Author photoAdrian Gubčo 17.12.2021 17:38

Pri trhovisku Miletičova sa plánuje Nový trh

Blízke okolie populárneho trhoviska na Miletičovej ulici by sa mohlo zmeniť. Na mieste súčasného administratívneho objektu Kovoprojekt by mohol vzniknúť polyfunkčný súbor Nový trh, ktorý prinesie výraznú architektúru aj premenu lokality. Spoločnosť INTRADE Financial Investments, s.r.o., predložila zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA

Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA

Lokalita, kde je projekt naplánovaný, je dôverne známa veľkému množstvu ľudí z Bratislavy – už niekoľko desaťročí tu sídli trhovisko Miletičova, obľúbené medzi širokými vrstvami obyvateľstva. Jeho bezprostredné okolie je tvorené rôznorodou zástavbou. Priamo s trhoviskom súvisia objekty niekdajšieho bitúnku, dnes obstavaného rozličnými prírastkami pofidérnej úrovne. Za areálom „Miletičky“ boli ešte za bývalého režimu vybudované viaceré administratívne budovy. Dnes sú zväčša zrekonštruované a nachádzajú sa tu kancelárie stredného štandardu. Medzi takéto budovy patrí aj Kovoprojekt.

Všetko však nasvedčuje, že pomerne mohutná osempodlažná budova má už svoje dni spočítané. V najbližších rokoch by mala byť totiž nahradená projektom, oficiálne nazývaným Polyfunkčný komplex Nový trh. Developerom je spoločnosť INTRADE Financial Investments, s.r.o., ktorá pre návrh oslovila architektonickú kanceláriu Architekti Šebo Lichý. Tá je známa výraznou a „hravou“ architektúrou a otvorenosťou k experimentom. To je podporené aj účasťou profesora architektúry Imra Vaška, špičkového odborníka z pražského UMPRUMu a spolupracovníka ateliéru, a architektky Nory Vranovej. Nový trh tak bude neprehliadnuteľným projektom.

Novostavba bude pozostávať z dvoch základných častí. Nižšia, tvorená blokom A a B, bude mať 14 podlaží, umiestnená bude v severnej časti pozemku a bude mať tvar „brány“ s otvorom do úrovne deviateho podlažia. Vyššia, blok C, bude mať 20 podlaží a od bloku B bude oddelená 5-podlažným krčkom. Pod krčkom bude ďalšia menšia „brána“, hoci v tomto prípade pôjde skôr o obchodnú pasáž. Cieľom daného riešenia je prekonať bariérový efekt, ktorý mala pôvodná budova. Hlavný vstup do projektu bude situovaný na východnej strane, hoci na juhozápadnej strane vznikne otvorený verejný priestor.

Hlavnou funkciou projektu bude bývanie. Umiestnené bude vo všetkých troch blokoch, hoci na spodných podlažiach blokov A a B bude umiestnený aj „garni hotel“ s 67 izbami a príslušenstvom. Nachádzať sa tu má 242 bytov, prevažne dvoj- a trojizbových (približne 126 dvojizbových a 100 trojizbových), hoci na najvyšších podlažiach budú aj štvorizbové (16). V parteri (na prízemí) bude umiestnená občianska vybavenosť, teda obchody a služby, vrátane raňajkárne, slúžiacej garni hotelu. V južnej časti komplexu má byť umiestnené denné centrum s prislúchajúcim verejným priestorom a miestom pre detské hry.

Súčasťou architektúry je aj využitie zelene na strechách, rovnako ako vo verejnom priestore. Smerom k trhovisku Miletičova vznikne otvorené priestranstvo, mienené ako nástup do trhoviska od sídliska Ružinov. Architekti plánujú využiť násyp nad rampou do podzemnej garáže, aby smerom do tohto priestranstva vznikol akýsi amfiteáter. Čo sa týka parkovania, pozitívom je, že zo 449 parkovacích miest má byť 440 umiestnených v trojpodlažnej podzemnej garáži. Pomerne veľkorysé bude parkovanie pre bicykle, nachádzať by sa tu malo 225 stojísk, z toho 188 v podzemí.

Projekt je predkladaný v dvoch variantoch, preferovaný variant disponuje väčším rozsahom zelene. Developer dúfa, že Nový trh by mohol ísť do výstavby v roku 2024 a byť dokončený v roku 2027. Ide o vcelku realistický odhad. Náklady na development sa dnes odhadujú na 33 miliónov eur.

 

Trhovisko "Miletička" prejde v dohľadnej dobe veľkými zmenami. Zdroj: J&T Real Estate

 

Polyfunkčný súbor Nový trh prinesie masívnu premenu okolia trhoviska Miletičova a výrazne ovplyvní jeho obraz. Všetky tri bloky budú mohutné (až príliš), pričom ten najvyšší bude s 67,8 metrami takmer dosahovať výšku bytového domu Universo v priamom susedstve. Trhovisko tak bude v ešte citeľnejšej miere obklopené budovami. Novému trhu aspoň slúži ku cti, že cieľom je očividne pracovať s verejným priestorom smerom k Miletičke, pričom nové prevádzky v parteri by mohli lepšie rozvinúť jej funkcie či dokonca zvýšiť jej atraktivitu.

Čo sa týka atraktivity projektu samotného, komentovať architektúru je v tejto chvíli ešte predčasné. Zúčastnení autori sú viac než schopní pripraviť aj zrealizovať vysokokvalitný návrh. Závisieť tak bude aj od investora, do akej miery bude chcieť racionalizovať. Veľká „brána“, ktorá bude súčasťou blokov A a B, je však rozhodne v kontexte Bratislavy netradičným prvkom. V minulosti sa už uvažovalo nad čímsi podobným v komplexe Slovany na mieste súčasného projektu Pri Mýte, išlo však o priodvážny predkrízový projekt. V tomto prípade sú podmienky pre výstavbu priaznivejšie.

Nejde o jedinú pripravovanú zmenu v lokalite. Tou má nakoniec prejsť aj samotné trhovisko. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje už v dohľadnej dobe vyhlásiť architektonickú súťaž, zameranú na zvýšenie jeho funkčnosti, bezpečnosti aj príťažlivosti. V priebehu tohto roka sa zorganizoval participatívny proces, ktorý má pomôcť skvalitniť súťažné zadanie. MIB zdôrazňuje, že Miletička má aj naďalej ostať inkluzívnou pre rozličné sociálne a demografické skupiny obyvateľstva alebo návštevníkov Bratislavy.

Do akej miery sa to podarí, je nateraz otázne. Nie je známe, aký má byť rozsah revitalizácie, teda či možno očakávať len „vyčistenie“ areálu, alebo komplexnú prestavbu s doplnením nových objektov. Rétorika MIBu však nasvedčuje, že pôjde skôr o menej radikálny projekt. Autori súťaže budú pravdepodobne počúvať na obavy niektorých odborníkov, podľa ktorých by premena na dizajnovo príťažlivý priestor mohla viesť k poklesu inkluzivity. Príliš čisté prostredie, spojené s vyššími nákladmi na správu, by mohlo podľa nich odohnať sociálne najslabšie skupiny. Je to pomerne smutné konštatovanie, nemusí však byť nepravdivé.

Na druhej strane, priestor je plne v rukách miestnej samosprávy. Jej primárnym záujmom nie je zisk, preto by si mohla dovoliť určitú veľkorysosť bez toho, aby vyháňala tradičných trhovníkov. Táto časť Ružinova by mala v budúcnosti ožiť v omnoho výraznejšej miere. Nebude to developmentom, ale výstavbou električkovej trate, spájajúcej Petržalskú a Ružinovskú radiálu cez Pribinovu a Košickú. Keďže bude obsluhovať aj nové centrum mesta a autobusovú stanicu, je vysoký predpoklad, že bude intenzívne využívaná – a zlepší spojenie na trhovisko z ďalších častí mesta. Miletička by si tak mohla na seba zarobiť vo zvýšenej miere aj v prípade menšej úpravy cenovej politiky prenajímateľa.

Budúcnosť územia tak bude plná zmien. Jeho potenciál je obrovský – nie je nepredstaviteľné, že by tu vzniklo nové ohnisko mestského života. Čosi naznačila študentská práca, v roku 2018 ocenená ako najlepší študentský urbanistický projekt v česko-slovenskom prostredí. Autorky priniesli podnetný koncept pre ďalšie uvažovanie, hoci v praxi asi nerealizovateľný. Problémom ich vízie pritom nie sú stavebné obmedzenia.

To, čo chýba plánovaniu budúcnosti nielen tejto lokality, je komplexná stratégia, spojená s odvahou ju realizovať. Vývoj tak bude, ako to je v Bratislave bežné, fragmentovaný a obmedzený na vlastný pozemok a jeho bezprostredné okolie. Zabíja sa tak potenciál lokalít a mesta samotného. Pokiaľ by existovala odvaha otvorene a vedome plánovať metropole lepšiu budúcnosť - aj formou novej výstavby - mohla byť Bratislava už niekde úplne inde.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA
  • Rez. Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA
  • Situácia, var. 2. Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube