Author photoSimona Schreinerová 30.05.2024 16:00

Koniec obrovského projektu? Pripravovaný rozvoj nemocníc posiela modernizáciu NÚDCH do minulosti

Modernizácia Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) na Kramároch sa pravdepodobne konať nebude. Hoci zámer po dlhom a náročnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) získal právoplatné rozhodnutie, Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) prišlo s iným plánom. Nová detská nemocnica má vzniknúť v lokalite Rázsochy.

Zdroj: Mochly Eldar Architects

Zdroj: Mochly Eldar Architects

Keď sa objavil zámer modernizácie NÚDCH na Limbovej ulici v Novom Meste, zdalo sa, že potrebná rekonštrukcia sa rýchlo dostane k realizácii. V októbri roka 2022 bolo na Okresný úrad Bratislava podané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré zahŕňalo rozsiahlu prestavbu s rozpočtom štvrť miliardy eur.

Navrhované zmeny mali zahŕňať zbúranie časti existujúceho areálu a výstavbu nových budov. Ústav v tom čase dúfal, že financovanie na modernizáciu sa podarí získať z Plánu obnovy a odolnosti. S podaním oznámenia sa spustil proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Kto očakával, že proces prebehne hladko a bez komplikácií, však zostal sklamaný. Proces sa zastavil kvôli pripomienkam verejnosti a odvolaniam voči vydanému rozhodnutiu. Iba pred niekoľkými dňami bolo vydané právoplatné rozhodnutie, čím sa proces EIA ukončil. To by znamenalo, že projekt sa môže po vydaní záväzného stanoviska posunúť k územnému konaniu.

Galéria

  • Pôvodne plánovaná modernizácia NÚDCH. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Pôvodne plánovaná modernizácia NÚDCH. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Pôvodne plánovaná modernizácia NÚDCH. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Pôvodne plánovaná modernizácia NÚDCH. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Vízia nového NÚDCH na Rázsochách. Zdroj: Mochly Eldar Architects
  • Vízia nového NÚDCH na Rázsochách. Zdroj: Mochly Eldar Architects

Udalosti posledných dní však ovplyvnili tento zámer. „Ako avizovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, projekt novej koncovej bratislavskej nemocnice predstaví odbornej verejnosti, koaličným a opozičným politikom, dekanom lekárskych fakúlt, stavovským organizáciám a združeniam pôsobiacim v zdravotníctve. Následne návrh predloží na rokovanie vlády 29. mája 2024 a o ďalších detailoch bude informovať širokú verejnosť,“ uviedol komunikačný odbor rezortu zdravotníctva v utorok 28. mája 2024.

V stredu 29. mája 2024 TASR informovala o tom, že vláda odobrila výstavbu novej národnej nemocnice v bratislavskom Ružinove. V lokalite Rázsochy, kde mala nemocnica pôvodne stáť, chce štát najneskôr do roku 2031 postaviť Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) s kapacitou 446 lôžok. Modernizácia ústavu na Kramároch sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou konať nebude.

Redakcia YIM.BA požiadala o vyjadrenie aj NÚDCH. „Zdravotníctvo vnímame ako komplexnú službu poskytovanú občanom. Samozrejme, poskytovanie zdravotnej starostlivosti je a vždy ostane absolútnou prioritou. Dnes ľudia očakávajú a aj si zaslúžia moderný štandard na úrovni 21. storočia. Tým sú napríklad aj jednotky izby, kde sa automaticky ráta s pobytom rodiča, dostatočné priestory na parkovanie, či moderné spoločné a výukové priestory,“ hovorí riaditeľ NÚDCH MUDr. Peter Bartoň.

 

Vízia nového NÚDCH na Rázsochách. Zdroj: Mochly Eldar Architects

 

Takisto považuje za dôležité neustále zlepšovať aj pracovné prostredie a podmienky pre lekárov, sestry a všetkých zdravotníkov. Tými sú napríklad nové operačné sály, príprava na robotickú chirurgiu, technické vybavenie, moderné pracovné a stravovacie priestory a zázemie.

Podľa riaditeľa NÚDCH je dôležitá aj spolupráca s lekárskymi fakultami pri výchove medikov a aj ostatnými zdravotníckymi školami. „To znamená nové moderné prednáškové miestnosti a simulačné centrá pre študentov medicíny, ostatných zdravotníckych pracovníkov a teda našich budúcich kolegov. Všetky tieto parametre dokážeme optimálne vyriešiť výstavbou novej nemocnice, ktorá nebude zaťažená množstvom nevyhnutných kompromisov, ako by tomu bolo pri rekonštrukcii tej súčasnej,“ vysvetľuje. 

Bartoň uviedol, že projekt novej nemocnice vychádza z dát štúdie, ktorú ústav robil pred dvoma rokmi pri príprave dostavby NÚDCH. „Súčasná budova aj napriek čiastkovým rekonštrukciám nevyhovuje, žiaľ, miesto nás nepustí a nevieme zväčšiť kapacity pre diagnózy a výkony, ktoré nám z roka na rok enormne rastú. Sme presvedčení, že nie je nič lepšie ako úplne nová nemocnica, a preto rozhodnutie vybudovať novú komplexnú modernú nemocnicu pre našich detských pacientov určite vítame a tešíme sa na ňu,“ uzatvára Peter Bartoň. 

Modernizácia NÚDCH mala priniesť vybudovanie nového pavilónu chirurgických disciplín a intenzívnej medicíny s heliportom, komplexnú rekonštrukciu existujúcich častí nemocnice, obmenu zdravotníckej techniky a rozvoj parkovacích kapacít.

Realizáciou projektu malo vzniknúť moderné centrum akútnej medicíny, prepojené s rekonštruovanou nemocnicou. Nová prístavba by zabezpečila poskytovanie akútnej starostlivosti v súlade s modernými trendmi. Prístavba bola plánovaná na mieste starej opustenej detskej nemocnice.

Zvyšné objekty sa mali rekonštruovať s cieľom modernizácie a zmeny dispozície priestorov, najmä v lôžkových častiach. Lôžok malo byť 339, čo by bolo mierne zníženie, nemocnica sa však mala zväčšiť a zefektívniť. 

Vzhľadom na vývoj povoľovacích procesov sa neočakávalo, že by sa s výstavbou začalo skôr ako na prelome rokov 2025 a 2026. Modernizácia by v takom v prípade mohla byť dokončená na konci tohto desaťročia. To je však v tejto chvíli očividne minulosťou. 

 

Pôvodný návrh modernizácie NÚDCH na Kramároch. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

 

Nová detská nemocnica na Rázsochách by podľa doterajších vyjadrení mohla priniesť viac lôžok a celkom nové moderné zdravotnícke zariadenie, poskytujúce lepšie podmienky pre pacientov, ich rodiny a v neposlednom rade aj zdravotníkov. Je nepochybne pravdou, že výstavba úplne novej budovy otvára širšie možnosti ako modernizácia staršej, a to aj pri pomerne rozsiahlom rozpočte. 

Teoreticky tak môže skutočne ísť o efektívnejšie vynaloženie prostriedkov. Mimoriadne významný je však aj faktor času. V kontexte doterajšieho vývoja pri príprave kľúčových nemocníc - či už pôvodne plánovaných Rázsoch alebo zariadenia v Martine - znejú avizované termíny ako zbožné želania. Predpokladá to expresnú prípravnú dokumentácie aj rýchly priebeh povoľovaní bez komplikácií. Pri projekte takéhoto rozsahu sa to nejaví ako pravdepodobné. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube