Author photoAdrian Gubčo 02.05.2023 14:31

Nová korisť aktivistov. Pripomienky spomaľujú prípravu modernizácie detskej nemocnice

Úroveň zdravotníckych zariadení v Bratislave nie je dostatočná. Bohužiaľ sa to netýka len nemocníc pre dospelých, ale aj pre deti. Z tohto dôvodu pripravuje Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) na Kramároch rozsiahlu modernizáciu a dostavbu. Príprava projektu však naráža na odpor časti miestnych obyvateľov.

Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

Prospešný projekt za štvrť miliardy

NÚDCH je v súčasnosti kľúčovým poskytovateľom ťažkých operácií a diagnostických výkonov detí z celého Slovenska. Zabezpečuje ich viac ako 60%, čo vyvoláva mimoriadny tlak na kvalitu prostredia, vysokú úroveň starostlivosti, dobré nastavenie logistických tokov či flexibilitu pri budúcom rozvoji. Stav nemocnice je však nevyhovujúci a technicky zastaralý.

Ústav preto vypracoval masívny projekt obnovy a dostavby nemocnice za 259 miliónov eur. Predmetom investície je vybudovanie nového pavilónu chirurgických disciplín a intenzívnej medicíny s heliportom (84,8 mil. eur), komplexná rekonštrukcia existujúcich častí nemocnice (88,1 mil. eur), obmena zdravotníckej techniky (31,1 mil. eur) a rozvoj parkovacích kapacít (24,3 mil. eur). Projekt zahŕňa aj náklady na mobiliár, riadenie projektu, búracie práce a ostatné náklady vo výške 30,8 mil. eur.

Realizáciou projektu má vzniknúť moderné centrum akútnej medicíny, ktoré bude prepojené s rekonštruovanou nemocnicou. Nová prístavba má zabezpečiť poskytovanie akútnej starostlivosti v súlade s modernými trendmi. Prístavba vznikne na mieste starej opustenej detskej nemocnice. Zvyšné objekty budú rekonštruované s cieľom modernizácie a zmeny dispozície priestorov, najmä v lôžkových častiach. Lôžok by malo byť 339, čo je mierne zníženie, nemocnica sa však zväčší a zefektivizuje.

Galéria

  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

Zámer posúdil aj Útvar hodnoty za peniaze, ktorý odporučil jeho ďalšie pokračovanie. Priestor pre efektivizáciu vidí v nebudovaní priestorovej rezervy na rozšírenie, ktorá by mala vzniknúť v prípade, že by bola v NÚDCH umiestnená aj detská kardiológia a infektológia. Dnes ale nie je jasné, či sa tieto odbory presunú skutočne do zmodernizovanej nemocnice. Takisto existuje priestor pre úsporu v prípade, že sa nebude stavať taký počet parkovacích miest v garáži. Oproti celkovým nákladom však ide v podstate o drobnosť.

ÚHP tak odporúča projekt realizovať, pričom ho považuje za výhodnejší aj oproti alternatíve totálnej rekonštrukcie existujúcej budovy za 198 miliónov eur alebo len sanácie havarijných stavov za 75 miliónov eur.

NÚDCH už začal s úvodnými fázami povoľovacieho procesu v podobe posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) vo forme zisťovacieho konania. Cieľom je získať príslušné povolenia čo najskôr. Inštitúcia by totiž získala viacero zdrojov pre financovanie masívneho zámeru. Jedným z nich je aj Plán obnovy a odolnosti, ďalej iné európske zdroje a štátny rozpočet. Pri častiach projektu, financovaných z Plánu obnovy a odolnosti, je potrebné ich preinvestovať do roku 2026.

Aj preto sa predpokladá, že projekt sa bude realizovať podľa tzv. žltého FIDICu. Zhotoviteľ si tak dokončí projektovú dokumentáciu a projekt zrealizuje podľa nej, čo má urýchliť celý proces. Očividný je záujem investora projekt dokončiť čo najskôr. Do plánovania však zasiahla časť miestnych obyvateľov, ktorým sa zámery NÚDCH v danej podobe nepozdávajú.

 

Aktivisti sa vymedzujú najmä voči parkovaciemu domu. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

 

Čo prekáža aktivistom

Súčasťou posudzovania vplyvov na životné prostredie je aj možnosť vyjadriť sa k pripravovanému projektu. To využila časť miestnych obyvateľov, zoskupená okolo občianskeho združenia OZ Kramárčan. V tejto časti mesta ide o veľmi známu skupinu, ktorá pravidelne vstupuje do pripravovaných investičných projektov, bez ohľadu na ich kvalitu. Spoluvedie ho jedna z miestnych poslankýň, Darina Timková.

Na to, že sa pripravuje projekt modernizácie NÚDCH, upozornila poslankyňa Timková už v priebehu minulého roka. „Modernizácia a dostavba budov NÚDCH – Nemocnica 21. storočia prinesie inováciu nemocnice, ale zároveň enormnú záťaž pre územie Kramárov,“ tvrdí na sociálnej sieti. „Myslím, že všetci sme za vylepšenie nemocnice, za riešenie parkovania a stavbu parkovacieho domu, ale umiestniť parkovací dom dole pod nemocnicou nie je asi najlepšie riešenie. To znamená, že cez úzku Jakubíkovú ulicu, pozdĺž detského ihriska Jahodova je plánovaný prejazd 1.631 osobných áut a 48 nákladných áut, teda spolu 1.979 áut denne. Už ani nehovorím ako to zaťaží celú lokalitu Kramárov.“

V diskusii pod príspevkom prisľúbila podanie pripomienok, a to v spolupráci s odborníkmi. To sa aj stalo, pričom týmto odborníkom sa stal Dušan Dlhý, expert na akustiku a zhodou okolností obyvateľ zmienenej lokality. Podstatná časť pripomienok sa tak týkala údajne nedostatočnej hlukovej štúdie k projektu, ktorá nezohľadnila vplyv projektu a jeho prevádzky na okolie v adekvátnej miere. Na základe viacerých dôvodov aktivisti konštatujú, že projekt nie je možné v lokalite umiestniť aj v dôsledku hluku z dopravy. Okrem toho dodávajú, že zámer podľa nich nie je v súlade s Územným plánom.

Občianskemu združeniu sa podarilo motivovať aj ďalšie skupiny k podaniu pripomienok. Nachádzajú sa medzi nimi domové združenia, súkromné osoby aj bratislavský viceprimátor Jakub Mrva. Do istej miery ide o koordinovanú akciu, keďže niektoré výhrady sú úplne zhodné. Spoločným bodom je najmä odpor k parkovaciemu domu.

Nemocnica sa bráni, že projekt ešte nie je v takom štádiu prípravy, aby bolo možné zodpovedne posúdiť potenciálne zvýšenie hluku – nie je napríklad ešte ani zadefinovaná poloha technických zariadení budov. Takisto nie je dopracované dopravno-kapacitné posúdenie. Zároveň upozorňuje, že všetky kritizované vplyvy na okolie sú v lokalite prítomné už v súčasnosti. Nový projekt tak neprinesie aj vznik nových vplyvov, dokonca sa niektoré majú zmierniť.

NÚDCH pripomína, že sa pripravuje podrobnejšia dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá presne zadefinuje niektoré z otáznych bodov a zohľadní aj závery zisťovacieho konania EIA. Verejnosť nebude z procesu vylúčená, práve naopak, dotknutá verejnosť bude mať postavenie účastníka konania. Nemocnica dodáva, že realizácia projektu závisí od získania finančných prostriedkov.

 

Problémom projektu má byť aj hluk - či už z jeho prevádzky alebo z okolia. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

 

Ohrozujú aktivisti modernizáciu nemocnice?

Argumentácia NÚDCH o postupe prípravy zámeru sa aktivistom nepozdáva. Pripomienky tak poslali aj voči doplňujúcim informáciám od predkladateľa zámeru. Žiadajú o nové vypracovanie hlukovej štúdie, ktoré spracuje všetky aspekty, súvisiace s výstavbou a prevádzkou nemocnice. O veci musí rozhodnúť Ministerstvo životného prostredia, ktoré určí ďalší postup. Nie je však vylúčené, že sa príprava opäť predĺži o dlhé mesiace.

YIM.BA oslovila OZ Kramárčan, aby predstavilo svoju víziu ideálneho riešenia. Občianske združenie nereagovalo, neodpovedalo tak ani na otázku, aký postup zvolí, pokiaľ sa projekt bude aj naďalej hýbať bez prihliadnutia na ich výhrady. Nemožno vylúčiť, že aktivisti budú pokračovať v hľadaní možností, ako do prípravy nemocnice zasiahnuť v ďalších stupňoch povoľovania.

Keďže projekt je úzko naviazaný na možnosti financovania z externých zdrojov, priveľké zdržania by teoreticky mohli ohroziť celkovú realizáciu. Z Plánu obnovy a odolnosti má byť financovaná významná časť aktivít. Patrí k nim modernizácia IT infraštruktúry za vyše 20 miliónov eur (toto by ale nemuselo byť závislé len od rekonštrukcie a rozšírenia nemocnice) alebo nákup zdravotníckej techniky za 48 miliónov eur. To už s novým projektom súvisí viac.

Predstava NÚDCH hovorí o výstavbe medzi rokmi 2024 až 2027. Aj z Nového Mesta sú známe projekty, ktoré sa kvôli obštrukciám omeškali o dlhé mesiace a niekedy aj roky. Išlo však o súkromné developmenty, kde sa pod rúškom zníženia vplyvu na život lokálnych komunít skrýval aj boj proti súkromným investorom.

V tomto prípade ale ide o rekonštrukciu a dostavbu verejnej detskej nemocnice. Ťažko možno nájsť v Bratislave zmysluplnejšiu investíciu ako je zlepšenie podmienok pre pacientov, sprevádzajúce osoby a personál v zariadení pre deti. Má zmysel hľadať s investorom riešenia, ako projekt čo najlepšie včleniť do lokality bez toho, aby došlo k jej výraznému zhoršeniu. Umelo predlžovať povoľovanie možno ale sotva opísať slušnými slovami.

Na Kramároch s najvyššou pravdepodobnosťou zmodernizované NÚDCH skôr či neskôr vznikne. Je však možné, že sa jeho dodanie predĺži, bude stáť viac a zbytočne sa zhorší komfort či zdravie detí, ktoré by ho medzičasom mohli využívať. „Poďakovať“ sa treba lokálnym aktivistom.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube