YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 19.08.2020 10:15

Kontroverzné Domino opäť ožíva

V Petržalke ožíva jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Polyfunkčný súbor Domino sa začal stavať v takej blízkosti existujúcich bytových domov, že okamžite vyvolal negatívnu reakciu širokej verejnosti. Developer Subcentro sa ho však snaží – so zmenami a za pomoci marketingovej kampane – opäť presadiť.

Zdroj: Subcentro

Zdroj: Subcentro

Domino sa nachádza v južnej časti Petržalky, v časti sídliska nazvanej Lúky. Rozostavaný skelet je už dlhé roky opustený a obrastá náletovou zeleňou, čím ďalej zhoršuje stav nepríliš vľúdnej lokality. Najväčším problémom je však jeho umiestnenie – Domino začalo rásť vo vzdialenosti približne 16 metrov od fasády existujúceho terasového domu, čo je v kontexte rozvoľnenej Petržalky enormná hustota. Development tak sprevádzali protesty verejnosti aj časti politikov.

V tomto smere malo Domino aj inú rovinu. S prípravou projektu totiž boli spojené osoby, ktoré mali v čase rozbehnutia výstavby blízko k vtedajšiemu vedeniu mestskej časti, čo vyvolalo politizáciu kauzy. Investor, spoločnosť Subcentro s.r.o. blízka developerovi VI Group, mal podľa odporcov dokonca stavať načierno, keďže realizovaný projekt nebol v súlade so stavebným povolením a územným rozhodnutím. Stavba sa zastavila v roku 2014 a odvtedy sa neobnovila.

Nido

Medzičasom sa však projekt sa upravil. Na schválenie bol predložený nový zámer, ktorý rátal so znížením a posunom jednotlivých budov, čím by sa dostal do podoby, na ktorú Hlavné mesto dávnejšie vydalo súhlasné stanovisko, keďže je v súlade s Územným plánom.

Súčasné vedenie mesta začalo zvažovať možnosti, podľa ktorých je jednou alternatívou dostavanie zmenšeného a upraveného projektu, druhou odmietnutie výstavby spojené s rizikom, že mesto bude čeliť žalobám zo strany developera či developerov, ktorí budú predkladať z legálneho hľadiska vyhovujúci projekt. Lokálna verejnosť žiada druhú možnosť.

VI Group, resp. Subcentro, logicky presadzuje prvú alternatívu a v tomto smere rozbehlo aj marketingovú kampaň. Pripomína pritom zmeny v podobe developmentu: namiesto pôvodnej série piatich bodových sedempodlažných bytových a apartmánových domov budú len šesťpodlažné, odstupová vzdialenosť sa zmení zo 16 na takmer 20 metrov, počet bytov sa zníži z 90 na 60 a apartmánov z 57 na 37 a pribudnúť má zeleň na strechách, fasádach aj na pozemku. Okrem toho zorganizoval anketu, v ktorej sa ľudí pýta, aké ďalšie zlepšenia má v lokalite na mestských pozemkoch zrealizovať.

Napriek zreteľnej snahe o zlepšenie imidžu projektu je otázne, do akej miery sa to developerovi podarí. Ešte na poslednom verejnom stretnutí v priebehu minulého roka vyjadrili občania voči zámeru v podstate jednohlasný odpor (hoci reprezentatívnosť takýchto stretnutí je malá, keďže sa ich zvyčajne zúčastňujú len odporcovia). V rámci PR kampane Subcentro tvrdí, že dnes je už odpor menší. Aspoň nejaká miera súhlasu je dôležitá, hoci platné rozhodnutia sú na strane investora.

Ak sa podarí projekt presadiť, výstavba potrvá približne dva roky. Reálne tak predpokladám, že Nové Domino by sa mohlo vybudovať medzi rokmi 2021-2023.

 

Developer prezentuje upravený projekt, v rámci ktorého sa budovy znížili, posunuli a pribudla zeleň. Zdroj: Subcentro

 

Hoci úpravy a zlepšenia projektu sú pozitívne, development stále veľkou kvalitou neoplýva. Kompozícia, pozostávajúca zo série bodových domov, obklopených parkovacími plochami a umiestnených v takej blízkosti existujúcich bytoviek s obrovskou mierkou, je jednoducho chybná. Potenciálne existujú aj vhodnejšie riešenia, tie sú však limitované existujúcimi vzťahmi a plánovanými aktivitami v území, predovšetkým budúcou električkovou traťou, ktorá nateraz obmedzuje možnosti využitia širšieho priestoru.

Kauza každopádne odhaľuje jedno z rizík súčasnej situácie s výstavbou v tzv. Centrálnom rozvojovom koridore, širokom nezastavanom páse, tiahnucom sa zo severu Petržalky až na juh. Pôvodne išlo o priestor, vyhradený pre výstavbu metra, okolo ktorého mala následne vyrásť obalová zástavba vyššej úrovne s vybavenosťou, čím by vzniklo centrum Petržalky. Dnes ide o územie vyhradené pre električku, na pláne obstavať ju kvalitnou zástavbou s dodatočnými službami, ako aj bývaním či pracoviskami, sa ale nič nezmenilo.

Zásadnou je však snaha Hlavného mesta rozvoj územia zaregulovať, aby neprichádzali developeri s nekoncepčnými projektami, ktoré sú ale v súlade s Územným plánom – ako je Domino. Magistrát nechal vypracovať urbanistickú štúdiu, ktorá má byť podkladom pre zmenu ÚP. Následne by bolo možné spresniť reguláciu územia formou územných plánov zón, ktoré by úplne presne stanovili pravidlá rozvoja jednotlivých lokalít. Nanešťastie, iracionálna odmietavá reakcia verejnosti viedla k pozastaveniu prác na príprave štúdie.

Výsledky sa môžu dostaviť čoskoro: dnes platný Územný plán povoľuje ďaleko rozsiahlejšiu výstavbu, než s akou sa rátalo v rámci urbanistickej štúdie. Po roku 2023, keď má byť električka dokončená, sa celý koridor odomkne pre výstavbu. Developeri však budú navrhovať projekty podľa toho, čo bude v tej dobe platné a je len málo dôvodov predpokladať, že sa pri súčasnom nastavení niečo zmení.

Petržalka a Petržalčania tak môžu doplatiť na vlastnú neochotu počúvať odborné argumenty, ako aj na vlastných zastupiteľov, ktorí sa viezli na nezodpovednej populistickej vlne. Kauza Nové Domino nemusí byť posledná, čo opäť prispeje len k ďalšej frustrácii a ešte menšej ochote rozbehnúť otvorenú a racionálnu diskusiu o ďalšom smerovaní najväčšieho slovenského sídliska.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Subcentro
  • Zdroj: Subcentro
  • Zdroj: Subcentro
  • Zdroj: Subcentro

Súvisiace články

Petržalská tradícia: Čo projekt, to petícia proti

15.02.2023 15:30:36 Adrian Gubčo

Petržalka je nielen najväčším sídliskom Bratislavy, ale aj najväčším nedobudovaným projektom v meste. Pôvodne sa s ňou uvažovalo ako s plnohodnotným mestským sektorom s vlastným jadrom a vybavenosťou. Dnes však akékoľvek úvahy, týkajúce sa výstavby aj na tých najvhodnejších miestach, narážajú na odpor a petície.

Čítať viac

Kontroverzný projekt speje k opätovnej výstavbe. Nové Domino je v stavebnom konaní

16.01.2023 15:52:57 Andrej Sárközi

Kontroverzný projekt v nie veľmi prívetivej časti Petržalky sa konečne rozhýbal. Početnými peripetiami si prechádza už desaťročie, čo je dané mimoriadnym odporom miestnej komunity aj samosprávy. V súčasnosti sa však zdá, že Nové Domino zaznamenalo posun a prieťahy by sa mohli konečne ukončiť.

Čítať viac

Kontroverzné Nové Domino čaká na posledné povolenia

11.07.2022 17:10:31 Adrian Gubčo

Nové Domino, mimoriadne kontroverzný projekt na Jasovskej ulici v Petržalke, sa blíži k výstavbe. Spoločnosť Subcentro, blízka developerovi VI Group, už pripravuje realizačný projekt, ktorý má byť predpokladom ku skorému spusteniu stavebných prác. Spoločnosť verí, že stavať začne ešte tento rok. Termín však závisí od vydania povolení i od situácie v stavebníctve.

Čítať viac

Nové Domino získalo zelenú od mesta, zánik hanby Petržalky je o krok bližšie

25.08.2021 12:48:00 Adrian Gubčo

Nové Domino, kontroverzný projekt na južnom okraji Petržalky, ktorý má už dlhodobo podobu opusteného skeletu v tesnej blízkosti existujúcich domov, je o krok bližšie k dostavbe. Developer Subcentro, blízky VI Group, získal kladné záväzné stanovisko od Magistrátu. Tomuto kroku predchádzali úpravy zámeru, ktoré majú znížiť negatívny vplyv obytného súboru na okolie.

Čítať viac

Hlavné mesto odmieta výstavbu projektu Nové Domino

29.03.2021 11:20:53 Adrian Gubčo

Kontroverzný petržalský projekt Domino s upraveným názvom Nové Domino začal nedávno po dlhšej dobe ožívať. Jeho majiteľ, spoločnosť Subcentro, blízka VI Group, spustil kampaň, v rámci ktorej chcel lokálnu verejnosť presvedčiť o výhodnosti dokončenia zámeru, ktorý už niekoľko rokov straší na Jasovskej v podobe skeletu. Plánom investora však dal stopku Magistrát.

Čítať viac

Ako môže vyzerať nové centrum Petržalky?

05.08.2020 16:45:09 Adrian Gubčo

Príprava výstavby predĺženia Petržalskej električkovej radiály napreduje a Hlavné mesto avizuje, že termín dokončenia – koniec roka 2023 – zatiaľ stíha. Otvorenie novej trate zásadne zmení nielen dopravu na najväčšom slovenskom sídlisku, ale aj jeho budúci rozvoj. Pre výstavbu by sa mohli odomknúť nové rozsiahle plochy, predovšetkým územie medzi Rusovskou cestou a Romanovou, kde vznikne nové centrum Petržalky.

Čítať viac

Petržalka sa môže stať lepším miestom pre život. Využije svoju šancu?

06.02.2019 10:30:13 Adrian Gubčo

Už dnes sa koná verejná prezentácia koncepcie Urbanistickej štúdie petržalskej Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého pásu územia v strede Petržalky, pôvodne určeného pre výstavbu metra a následne mestskej vybavenosti. Územie ostalo desaťročia prázdne, teraz sa však konečne priblížila možnosť celý priestor dobudovať a zmeniť Petržalku zo sídliska na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavuje Urbanistickú štúdiu Centrálneho petržalského koridoru

07.01.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto SR Bratislava zverejnilo na svojej webstránke predstavu o riešení územia tzv. Centrálneho petržalského koridoru, alebo Centrálnej rozvojovej osi, ktorá pretína najväčšie bratislavské sídlisko zo severu na juh. Verejná prezentácia sa bude konať 6.2.2019.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube