Author photoAdrian Gubčo 23.09.2020 11:18

N!do 2 ide do výstavby

Po naštartovaní prípravných prác na realizácii spodnej stavby sa onedlho pravdepodobne rozbehne aj výstavba samotného polyfunkčného komplexu N!do 2. Pokračovanie úspešného a laickou i odbornou verejnosťou dobre prijatého projektu získalo stavebné povolenie a do transformačnej lokality v Novom Meste prinesie nové bývanie, kancelárie a obchody.

Developer IURIS Group rozbehol výstavbu prvej etapy v roku 2016, v rámci ktorej transformoval časť pôvodného zanedbaného futbalového ihriska na obytný súbor so 115 bytmi v troch výrazných objektoch. Development priťahoval pohľady už počas výstavby svojou elegantnou architektúrou, za ktorou stojí kancelária GRIDO. Jej vysokú úroveň potvrdili aj experti, ktorí ju ocenili Cenou za architektúru (CEZAAR) pre rok 2019.

Investor však disponuje oveľa väčším pozemkom, otvoreným smerom k Trnavskej ceste, kde už od začiatku plánoval ďalšie etapy projektu. Územný plán tu okrem bývania predpisuje aj občiansku vybavenosť, a to v rozsahu až 70% funkčných plôch, čo sa na návrhu druhej etapy odrazilo. Okrem rezidenčných objektov, ktoré sú oficiálne definovanie ako apartmánové domy, tu vznikne aj obchodno-administratívny objekt, kopírujúci hranu križovatky.

Nido

Povoľovanie projektu trvalo približne dva roky od dokončenia prvej etapy, hoci záväzné stanovisko získal developer už dávnejšie – na jeho šťastie, keďže v zmysle aktuálnej metodiky Magistrátu pri posudzovaní zámerov, kedy sú odmietané apartmánové domy, by ho pravdepodobne nedostal. Územné rozhodnutie bolo udelené na jeseň 2019, stavebné povolenie na spodnú stavbu a infraštruktúru v lete 2020. V tejto chvíli stavebný úrad v m.č. Bratislava – Nové Mesto už projektu udelil povolenie aj na jednotlivé domy.

V dohľadnej dobe tak začnú rásť apartmánové domy A+B a obchodno-kancelárske objekty C a D. V rámci tejto etapy vznikne výšková dominanta celého súboru – najvyššia časť jedného z apartmánových domov bude mať až 15 nadzemných podlaží. Budova však bude vnímaná až v druhom pláne, keďže bude zasunutá do pozemku a pred ňou stojace komerčné objekty budú mať tri podlažia. Vďaka tomu bude mať vnútroblok navyše pokojnejší charakter.

Vzniknúť by tu malo 99 apartmánov, ponúkané budú v troch typoch vybavenia. Apartmány Štandard budú mať interiérové vybavenie okrem kuchynskej linky, Apartmány Štandard Plus budú dodávané s klimatizáciou a možnosťou vyhotovenia do stavu holopriestoru, a nakoniec Apartmány Štandard Premium budú automaticky dodávané ako holopriestory. Súčasťou rezidenčnej časti projektu bude aj recepcia, trojica priestorov určená pre využívanie vlastníkmi (komunitné centrum) a parkové úpravy, nadväzujúce na prvú etapu. V N!de 2 vznikne 154 parkovacích miest, z toho 139 v garáži.

V prípade vybavenosti je očakávané vytvorenie 3,8-tisíc metrov štvorcových kancelárskych plôch a tisíc metrov štvorcových retailu. Obchody budú umiestnené v parteri objektov C a D, prístupné budú aj z novej cyklotrasy, ktorá je súčasťou vyvolaných investícií. Nájomníci kancelárií zas budú mať k dispozícii zelenú strechu, ktorá by mohla byť aspoň čiastočne prístupná a pochôdzna.

Architektúra opäť nadviaže na prvú etapu, kancelária GRIDO tak dotvorí exponované nárožie a rozvinie načrtnutý koncept. Bratislava získa ďalší príťažlivý projekt, ktorý bude vhodnejšou formou developmentu okolia daného úseku Trnavskej cesty, ako rozličné komerčné halové objekty, ktoré tu prevažne vznikali v uplynulých rokoch.

Výstavba bude prebiehať pravdepodobne medzi rokmi 2020 až 2023.

 

Zdroj: IURIS Group

 

IURIS nepatrí k najznámejším bratislavským developerom, napriek tomu má za sebou viacero príjemných projektov, ktoré získali architektonické ocenenia. Medzi rokmi 2005-2007 zrealizoval polyfunkčný bytový súbor Octopus Habitat, ktorý bol laureátom Ceny Dušana Jurkoviča a bol nominovaný na CEZAARa alebo Cenu Arch. Architektúru malo opäť na starosti GRIDO. Pozitívne bol prijímaný aj dostupnejší projekt Dornyk od Architektov Šebo Lichý, celkom dobre pôsobí aktuálny development Amber od Siebert + Talaš.

Najväčšie plány má však developer v Petržalke, kde pripravuje zámer nového centra Petržalky – teda developmentu v tzv. Centrálnom rozvojovom koridore. Projekt, ktorý má do širokého, nezastavaného územia, ktoré bolo vždy určené pre zástavbu, vniesť nové komerčné aj verejné funkcie a doplniť najväčšie slovenské sídlisko o chýbajúce funkcie, je v plánovaní už dlhé roky. Podoba projektu sa mení v závislosti od postojov aktuálneho vedenia mesta.

V každom prípade, aj tu sú oslovovaní poprední architekti a urbanisti. Základnú rozvojovú schému napríklad pripravila kancelária Alexy & Alexy, jednotlivé objekty ďalej rozpracúvajú ateliéry ako A.M. Architects alebo Pantograph. Očakáva sa vznik atraktívnych budov, ktoré budú orientačným bodom v rámci Petržalky, a navyše vo vynikajúcej dostupnosti ekologickej verejnej dopravy – električiek – a atraktívneho parku v okolí Chorvátskeho ramena. Určitý náznak dôrazu na kvalitu vidno už v akejsi nultej etape budúceho parku, vo veľkom detskom ihrisku z roku 2018, ktoré je mimoriadne populárne.

S prihliadnutím na doteraz zrealizované projekty tak nie je dôvod predpokladať, že by mal nový development v Centrálnom koridore Petržalke akokoľvek ublížiť, práve naopak: Očakávaný je vznik dobrých domov, kvalitne riešených verejných priestranstiev, upravených zelených plôch a vybavenosti, z ktorej bude môcť profitovať oveľa viac ľudí, ako to je dnes. Petržalka sa aspoň čiastočne priblíži idei mesta krátkych vzdialeností, kde je všetko blízko a dostupné pešou, cyklistickou či verejnou dopravou.

IURIS vcelku dobre ukazuje, že slovo developer nemusí byť škaredé a slovo development môže napĺňať svoju podstatu – teda rozvoj. Ten je taktiež pozitívnym procesom, z ktorého môže benefitovať nielen súkromná firma, ale aj rezidenti, nájomníci a v neposlednom rade široká verejnosť a užívatelia mesta. Našťastie, takýchto developerov je čoraz viac.

 

Fotografie z 13.9.2020. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: IURIS

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube