Author photoSimona Schreinerová 20.12.2023 13:00

Konečne pokrok. Modernizácia NÚDCH je bližšie, zámer postupuje napriek pripomienkam

Rekonštrukcie a modernizácie slovenských nemocníc by mali byť vnímané skôr pozitívne. Ich stav je štandardne žalostný a pacienti aj zamestnanci sú nútení pohybovať sa v zastaraných zariadeniach, ktoré nemajú nič spoločné s vyspleou európskou krajinou, za akú sa Slovensko vydáva. Zámer modernizácie Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) však skomplikovali pripomienky verejnosti.

Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

Časť verejnosti mala k rekonštrukcii pripomienky

Keď sa objavil zámer modernizácie NÚDCH na novomestskej Limbovej ulici, zdalo sa, že viac ako potrebná rekonštrukcia bude v dohľadnej dobe realitou. Na Okresný úrad Bratislava podal pred viac ako rokom oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v podobe radikálnej prestavby za štvrť miliardy eur. Ústav sa nádejal, že by na modernizáciu mohol získať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti. 

Cieľom navrhovaných zásahov malo byť zbúranie časti existujúceho areálu a dostavba nových objektov. Podaním sa začalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Kto čakal, že proces prebehne hladko a bez zbytočných prieťahov, ale musel zostať sklamaný. Proces sa zasekol na pripomienkach verejnosti.

Aktívne bolo najmä Občianske združenie (OZ) Kramárčan. Pripomienky zaslali aj ďalšie spoločenstvá a niekoľko občanov individuálne. Problémom mal byť najmä hluk. Z pripomienok vyplynulo, že v hlukovej štúdii je posúdený iba hluk zo železničnej a z pozemnej dopravy, namietala sa tiež nesprávna kategorizácia územia a možný nesúlad s Územným plánom. 

Galéria

  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

Predmetom pripomienok bolo aj to, že zhotoviteľ hlukovej štúdie uviedol zníženie hluku o 1 dB vplyvom navrhovanej činnosti. Týka sa to najmä výstavby parkovacieho domu s 330 stojiskami s výjazdom na Jahodovú a Ďurgalovu ulicu. Takáto situácia však podľa aktivistov nemôže nastať.

NÚDCH argumentoval najmä tým, že presnejšie dáta aj pre spracovanie hlukovej štúdie budú súčasťou posudkov v rámci ďalších stupňov projektu. Takýto postup je bežný, nakoľko sa dokumentácia v ďalších stupňoch spresňuje a k dispozícii sú presnejšie dáta.

Ďalšou námietkou proti modernizácii bol v tom čase ešte neschválený Územný plán zóny (ÚPZ) Jelšová ul., Bratislava — Kramáre. Podľa pripomienok sa má výstavba uskutočňovať v území zaregulovanom ako občianska vybavenosť celomestského a nadmestského charakteru. Dopravné napojenie sa zas navrhuje v priestore, ktorý je definovaný ako málopodlažná zástavba obytného územia, pre ktoré sa obstarával ÚPZ. Ten nemal počítať s dopravnou obsluhou navrhovanej činnosti NÚDCH umiestenej mimo tejto zóny a najmä v inej urbanistickej funkcii.

Práve kvôli nejasnostiam ohľadom ÚPZ okresný úrad konanie na štyri mesiace prerušil. V auguste tohto roka prišlo na Oddelenie ochrany životného prostredia vyjadrenie, že ÚPZ Jelšová, Bratislava – Kramáre je možné predložiť na schválenie miestnym zastupiteľstvom. Zastupiteľstvo ho napokon schválilo.

Dnes už je budúcnosť NÚDCH jasnejšia. Okresný úrad vydal rozhodnutie a navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Okrem iného sa v ňom konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti neopomenula žiadne predpokladané vplyvy na zložky životného prostredia a zdravie obyvateľov.

Pre nemocnicu je to dobrá správa. Do určitej miery sa síce musí vysporiadať s pripomienkami verejnosti, ale až v ďalších stupňoch dokumentácie. Pokiaľ sa niekto z účastníkov voči rozhodnutiu neodvolá, proces EIA bude ukončený. 

 

Navrhované prístavby. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

 

Nový ÚPZ modernizáciu nemocnice nezasiahne

Napriek tomu, že zámer modernizácie detskej nemocnice spomalili pripomienky, podľa všetkého bude čoskoro môcť pokračovať v povoľovacích procesoch. Podľa hovorkyne NÚDCH Dany Kamenickej považuje ústav rozhodnutie o neposudzovaní za správne. „V priebehu tvorby nasledujúcej projektovej dokumentácie bude posudzovaný každý jej stupeň a účastníci konania budú mať možnosť sa ku každému vyjadriť. Zástupcovia verejnosti, ktorá sa prihlásila v rámci zisťovacieho konania, bude mať v následných povoľovacích konaniach postavenie účastníka,“ pripomína.

V rámci každého ďalšieho stupňa sa robí tzv. vyhodnotenie súladu s EIA. V praxi to teda znamená, že pri územnom, stavebnom aj kolaudačnom konaní sa bude vyhodnocovať, či sú v danom stupni splnené podmienky z rozhodnutia EIA.

Podľa Kamenickej NÚDCH komunikoval s účastníkmi konania aj nad rámec zákona. „V rámci zisťovacieho konania sa uskutočnili v marci tohto roku na pôde NÚDCH konzultácie podľa §63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. NÚDCH ako investor projektu deklaroval všetkým zúčastneným, že bude súčinný pri hľadaní alternatívnych relevantných možností pri dostavbe a rekonštrukcii NÚDCH v zmysle a aj nad rámec zákona,“ hovorí.

Na realizácii zámeru pritom nič nemení ani schválenie ÚPZ Jelšova  - Kramáre. „Projekt podľa zákona musí byť v súlade s existujúcim územným plánom a NÚDCH od začiatku deklaroval, že dodrží všetky zákonné predpisy,“ uzavrela Kamenická.

Napriek tomu sa realizácia tak skoro nezačne. Ak by aj voči zámeru neprichádzali ďalšie pripomienky, odvolania či obštrukcie, stavať sa pravdepodobne nezačne skôr ako v rokoch 2025-2026. Dokončenie v takom prípade možno očakávať do konca tohto desaťročia, keďže pôjde o náročný a rozsiahly projekt.  

 

Situácia. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

 

Problémy bratislavských nemocníc

NÚDCH nie je jediná nemocnica, ktorá sa pri modernizácii stretla s nepriazňou časti verejnosti. Podobný osud mal aj zámer rekonštrukcie a nadstavby Onkologického ústavu svätej Alžbety na Heydukovej ulici v Starom Meste.

V tomto prípade malo byť problémom neúmerné zahustenie priestoru, nesúlad s parkovacími normami, procesné nedostatky, zhoršenie kvality života, svetlotechnické nedostatky, príliš veľká rampa pre pacientov alebo zvýšenie dopravnej záťaže. Ani námietky voči rekonštrukcii onkologickej nemocnice neboli úspešné, a tak sa budú onkologicí pacienti čoskoro liečiť v modernejšom a kvalitnejšom zariadení.

Celkom iný prípad je už „legendárna“ nemocnica Rázsochy. Po rokoch polemík a dohadov o opodstatnenosti nemocnice sa zdá, že do úvahy napokon prichádzajú aj iné možnosti. Na tento fakt upozornil Denník N. Ministerstvo zdravotníctva SR podľa nich zvažuje možnosť umiestnenia veľkej koncovej nemocnice v inej lokalite. Opiera sa pritom o výsledky analýzy od poradenskej firmy Boston Consulting Group, ktorú objednala ešte bývalá vláda.

Podľa informácií Denníka N analytici zvažovali tri možnosti umiestnenia nemocnice – výstavbu Rázsoch, dostavbu Nemocnice Bory a vznik novej nemocnice na východnej strane Bratislavy. Ako najvhodnejší variant údajne vychádza tretia možnosť, teda vybudovanie nového zariadenia niekde v oblasti mestských častí Vajnory, Ružinov alebo Vrakuňa.

Kde by sa mohla vybudovať nová nemocnica teda zďaleka nie je isté. Na čo sa však spoľahnúť dá, je ďalšie čakanie. Výstavba veľkého komplexného a moderného zariadenia v Bratislave sa môže stať realitou, ale až o niekoľko dlhých rokov, ak nie desaťročí. Ak sa vláda rozhodne pre iný projekt ako Rázsochy, napríklad dostavbu Univerzitnej nemocnice v Ružinove, aj pri bezproblémovom postupe a dostatku prostriedkov bude dokončnený až v 30-tych rokoch tohto storočia. 

Stav poskytovania zdravotnej starostlivosti tak ostáva napriek určtiým pozitívnym zásahom vo výsledku tragický. Modernizácie a rekonštrukcie existujúcich zariadení sú nielen vítané, ale väčšinou aj absolútne nevyhnutné. Chýbajúcu koncovú nemocnicu najvyššieho štandardu však jednoducho nenahradia.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube