Author photoAndrej Sárközi 28.03.2023 17:37

Unikátny objekt chytil druhý dych. Rekonštrukcia športovej haly na Pasienkoch ide do finále

Ikonická športová hala na Pasienkoch sa už istý čas mení na Národné basketbalové centrum. Architektonicky výnimočná stavba bola dlhé roky skôr reklamným nosičom. Objekt, ktorý v čase vzniku pôsobil odvážne a netradične, má byť opäť moderným stánkom. Budova získava finálnu podobu.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Opotrebovanosť či zlý technický stav. To boli roky hlavné pojmy, ktorými sa dala charakterizovať Športová hala na Pasienkoch, resp. Eurovia Aréna, ako znie jej súčasný názov. Lokalita, kde sa športová hala nachádza, slúži dlhodobo ako športová zóna mesta. Tento charakter jej bol daný po roku 1938, kedy bola Petržalka, kde sa dovtedy nachádzali hlavné mestské športoviská, zabraná Nemcami. Od tohto odbobia na Tehelnom poli a na Pasienkoch vznikali nové športové objekty. Multifunkčnú halu na Pasienkoch dokončili v roku 1962 na základe projektu architektov Jozefa Chovanca a Jozefa Poštulku.

Architektonicky ide o významné dielo, priam až umelecké. Dôvodom je najmä konštrukčné riešenie budovy. Ako píšu odborníci z Oddelenia architektúry Historického útvaru SAV, laná tvoriace zastrešenie sú uložené v dvoch na seba kolmých smeroch – vytvárajú tak plochu v tvare hyperbolického paraboloidu. Mimoriadne je aj výtvarné riešenie – definovala ho subtílnosť, ľahkosť, vzdušnosť či prehľadnosť. 

Tento skvost však dlhé roky umelecké dielo nepripomínal. Na fasáde boli osadené reklamné pútače, súčasným nárokom nezodpovedalo technologické vybavenie interiéru a nedostatočné bolo aj zázemie, ktoré neumožňovalo organizovať medzinárodné podujatia. Doslova desivé bolo (resp. stále je) aj priľahlé okolie, ktoré nepripomínalo lokalitu pri športovom stánku s výnimočnou architektonickou hodnotou a veľkým významom. 

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: NBC
  • Zdroj: NBC

V marci roku 2020 však dostala hala vládnu dotáciu vo výške 8,5 milióna eur za účelom rekonštrukcie a dostavby na Národné basketbalové centrum (NBC). Podľa zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk dosahovala predpokladaná hodnota projektu 5.349.700,84 eur bez DPH, teraz by mala byť na úrovni 8,5 milióna eur. 

Hala teda konečne prechádza kompletnou rekonštrukciou. Obnova by mala priniesť značné zlepšenie technických parametrov. V pláne bolo zmodernizovať vnútorné priestory stavby, opraviť strechu, elektroinštaláciu, vzduchotechniku, zdravotechniku, zatepliť fasádu či vymeniť okná. Týmito krokmi sa zlepší energetická bilancia budovy. Stavba sa má obnovou taktiež prispôsobiť požiadavkám medzinárodnej basketbalovej federácie FIBA. Kapacita haly sa nezmení a ostane na súčasných 3,4-tisíc divákov pre športové podujatia a 4,5-tisíc pre iné. 

Okrem toho má pribudnúť aj šesťpodlažná administratívna budova, ktorá vyrastie v priestoroch doterajších šatní pre športovcov. V nej sa bude nachádzať telocvičňa, posilňovňa, fyzioterapia či kancelárske priestory. zmieňované boli aj o ubytovacie priestory. O architektonický návrh sa postarala dosiaľ nie príliš známa kancelária Archatelier. O skutočnej podobe projektu, vrátane samotnej pístavby, sa však veľa nevie ani v marci roku 2023. 

Intenzívnejšie práce začali na stavbe prebiehať v prvej polovici roka 2022. Objekt bol oplotený, ohyzdné reklamné pútače zosadené a na fasáde sa začalo stavať lešenie. Vnútri prebiehali vypratávacie práce. V novembri 2022 už stavba začala získavať odlišný charakter – objekt bol z veľkej časti zateplený, kým okná boli z veľkej časti vyplnené. Rovnako bol zosadený aj pútač s doterajším reklamným názvom haly.

 

Vizuálny smog by sa už na budove objaviť nemal. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

V súčasnosti už o hale nemožno povedať, že by bola opotrebovaná alebo v zlom technickom stave. Práve naopak, prvá etapa projektu sa blíži k dokončeniu. Potvrdzuje to aj Michal Ondruš z občianskeho združenia NBC Bratislava. „Aktuálne finišujú stavebné práce na dokončení 1. etapy rekonštrukcie objektu športovej haly. Cieľom je ukončenie prác v druhej polovici apríla a následne spustenie procesu kolaudačného konania," popisuje. 

Z budovy už zmizlo lešenie a odhalila sa nová fasáda aj zasklenie objektu. Hala získala novú tvár, ktorá je síce moderná, čiastočne však prišla o subtílnosť pôvodného riešenia. Nové „okná" sú totiž len samoúčelným architektonickým prvkom. Cieľom investora bolo pravdepodobne zníženie energetickej náročnosti. Budova nie je pamiatkovo chránená, takže to mohol dosiahnuť aj takýmto spôsobom. 

V prípade druhej etapy je situácia v tejto chvíli menej jasná. „Projektové práce ďalšej etapy - prevádzkovej budovy k športovej hale - sú v štádiu finalizácie a zapracovávajú sa ešte finálne zmeny. Následne bude projektová dokumentácia podaná na príslušné úrady," hovorí Ondruš. „Termín začatia výstavby zatiaľ nie je stanovený." Ako sme naznačovali už dávnejšie, je možné, že sa výstavba tejto časti projektu natiahne aj na niekoľko rokov. Práce tak môžu byť dokončené azda v roku 2025 alebo aj neskôr. 

Otázkou ostáva nateraz aj riešenie zanedbaných verejných priestorov v susedstve športovej haly. Nevýpovedné vizualizácie neprinášajú odpoveď na otázku, ako bude vyriešený verejný priestor v okolí arény. „Realizácia úprav verejného priestoru v okolí športovej haly bude predmetom riešenia vo finálnej časti projektu. Vzhľadom na možnosti financovanie a majetkoprávne vzťahy okolia haly je rozsah úprav v štádiu riešenia," ozrejmuje M. Ondruš.

Investor zároveň sľubuje, že úroveň úprav je strážená mestom. „Samotný koncept riešenia verejného priestoru bol konzultovaný predbežne s Magistrátom a na základe vydaného stanoviska k zámeru boli požiadavky Magistrátu zapracované do predbežného návrhu. Finálny návrh bude samozrejme konzultovaný s mestom aj koordinovaný s MIB," zhŕňa Michal Ondruš. Za mesto podľa doterajších infomácií komunikovala Kancelária hlavného architekta. Na stvárenení budovy sa odborníci na modernú architektúru pravdepodobne nepodieľali. 

Projektu NBC mnoho vyčítať mnohé. Ku kľúčovým výhradám patrí absencia architektonickej súťaže, do istej miery necitlivé architektonické riešenie aj nevyjasnená koncepcia úprav verejného priestoru. Nie je známe, či sa priestranstvo zbaví nevhodne pôsobiacich stánkov (na samotnej funkcii nie je nič zlé, slabé je však jej prevedenie). Na druhej strane, stav objektu sa radikálne zlepší a takmer určite sa hala už nadobro zbaví vizuálneho smogu. Reklamné pútače by na budove nemali byť umiestnené.

Vyplýva to totiž z Územného plánu, resp. z jeho nedávno prijatých Zmien a doplnkov 07. Aréna sa nachádza na križovaní kompozičných osí, kde je umiestňovanie veľkoplošnej reklamy zakázané. Z estetického hľadiska tak prinesie rekonštrukcia v konečnom dôsledku citeľné zlepšenie stavu územia.  

Ikonickej stavbe sa snáď aspoň čiastočne prinavráti ikonický vzhľad. Pôvodný charakter haly sa zásadne narušil, namieste však boli obavy z jej úplného zániku. Dnes je už zrejmé, že tento scenár sa nenaplní. Športová hala Pasienky bude aj naďalej dotvárať charakter tejto časti Bratislavy. 

 

Fotografie zo 14.02.2022. Pozrite si priebeh rekonštrukcie vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube