateľov. Zdroj: MAPA architekti

Najnovším obnoveným domom je mohutná bytovka na Špitálskej 20. Ide o dom funkcionalistického charakteru, ktorý hmotovo nadväzuje na susednú staršiu zástavbu. Postráda ich historizujúcu výzdobu a donedávna popri nich pôsobil pomerne úboho – hoci v ideálnom stave nie je ani tá (v prípade domu na Špitálskej 18 sa to ale onedlho zmení). Dokončená rekonštrukcia však zvýšila jeho úroveň.

Priamo naproti zas prebieha obnova domu na Špitálskej 53. Charakteristický je arkiermi, orientovanými do Špitálskej aj Ul. 29. augusta. V minulosti bol nižší, v 80-tych rokoch 20. storočia ho však nadstavali relatívne citlivou nadstavbou. Napriek tomu už bol viditeľný zhoršený stav uličných aj dvorových fasád. Budova by sa mala čoskoro odhaliť, netreba však čakať bohatšiu výzdobu – už v čase výstavby staršej časti objektu bola pomerne jednoduchá.

Teoreticky veľmi významná rekonštrukcia sa aktuálne realizuje v areáli Hurbanových kasární. Rozsiahly komplex je v správe Ministerstva kultúry SR, ktoré už dlho hľadá vhodnú funkčnú náplň pre areál. V priebehu minulého roka oznámilo, že tu svoj stály domov nájde Umelecký súbor Lúčnica. V priestoroch Hurbanových kasární budú pôsobiť všetky zložky Lúčnice, teda tanečný súbor, spevácky zbor, orchester, krojáreň a administratíva.

Súčasťou tohto procesu je rekonštrukcia objektu v zadnej časti kasární pri pohľade z Kollárovho námestia – teda budovy, ktorá ich oddeľuje od Dobrovského ulice. V minulosti sa otvorene hovorilo o jej zániku, čo malo súvisieť s prerazením Dobrovského až po námestie. Tento plán aktuálne neplatí, podľa všetkého by ale mal vzniknúť peší prístup do areálu kasární – a teoreticky tak aj nová vytúžená spojnica.

Z ďalších lokálnych rekonštrukcií možno spomenúť obnovu domu na Obchodnej 70. Zdevastovaný dvojpodlažný domček s typickým dlhým dvorom a pavlačovými krídlami, vložený medzi dvoma vyššími funkcionalistickými bytovkami, mal podľa pôvodných úvah zaniknúť a byť nahradený novostavbou od architekta Ľubomíra Závodného. Podľa zistení YIM.BA ale došlo k zmene plánov. Domček aj s dvorom sa namiesto toho nateraz opraví. Investorom je Bratislavská stavebno-realitná spoločnosť, a.s.

 

Obnova jedného z krídiel Hurbanových kasární môže priniesť vytvorenie spojenia medzi Špitálskou a Kollárovým námestím. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Veľkou zmenou aktuálne prechádza aj funkcionalistický dom na nároží Námestia 1. mája a Kollárovho námestia. Objekt mal typický dobový charakter, v 90-rokoch však prešiel výraznou rekonštrukciou, ktorá mu dala do istej miery postmoderný výraz (súčasťou obnovy bola aj realizácia chodníka s nevhodnou keramickou dlažbou). Dnes sa rekonštruuje opäť, pričom namiesto obkladu sa vracia na fasádu omietka.

Napriek tomu pôsobí odhalená fasáda príjemne. Budova vzdialene pripomína oceňovaný projekt Nová Dunajská od ateliéru JRKVC, v tomto prípade tu ale pravdepodobne spojenie nebude. Vlastníkom budovy je firma Apollis Residence s.r.o., kde je spoločníkom Dalimír Uhliar, spájaný s podnikateľom Františkom Hodorovským. Zaujímavosťou je, že v tejto budove má vedenú oficiálnu kanceláriu Podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec.  

So štátom súvisí aj rekonštrukcia na Námestí slobody 29. Obnovou prechádza funkcionalistický dom, kde dnes sídli Úrad na ochranu oznamovateľov. Inštitúcia zorganizovala architektonickú súťaž, v ktorej sa presadila kancelária MAPA architekti. Rekonštrukcia prinesie debarierizáciu, ekologizáciu a celkové zvýšenie úrovne budovy. Obnova je čiastočne financovaná z Fondu obnovy a odolnosti.

Budova je súčasťou vládnej a univerzitnej štvrte, ktorá sa začala v posledných rokoch konečne postupne revitalizovať. Zrekonštruovaná bola fasáda Prezidentského paláca, z eurofondov sa podarilo obnoviť aj záhradu. Kancelária prezidenta*ky SR sa pripravuje aj na komplexnú rekonštrukciu Karacsónyiho paláca na Štefánikovej ulici. Práce sa chystajú aj v areáli Úradu vlády SR, kde sa má opraviť záhrada, vstup a vo všeobecnosti exteriérové priestory.

Na druhej strane, zamýšľaná výstavba novej administratívnej budovy je nateraz odložená – a to aj napriek tomu, že prebehla dobre zorganizovaná súťaž. V tvrdej konkurencii sa presadil návrh architektov Milana a Matúša Kiačeka, ktorí priniesli koncept elegantnej a serióznej budovy s inštitucionálnym výrazom. S ohľadom na ekonomickú situáciu ale jej skorú výstavbu očakávať nemožno.

 

Funkcionalistický dom na nároží Námestia 1. mája a Kollárovho námestia. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Aktuálne rekonštrukcie prinesú zlepšenie stavu a v niektorých prípadoch aj oživenie viacerých výrazných budov, nové pešie spojenia či návrat pôvodnej podoby architektonicky príťažlivých objektov. Bratislava bude vďaka ich realizácii opäť o čosi krajšie a lepšie fungujúce mesto.

Ako sa ale ukazuje aj na príklade vyššie zmienených lokalít Blumentál alebo Dunajská štvrť, nie je to len o stave domov. Mimoriadne dôležitá je úroveň verejných priestorov, ktorá dokáže dramaticky zmeniť obraz celého susedstva. Živým príkladom je Blumentál, kde sa v posledných rokoch realizovalo hneď niekoľko významných investícií – oprava Blumentálskej, Kmeťovho námestia, parku na Legionárskej, parku na Americkom námestí alebo nové priestranstvá v rámci projektov Stein2Blumental.

Tieto úpravy prispeli k značnému okrášleniu a obohateniu života v štvrti, na čo pozitívne reagujú podnikatelia, otvárajúci nové štýlové prevádzky, gastronomické zariadenia či obchody. Ďalší vzostup územia možno čakať po pripravovanej oprave Krížnej či dobudovaní priestoru medzi Ul. Imricha Karvaša a Fazuľovou.

V Krásnej Vsi zostáva široko debatovaná otázka Obchodnej, no komplexnú rekonštrukciu od fasády k fasáde by si skôr zasluhovala Špitálska. Keďže v budúcnosti možno očakávať jej útlm po obmedzení prejazdu Námestím SNP, možno by mohlo stáť za diskusiu umožnenie pojazďovania električkovej trate autami, vďaka čomu by sa mohli rozšíriť chodníky a cyklotrasy.

Ak by skutočne prešla obnovou celá ulica (a zároveň by sa zastavali niektoré najhoršie prieluky), celé centrum Bratislavy by sa dramaticky posunulo. Práve Špitálska patrí k priestranstvám, ktoré sa v najväčšej miere podieľajú na miestami nelichotivom obraze východnej časti Starého Mesta.

Dobrou správou je, že o budovách to prestáva platiť. Teraz by mali nasledovať verejné priestory.

 

Pozrite si rekonštrukcie historických budov a pamiatok vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube