Author photoAndrej Sárközi 06.12.2022 14:01

Mohutný projekt zmení okolie Miletičky. Magistrát dáva súhlas k výstavbe

Okolie trhoviska Miletičova sa výrazne zmení. V území vyrastie nový development, ktorý sa stane dominantným prvkom lokality a vymedzí obľúbený bratislavský sociálny bod novými budovami. Zámer projektu bol predstavený v roku 2021, dnes získal kľúčové prvé povolenie.

Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA

Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA

Lokalita nového projektu je obyvateľom Bratislavy veľmi dobre známa. Už niekoľko desaťročí tu sídli open-air trhovisko Miletičova. Jeho areál aj okolie je tvorené rôznorodou zástavbou. Priamo s trhoviskom súvisia objekty niekdajšieho bitúnku, dnes obstavaného rozličnými prírastkami pofidérnej úrovne. Za areálom „Miletičky” sídlia viaceré zrekonštruované administratívne budovy z obdobia socializmu, medzi ktoré patrí aj objekt Kovoprojektu. 

Na základe publikovaného zámeru z minulého roka, predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostrdie (EIA), je isté, že osempodlažný kancelársky objekt Kovoprojektu bude zbúraný a nahradí ho nový polyfunkčný komplex Nový trh. Developerom je spoločnosť INTRADE Financial Investments, o architektúru sa postarala kancelária Architekti Šebo Lichý. Tá je známa výraznými návrhmi a otvorenosťou k experimentom. S veľkou pravdepodobnosťou to bude aj prípad Nového trhu - malo by ísť o nepriehliadnuteľný development. Projekt sa výrazne priblížil k realizácii. Od Hlavného mesta totiž získal súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti. 

Galéria

  • Budúca podoba projektu. Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA
  • Rez. Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA
  • Situácia, var. 2. Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA
  • Trhovisko a nová električková trať. Zdroj: J&T Real Estate

Novostavba bude pozostávať z troch častí, ktoré sú hmotovo prepojené – bloku A, bloku B a bloku C. Nižšia časť v severnej časti pozemku má byť tvorená blokom A a B, obsahovať bude 14 podlaží s ustúpeným podlažím a bude mať tvar „brány“ s otvorom do úrovne deviateho podlažia. Vyššia časť, blok C, obsahuje v zmysle návrhu 20 podlaží s ustúpeným podlažím a od bloku B bude oddelená 5-podlažným krčkom. Tu sa bude nachádzať ďalšia menšia brána v hmote stavby – priechod na Klincovú ulicu. 

Nový trh bude obsahovať takmer 20-tisíc metrov štvorcových podlažnej plochy pre bytovú funkciu – čo vychádza na 242 bytov. Podľa dávnejšie zverejneného zámeru, projekt rámcovo počíta so 126 dvojizbovými bytmi, 100 trojizbovými a na najvyšších podlažiach bude situovaných 16 štvorizbových rezidencií. Na prízemí sa budú nachádzať prevádzky občianskej vybavenosti (obchod, služby, detské denné centrum) a vstupné priestory.

Projekt však bude spĺňať aj funkciu garni hotela, ktorý poskytne 127 hotelových izieb v bloku B na 2.–8. nadzemnom podlaží. Tie budú prevádzkovo oddelené od bytovej funkcie a skolaudované ako nebytové priestory. Ich podlažná plocha bude 5.648 metrov štvorcových.

Situácia projektu z preferovaného variantu. Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA

Stavba má mať tri podzemné podlažia, ktoré budú obsahovať hromadnú garáž či skladové a technické priestory. V podzemných priestoroch sa bude nachádzať celkovo 440 parkovacích miest, z toho 331 stojísk bude dlhodobých a 109 miest krátkodobých. Verejne prístupné parkovacie státia budú dostupné pre 76 áut – v podzemnej garáži ich bude 67 a na teréne je naplánovaných 9 miest. Návštevníci vo verejne prístupnom sektore nájdu 6 parkovacích stojísk pre elektromobily. 

Mohutný projekt počíta aj s cyklistickou infraštruktúrou – navrhnutých je 437 státí pre bicykle. V podzemných priestoroch sa ich bude nachádzať 399, vstup bude zabezpečný bezbariérovým výťahom. V parteri je navrhnutých 19 krytých cyklostojanov pre 38 bicyklov. Súčasťou developmentu budú úpravy dopravnej infraštruktúry. Ulica Ružová dolina prejde rozšírením vozovky v dĺžke 7,45 metra po nábeh nad priechodom pre chodcov a cyklistov (križovatka Záhradnícka – Ružová dolina). V rámci projektu sa upravia aj plochy mimo pozemku investora. Pôjde o prepojenie komunikácií pre chodcov na existujúce chodníky vo východnej strane popri Ružovej doline a na severnej strane na chodník v parku. 

Zastrešenie je riešené plochými strechami – časť z nich nich predstavujú terasy, druhú časť tvoria vegetačné strechy. Zeleň sa bude nachádzať aj vo verejnom priestore. Rovnako vznikne otvorené priestranstvo, ktoré bude mienené ako nástup do trhoviska Miletičova od sídliska Starý Ružinov. Architekti plánujú využiť aj násyp nad rampou do podzemnej garáže, aby smerom do priestranstva vznikol akýsi amfiteáter. 

Ako sme informovali v článku z konca minulého roka, developer dúfa, že Nový trh by mohol ísť do výstavby v roku 2024. Dokončenie sa plánuje v roku 2027. Daný harmonogram je vcelku realistický, za predpokladu, že sa projekt v priebehu povoľovania nestretne s komplikáciami (napríklad odporom NIMBYs). Náklady na výstavbu sa odhadujú na 33 miliónov eur. 

Polyfunkčný súbor Nový trh tak kompletne zmení východný okraj obľúbeného trhoviska aj túto časť Ružinova. Mohutnosťou budú oplývať všetky tri bloky,  najvyšší bude disponovať výškou takmer 68 metrov. Tým sa takmer dorovná susednému projektu Universo. Nový trh však dnes zanedbanému trhovisku môže pomôcť, keďže chce rozvíjať verejný priestor práve týmto smerom. Nové prevádzky v parteri pripravovaného developmentu by mohli taktiež lepšie rozvinúť atraktivitu Miletičky. 

 

Trhovisko "Miletička" prejde v dohľadnej dobe veľkými zmenami. Zdroj: J&T Real Estate

Tomu by však najviac pomohla prepracovaná revitalizácia. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje vyhlásiť architektonickú súťaž už od minulého roka. Podľa oficiálnej stránky MIB-u je však projekt stále len vo fáze prípravy. Obnova známeho trhoviska by mala priniesť zvýšenie funkčnosti, bezpečnosti aj príťažlivosti. Miletička by aj naďalej mala ostať inkluzívnou pre rozličné sociálne a demografické skupiny obyvateľstva alebo návštevníkov Bratislavy. MIB sa opiera o zistenia z participatívneho procesu, ktorý v tejto súvislosti zorganizoval. 

Trhovisko ovplyvní aj výstavba novej električkovej trate, ktorá bude spájať Petržalskú a Ružinovskú radiálu cez Pribinovu, Košickú a práve Miletičovu. Táto vetva by mala byť intenzívne využívaná najmä kvôli obsluhe nového cetra mesta a autobusovej stanice. Rovnako však zlepší spojenie s ďalšími časťami mesta. Daňou za jej vedenie týmto územím bude určitá redukcia predajnej plochy na mieste oplotenia trhoviska popri Miletičovej. Ak sa však projekty revitalizácie trhu aj výstavby trate zosúladia, pre Miletičku môže ísť o začiatok nového, lepšieho obdobia. Jedna zo zastávok na pripravovanej trati sa v jednej z alternatív navrhuje práve na okraji trhoviska. 

Potenciál územia je teda obrovský. Trhovisko je už dnes lokálnym ohniskom mestského života, do budúcna môže byť ešte silnejším. Kombinácia nového bývania a vybavenosti v projekte Nový trh, dlhoočakávaná revitalizácia trhoviska či výstavba električkovej trate vytvárajú predpoklad o výraznom posune tejto časti mesta. Tá sa stane dostupnejšou, živšou a lepšou. Celé to môže byť realitou ešte v tejto dekáde. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube