YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 09.01.2020 10:02

Ako ďalej s trhoviskom na Žilinskej?

Trhovisko na Žilinskej ulici patrí k posledným tradičným trhoviskám v širšom centre mesta, ktorého špecifický kolorit je miestnou komunitou intenzívne chránený, čo podporili aj nedávne investície do prestrešenia. Ako sa však ukazuje, išlo o procesne nesprávny krok a povolenie bolo zrušené. Opäť sa tak otvára debata, ako by mala budúcnosť trhoviska naozaj vyzerať. O téme informovala TASR.

O tom, že nové prístrešky, ktoré staromestská samospráva realizovala na trhovisku na konci roka 2018, sú nelegálne, rozhodol Okresný úrad v reakcii na odvolanie opomenutého účastníka konania. Staromestský stavebný úrad tak musí teraz vykonať kroky, aby prístrešky buď zlegalizoval, alebo odstránil.

„Okresný úrad niekoľkokrát v odôvodnení uvádza, že stavebný úrad postupoval procesne nesprávne a nedostatočne zistil skutkový stav veci. Zároveň nás zaviazal, aby sme konanie znova prejednali a rozhodli,“ uviedla Zuzana Štorcelová, vedúca staromestského stavebného úradu. Štatutárka Stavebného úradu, starostka mestskej časti Staré Mesto Zuzana Aufrichtová však doplnila, že priestor ostane v súčasnom využívaní.

Staré Mesto podľa nej už pred časom požiadalo vlastníka pozemku, s ktorým bola v minulosti podpísaná nájomná zmluva, aby zriadil vecné bremeno na dobu platnosti zmluvy. To by malo zabezpečiť istotu, že trhovisko ostane na svojom mieste po dobu desiatich rokov. Osud nových prístreškov za 60-tisíc eur bude závisieť od rokovaní s vlastníkmi pozemku pod trhoviskom, ale aj susedného pozemku.

Práve tento vlastník bol v konaní opomenutý, napriek tomu, že spolu s majiteľom plochy pod trhoviskom má vydané územné rozhodnutie pre inú stavbu. Takisto platí, že majitelia susedných pozemkov sú automaticky prizývaní do všetkých konaní, keďže predstavujú dotknutú verejnosť.

Výsledok rokovaní nateraz nie známy. V minulosti sa však Staré Mesto snažilo vyvinúť maximálnu snahu o to, aby územie ostalo viacmenej v súčasnej forme čo najdlhšie. Mestská časť prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti ešte koncom roka 2016 podpísala s vlastníkom jedného pozemku zmluvu na jeho prenájom na štyri roky s možnosťou jej predĺženia na ďalšie štyri roky. Technické služby Starého Mesta majú trhovisko prenajaté od 1. januára 2017, neskôr sa podarilo predĺžiť nájom na ďalších desať rokov, teda do roku 2029.

Ak sa podarí s vlastníkmi dohodnúť, ešte takmer celú jednu dekádu tak bude na Žilinskej ulici takýto dnes už v centre netradičný typ komerčného priestranstva. Či však ide o najvhodnejšiu formu toho, ako má územie vyzerať, je na diskusiu.

 

Na mieste trhoviska bol navrhovaný bytový dom, ktorý by pokryl fukciu trhoviska v parteri. Zdroj: Park - Dom Žilinská

 

Faktom totiž ostáva, že trhovisko nebola pôvodná funkcia priestoru a toto vzniklo skôr organicky. Historicky sa na dotknutých parcelách nachádzala zástavba, ktorá však v období socializmu zanikla. Na mieste odstránených budov boli zriadené trhové stánky a niekoľko prevádzok, ktoré sa od dôb bývalého režimu (minimálne po vizuálnej stránke) zmenili len minimálne. Bezprostredné okolie je však súčasťou širšieho centra metropoly, v neveľkej vzdialenosti od reprezentačnej vládnej a univerzitnej štvrte.

V tomto kontexte je stav priestranstva alarmujúci a nedôstojný. Funkcia trhoviska nepochybne do mesta patrí, rovnako ako špecifický kolorit miesta, ktoré nie je do takej miery zaťažené prítomnosťou veľkých sieťových predajcov, ale dochádza tu k styku lokálnych farmárov so zákazníkmi – teda k podpore lokálnej ekonomiky. Neexistuje však dôvod, prečo by mal byť zachovávaný zanedbaný stav priestoru v spojení s neefektívnym využitím pozemku.

Majitelia na mieste trhoviska pripravovali v nedávnej minulosti projekt Polyfunkčného domu Žilinská – Kýčerského, ktorý mal maximalizovať využitie pozemkov v podobe šesťpodlažného domu, ktorý by obsahoval 36 bytov a 119 parkovacích miest, čo je však dôležité, vo zvýšenom parteri rátal so zachovaním trhoviska, ktoré by dostalo nové prestrešenie a zázemie pre trhovníkov aj zákazníkov. Autorom mal byť jeden z popredných slovenských architektov Iľja Skoček.

Tento zámer bol však po odpore nielen miestnych obyvateľov, ale aj aktivistov okolo združenia Local Act, odmietnutý (hoci to zrejme nesúvisí len s tým). Hlavnou výhradou bola obava zo zániku identity priestoru a vytlačenia časti trhovníkov, ktorí by údajne museli platiť vyššie nájomné. Okrem toho, aj v prípade, že by investori mali snahu trhovisko zachovať, krehká komunita trhovníkov a atmosféra priestoru by sa narušila počas doby výstavby nového projektu, a nemusela by byť už obnovená.

Bývalé vedenie Starého Mesta sa s takouto argumentáciou stotožňovalo a snažilo sa možnú výstavbu oddialiť. Výsledkom je tak súčasný stav – provizórium, v ktorom trhovisko vzniklo, aj naďalej pokračuje a pozemok ostáva pravdepodobne na celé desaťročie zablokovaný.

 

Areál bývalého majera na Kýčerského ulici by mohol poskytnúť dočasné zázemie pre trhovisko

 

Hoci argument aktivistov má nepochybne svoje rácio, odmietanie premeny priestoru v spojení s vykresľovaním nevyhnutne zlej budúcnosti trhoviska, ktoré takto navždy zanikne, považujem za chybné. Do veľkej miery ide o špekulácie, ktoré nie sú podoprené žiadnymi dohodami ani podmienkami, ktoré by investor musel alebo nemusel splniť. Je taktiež na debatu, či postoj aktivistov nie je skôr ideologický.

Keďže má Staré Mesto na projekt stále veľký vplyv, ale takisto aj povinnosť chrániť to, čo je považované za verejný záujem, má relatívne široké možnosti, ako ochrániť trhovisko aj jeho kolorit v rámci novej výstavby, bez obavy z vytlačenia menších trhovníkov a farmárov. Vo svetle vyvíjajúcich sa konzumných preferencií mestských obyvateľov, zvlášť dobre situovaných, je zároveň vysoká pravdepodobnosť, že trhovisko by si na svoju prevádzku v lepších podmienkach, ktoré pritiahnu aj nových návštevníkov, zarobilo.

Existuje aj odpoveď na otázku, čo s trhoviskom počas výstavby. To by sa mohlo jednoducho presunúť – vhodné miesto sa nachádza hneď v susedstve. Ide o zvyšok areálu niekdajšieho majera, ktorý vznikol už v 18. storočí ako hospodársky dvor blízkeho Letného arcibiskupského paláca. Hoci sa z neho zachoval len malý zvyšok, stále ide o dostatočne veľkorysú plochu, aby dočasne slúžil pre účely trhoviska (s ktorým už súvisí prostredníctvom parteru orientovaného do Kýčerského ulice). Aktuálne areál využívajú hasiči, ktorým bol priestor pomerne nekoncepčne zverený v roku 2019.  

Súčasná situácia je vhodným časom na opätovné otvorenie debaty, aká má byť definitívna forma budúcnosti územia. Táto diskusia by nemala byť zaťažená ideológiou, ktorá bráni akémukoľvek rozumnému kompromisu, mala by skôr hľadať spôsoby, ako uspokojiť všetky relevantné strany: miestnych obyvateľov a zákazníkov, trhovníkov, investora, mestskú časť aj mesto, ktorí majú všetci mierne odlišné priority.

Zanedbanosť priestoru nie je hodnota, ktorá by mala byť chránená, a to len kvôli pocitu, že v inom prípade by bola narušená „sociálna inklúzia“. Hodnotou je dôležitá mestská funkcia, ktorá sa však musí vyvíjať rovnako, ako sa musí vyvíjať aj mesto samotné (a v neposlednom rade aj trhovníci). Inak hrozí, že tento zaujímavý mestský priestor zanikne – definitívne a bez náhrady, čo by nebol v Bratislave prvý prípad.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Trhovisko Žilinská - súčasný stav
  • Majer na Kýčerského ulici by mohol poskytnúť dočasné zázemie pre existenciu trhoviska
  • Majer na Kýčerského ulici by mohol poskytnúť dočasné zázemie pre existenciu trhoviska
  • Zdroj: Park - Dom Žilinská

Súvisiace články

Trhovisko na Žilinskej dostane nové prestrešenie

12.10.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto oznámila, že známe trhovisko na Žilinskej ulici sa dočká menšej modernizácie keď sa v blízkej budúcnosti sa začne realizovať prestrešenie stánkov. Vďaka dohode s vlastníkom pozemku ostane trhovisko v tomto území v danej podobe minimálne na desať rokov.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube