Author photoAdrian Gubčo 12.05.2023 14:22

Krásna záhrada sa obnoví: Úrad vlády schválil revitalizáciu svojho areálu

Záhrada Úradu vlády kedysi patrila k európskym unikátom. Dnes je zanedbaná a pred verejnosťou skrytá. Napriek tomu sú požiadavky na jej reprezentatívnosť vysoké, čo plánuje Úrad vlády SR (ÚV SR) napraviť dlhoočakávanou rekonštrukciou. V najbližších rokoch by tak areál mohol prejsť veľkou kvalitatívnou transformáciou.

Zdroj: Úrad vlády SR

Zdroj: Úrad vlády SR

Katastrofálny stav vzácneho areálu

Historická záhrada, patriaca k arcibiskupskému sídlu, vznikla už v 17. storočí. Najslávnejšie obdobie zažila v polovici 17. storočia, kedy ju prevzal Juraj Lippay, nechal palác prebudovať v renesančnom štýle a záhradu zveril svojmu bratovi Jánovi, vyhlásenému prírodovedcovi. V tom čase sa záhrada stala všeobecne obdivovaným dielom. Starostlivo udržiavaná bola aj v 18. storočí, kedy sa palác prestaval do barokovej podoby.

Neskôr, po presťahovaní sídla arcibiskupa späť do Ostrihomu, však nastal úpadok paláca aj záhrady. Areál bol v správe armády a čiastočne sa zmenšil na úkor novej výstavby na Štefánikovej ulici. Výrazné úpravy sa zrealizovali v 20. storočí, ktoré priniesli sériu neodborných zásahov aj ďalšie zmenšenie záhradných priestorov. Súčasná podoba pochádza v podstate zo 70-tych rokov 20. storočia.

ÚV SR už dlhšie zdôrazňuje potrebu rozsiahlejšej revitalizácie, spojenej s doplnením novej infraštruktúry. Ako konštatuje v oficiálnych materiáloch, zámer rekonštrukcie areálu je vyvolaný už nevyhovujúcimi parametrami pre prevádzku, havarijným stavom inžinierskych sietí vodovodu a kanalizácie, ktorý spôsobuje poruchy a havárie na týchto rozvodoch, a sekundárnym poškodením komunikácií. Podľa denníka Pravda, ktorý cituje tlačové oddelenie ÚV SR, dokonca došlo k častému vytápaniu suterénov budov počas prívalových dažďov.

Infraštruktúra je tak už podľa ÚV SR morálne opotrebovaná a vyžaduje si systematickú zmenu, ktorá zabezpečí riadne a spoľahlivé fungovanie. Súčasná dopravná schéma a nekoncepčné riešenie statickej dopravy nezodpovedá významu inštitúcie ani kultúrnym a spoločenským hodnotám národnej kultúrnej pamiatky. Naostatok je tu aj otázka bezpečnosti.

Údržbové práce už nepostačovali. „Dôvodom rekonštrukcie je dlhodobý stav Úradu vlády, o tomto projekte sa hovorí už dvadsať rokov a začal sa pripravovať ešte v roku 2017,“ doplnil vedúci ÚV Július Jakab. V dohľadnej dobe tak má prísť ku komplexnejšej obnove.

Galéria

  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Vstupný objekt. Zdroj: Úrad vlády SR
  • Gloriet. Zdroj: Úrad vlády SR
  • Situácia obnovenej záhrady. Zdroj: Úrad vlády SR
  • Súčasný pohľad na záhradu. Zdroj: Google Maps

Zelená pre veľký projekt

Navrhovaná obnova areálu pozostáva z viacerých častí. Hlavným stavebným objektom je výstavba novej vstupnej budovy, určenej pre návštevy a zamestnancov Úradu vlády. Okrem toho sa má zrealizovať rekonštrukcia vnútroareálových spevnených plôch a komunikácií, vrátane čestného nádvoria, revitalizácia parkovej zelene, závlahový systém s novým zdrojom závlahovej vody zo studne, nové areálové osvetlenie a doplňujúce prvky záhradnej architektúry.

Súčasťou zámeru je aj rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie a vodovodu, nové prípojky inžinierskych sietí či úprava a dostavba časti oplotenia. Navrhované úpravy areálu rešpektujú pôvodnú kompozičnú osnovu historickej záhrady.

ÚV SR upresňuje, že nová vstupná budova sa bude nachádzať zo strany Spojnej ulice. Cez tento objekt bude segregovaným spôsobom vchádzať do areálu každý návštevník a aj zamestnanci úradu vlády. Objekt bude prízemná stavba s využitým podkrovím, kde bude prebiehať aj kontrola návštev a umiestnená tu bude podateľňa či miesto pre podávanie sťažností. Budova nenaruší celkovú kompozíciu pôvodnej záhrady arcibiskupského paláca.

V tomto smere ju majú niektoré úpravy dokonca priblížiť k historicky hodnotnejšej etape. Patrí k ním napríklad doplnený gloriet (ozdobná stavba, pripomínajúca altánok), fontána či záhradné jazierko. „Jazierko a fontána bola požiadavka Krajského pamiatkového úradu. Chceli, aby sa záhrada vrátila do vizuálu z barokového obdobia, kedy vznikala a bola to jedna z najkrajších záhrad v Bratislave. Je v súlade s tým, ako vyzerala na historických nákresoch,“ vysvetlil vedúci Úradu vlády.

K ďalším zásahom patrí doplnenie zelene v podobe stovky nových stromov a tisícok kríkov. Po obnove sa má zvýšiť udržateľnosť areálu vďaka šetreniu vody, využívaniu dažďovej vody alebo recyklácii pôvodných prvkov – napríklad dlažby, ktorá sa spätne použije na vydláždenie Čestného nádvoria. Osvetlenie bude riešené úspornejšími LED svietidlami.

Projekt prinesie aj veľmi dôležitú organizáciu parkovania. Podľa ÚV SR dopravná schéma rešpektuje základné princípy súčasnej schémy, avšak vylepšila sa segregácia automobilových obslužných a parkovacích trás a prechádzkovej parkovej osnovy. Parkovanie bude riešené po obvode záhrady.

Celkový rozpočet na rekonštrukciu sa odhaduje na 6,6 milióna eur. V rozpočte ÚV sú vyčlenené prostriedky vo výške 2,6 milióna, zvyšok sa bude financovať pravdepodobne zo štátneho rozpočtu. Vláda SR na svojom rokovaní v priebehu minulého týždňa schválila návrh o začatí obstarávania stavebných prác. Ide o výsledok dlhšieho procesu, počas ktorého bolo podľa Úradu vlády nutné riešiť financovanie, námietky a požiadavky úradov či aktualizovať hodnotu zákazky z dôvodu zdražovania stavebných prác a materiálov.

Vysúťaženie dodávateľa sa predpokladá ešte v priebehu tohto roka, následne by sa mala spustiť realizácia. Tá sa odhaduje na 24 mesiacov, s predpokladom ukončenia prác do konca roka 2025.

 

Situácia obnoveného areálu. Zdroj: Úrad vlády SR

 

Nejde o najväčšiu zmenu

Z pohľadu Úradu vlády ide o zásadný krok, ktorý výrazne zvýši úroveň areálu. Po dokončení rekonštrukcie by mala záhrada s okolím dosahovať vyšší štandard reprezentatívnosti, odrážajúci význam inštitúcie. To všetko bude navyše spojené so zlepšením komfortu návštev, zamestnancov aj so zvýšením bezpečnosti.

Napriek tomu nejde o najvýznamnejší projekt, ktorý ÚV SR pripravuje. Tým je až výstavba novej administratívnej budovy, ktorá vznikne v severozápadnej časti areálu, na mieste úžitkových stavieb a garáží. Objekt, ktorý je v súčasnosti predmetom architektonickej súťaže, vytvorí pracoviská pre 500 zamestnancov, pričom súčasťou bude aj sídlo Národného bezpečnostného analytického centra alebo nová kantína. Projekt má stáť 31 miliónov eur.

Ide o mimoriadne ambicióznu súťaž, jednu z najvýznamnejších, akú štát v posledných rokoch organizoval. Očakávania od výsledkov sú tak vysoké. Odhalené by mali byť v polovici októbra. Realizácia prebehne pravdepodobne do konca tejto dekády.

Jednotlivé projekty vyvolávajú optimizmus, že sa kvalita areálu zvýši – a s ňou aj kvalita práce Úradu vlády. Napokon, inštitúcia potrebuje lákať a udržať šikovných a talentovaných zamestnancov, ktorí majú inak široké možnosti uplatnenia. Vyhliadka práce v kvalitných priestoroch môže pozície na Úrade vlády SR aspoň v nejakej miere zatraktívniť.

Okrem toho by mal areál či jednotlivé budovy svojou architektonickou kvalitou i údržbou nastaviť latku pre iné štátne úrady a zložky. Hovorí sa, že úroveň architektúry alebo verejného priestoru odzrkadľuje aj celkový stav spoločnosti. Dnes by to o nej vypovedalo veľmi nedobre. Zároveň sú ale pozitívne signály, že to do budúcna nemusí byť také zlé.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube