YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 23.09.2020 13:25

Ako zmení Nový Istropolis Bratislavu

Zámer Nového Istropolisu je momentálne celkom logicky asi najviac diskutovaným investičným zámerom v Bratislave. Podstatná časť debát sa sústredí na otázku asanácie pôvodného Domu odborov Istropolis, ide však len o jednu z tém, o ktorých by sa malo hovoriť. Druhou – možno ešte podstatnejšou – je perspektíva ďalšej budúcnosti Trnavského Mýta a Bratislavy a spôsob, akým ju Nový Istropolis môže ovplyvniť.

Zdroj: Immocap Group

Zdroj: Immocap Group

Trnavské Mýto je jednou z najrušnejších križovatiek a dopravných uzlov v Bratislave, o čom svedčia aj analýzy z Územného generelu dopravy. Prelínajú sa tu všetky druhy mestskej hromadnej dopravy – autobusy, trolejbusy aj električky – ktoré smerujú prakticky na všetky kľúčové smery. Priame spojenie je zabezpečené s Hlavnou železničnou stanicou, letiskom a mestskými časťami Nové Mesto, Ružinov, Staré Mesto, Vajnory, Podunajské Biskupice, Vrakuňa či Petržalka.

Do budúcna by sa mohol dopravný význam územia ešte výraznejšie posilniť – nachádza sa tu totiž Filiálka, pri ktorej sa otvorene hovorí o možnosti výstavby novej železničnej stanice, ktorá by slúžila prioritne pre prímestskú dopravu. Hoci ide o enormne náročný projekt po organizačnej aj finančnej stránke, z dlhodobého hľadiska je takmer isté, že v určitej dobe a v nejakej podobe táto stanica vznikne. Pre Trnavské Mýto to bude znamenať skokový vzostup už tak mimoriadnej dôležitosti v dopravnom systéme mesta.

S dopravným významom je spojený aj spoločenský. Dnes sa v priamom susedstve Trnavského Mýta nachádza množstvo bytov, kancelárie, nákupné centrum, tržnica, základná a stredná škola, internát či poliklinika. Nový development sem prináša dodatočné kapacity, ktoré posilnia dôležitú pozíciu lokality v mestskom organizme. Je namieste povedať, že tu vzniká jedno zo subcentier Bratislavy a akýkoľvek zásah, ktorý sa tu zrealizuje, bude mať celomestský dosah.

Popri všetkých týchto existujúcich aj očakávaných vstupoch však treba konštatovať, že súčasná úroveň verejného priestoru nezodpovedá postaveniu Trnavského Mýta, práve naopak, výrazne ho degraduje. Prostredie je dnes prinajlepšom len tranzitné a rozhodne nepozýva k pobytu. Skutočne upravené je len bezprostredné okolie nákupného centra, čo je zároveň jeden z mála bodov, ktoré na Trnavské Mýto láka návštevníkov, spoločne s čerstvo obnoveným podchodom.

Zo zhodnotenia súčasného stavu tak vyplýva, že táto lokalita má dnes najväčšie nedostatky v existencii kvalitného verejného priestoru, čo však samé osebe nestačí – ľudia totiž musia mať aj dôvod, aby sem prichádzali. K tomu by bola najlepšia dnes v podstate jediná kľúčová mestská funkcia, ktorá tu do veľkej miery absentuje – teda kultúra v najširšom zmysle. Aktívny a neustály program má schopnosť generovať konštatntnú návštevnosť, pre jeho realizáciu sú však potrebné vhodné podmienky.

Do toho vstupuje projekt Nového Istropolisu, ktorý prináša presne túto ambíciu. Jeho cieľom je transformovať blok, kde sa nachádza komplex Domu odborov Istropolis, na moderný multifunkčný areál, ktorého jadrom bude veľké kultúrno-spoločenské centrum so špičkovými predpokladmi pre organizáciu podujatí na najvyššej úrovni, obklopené sériou kvalitných verejných priestranstiev a dodatočnou mestskou vybavenosťou vo vysokom štandarde.

Túto funkciu mal do veľkej miery niesť aj pôvodný Istropolis, no kombinácia rozličných dôvodov – či už koncept vychádzajúci z iných ekonomicko-spoločenských podmienok, zanedbávanie, škodlivé neskoršie nánosy, aktuálny vývoj v oblasti tvorby kultúrnych priestorov, alebo požiadavky na organizáciu medzinárodných podujatí – tomu bráni. Rovnako dôležitá je aj otázka začlenenia pôvodného komplexu do urbanistickej štruktúry mesta, v čom do seba orientovaný stavebný súbor Istropolisu zlyháva.

Ak má teda Trnavské Mýto naozaj výrazne zmeniť svoj charakter k lepšiemu, stať sa atraktívnym miestom, ktoré bude pozývať k návšteve ľudí z celého mesta, ale aj zo zahraničia, a dotvoriť lokalitu, ktorá sa stáva sekundárnym centrom Bratislavy, bude potrebná nová forma využitia priestoru. Bude Nový Istropolis tým projektom, ktorý tieto predpoklady naplní?

 

Trnavské Mýto je dnes zanedbaným priestorom, ktorý nevytvára potenciál pre vznik miesta pozývajúceho k pobytu. Nanešťastie k tomu nepomáha ani do seba zahľadená architektúra Domu odborov Istropolis. Autor fotografie © Matej Hakár 2020

 

Ako vznikala vízia Nového Istropolisu    

Investor, spoločnosť Immocap Group, odkúpil Dom odborov Istropolis v roku 2017 a okamžite sa začal zaoberať možnosťami využitia územia za pomoci rozsiahlych analýz zo strany viacerých expertov. Okrem zhodnotenia potenciálu existujúceho stavebného súboru sa pozrel aj na rozličné urbanistické a obsahové možnosti, čo by Trnavské Mýto umožňovalo a čo by potrebovalo, podobne ako celé mesto.

Immocap oslovil popredného slovenského urbanistu Igora Marka, ktorý sa s kanceláriou Marko&Placemakers už roky úspešne venuje stratégiám oživovania verejných priestranstiev a mestských lokalít. Igor Marko upozornil, že napriek enormnému tranzitnému významu je Trnavské Mýto mimoriadne fragmentované a je v podstate jedným z najhorších verejných priestorov v Bratislave. Potenciál je pritom obrovský.

Urbanista vytvoril s prihliadnutím na lokálne podmienky víziu – strategický materiál, ktorým zadefinoval hlavné obsahové a programové ciele transformácie nielen pozemku developera, ale v podstate aj celej širšej oblasti Trnavského Mýta. Vízia je zložená z piatich hlavných bodov, ktorých spojením má vzniknúť kvalitné prostredie, ktoré zmení oblasť fyzicky, ale aj, čo je veľmi dôležité, mentálne.

Prvým cieľom je podľa Igora Marka zachovanie historickej kontinuity v podobe zachovania kultúrno-spoločenskej funkcie v území, čím vznikne základ kultúrnejšej štvrte. Druhým bodom je vytvorenie spoločenskej a komunikačnej križovatky, čo je predpoklad pre vznik nového mestského centra. Toto centrum by malo vytvárať pocit domova, a to nielen pre obyvateľov developmentu, ale aj všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky – to je tretí cieľ. Projekt musí byť zároveň príkladom udržateľnej mikroštvrte, ktorá je pripravená na zmenu klímy. Nakoniec, projekt by mal podporovať nový typ identity, založený na vzťahu užívateľov k novému prostrediu.

Ako Igor Marko tvrdí, dané princípy sa podarilo v rámci návrhu projektu veľmi dôsledne aplikovať. Developer zorganizoval na riešenie projektu veľkú medzinárodnú architektonickú súťaž, ktorej víťaz, holandská kancelária KCAP, vynikal práve komplexnosťou riešenia, ktoré sa zodpovedne vyrovnalo so všetkými stanovenými predpokladmi. Naplno zachováva a vyzdvihuje kultúrno-spoločenskú funkciu, reaguje na polohu a význam priestoru, vytvára pestrú zmes priestorov, ktoré majú vítať lokálnych obyvateľov i návštevníkov, obsahuje ekologické riešenia a vytvára silný identitotvorný bod.

Proces vzniku Nového Istropolisu je podľa urbanistu náročný a komplikovaný proces, ktorý je ešte ďaleko od toho, aby bol ukončený. Dôležité však je, že už teraz je navrhnutý dobre a priebežne sa snáď bude len zlepšovať. Samozrejme, zatiaľ sú známe len základné rámcové informácie, čo presne tu vznikne, ale už tieto sú prísľubom toho, že sa Trnavské Mýto výrazne zmení.

 

Situácia Nového Istropolisu. V strede je umiestnené Kultúrno-spoločenské centrum. Priamo nad ním je kancelárska budova, nad ňou jedna z rezidenčných. Vpravo od sály sa nachádza bytový dom, prepojený s Domom techniky. Od Vajnorskej je umiestnená kancelárska budova. Hotel bude priamo súčasťou objektu Kultúrno-spoločenského centra. Zdroj: Immocap Group

 

Čo prinesie Nový Istropolis

Developer doteraz predstavil len základný náčrt toho, ako si budúcnosť Istropolisu predstavuje, medzičasom sa však jeho zámery začínajú vyjasňovať. V tejto chvíli tak už máme celkom presnú predstavu, čo všetko tu vznikne a ako to môže ovplyvniť Bratislavu.

Najväčšiu pozornosť prirodzene púta zámer kultúrno-spoločenského centra, ktoré má byť podľa architektov zámeru z kancelárií KCAP a Cityförster ikonickým miestom, ktoré dosiahne úroveň prvotriednych zariadení v zahraničí. Jeho silnou stránkou bude mimoriadna flexibilita v možnostiach organizácie podujatí, spojená s vysokou technickou a architektonickou kvalitou – na návrhu spolupracuje londýnska kancelária Charcoalblue, ktorá je v tomto smere svetovou špičkou.

Immocap avizoval, že kapacita hlavnej sály bude pri konferenciách či koncertoch vážnej hudby približne tritisíc návštevníkov, pri koncertoch kapiel však dosiahne až päťtisíc. To už sú množstvá, ktoré sú pri danej úrovni budovy schopné prilákať významné medzinárodné podujatia. Konať sa tu však budú aj ďaleko komornejšie akcie, keďže cieľom je vytvoriť akúsi „mestskú obývačku“, teda niečo, čo bude v rámci možností žiť po celý rok a počas celého dňa.

Nový Istropolis bude ale určený aj pre návštevníkov z iných miest či štátov, a to nielen účastníkov podujatí, ale aj bežných turistov. Preto bude súčasťou projektu ubytovacie zariadenie v adekvátnej kvalite. „Investor plánuje v Novom Istropolise 4-hviezdičkový kongresový hotel spravovaný renomovaným medzinárodným operátorom, ktorý bude dopĺňať funkciu kultúrno-spoločenskej sály,“ špecifikuje Martin Šramko, generálny riaditeľ Immocap Group. „Ako súčasť hotela sa plánuje aj hotelové konferenčné centrum, ktoré bude obsahovať menšie konferenčné miestnosti s flexibilitou a posuvnými priečkami, ako doplnok k veľkej sále Nového Istropolisu.“ S objektom centra bude hotel priamo prepojený.

Návštevníci sa ocitnú v aktívnom prostredí, zodpovedajúcom centru mesta. Nástrojom k tomu bude maximálna aktivácia prízemných podlaží nových budov – Nový Istropolis by mal mať z prevažnej miery živý parter. Prevádzky budú orientované do okolitých ulíc, teda do Vajnorskej, Škultétyho či Kukučínovej, ako aj do nových vnútroblokov. „V parteri budú zastúpené najmä gastro prevádzky, kaviarne, menšie obchody a služby, nebude tam žiadne nákupné ani obchodné centrum,“ sľubuje developer.

 

Parter v celom projekte bude aktívny a vyplnený reštauráciami, ochodmi a službami. Zdroj: Immocap Group

 

Tieto služby a obchody podporia rezidenčné a administratívne funkcie. Bývanie bude umiestnené v tichších častiach komplexu smerom ku Škultétyho, developer tu očakáva vznik približne 250 bytov, čo zas nie je taký vysoký počet. „Rezidenčná časť projektu bude určená najmä na bývanie pre rodiny a mladých ľudí. Bude sa jednať o moderný koncept mestského bývania vysokej kvality s dôrazom na kvalitnú architektúru, zelené plochy a občiansku vybavenosť,“ hovorí developer, čím odkazuje na jeden z bodov, načrtnutých Igorom Markom: bývanie v Novom Istropolise má byť etalónom urbánneho života a životného štýlu.

V neposlednom rade, vzniknúť má aj dvojica kancelárskych budov. Prvá z nich bude vložená na Vajnorskú ulicu, kde bude sledovať hranice existujúcich blokov – najmä mohutného nárožného domu medzi Vajnorskou a Trnavskou cestou od Vojtěcha Šebora z roku 1923. Druhá bude v zadnej časti komplexu, bližšie ku Kukučínovej, a svojou výškou dosahujúcou okolo 100 metrov potvrdí význam projektu aj Trnavského Mýta.

Všetky tieto funkcie sú samé osebe zárukou intenzívnej aktivity a výrazného oživenia tejto časti Bratislavy, ako aj zvýšenia medzinárodnej prestíže mesta. Dnes mŕtva a zanedbaná lokalita sa zmení na miesto, kde budú žiť stovky ľudí, tisíce ľudí pracovať a ktoré budú možno desaťtisíce pravidelne navštevovať. Vizualizácie zobrazujú lákavú architektúru a urbanizmus vychádzajúci z holandských vzorov, čo je z hľadiska budúceho vývoja pre slovenskú metropolu dôležitý prístup.

Len samotné budovy však neurobia z Trnavského Mýta skutočné miesto stretnutí a priestor, kde prebieha spoločenská výmena, ako sa to očakáva od skutočného centra mesta. Táto rola nie je realizovateľná bez vytvorenia kvalitného verejného priestoru, ktorého význam je podľa takého velikána architektúry, ako je sir Richard Rogers (viď aktuálnu výstavu v londýnskej Royal Academy of Arts), rovnocenný všetkým ostatným súčastiam tvorby dobrého mesta.

 

Veľké námestie pre kultúrno-spoločenským centrom bude dôležitým verejným priestorom s celomestským významom. Zdroj: Immocap Group

 

Trnavské Mýto – orientačný bod Bratislavy?

Súčasné Trnavské Mýto je kvôli vplyvu dopravy, ale aj mierky dnes existujúcej architektúry (nanešťastie aj Domu odborov Istropolis) pomerne ťažko uchopiteľným priestorom, resp. „ne-priestorom“ (non-place). Len sotva tu vzniká pocit akéhosi mentálneho vlastníctva, aký čiastočne zažívame pri iných, fungujúcich priestranstvách: na Hviezdoslavovom námestí alebo na nábreží v Eurovei, kde radi trávime čas a sú „naše“, patriace každému obyvateľovi, ktorý sa nimi pýši.

Verejný priestor nielen pred súčasným Istropolisom, ale aj v okolí Novej tržnice či smerom k Šancovej ulici tak nie je charakteristický tým, čím by sa malo podľa Igora Marka dobré miesto vyznačovať – teda pozitívne vplývať na rozvoj spoločenských väzieb a podporovať vzájomné vzťahy, ako aj vzťah k okoliu. Bez týchto väzieb však nemôže vzniknúť práve zmieňovaný pocit spoluzodpovednosti k priestoru a mestu. Úlohou je tak posilnenie tých vlastností a charakteristík, ktoré urobia z Trnavského Mýta a okolia Istropolisu – opäť – obľúbené miesto.

S týmto zadaním, teda s cieľom vytvoriť inkluzívne, kontinuálne, bezbariérové a programovo pestré (aktívne) miesto, ktoré bude dlhodobo udržateľné, vytvorili architekti a urbanisti z KCAP koncept, ktorý má ambíciu zmeniť nielen okolie Istropolisu, ale celý priestor križovatky. Ako prioritu si stanovili zmenu charakteru Trnavského Mýta z dnešného fragmentovaného územia na jednotnú a ľahko priechodnú lokalitu pre peších. Verejný priestor sa tak má do určitej miery zjednotiť, ale získať aj jasnú a vzájomne sa doplňujúcu náplň.

Experti identifikovali prítomnosť štvorice základných budúcich lokalít Trnavského Mýta – nástupný priestor do železničnej stanice, eventové námestie, trhové námestie a retailové námestie, čo súvisí s dvojicou kľúčových foriem využitia územia: tranzitnou a kultúrno-komerčnou. S Novým Istropolisom súvisia oboje – k tranzitným patrí staničné námestie, kultúrno-komerčný zmysel bude mať eventové námestie alebo predpriestor obchodného parteru.

V takto definovanom území už dokážu architekti animovať aktivity, ktoré by tu mohli prebiehať. Kým okolie budúcej stanice bude slúžiť predovšetkým ako miesto na čakanie v zeleni spoločne s organizáciou menších podujatí v malom auditóriu, eventové námestie bude tvorené rozľahlou otvorenou plochou, určenou pre spontánne aktivity a prerastajúcou do kultúrno-kongresového centra. Dotvorené bude umením, zeleňou a osvetlením, ktoré využije pôvodné stĺpy a vlajkoslávu.

Súčasťou verejného priestoru bude aj menšie zelené mestské námestíčko, do ktorého budú orientované kaviarne, a susedské nádvoria, ktoré budú intímnym a pokojným miestom v kontraste k rušným priestranstvám. Aj v tomto prípade budú ako odkaz na pôvodný Istropolis využité autentické umelecké diela a silný dôraz na zeleň vytvorí z vnútroblokov tienisté oázy. Voči okoliu budú bloky vymedzené živým prízemím.

Keďže všetky tieto časti Nového Istropolisu vychádzajú z ucelenej stratégie tvorby verejného priestoru, tento bude mať jednotnú a rozpoznateľnú identitu a okamžite upozorní návštevníka, že sa nachádza v prostredí jedného z nových subcentier Bratislavy. Jeho dobrá kvalita má byť jednou z kľúčových charakteristík projektu a neoddeliteľnou súčasťou celkovej koncepcie, ktorá je priamo previazaná so zamýšľaným účelom urobiť z developmentu miesto, ktoré žije neustálym životom.

 

Súčasťou zámeru sú aj intímnejšie zelené priestory. Zdroj: Immocap Group

 

Nový príbeh slovenskej metropoly

Podobné tvrdenia sa týkajú mnohých zámerov, len málo ich však obsahuje všetko to, čo Nový Istropolis. Šírka rozličných funkcií je mimoriadna, rovnako ako kompetencia a skúsenosť architektov, ktorí do tvorby projektu zasahujú. Tento projekt by pútal pozornosť takmer v každom európskom meste, vrátane významných metropol kontinentu, ide však o reálnu ponuku pre Bratislavu, ktorá má takto príležitosť výrazne zlepšiť svoje medzinárodné postavenie aj lokálnu úroveň života.

Koniec-koncov, absencia miesta pre organizáciu určitého typu podujatí je po zániku PKO v meste citeľná. Park kultúry a oddychu bol napriek zastaranosti schopný hostiť množstvo akcií a aktivít, čo prinášalo na nábrežie život – nový projekt však bude ponúkať ďaleko špičkovejšie podmienky. Zároveň narozdiel od PKO nebude mierne odtrhnutý od centra mesta, ale práve naopak, na jednom mieste vznikne v Bratislave unikátna koncentrácia všetkej vybavenosti, dopĺňajúcej kultúrnu ponuku. Takto sa nielen z Nového Istropolisu, ale aj z Trnavského Mýta, stane destinácia.

Dosah bude citeľný a zmení mesto. Bezprostredné okolie zažije nárast záujmu verejnosti o bývanie a podnikanie v lokalite, čo sa odrazí na intenzívnejšej revitalizácii štvrte a oživení priľahlých ulíc: v rámci modernizácie VajnorskejRužinovskej radiály sa obnoví Vajnorská a Krížna ulica, ktoré v tom istom čase získajú aj silnejší spoločenský význam. Bratislava zas získa desaťtisíce nových návštevníkov, ktorí budú zaľudňovať mestské priestory a podporovať miestnu ekonomiku.

Zlepšený imidž mesta sa môže odraziť na silnejšom prílive investícií s vysokou pridanou hodnotou. A v neposlednom rade, výraznejšie využívanie dnes veľmi striedmo užívaného priestoru je aj veľmi ekologický prístup, navyše vďaka silnej prítomnosti verejnej dopravy bez radikálneho zvýšenia dopravnej záťaže z automobilov.

Hlavné mesto Slovenska aktuálne prechádza vývojom, typickým pre mnohé veľkomestá – z pôvodného monocentrického mesta sa mení na polycentrické, kde vznikajú nové ohniská aktivít mimo pôvodné historické jadro. Trnavské Mýto je dnes už nepochybne na ceste ku vzniku takéhoto sekundárneho centra, doteraz najmä preto, lebo je kľúčovým dopravným uzlom. S Novým Istropolisom však prichádza perspektíva doplnenia spoločenského významu lokality.

Je mimoriadne potešujúce, že v tomto prípade nie je tento proces spojený s priemernosťou alebo snahou o absolútnu racionalizáciu, práve naopak: vysoká úroveň návrhu a možnej budúcej realizácie jasne umiestňuje Bratislavu medzi vyspelé európske metropoly, ktoré dokážu tvoriť riešenia zodpovedné k obyvateľom, mestu, životnému prostrediu aj ekonomike. Práve takto majú vyzerať developmenty budúcnosti.

Hlavné mesto ukáže, akou cestou v poslednej dobe prešlo a ako sa posúva v medzinárodnom význame. Príbeh Istropolisu môže byť pozitívnym príbehom celej Bratislavy.

 

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Immocap. 

Pozrite si fotografie Istropolisu vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Immocap Group
  • Zdroj: Immocap Group
  • Zdroj: Immocap Group
  • Zdroj: Immocap Group
  • Zdroj: Immocap Group

Súvisiace články

Kľúčový projekt sa blíži. Nový Istropolis by mal ísť do výstavby už na budúci rok

08.02.2023 10:32:50 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších aktuálne pripravovaných projektov v Bratislave sa blíži k výstavbe. Nový Istropolis, náhrada pôvodného komplexu Istropolis na Trnavskom mýte od developera Immocap, by mal ísť do realizácie už na budúcu jar. Ešte predtým však musí získať potrebné povolenia. Medzičasom prebieha diskusia o budúcom rozsahu kultúrno-spoločenského centra.

Čítať viac

Legenda je definitívne preč. Istropolis je zrovnaný so zemou

04.12.2022 14:32:10 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch bolo z veľkej časti ukončené búranie výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Na pozemku sa teraz nachádza už len halda sutín, ktoré sa postupne odpratávajú. Definitívne tak bol ukončený príbeh známeho komplexu, ktorý niekoľko rokov dotváral charakter Trnavského mýta. Na jeho mieste developer Immocap vybuduje Nový Istropolis.

Čítať viac

Dominanta Trnavského mýta sa stráca. Výšková budova Istropolisu prichádza o podlažia

06.11.2022 19:58:19 Adrian Gubčo

Asanácia výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov napreduje. V tejto chvíli sa už definitívne strácajú najvyššie podlažia budovy, ktorá tvorila desaťročia výškovú dominantu Trnavského mýta. Stavebník, spoločnosť Immocap, smeruje k ukončeniu búracích prác ešte pred koncom roka, aby uvoľnil miesto projektu Nový Istropolis.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Výšková budova rýchlo mizne

14.10.2022 13:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch postupne zaniká výšková administratívna budova, ktorá tvorila súčasť komplexu Domu odborov Istropolis. S jej odstránením odíde do minulosti výrazná dominanta Trnavského mýta, ale aj orientačný bod pre širšie okolie. Búranie súvisí s prípravou na výstavbu Nového Istropolisu, veľkého polyfunkčného zámeru od spoločnosti Immocap.

Čítať viac

Vyššia budova sa ešte nebúrala. Immocap začína s asanáciou veže Istropolisu

20.09.2022 16:48:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom by sa malo začať búranie organizačnej budovy, teda výškovej dominanty niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Oznámil to developer Immocap, ktorý odstraňuje pôvodný komplex, na ktorého mieste chce postaviť projekt Nový Istropolis. Ide pravdepodobne o najvyššiu budovu, aká bola doteraz v Bratislave odstránená.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Zanikajú zvyšky bývalej kultúrnej sály

14.09.2022 15:21:55 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa búrajú posledné časti bývalej kultúrnej a kongresovej časti Domu odborov Istropolis. Monumentálna stavba, ktorá vyše štyri desaťročia tvorila dominantu Trnavského mýta, odchádza definitívne do minulosti. Z celého komplexu ešte ostáva zbúrať výškovú administratívnu časť a do budúcna aj Dom techniky, ktorý prešiel do vlastníctva developera Immocap.

Čítať viac

Architekt Nového Istropolisu Jeroen Dirckx: Kultúrne centrum v Istropolise bude mať svetovú úroveň

02.09.2022 09:15:00 Adrian Gubčo

Nový Istropolis od developera Immocap je dnes považovaný za jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Dôvodom je nahradenie pôvodného Domu odborov Istropolis novým komplexom, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho architekt z kancelárie KCAP Jeroen Dirckx si je pochybností vedomý, zároveň však presviedča, že na Trnavskom mýte vznikne skvelý projekt.

Čítať viac

Nový Istropolis je bližšie k prvému povoleniu

04.08.2022 14:12:29 Adrian Gubčo

Zámer výstavby polyfunkčného komplexu Nový Istropolis na Trnavskom mýte sa pomaly hýbe vpred. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení, teda podrobnejšie hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie. Investor musel zohľadniť pripomienky viacerých strán, vrátane Hlavného mesta, ktoré požaduje zváženie redukovaného variantu zámeru.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká, developer aj naďalej ráta s pôvodným projektom

17.06.2022 16:00:00 Adrian Gubčo

Na Trnavskom mýte postupuje búranie niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Jedna z výrazných stavieb Bratislavy zaniká, aby uvoľnila miesto novému projektu. Developer Immocap chce vybudovať mohutný polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho podoba je však do veľkej miery závislá od verejnej podpory, ktorá je aj naďalej otázna.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká

02.03.2022 15:13:57 Adrian Gubčo

Na začiatku tohto roka sa spustilo búranie Domu odborov Istropolis, veľkého komplexu, ktorý tvoril charakteristickú súčasť Trnavského Mýta. Už onedlho sa to zmení. Na jeho mieste má totiž vzniknúť Nový Istropolis, polyfunkčný komplex s kultúrno-spoločenským centrom, kanceláriami, bývaním a retailom od developera Immocap. Búranie pôvodnej stavby bude prebiehať počas celého tohto roka.

Čítať viac

Immocap má búracie povolenie na Istropolis, prvé práce sa majú spustiť už v najbližších dňoch

10.01.2022 14:16:13 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Dom odborov Istropolis pôjde takmer definitívne k zemi. Developer Immocap oznámil že disponuje právoplatným rozhodnutím mestskej časti Nové Mesto o odstránení existujúceho objektu. Už v najbližších dňoch chce mohutný neskoromodernistický komplex ohradiť a začať s prvými prácami. V budúcnosti ho má nahradiť polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj pomerne rozsiahla kultúrno-spoločenská sála.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

Nové Mesto a Immocap sa dohodli, mestská časť podporí projekt Nový Istropolis

29.11.2021 13:24:00 Adrian Gubčo

Spory medzi mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a developerom Immocap Group, ktorý pripravuje prestavbu areálu Istropolis, sa nateraz zdajú byť zažehnané. Ako oznámil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti, obom stranám sa podarilo dohodnúť na splnení garancií developera voči verejnosti. Podľa starostu ide o veľké víťazstvo, v skutočnosti to skôr pripomína divadlo.

Čítať viac

Nové Mesto žiada zachovanie kultúrnej funkcie Istropolisu pod hrozbou sankcií, investor ich odmieta

23.09.2021 17:48:29 Adrian Gubčo

Horúca diskusia o budúcnosti priestoru, kde sa dnes nachádza komplex Domu odborov Istropolis, pokračuje aj naďalej. Okrem aktivistov je hlasná aj mestská časť Nové Mesto, ktorá ústami starostu Rudolfa Kusého žiada od developera Immocap splnenie viacerých požiadaviek. Obávajúc sa osudu PKO, za prípadné nesplnenie záväzkov žiada sankcie. Tie developer považuje za neprimerané.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

Kultúrno-kongresové centrum v Novom Istropolise: Čo prinesie Bratislave?

26.05.2021 14:13:19 Adrian Gubčo

Hoci je Nový Istropolis veľký projekt, jeho najvýraznejšou súčasťou má byť nové kultúrno-kongresové centrum. Developer Immocap hovorí, že pôjde o špičkovú modernú sálu s európskymi parametrami, ktorá bude viac než dôstojnou náhradou pôvodného Domu odborov Istropolis a jeho kongresovej časti. Presné detaily sa však odhaľujú až teraz a s nimi aj možnosti, ktoré môže centrum metropole priniesť.

Čítať viac

Proti búraniu Istropolisu spustili petíciu, developer reaguje

13.04.2021 14:48:14 Adrian Gubčo

Plánovaná prestavba územia, kde sa dnes nachádza Dom odborov Istropolis, budí aj naďalej vášne. Aktivisti a odborníci zo združenia DOCOMOMO pripravili Petíciu za záchranu Istropolisu, v ktorej žiadajú zachovanie Istropolisu a jeho vyhlásenie za pamiatku. Na túto iniciatívu zareagoval developer Immocap, pripravujúci Nový Istropolis, ktorý pripomína, že petícia zamlčiava dôležité fakty.

Čítať viac

Hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj sú otvorení prestavbe Istropolisu

18.02.2021 17:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy ani Bratislavský samosprávny kraj neodmietajú premenu areálu Domu odborov Istropolis, hoci výmenou za určité verejnoprospešné opatrenia. Vyjadrili sa tak pre agentúru SITA. Na toto stanovisko už reagoval aj developer Immocap, ktorý prisľúbil, že pripomienky mesta aj kraja bude pri riešení projektu rešpektovať.

Čítať viac

Diskusia okolo Nového Istropolisu pokračuje, aktivistom sa nepáči

18.01.2021 12:12:50 Adrian Gubčo

Predloženie projektu Nového Istropolisu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebolo spojené len s predstavením detailov konkrétnych riešení projektu, ale aj s odmietavými reakciami a pripomienkami voči zámeru. Najaktívnejšia je v tomto smere organizácia DOCOMOMO, ktorá obvinila developera Immocap z devastácie kultúrnych hodnôt a rozporuje súlad zámeru s Územným plánom.

Čítať viac

Nový Istropolis odhaľuje ďalšie detaily

03.12.2020 17:47:19 Adrian Gubčo

Predstavenie zámeru prestavby areálu Istropolisu v priebehu leta vyvolalo veľký záujem verejnosti. Developer Immocap odvtedy postupne dávkoval nové informácie o projekte, ktorý má zmeniť Trnavské Mýto a prispieť ku vzniku nového subcentra Bratislavy. Dnes boli zverejnené ďalšie detaily, keďže bol Nový Istropolis podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

Dom odborov Istropolis sa nedá zachrániť

28.07.2020 13:30:00 Adrian Gubčo

Predstavenie Nového Istropolisu vyvolalo z logických dôvodov mimoriadny záujem médií a obrovský počet reakcií. Veľká väčšina sa venuje jedinej téme – asanácii pôvodného komplexu Istropolis. Milovníci modernistickej architektúry obviňujú developera z neúcty voči historickému a kultúrnemu odkazu budovy, investor Immocap sa bráni, že pôvodný Istropolis bol neudržateľný. Čo sú dôvody takéhoto postoja?

Čítať viac

Nový Istropolis sa odhaľuje

16.07.2020 12:55:25 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Dnešným dňom sa odhaľuje podoba dalšieho dlhoočakávaného bratislavského projektu: známe sú prvé detaily prestavby komplexu Istropolis, ikonickej stavby, tvoriacej už automatickú súčasť Trnavského mýta, asi najdôležitejšieho dopravného uzlu v meste. Developer Immocap oslovil pre návrh prestížnu architektonickú kanceláriu KCAP, víťaza medzinárodnej súťaže.

Čítať viac

Istropolis pokračuje v odhaľovaní detailov: Kultúrne centrum pomôžu navrhnúť poprední medzinárodní experti

24.09.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Developer Nového Istropolisu, spoločnosť Immocap Group, postupne rozbieha komunikáciu, ktorá povedie až k odhaleniu novej podoby developmentu. Po oznámení prvých detailov k súťaži na transformáciu zásadného územia, kde dnes stojí Dom odborov Istropolis, teraz pripomína ďalšie informácie, ktorými sa snaží dokázať, že nový projekt bude pre Bratislavu výrazným prínosom.

Čítať viac

Developer predstavuje ďalšie detaily k Istropolisu: Búranie starého komplexu je takmer isté

12.09.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Immocap Group včera oznámila, že víťazom súťaže na oživenie územia v priestore Istropolisu na Trnavskom mýte sa definitívne stáva architektonická kancelária KCAP. Popritom bolo poukázané na problémy súčasného komplexu, z čoho viacmenej už jasne vyplýva, že preferovanou možnosťou je zánik pôvodnej budovy a jej nahradenie novou štruktúrou.

Čítať viac

YIT ustupuje od projektu prestavby Istropolisu

21.08.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia vystúpil z projektu prestavby komplexu Domu odborov Istropolis na Trnavskom mýte. Táto správa prichádza len niekoľko dní po mediálnom šume súvisiacom s odhalením neaktuálnej vizualizácie možnej podoby územia od jedného z účastníkov architektonickej súťaže. Developer tak ostáva plne pod kontrolou spoločnosti Immocap Group.

Čítať viac

Aká bude budúcnosť Istropolisu?

16.08.2019 10:20:00 Adrian Gubčo

V bratislavskej komunite postupne rastie záujem o budúcnosť komplexu Domu odborov Istropolis, ktorý bol už pred časom predaný spoločnostiam Immocap Group a YIT Slovakia. Po náznakoch o tom, že na areál prebehla medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, unikla prvá z vizualizácií, čo vzbudilo ďalšiu záplavu reakcií. Aká bude naozaj budúcnosť tohto komplexu?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube