YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 29.06.2021 17:18

Metropolitný inštitút plánuje súťaž na trhovisko Miletičova

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pred niekoľkými dňami ohlásil prípravu ďalšej architektonickej súťaže. Novú podobu by malo získať open-air trhovisko na Miletičovej ulici, v súčasnosti najpopulárnejšie trhovisko svojho druhu v meste. Na súťaži spolupracuje s Hlavným mestom a mestskou časťou Ružinov, prechádzať jej bude občianska participácia.

Article Big

Ilustračná vizualizácia. Zdroj: J&T Real Estate

Nová „Miletička“

Cieľom vyhlasovateľa je komplexné zlepšenie úrovne a situácie trhoviska a zvýšenie jeho atraktivity. To sa týka nielen návštevníkov, ale aj trhovníkov a predajcov, súčasných i budúcich. „Miletička je pre mnohých Bratislavčanov a Bratislavčanky ikonické miesto, s ktorým sa im spájajú rôzne zážitky. Práve trhoviská plnia v mestách dôležitú úlohu, pre ľudí sú to miesta, kde sa môžu stretávať a nadväzovať nové kontakty,“ hovorí Matúš Vallo, primátor Bratislavy. „Aj preto mám radosť, že mestská časť Ružinov nadviazala spoluprácu s Metropolitným inštitútom Bratislavy a robia všetko pre to, aby toto trhovisko prešlo kvalitnou rekonštrukciu a súčasne si zachovalo svoju špecifickú atmosféru.“

MIB chce pred samotnou súťažou usporiadať jednoduchú participáciu, v rámci ktorej osloví návštevníkov, predajcov aj odborníkov na trhoviská. Využije na to dotazníky, vypracované v slovenskom, anglickom aj vietnamskom jazyku. Inštitút zároveň vypracuje hĺbkové mapovanie územia, z ktorého chce získať zásadné dáta. Cieľom oslovenia verejnosti má byť skvalitnenie trhoviska bez toho, aby sa zničili pozitívne prvky jeho identity.

Výstupy budú súčasťou zadania pre architektonickú súťaž. Zapojení architekti budú mať k dispozícii základné informácie o tom, ako pracovať s priestorom a čo treba v území zachovať alebo sa pokúsiť povýšiť. MIB naznačuje, že od architektov bude žiadať aj riešenie otázky prepojenia s mestskou dopravnou infraštruktúrou alebo vybudovania skladových priestorov pre predajcov. Potrebu zachovania genia loci územia zdôrazňuje aj mestská časť Ružinov.

MIB dodáva, že trhovisko na Miletičovej vzniklo v 70-tych rokoch 20. storočia. Presunuté sem bolo potom, ako bolo pôvodné centrálne trhovisko na Trnavskom mýte zrušené kvôli výstavbe Istropolisu. Pre trhové účely boli využité priestory niekdajšieho mestského bitúnku, ktorý tu začal vznikať na konci 19. storočia a definitívnu podobu získal v roku 1924. Časť jeho objektov, napríklad veža a komín, tvorí charakteristickú súčasť trhoviska doteraz.

Metropolitný inštitút dosiaľ nešpecifikoval, kedy by mohla byť súťaž vyhlásená. S ohľadom na už skôr ohlásené súťaže a personálne kapacity príslušného tímu na MIBe to však bude pravdepodobne až ku koncu tohto alebo v prvej polovici budúceho roka. Výsledky budú známe určite až v priebehu roka 2022, následná realizácia tak príde v ďalších rokoch.

Významným zásahom do trhoviska môže byť očakávaná výstavba električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici. Posledný úsek na Miletičovej ulici bude prechádzať po jej severovýchodnej strane – dotkne sa tak trhoviska a mierne z neho ukrojí, na druhej strane však výrazne zlepší jeho dostupnosť. Ide o projekt Hlavného mesta, podporený finančným darom developera J&T Real Estate. Dátum realizácie opäť nie je jasný, keďže trať je najprv potrebné zaniesť do Územného plánu. Optimisticky sa však práce spustia v polovici tohto desaťročia.

 

Najväčšou konkurenciou pre Miletičku bude nová tržnica v Stanici Nivy

 

Prežije Miletička konkurenciu?

Oznámenie o súťaži na novú podobu trhoviska na Miletičovej ulici prichádza v najvyšší čas. Už o niekoľko mesiacov by totiž mala byť otvorená nová tržnica v priestoroch centra Nivy (Stanice Nivy). Na 3-tisíc metroch štvorcových má vzniknúť farmárske trhovisko, prepojené s gastronomickou ponukou v najnovšom bratislavskom nákupnom centre, ako aj pobytovou strešnou záhradou. Developer HB Reavis sa popritom netají veľkými ambíciami.

Spoločnosť považuje kombináciu tržnice a zelenej strechy za kľúčovú výhodu celého mohutného projektu. „Tržnica prinesie do Bratislavy novú úroveň gastronómie,“ tvrdí Viktor Ondrášek, development manažér Nív v HB Reavis. „Okrem klasických food courtov ponúkne aj zážitkové varenie, nové koncepty a aj kombináciu produktov lokálnych predajcov s prípravou pred očami zákazníka. Zároveň sa snažíme zachovať koncept tradičnej tržnice – plnú vôní, zvukov a kvalitných lokálnych produktov od overených farmárov.“

Takýmto spôsobom by sa podľa developera mohla nová tržnica stať nielen konkurenciou Miletičky, ale aj prebrať jej rolu. Nepochybne bude mať k dispozícii niekoľko výhod: prostredie bude čerpať z previazania s rozsiahlym gastrom, teoreticky zeleňou či nákupnými pasážami, tržnica bude lepšie dostupná verejnou dopravou, bude nová a moderná a v neposlednom rade bude mať aj ďaleko lepší marketing. Pre určitú časť spoločnosti – pravdepodobne skôr majetnejšiu a mladšiu – pôjde o príťažlivejšiu formu trhu ako Miletičova.

Proti by mohla hrať tradícia pôvodného trhoviska, „sociálnejší“ rozmer a atmosféra. Tá nevyhovuje každému, určite však je bližšia overeným a známym trhoviskám z Európy. Niektoré z nich nakoniec zmieňuje aj samotný HB Reavis vo svojom marketingovom magazíne. Miletičova je dnes „objavovaná“ mladšími obyvateľmi mesta, ktorí tieto zahraničné vzory poznajú, a postupne sa tu rozširuje gastronomická ponuka, ktorá je aktívne vyhľadávaná. Po rekonštrukcii by sa tieto kvality mohli ešte zvýrazniť.

V neposlednom rade, o budúcnosti trhoviska v priestoroch nákupného centa by mohli čo-to naznačiť doterajšie skúsenosti s novými „tržnicami“ v priestoroch nákupných centier. Dva pokusy v Petržalke (Petržalská tržnica a Trch v Slnečniciach) sú zatiaľ skôr fiaskom, keďže sa ukazuje, že každé žijúce trhovisko je pomerne vzácnym a unikátnym ekosystémom, ktorý nemožno nakresliť na rysovacej doske. Okrem toho, vytvoriť takúto komunitu v pomerne neosobnom prostredí nákupných galérií je dvojnásobne náročné.

Developer má bezpochyby k dispozícii viacerých odborníkov a zloženie predajcov už v princípe poskladané. O jeho úspechu a prijatí u verejnosti sa ukáže už v najbližšej dobe.

 

Trhovisko na Žilinskej je jedným z mála prežívajúcich tradičných trhovísk - a aj to v biednych podmienkach a len po malú časť týždňa

 

A čo iné trhy?

Trhovisko na Miletičovej je dnes posledným významnejším prežívajúcim bratislavským trhoviskom. V minulosti plnilo v podstate každé bratislavské námestie trhovú funkciu, pričom sa každé líšilo druhom ponúkaného sortimentu. V názvoch verejných priestorov sa odkazy na minulosť vyskytujú už len zriedkavo, napríklad v prípade Rybného alebo Kamenného námestia. Rozvoj priemyselnej výroby aj spôsobu nakupovania však priniesol koniec tradičným exteriérovým trhom.

Problémy sa ale týkajú aj krytých priestorov. V Starej tržnici sa síce konajú pravidelné trhy, ide však skôr o dizajnovú záležitosť. Nová tržnica je aj napriek snahám v konštantnom úpadku. Budova od významného architekta Ivana Matušíka je zaujímavou snahou o nadviazanie na idey high-tech v architektúre a v dohľadnej dobe by údajne mala byť vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. Objekt je vo verejnom vlastníctve, preto tu možno predpokladať ďalšie – aj keď náročné – udržiavanie funkcie.

Trochu iným príbehom je tzv. Farmárska tržnica – Freshmarket. Táto sa však nachádza ďaleko od centra mesta, dostupná je najmä automobilom a na mestskom živote sa veľmi nezúčastňuje. Nazývať tento objekt tržnicou je preto prehnané. Ide skôr o klasický foodmarket, aký možno vybudovať aj na predmestí. Koncept foodmarketu s gastro-pasážou by bol vhodný práve pre Novú tržnicu, kým priestor Freshmarketu by bolo ideálne vyplniť skôr polyfunkčnou zástavbou s bývaním a službami.

Napokon, mesto disponuje aj sériou menších trhov, nachádzajúcich sa na sídliskách a v mestských častiach. Tieto však majú len lokálny význam. Zásahy do miestnych trhov majú obmedzenú úspešnosť, niekedy sú aj kontraproduktívne. Rekonštrukcia trhu na sídlisku Dolné Hony v Podunajských Biskupiciach napríklad priniesla jeho devastáciu. Trhovisko na Malom Trhu zaniklo po výstavbe novej kancelárskej budovy a napriek sľubom nebolo obnovené.

Napokon, za možno posledný tradičný malý trh v centre je považované trhovisko na Žilinskej. Aj to je však živé len počas dvoch dní v týždni, po zvyšok času je skôr opustené. Trhovisko vypĺňa priestor po zbúranej zástavbe, pričom existujú plány, aby sa pozemok vyplnil opäť. Developer plánoval trhovisko umiestniť na prízemí, jeho víziu však zhatil silný odpor miestnej komunity aj vedenia mestskej časti. Projekt je nateraz pozastavený. Skôr či neskôr sa plány nepochybne opäť oprášia a Žilinská bude „ohrozená“ – za predpokladu, že sa nepodarí s developerom vyrokovať spôsob, ako zladiť požiadavky verejnosti aj investora.

Bratislavu tak možno sotva vnímať ako mesto so silnou kultúrou tradičných trhov. Existujúce výnimky sú pod tlakom nákupných centier, pričom situácia sa postupne skôr zhoršuje. Rekonštrukcia „Miletičky“ by mohla byť jej labuťou piesňou. Napriek tomu ide o projekt, ktorý má zmysel. Pre identitu Bratislavy ide o dôležité miesto a pokiaľ sa dá jej zániku zabrániť, treba sa o to pokúsiť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Ako ďalej s trhoviskom na Žilinskej?

09.01.2020 10:02:00 Adrian Gubčo

Trhovisko na Žilinskej ulici patrí k posledným tradičným trhoviskám v širšom centre mesta, ktorého špecifický kolorit je miestnou komunitou intenzívne chránený, čo podporili aj nedávne investície do prestrešenia. Ako sa však ukazuje, išlo o procesne nesprávny krok a povolenie bolo zrušené. Opäť sa tak otvára debata, ako by mala budúcnosť trhoviska naozaj vyzerať. O téme informovala TASR.

Čítať viac

Tržnica na Stanici Nivy odhalená

20.03.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

V Bratislave možno v poslednej dobe sledovať trend vzostupu tržníc a foodmarketov. Nemožno sa preto čudovať, že na rastúcu popularitu reagujú developeri a pripravujú vlastné koncepty.

Čítať viac

Nové nákupné možnosti v Petržalke

01.06.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka, napriek svojmu rozsahu, neponúkala veľkú variabilitu v oblasti maloobchodných prevádzok, ktoré sa tu nachádzajú a boli obmedzené na pár prevádzok supermarketov a určitého počtu menších obchodíkov. To sa však mení s rozvojom tzv. farmárskych tržníc, ktorých v krátkom čase pribudli hneď dve.

Čítať viac

Komentáre