YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 16.11.2021 13:28

J&T Real Estate oslávilo 25 rokov, v rukách drží budúcnosť Bratislavy

J&T Real Estate aktuálne oslavuje 25 rokov pôsobenia na realitnom trhu. Ako firma sama tvrdí, za tú dobu sa vypracovala na mestotvorného developera, ktorý sa zameriava na výstavbu komplexných mestských štvrtí. Je mimoriadne dôležité, aby to tak naozaj bolo. Spoločnosť totiž ovláda pozemky a rozvojové plochy v takom rozsahu, že nie je prehnané povedať, že v rukách drží budúcnosť metropoly.

Eurovea City a Nové Lido. Zdroj: J&T Real Estate

Eurovea City a Nové Lido. Zdroj: J&T Real Estate

Ako JTRE konštatuje, stojí za niektorými z „najväčších a najambicióznejších developmentov, ktoré menia tvár Bratislavy a posúvajú slovenské hlavné mesto bližšie k svetovým metropolám“. Zdôrazňuje pritom projekty ako Eurovea City, River Park alebo Zuckermandel. „Za štvrťstoročie pôsobenia na trhu sa JTRE stal mestotvorným developerom a významne sa podieľa na tvári modernej Bratislavy. Naším poslaním je vytvárať mestám a ich obyvateľom čo najlepšie podmienky na rozvoj,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Za 25 rokov svojej existencie developer dokončil už takmer 5-tisíc bytov a manažuje viac ako 400-tisíc metrov štvorcových kancelárskych plôch. Firma upozorňuje, že v kancelárskych budovách sídlia popredné firmy aj inštitúcie. Z nich má mimoriadne postavenie najmä ELA, teda Európsky orgán práce, ktorá sa práve nasťahovala do Landererovej 12. Projekty sú doplnené o upravené verejné priestranstvá, do ktorého sú nezriedka umiestnené umelecké diela. JTRE pripomína aj svoju podporu kultúrnych, umeleckých či vzdelávacích programov.

Hlavným bodom záujmu spoločnosti je nábrežie s najprestížnejšími projektami v portfóliu. JTRE sa teraz zameriava na rozvoj Eurovea City, pokračovať však bude aj vývoj River ParkuKlingerky. Veľkou strategickou úlohou bude rozšírenie nového centra Bratislavy na pravý breh Dunaja v projekte Nové Lido. „Rozšírenie a rozvoj centra mesta na oboch stranách Dunaja prepojeného kvalitnou verejnou dopravou považujeme za kľúčový smer v ďalšom rozvoji Bratislavy, ktorý ju kvalitou prostredia priblíži moderným európskym metropolám. Atraktívne nábrežia spoja Bratislavu nielen fyzicky, ale postupne aj v mysliach ľudí, čím ju zmenia na skutočné mesto na Dunaji,“ popisuje Pavel Pelikán.

Nové Lido skutočne nie je dôležitým projektom len pre developera, ale aj pre celé mesto. Slová o prepojení mesta nie sú prehnané a za predpokladu, že bude development zrealizovaný dobre, zásadným spôsobom prispeje k sceleniu Bratislavy. Hlavné mesto ostáva aj naďalej mestom na ľavej strane rieky, kým Petržalka je hlavne sídlisko, doplnené o niekoľko parkov a nákupné centrum. Územie Nového Lida predstavuje mimoriadny potenciál pre dobudovanie tisícov bytov, kancelárskych kapacít či služieb, ale aj občianskej vybavenosti najvyššej úrovne – vrátane umiestnenia veľkého kultúrneho či spoločenského centra.

JTRE vo svojej tlačovej správe spomenulo ešte dobudovanie Ovocných Sadov, ktoré sú príkladom dostupnejšieho projektu – hoci v praxi ide o sídlisko, ktoré celkom nezapadá do naratívu o mestotvornom developerovi. Ide o dôležitý moment. Spoločnosť totiž okrem lokalít v nábreží vlastní, resp. bude developovať ďalšie územia, vrátane „dostupnejších“ (finančne) lokalít, určených pre širšie skupiny klientov. Na hranici vnútorného mesta sú to Pasienky a na hranici mesta ako takého Nové Vajnory a bývalý CENTROP.

Tieto štyri developmenty (Nové Lido, Pasienky, Nové Vajnory a CENTROP) sú tak veľké a významné, že ich realizácia skutočne zmení fungovanie celej metropoly. Kľúčovou otázkou ostáva, či to bude v pozitívnom alebo negatívnom zmysle.

 

Developer plánuje v budúcnosti budovať veľké projekty s príťažlivými verejnými priestranstvami a umením. Na vizualizácii Nové Lido. Zdroj: J&T Real Estate

 

Najviac informácií je aktuálne známych o Novom Lide, v prípade ktorého už bola predstavená aj základná urbanistická schéma. Štruktúra novej lokality by mala čiastočne nadviazať na urbanizmus na ľavom brehu rieky. Jadrom Nového Lida totiž bude veľké centrálne námestie, zakončené významným objektom občianskej vybavenosti, pravdepodobne kultúrnej (teoreticky by mohlo ísť o Národné kultúrne a kongresové centrum). Zástavba má byť kompaktná, vyššie budovy budú umiestnené na okraji zóny. Nové Lido má mať zároveň veľmi zelený charakter.

O čosi menej je toho známeho ohľadne Pasienkov. JTRE je blízke spoločnosti Tesako, ktorá kontroluje väčšinu súčasných športovísk s výnimkou športových hál. Ešte v roku 2010 sa konala urbanistická súťaž, v ktorej sa medzi konkurenciou viacerých popredných slovenských architektonických kancelárií (vrátane Vallo Sadovsky Architects) presadil ateliér Compass. Podľa dnes známych informácií pracuje na koncepcii lokality aj naďalej. Na Pasienkoch by mala (mohla) vzniknúť kompaktná polyfunkčná zástavba s kľúčovým verejným priestranstvom v okolí nádrže Kuchajda. Vzniknúť by tu mohol „najväčší park v Bratislave“.

Plány spoločnosti vo Vajnoroch a CENTROPe sú ale dnes prakticky úplne neznáme a dá sa predpokladať, že sa ešte len tvoria. O čosi ďalej je vývoj vo Vajnoroch, kde má na mieste bývalého letiska vzniknúť nová štvrť. Developer oznámil svoj vstup do lokality už v septembri 2019, pričom na príprave územia by mal pracovať spoločne s pôvodným investorom Nordic Investors. „Ide o rozľahlé ucelené územie s veľkým potenciálom v stredno- a dlhodobom horizonte. Rozvoj tohto brownfieldu na území mesta zároveň eliminuje negatívne vplyvy dlhodobo nevyužívanej plochy ako je napríklad neustála tvorba čiernych skládok,“ charakterizuje plochu Pavel Pelikán.

Ku koncepcii je toho ale známeho málo a veľmi všeobecne sa vyjadril aj výkonný riaditeľ JTRE. „Hľadáme také využitie územia Starého letiska, ktoré by malo výrazný prínos aj pre súčasných obyvateľov mestskej časti, aby sa zlepšila kvalita ich života,“ osvetľuje hlavný princíp. „Rozsiahle verejné priestory pre aktívne trávenie voľného času, vrátane parku, budú slúžiť všetkým. Nová zástavba vznikne s dôrazom na okolité prostredie, aby zohľadňovala potreby mestskej časti a priniesla funkcie chýbajúce v širšej lokalite. Pri príprave budúceho využitia Starého letiska aktívne spolupracujeme nielen s urbanistami, ale aj s odborníkmi z oblasti životného prostredia, vodohospodárstva či dopravy, aby sme našli riešenie otázok týkajúcich sa infraštruktúry, vrátane rozvoja električkovej dopravy v mestskej časti Vajnory.“

JTRE už ale nešpecifikovalo, s akými kapacitami a bilanciami ráta, ani kto sú urbanisti, spracúvajúci lokalitu. Podľa starších informácií tu ale malo napríklad vzniknúť nové jazero, ktoré by slúžilo na odvodňovanie často zatápaných plôch v tomto území, zároveň by ale vytvorilo príjemný rekreačný priestor. Lokálna verejnosť sa k možnosti prestavby územia zatiaľ veľmi nadšene nestavia. Takisto ani Hlavné mesto zatiaľ nepovedalo nič o bezprostredných plánoch na predĺženie električkových tratí do tejto lokality, hoci zmysel by to v prípade developmentu pravdepodobne malo.

Napokon, najväčším rúškom tajomstva je zastretý projekt na mieste CENTROPu. Do veľkej miery oprávnene, keďže developer do neho vstúpil len celkom nedávno a konkrétnejšia vízia sa zatiaľ len tvorí. Ako zistil ekonomický magazín INDEX, od apríla tohto roku prevzala pozemky od firmy Reform Capital spoločnosť Forespo Reality 17, blízka práve JTRE. Pôvodný majiteľ sceľoval predtým rozdrobené plochy bývalých políčok tak, aby ich mohol odovzdať stavebnému developerovi.

JTRE tak získalo obrovské plochy s kapacitou pre tisíce bytov. Potenciál vidí v dlhodobom vývoji mesta. „JTRE dlhodobo sleduje rozvojový potenciál Bratislavy aj v jej okrajových častiach,“ vysvetľuje P. Pelikán. „Po fáze zahusťovania mesta, ktorá je prirodzeným vývojom každej metropoly, prídu na rad aj okrajové časti mesta, ktoré budú musieť ďalej napĺňať nové požiadavky na bývanie, pracovné miesta, služby či športové a voľnočasové aktivity budúcich obyvateľov Bratislavy. Pri výbere takejto okrajovej lokality treba veľmi pozorne zvažovať, akú pridanú hodnotu pre budúcich klientov ponúkne.“

CENTROP predstavuje masívne územie na Záhorskej nížine, v priestore medzi diaľnicou D2 na východe a areálom Volkswagenu na západe. Zo severu je zas vymedzené diaľnicou D4, z juhu projektom Bory. Polohu považuje výkonný riaditeľ JTRE za dôležitú výhodu. „V prípade územia na rozhraní mestských častí Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves je to napríklad budúce dokončenie diaľničného obchvatu Bratislavy tunelom popod Karpaty s vyústením práve v tejto pozícii, ako aj ďalšie rozširovanie závodu Volkswagenu či budovanie mestotvorných funkcií v južnom dotyku územia s Dúbravkou,“ potvrdzuje. „Všetky tieto faktory vytvárajú predpoklady pre rozvíjanie komplexného polyfunkčného územia s vyváženým podielom jednotlivých funkcií, vrátane bývania a pracovných príležitostí, v dlhodobom časovom horizonte.“

Zhrnuté, developer aktuálne kontroluje veľké a pre ďalší vývoj mesta do veľkej miery kľúčové plochy. Netýka sa to len centra, kde bude mať onedlho ideálne podmienky pre rozvoj Nového Lida – mnohé centrálne parcely sú už totiž zastavané. Spoločnosť bude rozvíjať aj nové komunity na okraji Bratislavy, čím by teoreticky mohla pribrzdiť suburbanizáciu a sťahovanie sa obyvateľov za mestský obchvat. Ľudia však potrebujú nielen dostupné byty, ale aj kvalitné štvrte pre život.

 

Vízia Pasienkov z pera kancelárie Compass z roku 2010. Zdroj: Compass

 

Základným predpokladom pre dobrú kvalitu bývania bude v tomto prípade kvalita urbanistov, ktorí pripravujú koncepcie jednotlivých území. JTRE sa pritom prezentuje dobrými príkladmi skutočne mestotvorného urbanizmu – v Novom Lide – aj otrasnou ukážkou toho najhoršieho, čo nám modernizmus dal, v podobe Ovocných Sadov. V prvom prípade za tvorbu koncepcie zodpovedala predovšetkým kancelária Compass, v druhom „dvorní architekti“ firmy, ateliér GFI.

Kvalita návrhu Compassu nie je výsledkom náhody. Kancelária sa podieľa na viacerých veľkých a komplexných schémach naprieč celým mestom. Slnečnice, Nový Ružinov, Zwirn, Nová Matadorka alebo Vydrica sú najznámejšie a vo všetkých prípadoch ide o pomerne špecifické a náročné územia, ktoré prechádzajú dlhým vývojom a meniacimi sa podmienkami. Compass to však zatiaľ zvláda so cťou, a naozaj prináša do mnohých spomínaných lokalít skutočne mestský charakter. Navyše, s JTRE už má históriu spolupráce na Novom Lide aj Pasienkoch, preto by bolo najlepšie, keby pracoval aj na Nových Vajnorách a CENTROPe (kde, mimochodom, Compass pôsobil už v minulosti).

Ak sa však aj Compass stane autorom urbanizmu v nových štvrtiach, JTRE bude stáť pred iným problémom, ktorý sa týka všetkých štyroch lokalít. V ani jednej dnes územnoplánovacia regulácia nezodpovedá predpokladaným plánom spoločnosti. Prípad Nového Lida je všeobecne známy, pričom developer tu čaká už roky na zmenu Územného plánu. Na Pasienkoch je zas celá plocha definovaná ako športová zóna. To isté platí v prípade vajnorského letiska. CENTROP je zas z väčšej časti definovaný ako poľnohospodárska pôda. Bratislava jednoducho s expanziou mesta týmto smerom neráta.

Vidiac pomalosť mesta pri úprave regulácie v Novom Lide, ktoré bolo vždy určené ako rozvojová plocha (dokonca už na začiatku 20. storočia!) a je aj v textovej časti Územného plánu definované ako „Celomestské centrum“, len ťažko si možno predstaviť jeho promptnosť pri zmene Pasienkov na polyfunkčnú zónu. Tie sú tradične vnímané ako oblasť športovísk, hoci túto úlohu postupne preberá nová zóna v Petržalke alebo menšia v Dúbravke. Hoci športový charakter lokality nezanikne ani pri zmene plánu úplne (haly má iný majiteľ, ostanú zachované), proti komerčnej výstavbe bude určite odpor.

To isté možno predpokladať vo Vajnorách. CENTROP zas môže mnohým pripadať ako príliš odľahlý, čo do istej miery je. S ohľadom na fakt, že sa hovorí o dlhodobých plánoch, by ale mala byť možnosť rozvoja tejto časti metropoly vnímaná inak. Napokon, súčasný nedostatok bytov si bude vyžadovať hľadanie nových rozvojových plôch, ideálne nezaťažených katastrofálnym znečistením. Tie sa nachádzajú aj na Záhorskej nížine, ktorá sa po prípadnom dobudovaní tunela popod Malé Karpaty rozvoju otvorí oveľa lepšie.

JTRE tak čaká aj v najbližších 25 rokoch dosť práce. Vývoj nových projektov sa bude sústrediť na centrum Bratislavy aj jej okraje. Bolo by príjemné, keby sa po svojom etablovaní sa na domácom, ale aj zahraničnom trhu firma prepla na vyššiu úroveň – a navrhovala a realizovala developmenty, ktoré sú špičkové a mestotvorné naozaj, nielen v marketingovej komunikácii. Pokiaľ sa projekty typu Klingerka alebo Ovocné Sady stanú vecou minulosti, môže to nakoniec zlepšiť pohľad verejnosti (a zastupiteľov, schvaľujúcich územné plány) na developera aj jeho zámery.

Nielen pre JTRE, ale aj pre Bratislavu by to bola dobrá správa. Mesto totiž potrebuje rozvoj, vďaka ktorému sa skutočne posunie smerom k vyspelým európskym metropolám.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Svetová architektúra v Bratislave. Súťaž na Southbank má víťazov

02.03.2023 17:41:56 Adrian Gubčo

Hlavné mesto Slovenska sa stáva miestom, kam prichádza svoje projekty realizovať čoraz viac architektov svetového kalibru. Rovnako to bude aj v prípade očakávaného zámeru Southbank na pravom brehu Dunaja. Developer Penta Real Estate odhalil mená víťazov veľkej medzinárodnej súťaže, ktorí patria do prvej ligy globálnej architektonickej scény.

Čítať viac

Nové svetové mená v Bratislave: Southbank pozná postupujúcich do druhého kola

09.11.2022 17:11:39 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oznámil mená postupujúcich do druhého kola súťaže na budúcu podobu projektu Southbank na pravom brehu Dunaja. Má ísť o mimoriadne významný development, čo potvrdzujú mená prizvaných architektov. Tvorcovia, ktorí boli vybraní do druhého kola, však nijakým spôsobom nezaostávajú. Bratislava tak pravdepodobne získa projekt európskej úrovne.

Čítať viac

Bratislavské nábrežie budú formovať najlepší architekti sveta, Penta vyhlasuje súťaž na Southbank

15.08.2022 12:22:34 Adrian Gubčo

Keď developer Penta Real Estate ohlásil akvizíciu rozsiahlych pozemkov na pravom brehu Dunaja v dotyku so zónou Nové Lido, netajil sa veľkými ambíciami. Zo Southbanku, ako zámer nazval, sa má stať vlajkový projekt firmy. Penta dnes oficiálne odštartovala urbanisticko-architektonickú súťaž a potvrdzuje veľkolepé plány.

Čítať viac

Penta Real Estate kupuje pozemky HB Reavisu v Novom Lide

31.03.2022 13:19:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate potvrdil rozsiahlu akvizíciu pozemkov v lokalite Nové Lido, teda na petržalskom nábreží Dunaja medzi Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom. Predávajúcim bol ďalší veľký bratislavský developer HB Reavis. Jednotlivé strany sumu za transakciu neprezrádzajú, Penta Real Estate však potvrdzuje, že tu už pripravuje nový polyfunkčný projekt.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

JTRE predalo pozemok pri Fuxovej, vzniknúť tu môže Kaufland

18.08.2021 13:53:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate už niekoľko rokov pracuje na rozvoji veľkorysej koncepcie Nové Lido, ktorá je súčasťou územia, známeho ako Celomestské centrum (CMC) Petržalka. Do zóny patrí aj blok južne od diaľnice D1 v dotyku s projektom Fuxova. Developer už dlhšie žiada zmenu územného plánu v prospech mestotvornej zástavby, voľné pozemky však teraz predal reťazcu Kaufland.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

JTRE vyhodnotilo študentskú súťaž na promenádny most do Nového Lida a približuje podobu štvrte

13.07.2021 12:51:30 Adrian Gubčo

Bratislava by mohla v budúcnosti získať promenádny peší most po vzore viacerých svetových metropol. Developer J&T Real Estate plánuje takouto formou spojiť svoje projekty Eurovea a pripravované Nové Lido na jednotlivých nábrežiach Dunaja. Za týmto účelom vyhlásil a medzičasom už aj vyhodnotil študentskú súťaž, kde hľadal nové pohľady na možnú formu a podobu mostného prepojenia.

Čítať viac

Rozbehne sa projekt CENTROP?

08.02.2021 17:12:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ V predkrízovom období do roku 2008 bolo predkladaných viacero veľkolepých projektov, ktoré mali zmeniť Bratislavu. Asi najveľkorysejším bol zámer CENTROP, ktorý mal premeniť časť Záhorskej nížiny na mestskú štvrť pre 60-tisíc ľudí. Následný vývoj plány okresal a pozmenil, idea však nezanikla úplne. Budúcnosť projektu však ostáva naďalej otázna.

Čítať viac

JTRE vyhlási študentskú súťaž na promenádny most do Nového Lida

02.02.2021 09:35:40 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate postupne zvyšuje aktivitu pri príprave budúcej centrálnej štvrte Nové Lido, ktorá vznikne na pravom brehu Dunaja. Rozšírenie zástavby týmto smerom má napomôcť expanzii jadra metropoly. Zásadný podiel na spojení súčasného a nového centra bude mať promenádny most cez rieku, ktorého podobu budú teraz hľadať vysokoškolskí študenti.

Čítať viac

J&T Real Estate predstavuje svoj koncept Národného kultúrneho a kongresového centra

11.11.2020 13:16:02 Adrian Gubčo

Do boja o umiestnenie Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave vstupuje tretí hráč: Po Immocape a Inchebe odhalil svoju víziu NKKC aj developer J&T Real Estate. Nový komplex by mal byť súčasťou pripravovanej štvrte Nové Lido a vytvoriť spoločne s novou budovou SND akúsi kultúrnu os. Vzniknúť tak má srdce nového centra mesta.

Čítať viac

Posledný zo superpriestorov v Novom Lide odhalený

18.12.2017 12:30:00 Adrian Gubčo

Iniciatíva Nové Lido, za ktorou stoja developeri J&T Real Estate a HB Reavis, zverejňuje posledný zo série piatich tzv. superpriestorov, ktoré majú v novej štvrti vzniknúť. Tento má podobu tzv. office parku.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube