Author photoAndrej Sárközi 28.11.2022 13:22

Ikonická hala na Pasienkoch mení podobu. Príde Bratislava o výnimočné architektonické dielo?

Ikonická stavba povojnovej slovenskej architektúry prechádza už nejakú dobu veľkou rekonštrukciou. Architektonicky výnimočná športová hala na Pasienkoch pripomínala roky len obrovský reklamný nosič. To sa konečne mení a populárna stavba postupne získava nový výzor. Či ale ostane na rovnako vysokej úrovni, ostáva otázne. 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Lokalita, kde sa športová hala nachádza, je známa ako športová zóna mesta. Tento charakter jej bol daný po roku 1938, kedy bola Petržalka, kde sa dovtedy nachádzali hlavné mestské športoviská, zabraná Nemcami. Od tohto odbobia na Tehelnom poli a na Pasienkoch vznikali ďalšie nové športové objekty. Multifunkčnú halu na Pasienkoch dokončili v roku 1962 na základe projektu architektov Jozefa Chovanca a Jozefa Poštulku.

Eurovia Aréna, aký je jej súčasný názov, bola posledné roky v zanedbanom stave. Na fasádu boli osadené reklamné pútače, súčasným nárokom nezodpovedalo technologické vybavenie interiéru a nedostatočné bolo aj zázemie, ktoré neumožňovalo organizovať medzinárodné podujatia. Desivé bolo aj priľahlé okolie, ktoré nepripomínalo lokalitu pri športovom stánku s výnimočnou architektonickou hodnotou. 

Športová hala na Pasienkoch je jedinečnou stavbou najmä pre svoje konštrukčné riešenie. Ako píšu odborníci z Oddelenia architektúry Historického útvaru SAV, laná tvoriace zastrešenie sú uložené v dvoch na seba kolmých smeroch – vytvárajú tak plochu v tvare hyperbolického paraboloidu. Zavesená je na dvoch parabolických železobetónových oblúkoch a prekonáva rozpon 73,5 x 67,5 m. Mimoriadne je však aj výtvarné riešenie – subtílnosť, ľahkosť, vzdušnosť či prehľadnosť. 

V podstate možno povedať, že ide o umelecké dielo, ktoré roky upadalo. V marci roku 2020 však dostala hala vládnu dotáciu vo výške 8,5 milióna eur za účelom rekonštrukcie a dostavby na Národné basketbalové centrum (NBC). Podľa zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk dosahovala predpokladaná hodnota projektu 5.349.700,84 eur bez DPH, teraz by mala byť na úrovni 8,5 milióna eur. 

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: NBC
  • Zdroj: NBC
  • Zdroj: NBC

Okrem rekonštrukcie ikonickej haly má pribudnúť aj šesťpodlažná administratívna budova, ktorá vyrastie v priestoroch doterajších šatní pre športovcov. V nej sa bude nachádzať telocvičňa, posilňovňa, fyzioterapia či kancelárske priestory a hovorilo sa aj o ubytovacích priestoroch. O architektonický návrh sa postarala dosiaľ nie príliš známa kancelária Archatelier. O skutočnej podobe projektu, vrátane samotnej pístavby, zverejnené vizualizácie veľa nevypovedajú.

Rekonštrukcia arény by mala priniesť značné zlepšenie technických parametrov objektu. Zmodernizovať sa majú vnútorné priestory haly, opraví sa strecha, elektroinštalácia, vzduchotechnika, zdravotechnika, zateplí sa fasáda či vymenia okná. Týmito krokmi sa zlepší energetická bilancia budovy. Stavba sa má obnovou taktiež prispôsobiť požiadavkám medzinárodnej basketbalovej federácie FIBA. Kapacita haly sa nezmení a ostane na súčasných 3,4-tisíc divákov pre športové podujatia a 4,5-tisíc pre iné. 

Na športovej hale sa začalo naozaj intenzívne pracovať v lete tohto roka. Objekt bol oplotený, ohyzdné reklamné pútače zosadené a na fasáde sa začalo stavať lešenie. Prítomné už neboli ani niektoré z okien. Vnútri prebiehali vypratávacie práce. V novembri už stavba začala získavať odlišný charakter – objekt je z veľkej časti zateplený, okná boli z vnútornej strany zadebnené drevenými doskami a v areáli sa nachádza množstvo stavebného materiálu. Rovnako bol zosadený aj pútač s doterajším reklamným názvom haly.

Na stavbe sa teda pracuje pomerne rýchlo. Prvá etapa rekonštrukcie má byť ukončená do konca roka 2022, čo je však otázne. Na základe zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk sa dĺžka trvania zákazky stanovila 16 mesiacov. Situácia ohľadne druhej etapy nie je celkom známa, keďže objekt je ešte len v povoľovaní. Ako sme naznačovali už dávnejšie, je možné, že jeho výstavba sa natiahne aj na niekoľko rokov. Práce tak môžu byť dokončené azda v roku 2024 alebo 2025. 

Zdroj: NBC

Rekonštrukcia je od začiatku oznámenia zahalená nejasnosťami. Nevýpovedné vizualizácie neprinášajú odpoveď na otázku, ako bude vyriešený verejný priestor v okolí arény. Ako sme sa naposledy dozvedeli od Michala Ondruša z NBC Bratislava, o.z., tieto úpravy by sa mali realizovať v záverečnej etape. Naznačovaný vizuál priestranstva však pôsobí veľmi nekonkrétne. 

Našťastie, po dokončení rekonštrukcie by sa mala aréna nadobro zbaviť vizuálneho smogu a reklamné pútače by už na budove nemali byť umiestnené. Vyplýva to aj z Územného plánu, resp. z jeho nedávno prijatých Zmien a doplnkov 07. Aréna sa totiž nachádza na križovaní kompozičných osí, kde je umiestňovanie veľkoplošnej reklamy zakázané. 

Ako dodal zástupca o.z. NBC, projekt schválil Magistrát v úzkej spolupráci s hlavnou architektkou. Či sa však spolupracovalo s odborníkmi na modernú architektúru, aby sa zachovali charakteristické hodnoty stavby, nevieme ani niekoľko mesiacov po začatí rekonštrukcie a pár týždňov pred koncom roka 2022. Nie je tak známe, či si budova ponechá svoje subtílne riešenie, dané veľkými preskleniami a celkovou priehľadnosťou. Keďže je však dôležitou požiadavkou zachovanie energetickej hospodárnosti, trúfneme si odhadnúť, že tento jedinečný prvok stavby sa vytratí. 

Obnova postupuje rýchlo, ostáva tak len dúfať, že originálny charakter slovenského architektonického dedičstva, ostane aj po rekonštrukcii v maximálnej miere zachovaný. Je na škodu, že stavbu nechráni status národnej kultúrnej pamiatky. Rovnako je nedostatkom, že rekonštrukcia nevzišla z architektonickej súťaže, ktorú by si táto hodnotná budova jednoznačne zaslúžila. Vzniká tak obava, že Bratislava získa funkčnejšiu športovú halu, no zároveň príde o dielo, ktoré je vďaka spojeniu konštrukčnej odvahy a vysokej architektonickej úrovne skutočne ikonické.  

 

Fotografie z 22.11.2022. Pozrite si priebeh rekonštrukcie vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube