Author photoAdrian Gubčo 22.02.2023 15:44

Konečne vzorový postup: Úrad vlády SR ide stavať novú budovu, vyhlasuje architektonickú súťaž

Úrad vlády SR sídli v rozsiahlom areáli v centre Bratislavy. Jeho dominantným prvkom je barokový Letný arcibiskupský palác s priľahlou záhradou, patrí sem však aj moderná prístavba a technické zázemie. Teraz ho doplní nový objekt: administratívna budova v zadnej časti areálu. Úrad vlády SR v týchto dňoch odštartoval architektonickú súťaž.

Areál Úradu vlády SR. Nová budova bude na mieste nízkych objektov v strede. Zdroj: Google Maps

Areál Úradu vlády SR. Nová budova bude na mieste nízkych objektov v strede. Zdroj: Google Maps

Areál paláca slúži pre vládne účely už od druhej svetovej vojny, kedy bola historická budova adaptovaná pre potreby Ministerstva zahraničných vecí. Na administratívne účely bolo vtedy využívané najmä južné krídlo paláca. Neskôr sa však ukázala jeho kapacita ako nedostatočná. V 70-tych rokoch bola preto vybudovaná nová budova úradu vlády, ktorá slúži doteraz. Ide o neskoromodernistickú stavbu s formou pavilónu. S historickým objektom je prepojená podzemnou chodbou.

Dnes sú už však nedostatočné aj tieto priestory. Úrad vlády SR preto potrebuje vybudovať úplne nové na úrovni, zodpovedajúcej významu inštitúcie aj súčasným nárokom na technologicky vyspelé a udržateľné objekty. Pre tento účel si vytypoval priestor v severozápadnej časti areálu na Námestí slobody – na ploche, kde sú dnes jednoduché úžitkové stavby, patriace pod sekciu dopravy. Cieľom je obmedzenie záberu zelene z historickej Lippayovej záhrady.

Nový objekt tak má vzniknúť na mieste garáží, autoumyvárne, skladov, sociálnej budovy či objektu sekcie IT. Tieto funkcie má plne integrovať v novostavbe. Predovšetkým tu však vzniknú administratívne priestory, ale napríklad aj kapacitná kantína pre všetkých zamestnancov Úradu vlády SR. Investor zdôrazňuje, že chce vybudovať objekt, ktorý bude funkčný a atraktívny, citlivý k pamiatkovým hodnotám, technicky pokročilý a architektonicky racionálny. Z tohto dôvodu pristúpil k vyhláseniu urbanisticko-architektonickej súťaže.

Galéria

  • Umiestnenie navrhovanej činnosti. Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Google Maps
  • Zdroj: Google Maps
  • Študentská práca naznačila potenciál otvorenia záhrady a doplnenia areálu. Zdroj: Terézia Tomková

Pôjde o verejnú anonymnú projektovú dvojetapovú súťaž, výstupom tak má byť nielen návrh, ale aj výber spracovateľa komplexnej projektovej dokumentácie pre všetky stupne povoľovania až po realizáciu. Odporúčaná je aj prítomnosť krajinného architekta. Porota je na slovenské pomery mimoriadne prestížna, pričom piati zo siedmich členov sú nezávislí experti. Ceny sú na slovenské pomery vysoké – celkovo je na odmeny vyhradených až 130-tisíc eur.

Z tohto je zrejmé, že Úrad vlády SR berie túto súťaž vážne, napokon do novej budovy plánuje investovať viac ako 31 miliónov eur. Na dokumentáciu má ísť takmer 1,6 milióna eur. Ide v každom prípade o sumu, ktorá je zaujímavá aj pre najvýznamnejšie slovenské ateliéry, ale aj pracoviská zo zahraničia.

Architekti budú musieť nájsť spôsob, ako vytvoriť kvalitný koncept budovy so štyrmi nadzemnými podlažiami a tromi podzemnými, kde bude pracovať 500 ľudí. Súčasťou budovy bude aj sídlo Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC). V nadzemnej časti objektu sa predpokladá vznik vstupného foyer s možnosťou usporiadania tlačoviek, veľkej zasadačky pre 50 ľudí, zamestnaneckej jedálne pre približne 700 ľudí aj zázemia pre vodičov či údržbu. V podzemnej časti má vzniknúť parkovanie pre približne 170 automobilov alebo autodielňa.

Fakt, že ide o administratívu Úradu vlády, sa prejaví vo viacerých „špecialitách“. V podzemnej časti sa napríklad predpokladá vznik dočasného krytu pre zamestnancov v prípade mimoriadnych udalostí, na treťom podzemnom podlaží zas vznikne chránené pracovisko v odolnom úkryte, kde sa približne 45 osôb bude môcť ukrývať až päť dní. Bude tu aj rokovacia miestnosť, kde sa bude dať rokovať o utajovaných skutočnostiach. Mimoriadne bezpečnostné opatrenia platia aj v prípade pracoviska NBAC, ktoré bude mať samostatnú prevádzku.

Úrad vlády SR okrem toho požaduje riešenia, štandardné v súčasných komerčných bizniscentrách, pri štátnych budovách sa však vyskytujú zriedkavejšie: budova musí byť bezbariérová a inkluzívna, má podporovať udržateľnú mobilitu, využívať prírodné a recyklované materiály, byť smart alebo obsahovať zelené a vodozádržné opatrenia. Odporúča sa vytvorenie plôch strešnej či vertikálnej zelene. Taktiež sa má využívať niektorý z certifikátov udržateľnosť (BREEAM, LEED alebo DGNB). Súčasťou konceptu má byť aj návrh zelených plôch, ktoré sa budú dať využívať napríklad na stretnutia.

Vznik novej budovy bude spojený so zmenami v areáli. V prvom rade bude otvorený nový prístup zo Spojnej ulice, odkiaľ by mali prichádzať všetky návštevy (s výnimkou návštev Predsedu vlády SR). Zamestnanci budú prichádzať predovšetkým z Čajkovského ulice. Z Námestia slobody budú môcť prichádzať len členovia vlády. V dôsledku vzniku budovy a nových parkovacích kapacít v podzemí by mala zaniknúť časť povrchových parkovacích miest v areáli, nahradené budú zeleňou.

Vyhlasovateľ súťaže dodáva, že jednotlivé podmienky a očakávania nie sú záväzné, v takom prípade však očakáva zdôvodnenie, prečo sa riešiteľský kolektív rozhodol inak. Pre súťaž je to ďalšia dobrá správa. Architekti budú mať napriek náročnému zadaniu širší priestor pre kreativitu a experimenty.

Súťaž bola vyhlásená k dnešku, prihlasovanie do prvého kola bude uzavreté 28. apríla. Druhé kolo bude prebiehať do konca augusta. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa predpokladá v prvej polovici októbra.

Projekt novej budovy nadviaže na zámer revitalizácie areálu, ktorý bol ohlásený už pred niekoľkými mesiacmi. Úrad vlády SR zamýšľa veľkú rekonštrukciu Lippayovej záhrady, spojenú so vznikom nového vstupného objektu od Spojnej ulice. Realizácia tejto obnovy by sa mala spustiť omnoho skôr ako v prípade výstavby novej budovy.

 

Štát začína vo väčšej miere využívať súťaže. Príkladom je Úrad pre ochranu oznamovateľov. Zdroj: Willbe studio / Mapa Architekti

 

Ohlásený zámer, spôsob obstarávania projektu aj súťažné podmienky sú mimoriadne dobrou správou. Štát sa chystá vybudovať dôležitú stavbu, pričom k nej postupuje tak, ako sa na vyspelú európsku krajinu patrí. Už teraz možno konštatovať, že ide o jedno z najlukratívnejších zadaní na Slovensku v posledných rokoch.

Doteraz bola verejnosť svedkom dobre pripravených súťaží skôr v prípade samospráv, všetko však nasvedčuje tomu, že sa to konečne naučil aj štát. V krátkom čase totiž ide už o druhú veľkú súťaž, vyhlásenú štátnou inštitúciou (druhou je NBS, hľadajúca návrh záložného pracoviska v Kremnici). Opatrne sa pridávajú aj ministerstvá (nová podoba kúpeľov Sliač) alebo významné orgány štátnej moci (Najvyšší súd SR, Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti). Všetko nasvedčuje tomu, že už nejde len o ojedinelé lastovičky, ale o civilizačný posun.

Prirodzene, úvahy o kvalite výsledného projektu sú v tomto momente čisto hypotetické. Keďže však podmienky, odmeny aj porota majú vysokú úroveň (aspoň pokiaľ to vie autor týchto riadkov posúdiť), je vysoký predpoklad, že Bratislava i Slovensko môžu získať špičkovú vládnu budovu s mimoriadnou architektúrou. Možno sa tým nastaví kvalitatívna latka aj pre iné budúce projekty. Vyspelý štát sa má totiž prezentovať práve takto, čo má praktický aj symbolický zmysel.

Prirodzene, popri chvále existuje aj priestor pre kritiku, resp. diskusiu o niektorých riešeniach. Všetko nasvedčuje tomu, že Úrad vlády SR vôbec neráta s otvorením Lippayovej záhrady, vzácneho historického areálu, pre verejnosť. Bezpečnostné obavy sú pochopiteľné, nie je však azda nerealizovateľné nájsť takú formu prístupu verejnosti, ktorá by umožnila využívať záhradu pri zabezpečení objektov, ich prevádzky aj osôb, ktoré sa tu pohybujú. Diskutabilné je aj dopravné riešenie, kedy budú autá s ministrami prechádzať priamo cez záhradu.

Veľmi vážnou otázkou je aj kvalita priľahlých verejných priestorov. Na jednej strane je skvelé, že chce Úrad vlády SR dbať na kvalitné pracovné prostredie a plánuje preto investovať do budovy aj areálu. Zamestnancov, návštevníkov aj politikov však po jeho opustení bude čakať bratislavská realita zanedbaných plôch, zničených chodníkov a slabo udržiavanej zelene. V najbližších rokoch možno výrazné zmeny očakávať len sotva, ak vláda ubrala samosprávam peniaze, ktoré by inak mohla investovať do revitalizácie verejných priestorov.

Z prostredia verejného sektora cítiť pozitívne signály, čo sa týka záujmu o kvalitu pripravovaných projektov. Realizácie, vychádzajúce z dobre pripravených architektonických súťaží, môžu v omnoho väčšej miere prispieť ku kultivácii verejného priestoru, lepšiemu pobytovému potenciálu či príjemnejšiemu pracovnému prostrediu. Ak je ale záujmom celkové zlepšenie fyzického stavu miest a obcí, má štát obrovské medzery. Vidieť ich hneď za plotom Úradu vlády SR.

 

Viac o súťaži nájdete tu

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube