Author photoAdrian Gubčo 03.06.2022 16:09

Výstavba Petržalskej radiály sa dostáva do čoraz väčšieho meškania, stavebné práce poľavujú

Najvýznamnejší a najväčší mestský investičný projekt v posledných rokoch čelí komplikáciám. Druhá etapa petržalskej radiály má byť dokončená a prevádzkyschopná do konca roka 2023, napriek tomu je aktivita na stavenisku minimálna. Podľa Hlavného mesta situáciu ovplyvňuje masívna inflácia a s tým súvisiaci nárast cien a energií, ako aj nezhody v konzorciu. Vedie to až k úvahám o ohrození financovania stavby z eurofondov.

Prvé náznaky, že výstavba trate, ktorá spojí súčasnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovym dvorom, má komplikácie, sa objavili už v priebehu apríla. Mesto vtedy potvrdilo, že stavba má mierne omeškanie. Podľa portálu iMHD.sk, ktorý zanalyzoval priebeh prác, zhotoviteľ nestihol prvý míľnik výstavby. Ten predpokladal, že po 120 dňoch od začiatku realizácie mali byť dokončené časti stavebných jám, najmä pri mostoch cez Chorvátske rameno, ako aj zakladanie pilót pri cestnom moste na Kutlíkovej. Zhotoviteľ mal v tom čase mesačné meškanie a nepodarilo sa mu splniť ani náhradný termín dosiahnutia míľnika.

Jedným z dôvodov nesplenia termínu mali byť nezhody v stavebnom konzorciu. To je tvorené firmami Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA. Mesto deklarovalo, že sa snaží hľadať riešenie rokovaniami na najvyššej úrovni. Efekt to však dosiaľ nemalo, keďže do rovnice vstupuje aj problém zvýšených cien stavebných materiálov – najmä ocele, železa, betónu alebo ropy.

Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla preto mesto hodlá pristúpiť k novému riešeniu. Tým je využitie nových pravidiel ÚVO, reagujúcich na zvyšovanie cien z externých dôvodov možnosťou uzavrieť dodatky k zmluvám, aby sa mohli navýšiť ceny vysúťažených verejných zákaziek (až do 50%). Mesto teraz musí rokovať so zhotoviteľom, aby bol tento uistený, že dostane riadne zaplatené a bude môcť garantovať platby aj subdodávateľom. Primátor dodáva, že uzatvorenie dodatkov nejakú dobu trvá, keďže musia byť aj v súlade s pravidlami čerpania eurofondov, ktoré má ministerstvo dopravy aktualizovať do konca júna tohto roka.

Verejnosť ubezpečuje, že realizáciu projektu berie s plnou vážnosťou. „Predĺženie električkovej trate v Petržalke je dnes najdôležitejší dopravný projekt v našom meste. Nikoho, ani nás neteší pohľad na stavenisko bez stavebného ruchu, ktorý takémuto kľúčovému projektu patrí,“ hovorí Vallo. „Robíme však všetko preto, aby sme situáciu, ktorá vznikla kvôli zdražovaniu, čo najrýchlejšie vyriešili.“ Primátor sa preto stretol s vedením konzorcia a rokuje sa s účasťou právnych tímov. Dopĺňa, že s ohľadom na náročnosť projektu aj zmlúv a ich rozsahu to nejakú dobu trvá.

V každom prípade, iní aktéri čoraz otvorenejšie hovoria o tom, že sa dokončenie projektu v pôvodne avizovanom termíne nestihne. Podľa starostu mestskej časti Petržalka Jána Hrčku je aktuálny stav, kedy sa na stavbe robí len nutné minimum, aby nebola prehlásená za zastavenú, veľký problém. Zhoršovať sa bude každým zvyšovaním prestojov na realizácii. Zároveň vyjadril obavu, že sa dokončenie nestihne nielenže na konci roka 2023, ale ani v prvej polovici roka 2024. Ak sa tak stane, môže byť preplatenie projektu z eurofondov ohrozené, príp. aj preplatenie dodatkov.

Ak sa tak stane, vplyv na mestské financie bude citeľný. Primátor ubezpečuje, že to tak nebude – práce ukončené do konca roka 2023 budú plnohodnotne preplatené, ak budú v súlade s novými pravidlami. V prípade prác, realizovaných po tomto termíne, opakuje už staršie stanovisko, podľa ktorého fázovanie projektu umožní preplatiť tieto náklady z ďalšieho programovacieho obdobia. Naopak, to, čo sa nestihne využiť do konca roka 2023, bude určené na iné dopravné projekty. Mestu by tak nemalo prepadnúť nič a doprava sa ešte ďalej skvalitní.

 

Časti trate už zarastajú trávou

 

V každom prípade, pre mesto ide o mimoriadne nepríjemnú situáciu. Mnohé komplikácie sú spôsobené objektívnymi problémami, ktoré nemalo ako ovplyvniť. Verejnosť však je konfrontovaná s pohľadom na prakticky prázdne stavenisko, kde už dokonca vykopané ryhy zarastajú trávou. Trochu to až pripomína výstavbu metra. Aj to sa začalo budovať s veľkým nadšením, aby sa jeho realizácia zastavila a v Petržalke po ňom ostali veľké trávnaté jamy.

Tentokrát ide o inú situáciu a podobný osud projektu je nepravdepodobný. Skôr či neskôr bude trať dobudovaná a južný okraj Petržalky spojený s centrom mesta. Určite sa ale ukazuje, že niektoré zdržania, ktoré nastali v minulosti počas projektovej prípravy – možno aj zbytočne, ak možno veriť slovám ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala – sú niečím, čo možno úplne znemožnilo dodanie trate v čase.

Najvýznamnejší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch bude s čoraz väčšou pravdepodobnosťou omeškaný. V konečnom dôsledku sa tak opakuje osud skoro všetkých väčších zámerov, ktoré sa v metropole v nedávnej minulosti realizovali.

 

Fotografie z 2.6.2022. Pozrite si priebeh výstavby vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Jungmannova
  • Premostenie cez Chorvátske rameno
  • Gessayova
  • Kutlíkova
  • Zárez popri Jantárovej ceste pri Topoľčianskej
  • Pri Janíkovom dvore
  • Janíkov dvor

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube